Maak 16

1Ona Tɔpere la aa gara la, Mɛɛre waa le Magdala la ne Jems nya Mɛɛre ne Salome yawɛ tɛɛga ane a sɔɔh aa soma ŋɔ bá fee kpɔ ka fɔgle Yeesu lale la. 2Yawanyoa tɔpelogle chɔɔ ne wee aa dena le la, dɛ ba tel bela baa huge Yeesu la. 3Baa dɛ ba la, dɛ ba dɛ bɔɔ dɔŋa ŋɔ, "Umee dɛɛ ba bwe la gbila le bɔɔ la nyoa tɛ yaa ɔ?" 4Baa ta sie nyiŋi la, dɛ bwejen la gbilo le bɔɔ la nyoa. 5Baa jo bɔɔ la bini dɛ bonɔɔ bɛl soge o dig pera, dɛ do wurpoŋ, asɛ ba bwara yɔr. 6O ŋɔ ba be ŋɔ, "He bɛ gel he bwara yɔr," dɛ bɔɔ ba ŋɔ, "Yeesu waa le Nasarɛt baa kpaaro pɛl dagagre ta la lalee hɛɛ nyin nɔ naa? O toole bonɔ kpa. Waa sewa la, o iro. Hé na bela baa hugo la. 7Hé la dɛ ka ŋɔ o habɔteŋra la ne ba dɔŋ Pita be ŋɔ o dɛ tɔ sie kaa Galilia harɛ. Belaa hɛɛ ba o nae gɛ o faa bola la." 8Asɛ ba nyoa kpo, ba kpɔ bochela chwa le bɔɔ la bini. Baa dɛ kaa la, dɛ ba dɛ ɔmɛ, anomanta ba ta wobɛlbwa bolɛ nomɛlbwa be. 9Yawanyoa tɔpelogle la ta chɔmbibi ne Yeesu aa ir seo ta la, o tɔ sie kpɔ o te bagle Mɛɛre waa le Magdala la. Yeesu fa doŋi kwaa aa dɛ ir nɛra nɛɛ anuanɛ gɛ haah nɔ nɛ. 10Mɛɛre laŋɔ dɛ ka ŋɔ nɛra ba faa dɛ teŋɛ Yeesu nɛɛ la be waa la waa naa la. Waa la ba be, dɛ ba koh Yeesu seo la waa dɛɛ ɛ lwe dɛɛ wi siniire mɛrmɛr ken. 11Waa ŋɔ ba be ŋɔ Yeesu berɔ ir seo ta dɛ ŋɔ o te nao la, ba ta on yaradae. 12A habɔɔ la Yeesu berɔ begre o te dɛ ba ba nɛra banɛ be, dɛ ba le Jerusalam dɛɛ kaa. 13Ba ge aa laŋa ka bol ba bala kabora la be la, ba ta yaradae. 14A habɔɔ la, o kpɔ o te bagle o habɔteŋra fi dɛ beŋkpoŋ la, dɛ ba dɛ di kwa. O pwaah ba ba yarada nyae ne ba bambikpeg la waa kɛŋɔ baa wola ba bala baa tɔ sie nao la yaradae la. 15Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé kaa harɛ ta bobɛlbwa dɛ ka bol Amanesoma la bagle nɛwɛnyina bwa. 16Nomɛlbwa waa yarada asɛ ba sɔɔ nee la, Korowii ɛɛ kpɔ o wechɔgaa kɛo. Kɛ naate waa wola yaradae la, wɛɛ di bolchɔgee. 17Nɛra baa yarada n waa la ɛɛ ɛ wejenaa ásɛ nɛra na dɛ jemɛ kɛŋɔ n nɛraa ban. Baa dɔ kpegrii dɛ won che n sɔn ta dɛɛ doŋi kwaa aa dɛ ir nɛra nɛ. Korowii Domadɛɛge ɛɛ ir ba nɛɛ baa bol wobofala. 18Dɛ harɛkwaa dom ba aa, wobɛlbwa aa ba ɛɛ ba. Dɛ ba nyɔ tɛgchɔga kwara naa, baa sewa ba. Baa wonoo kpɔ ba nɔɔra dawɛ weela tena nɛɛ bá dɔ bokpega." 19Ya Dɔɔ Yeesu aa bol waa ba be tonɛ la, Korowii kpɔɔ kaa nyundua, o ka so nomombɔr o dig ta. 20Asɛ o habɔteŋra la kaa bobɛlbwa dɛ kaa bol Korowii Waa la. Dɛ Korowii teŋɛ ba nɛɛ asɛ ba we-ɛɛla baa dɛ ɛ la gel nɛra jemɛ kɛŋɔ ba waa baa bola dɛɛ gaage la ɛ kpela.

will be added

X\