Maak 15

1Tɔɔ aa pera chɔmbibi ne la, Sɔfonomonome ne bwɛɛ nomonome ne Tɔn Jerema bwa, Juda tena nomonome baa dɛ nyiŋi ba waa bini la te bwa, chemo dɛ vɔrɔwe Yeesu vɔrɔwa, dɛ vɔrɔwe o nɔɔra, dɛ kpɔɔ ka tɛ Room nomoa waa dɛ nyiŋi bela harɛ asɛ baa yerɔ Paelet la. 2Belaa Paelet bɔɔro ŋɔ, "Henee Juda tena kooro ɛ?" Asɛ Yeesu ŋɔ, "Anee he bol la." 3Sɔfonomonome la teŋe nyosone dawɛ Yeesu nɛ. 4Asɛ Paelet bɔɔ Yeesu ŋɔ, "He ta wobɛlbwa dɔe dɛ́ bol aa? Haa won chaŋe wedamanta nɔ bwa baa kpɔa dɛɛ dawɛ nɔ bini ane aa?" 5Yeesu ta wobɛlbwa chaŋɛ, asɛ Paelet nyoa kpo. 6A gɛ tɔpejen la baa tel aa, wechɔg-ɛɛ te bɛlbwa baa doo dea asɛ bwɛɛla la ŋɔ bá leo ta la, a chɛ kɛŋɔ ba leo ta. 7A gɛ saŋ la, nɛra bane fa vuugi Room nomonome baa dɛ nyiŋi bela harɛ la dɛ kpoo nɛra a gɛ waa la ta. Dɛ baa bɛl baa dɛ yerɔ Barabas ja a gɛ nɛra nɔ nɛ, asɛ ba do ba bwa dea. 8Asɛ nɛnlaa la ba Paelet be dɛ ba ŋɔ o be ŋɔ ó le wechɔg-ɛɛra la bɛl ta, gɛ baa dɛ ɛ bena bɛlbwa la. 9Belaa o bɔɔ ba ŋɔ, "Ń foo Juda tena kooro la ta kɛɛ?" 10Dɛ o gbabir jemɔ kɛŋɔ bɔweela waa Sɔfonomonome la che Yeesu nɛɛ pɛɛpɛɛ dɛ kpɔɔ ba o be la. 11Jaah dɛ Sɔfonomonome la do nɛnlaa la bwa ŋɔ bá ŋɔ Barabasee baa nyin, dɛ ŋɔ Páelet leo ta. 12Belaa Paelet bɔɔ ba ŋɔ, "Aah ɛrɛɛ he ŋɔ ń ɛ baa la haa dɛ yerɔ Juda tena kooro laɔ?" 13Asɛ ba bwa kparɛ si ŋɔ, "Kpaaro pɛl dagagre ta!" 14Anee Paelet bɔɔ ba ŋɔ, "Ɛrɛɛ yɔ? Bɔkwa wechɔga o ɛɔ?" Ate dɛ ba berɔ kwaa si kohona ŋɔ, "Kpaaro pɛl dagagre ta!" 15Paelet aa wola nyin kɛŋɔ nɛnlaa la bwaawee ir o nɛɛ la, o le Barabas ta tɛɛ ba dɛ gel ba lɔɔ Yeesu bampɔrɔ ŋwɛɛra ne mɔɔ dɛ kpɔɔ tɛ ŋɔ bá ka kpaaro pɛl dagagre ta. 16Asɛ soojare la kpɔ Yeesu le kaa Paelet dem baah dɛ yerɛ ba bala soojare bwa, 17dɛ kpɔ yaswɛm bɛl kɛŋɔ ba bela kooyal tɔ Yeesu, dɛ kpɔ sɔɔhne sɔh koogbɛrɛ piu, 18dɛ ba dɛ guŋi o sie dɛɛ si, "Woowo, Juda tena kooro!" 19Asɛ ba kpɔ chweremi dɛɛ cha o nyu, dɛ ta nentane dɛɛ ta o nɛ, dɛɛ guŋu harɛ kɛŋɔ baa dɛ ɛ kooro la. 20Baa mugli o baah tonɛ la, ba laa yaswɛm la foo o bwara ta, dɛ kpɔ o gbagba laala la doo, dɛ kpɔɔ le dɛɛ kaa dɛ́ ka kpaaro pɛl dagagre ta. 21Baa dɛ kaa la, ba kaa na Sairini baa bɛl baa dɛ yerɔ Seemɔn, dɛ o le bobɛl dɛɛ ba. Ba ɛgro o lɛ Yeesu dagagre la che. Dɛ a gɛ Seemɔn la biirii Alɛksanda ne Rufus. 22Asɛ ba kpɔ Yeesu kaa bela baa dɛ yerɛ Gɔlgɔta la. Gɔlgɔta munii Nyuhog Bɔr. 23Asɛ ba kpɔ tɛɛga ane baa dɛ yera mire aa wona dɛɛ sɔɔh bwadabii wee nyoa do sen ta dɛ kpɔ tɛ Yeesu ŋɔ ó nyɔ, asɛ o vɛh nyɔe. 24Ba foo o laala, dɛ kpaa o nɔɔra ne o nakpale pɛl dagagre ta. Dɛ soojare la dɛ nyin Yeesu laala bɔna, dɛ ta chacha mɔɔ dɛ́ won jemɛ laala ba bɛlbwa aa di. 25Koola nenyɔɔ saŋee ba kpaa Yeesu pɛl dagagre ta. 26Ba chwerɛ o wechɔga waa ɛa ba koh a waa kpoo la pɛl o dagagre la ta. A gɛ waa laanee, |scJUDA TENA KOORO|d. 27Ŋwɛɛra banɛɛ ba kpaa pɛl dagagra ta ja Yeesu nɛ. Bɛl sagɛ o dig ta, bɛl ge sagɛ o gal ta. 28Asɛ waa baa chwera Korowii Tɔn bini ŋɔ "Ba yerɔ wechɔg-ɛɛ" la ɛ kasinteŋ. 29Nɛra baa kpɔ bela bɔr baa kaa la chɛgre Yeesu dɛɛ mugli o baah ŋɔ, "Chwa! He nɛn haa pagre Korowii Dea dɛ berɛ kpɔ tɔpera atoro mao laanee nɔ naa? 30Lɛ he te dɛ tu harɛ yá na!" 31Gɛɛ Sɔfonomonome ne Tɔn Jerema la mugli o baah dɔŋa be dɛ ŋɔ, "Ao! Nɛra gboo o won lɛɛ, kɛ waa won lɛ o te. 32He nɛn haa ŋɔa henee Israel tena kooro Kristo la Korowii aa bagɛ nyoa ŋɔ wɛɛ tomɔɔ ásɛ o ba lɛ yaa la, le dagagre la doa tu harɛ yá na dɛ won yaradae." Asɛ ŋwɛɛra baa kpaa ba pɛl dagagra ta ja o nɛɛ la gee chɛgro. 33Wee aa baa che nyubaah la, bɔr biro jumaa ken dɛ ka tel wekee saŋ mɔɔ bɔr berɛ chaah ja. 34Wekee saŋ aa tela la, Yeesu do lɔŋɔ kpegri nɛɛ dɛ ŋɔ, "Eli, Eli, lama sabaktani?" O munii kɛŋɔ, "N Mɛɛ Korowii, n Mɛɛ Korowii, ɛrɛɛ he chwa mɛ nɔɔ?" 35Nɛra baa chegɛ bela la aa no gɛ la, ba ŋɔ, "Na, Elaejaa wɛɛ yerɛ la!" 36Asɛ bɛl chwa dɛ ka kpɔ konjɔgɔjɔgɔ waa won nee lɛɛ ka li sennyɛga ta dɛ kpɔ toh daa ta tɛo ó nyɔ, dɛ ŋɔ, "Hé gel ya na, dɛ Elaeja ɛɛ ba leo dagagre nɔ taa yaa?" 37Belaa Yeesu do lɔŋɔ kohona, asɛ o doma le o sewɛ. 38Asɛ yal waa teŋe Korowii Dea baah ta la pere anɛ le nyundua ba ta harɛ. 39Soojare lafa nomoa waa dɛ daah Yeesu aa na gɛ Yeesu hweera aa teŋa la, o nyoa kpoo, asɛ o ŋɔ, "Korowii Biee baa nɔ kpela!" 40Dɛ haahna bane ge chegɛ bojaŋ dɛɛ nyiŋi. Ba bini banee Mɛɛre waa le Magdala la, ne Jemsbechala ne Josis nya Mɛɛre, ne Salome. 41A gɛ saŋ waa lɔ Galilia harɛ la, dɛ a gɛ haahna nɔɔ daa kondikwaa dɛɛ tɛo. Dɛ haahna bane ba faa teŋɛ o nɛɛ pirim ba Jerusalam la bwa lɔ bela. 42Awola tɔpere la taa baa nyin ba kwaa bwa dɛɛ cheg ásɛ dɛ tɔɔ peraa ba di Ona Tɔpere la. 43Dɛ Josef waa le Arimatea la ɛ ba bela nomonome la bini nɛn nɛra bwa aa dɛ tɛo duure. O ge dɛ kpa saŋ la Korowii aa di kora dɛ lɛɛ ba la. Awola jɔmɔra la, o lɔ bambile dɛ la Paelet be dɛ ka soŋo ŋɔ ó tɛo ŋwɛnɛ ó ka kpɔ Yeesu lale la. 44Asɛ a pigri Paelet kɛŋɔ Yeesu aa dena sewɛ la. Anee o yerɛ soojare lafa nomoa la dɛ bɔɔro ŋɔ, "Yeesu sewɔ kpela aa?" 45Nomoa la aa sɛah ŋɔ Yeesu sewɔ la, Paelet tɛ Josef ŋwɛnɛ ŋɔ ó ka kpɔ o lale la. 46Asɛ Josef yawɛ yapoŋ dɛ ka laa Yeesu kpɔ dagagre la doa dɛ kpɔ yapoŋ la fɔrɔwo dɛ hugo. Bwe bɔɔ bɛl baa kwiu kɛŋɔ dea binii ba hugo, dɛ gbili bwe tɔ bɔɔ la nyoa. 47Mɛɛre waa le Magdala la ne Josis nya Mɛɛre na bela baa hugo.

will be added

X\