Maak 14

1A baa ka tɔpera anɛ ásɛ ba di ba bena nyoa baa dɛ yerɔ Galekaa la. A gɛ bena nyoa nɔ tɔpera taa baa di paanoo baa wola iisi a ta do la. Dɛ Sɔfonomonome ne Tɔn Jerema la dɛ nyin ŋwɛnɛ bɛl dɛ́ sɔh lawɛ Yeesu dɛ kpoo, 2dɛ ŋɔ, "Nɛndamanta nɔ aa dɛ ba chema ya bena nyoa nɔ dii ta nɔ, dɛ ya kpoo gɛ tɔpera nɔ ta naa, baa lɛ gaeeh." 3Yeesu la Bɛtani dɛ ka chog Seemɔn weechɔga faa chɔg o bwara ka la dea. Baa dɛ di kwaa la, haah bɛl kpɔ nosɔɔhsoma a yog aa kpega loŋbir bɛl ba jo ba be. O baa pagre loŋ la dɛ wee tulalee la dɛɛ do Yeesu nyu ta. 4Dɛ nɛra baa lɔ bela la bane baah diu, baa bɔɔ dɔŋa ŋɔ, "Aah tulalee nɔ ge ken chɔga nɔ munii ameo? 5Ba fe yoga aa, o fe ɛɛ le suugajena tentenee ba fee kpɔ tɛ nyaara. A gɛ fe ta bɔe kɛŋɔ gɛ nɔ waa ɛa nɔ naa?" Dɛ chwee haah la kohona. 6Asɛ Yeesu ŋɔ, "Hé gelo ken. Ɛrɛɛ hɛɛ hao gɛ nɔɔ? Wedɛɛgee o ɛɛ mɛ la. 7Nyaara aa he be paŋa ba bwa. Dɛ he dɛ nyin ban wedɛɛga ɛɛ yaa, hɛɛ wonoo dɛɛ ɛɛ ba saŋ bɛlbwa. Kɛ n te, maa he bee do ka tonɛ. 8Anla waa won ɛ laanee o ɛ la. N huga laalee o pu sie dɛɛ kpɔ dɛ fuge tulalee dɛɛ do n nyu ta la. 9Kasinteŋ, bobɛlbwa baa bol Amanesoma nɔ harɛ ta bobɛlbwa la, baa bol waa waa ɛa nɔ waa dɛ kpɔ liiru." 10Asɛ Judas Eskareɔt waa ɛ Yeesu habɔteŋra fi dɛ banɛ la bɛl la ir la Sɔfonomonome be dɛ ka ŋɔ wɛɛ wonoo cha ba ásɛ ba lawɛ Yeesu. 11Baa no gɛ la, ba sie lɛo, dɛ ŋɔ baa tɛo suugaa. Asɛ Judas pa mun dɛɛ nyin ŋwɛnɛ bɛl dɛ́ won gel ba dɔɔ. 12Ba bena nyoa nɔ dii tɔpelogle taa baa kpɔ ba te dɛ laa iisi kwaa kpɔ ba deremi dɛɛ kpoo pebiiri ásɛ dɛ kpɔ di Galekaa kondikwaa la. Awola la Yeesu habɔteŋra la bɔɔro ŋɔ, "Lee hɛɛ nyin kɛŋɔ ya ka ɛ Galekaa kondikwaa la tɛɛ he dio?" 13Belaa o tomɛ ba nɛra banɛ dɛ ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé la bwɛɛ bini. He kaa na baa bɛl o che vii ne nee aa, hé teŋɛ o nɛ 14dɛ ka jo dem waa jo o ta la. He laŋaa, hé ŋɔ dem te la be ŋɔ nomoa la ŋɔ lee dea o ne o habɔteŋra aa dɛ ba Galekaa kondikwaa o bini dii la dɔɔ? 15Asɛ ó bagle heyaa abrɔsane doa dea bɛl baa kwaaro dɛ nyin kane bwa cheg o bini kɛrɛdɛ la. Belaa hɛɛ ba ya kondikwaa bwa ɛɛ dɛ cheg." 16O habɔteŋra la aa la bwɛɛ la ta la, gɛ waa bagla la tentenee ba ka na, asɛ dɛ daa ba Galekaa kondikwaa la bela. 17A jɔmɔra ne la, Yeesu ne o habɔteŋra la ba bela. 18Baa soga dɛɛ di kwaa la, Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Kasinteŋ, he nɛra n ne haa pɛ nɔn dɛɛ di kwaa nɔ bini bɛlee dɛɛ ba n yoga tɛ nɛra la." 19Ate dɛ ba teene bini chɔgɔ, ba berɛ dɛɛ bɔɔro beŋkpoŋa beŋkpoŋa ŋɔ, "Menee kɛɛ? Menee kɛɛ?" 20Belaa Yeesu ŋɔ, "He nɛra fi dɛ banɛ nɔ n ne haa dɛ pɛ nɔn hɛna beŋkpoŋ bini nɔ bɛlee. 21N Nɛn Bie la ɛɛ sewɔɔ gɛ Korowii Tɔn aa bagla kɛŋɔ mɛɛ ɛo la. Kɛ naate waa yog mɛ tɛ ba kpo mɛ la, bwɛɛlɛ! Ba fe ta on lolɛ kwaraa fe bɔ!" 22Baa dɛ di kwaa la, Yeesu kpɔ paanoo dɛ jam Korowii, dɛ kuu, dɛ kpɔ tɛ o habɔteŋra la, dɛ ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé lɛ paanoo nɔ dɛ di. N bo-olii." 23Asɛ o berɛ kpɔ numol ne sen ge dɛ jam Korowii dɛ kpɔ tɛɛ ba, asɛ ba nyɔ ka tɛ dɔŋa. 24Asɛ o ŋɔ ba be ŋɔ, "Sen nɔ chegɔ tɛ n chal maa dɛ ba nɛra kɛrɛdɛ waa koeh dɛ fuge ta. A ɛ fɔo dɛ chɔ Korowii ne nɛwɛnyini baah ta. 25Kasinteŋ, maa a gɛ sen nɔ anee nyɔ kpa bwa, nemenɛ kɛŋɔ awola maa ba nyɔ anfala Korowii Kora la ta." 26Asɛ ba go yel bɛl dɛ jam Korowii, dɛ le kaa Ɔlevere Bwe la ta. 27Belaa Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "He bwa ɛɛ ba chwao gel mɛ, dɛkalkɛŋɔ Korowii Tɔn baglɔ kɛŋɔ, 'Korowii ɛɛ kpo petegre laanee, asɛ peera la bwa lɔ pegre.' 28Kɛ dɛ Korowii baa ir mɛ seo ta naa, mɛɛ tɔ he siee la Galilia harɛ ta." 29Anee Pita ŋɔ o be ŋɔ, "Dɛ n bala nɔ bwa chwao gele kwara naa, n te aa chwa gele!" 30Belaa Yeesu ŋɔ Pita be ŋɔ, "Kasinteŋ, jabal ne sii kera anɛ kere chɔmbibi ne dɛ he tɔɔh kera atoro ŋɔ haa men jemɛ kwaraa!" 31Anee Pita ŋɔ, "Dɛ seo kwaraa yaa, n ne hɛɛ sewɔɔ, kɛ maa tɔh ŋɔ maa hen jemɛ bwa!" Gɛɛ o habɔteŋra la bwa ŋɔ baa o habɔɔ le bwa. 32Yeesu ne o habɔteŋra aa tel bela baa dɛ yerɛ Gɛtsɛmane la, o ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé so bonɔ asɛ ń ka soŋe Korowii ba." 33O kpɔ Pita ne Jems ne Jɔn kaa bá ka doo. Waa dɛ kaa la, dɛ ɔmee ne bambiteŋa lawɔ kohona. 34Asɛ o ŋɔ ba be ŋɔ, "N tea bini chɔgɔ kohona to. A gbo ɛɛ kpo mɛɛ kwara. Hé so bonɔ dɛɛ were ń la ba." 35Asɛ o la sie tama dɛ ka pi harɛ dɛ soŋe Korowii ŋɔ a fe ɛɛ magroo waa, waa aa dɛ ba la fe bɛ o nɛɛ chig. 36Dɛ berɛ soŋo ja ŋɔ, "N Mɛɛ, wobɛlbwa toole haa wola won ɛ. N poori, bɛ gel n na a gɛ wahala nɔ, kɛ ɛ he tetoowaa dɛ gel n tetoowa." 37Asɛ Yeesu berɛ ba ba be dɛ ba na o habɔteŋra batoro la kɛŋɔ ba chɔɔge doromi. Anee o bɔɔ Seemɔn Pita ŋɔ, "Chɔe he chɔ aa? He ta wone were tamaa bɛlbwa naa?" 38Asɛ o ŋɔ ba be ŋɔ, "Hɛ́ɛ nyiŋi kɛrɛdɛ dɛɛ soŋe Korowii asɛ Bɔnsam bɛ won negre heyaa. He bambile fe dɛ nyin wedɛɛga ɛɛ, kɛ he bwadabii pwɛre." 39Asɛ o berɛ la dɛ ka soŋe Korowii gɛ o faa kaa soŋe la, 40dɛ berɛ ba ba be, dɛ ba chɔɔge doromi, dɛkalkɛŋɔ dɛ dom dɛ chug ba taeh. Baa jemɛ gɛ baa bol o be kpa. 41Waa bera ka ba tooro tena dɛ ba dɛ chɔɔge doromi ja, anee o bɔɔ ba ŋɔ, "He ta chɔɔ dɛɛ onaa? A tonɔ. Saŋ la baa dɛ ba n Nɛn Bie kpɔe dɛ do wechɔg-ɛɛra nɔn ta la telo. 42Hé ir yá kaa. Baa la waa lee mɛ tɛ baa ba n kpoe laanee la." 43Yeesu taa dɛ bol waa, dɛ o habɔteŋra la bini bɛl baa dɛ yerɔ Judas balɔ. Nɛnlaa banee teŋɛ o nɛɛ dɛ kpoŋe tokobie ne keri ne gule. Sɔfonomonome ne Tɔn Jerema la ne bela nomonomee tomɛ a gɛ nɛra nɔ. 44Baa dɛ ba la, Judas ŋɔ ba be ŋɔ, "Naate maa gbaaro pɛl n bambile dɛ mo o lwɛɛma la, hé lawɔ dɛ nyiŋu kɛrɛdɛ o bɛ won lɛ o te dɛ chwa." 45Waa baa tel Yeesu be la, o gbaaro pɛl o bambile dɛ mo o lwɛɛma dɛ ŋɔ, "N Dɔɔ!" 46Belaa ba lawɔ. 47Asɛ Yeesu habɔteŋra la bɛl laa o kere kpɔ dɛ ŋwɛnɛ Sɔfore Nomoa la bonɔɔ deŋne bɛl dɛ laa cha. 48Asɛ Yeesu bɔɔ ba ŋɔ, "Ŋwɛɛree men he kpɔ keri ne gule dɛɛ ba hé ba lag mɛ naa? 49Saŋ la bwa maa lɔ Korowii Dea dɛɛ bagle waa la, ɛrɛɛ haa wola men lawɔɔ? Gɛ aa ɛ asɛ waa baa chwera la bwa ɛ kpela la waa anɔ bwa ɛɛ ɛ nɔ." 50Belaa Yeesu habɔteŋra la bwa lɔ pegre dɛ chwao. 51Dɛ bonɔɔ bɛl kpɔ yapoŋ mile chara dɛ teŋɛ Yeesu nɛ, asɛ ba fe ɛɛ nyin o lawa, 52asɛ o gel yapoŋ la dɛ chwa kaa gɛ. 53Belaa ba kpɔ Yeesu la Sɔfore Nomoa la dem. Dɛ Sɔfonomonome ne Tɔn Jerema ne ba bela nomonome bwa cheme bela. 54Dɛ Pita teŋɛ ba nɛɛ bojaŋ dɛ ba jo nomoa la dem baah. Dɛ o ne soojare baa dɛ daah doonyoa la sogo dɛɛ ŋwee nii. 55Sɔfonomonome ne Juda tena nomonome baa dɛ bol waa dɛɛ pa bole la bwa nyin ŋwɛnɛ la bwa ta baa che dɛ́ di waa la bɔ Yeesu dɛ́ fee gel ba kpoo kahonɛ, 56dɛkalkɛŋɔ nɛra kɛrɛdɛ teŋe nyosone dawɛ Yeesu nɛ, kɛ dɛ ba webagla la aa beŋkpoŋ ɛ. 57Asɛ baala bane ir dɛ teŋe nyosone ŋɔ, 58"Ya noɔ waa dɛ bol ŋɔ wɛɛ pagre Korowii Dea nɔ nɛwɛnyini aa mao nɔɔ dɛ berɛ kpɔ tɔpera atoro ma onla nɛwɛnyini aa wola mae." 59Dɛ a gɛ nɛra nɔ gba webagla la ta beŋkpoŋ ɛɛ. 60Belaa Sɔfore Nomoa la ir che nɛra la bwa baah ta dɛ bɔɔ Yeesu ŋɔ, "Amɔ he ta wobɛlbwa dɔe dɛ́ chaŋe waa nɔ baa dɛ bol nɔ bɛlbwa naa?" 61Asɛ Yeesu tɔ nyoa, o ta wobɛlbwa chaŋɛ. Asɛ nomoa la berɛ bɔɔro ŋɔ, "Henee Korowii Bie Kristo la waa ŋɔa ŋɔ wɛɛ tomɔɔ ásɛ o ba lɛ yaa la aa?" 62Asɛ Yeesu ŋɔ, "Menee, kɛ hɛɛ na n Nɛn Bie laanee kɛŋɔ maa soge nomombɔr Korowii waa ɛ kpegri bwa Dɔɔ la dig ta dɛɛ ba baamare ta!" 63Asɛ Sɔfore Nomoa la laa o gbagba laala waa doa la pee dɛ ŋɔ, "Bɔkwa danseɛ yá berɛ so dɛɛ nyin jaɔ? 64He ta nɛnhɛlwobol waa dɛ bol Korowii noɛ yaa? Ɛrɛɛ he na nɔ?" Ate dɛ ba bwa ŋɔ, "O ɛ wechɔga. Hé kpoo!" 65Dɛ ba bane ta nentane dɛɛ ta o nɛ, asɛ bane ge kpɔ nɔɔra tɔ o sie dɛɛ lɔɔro dɛɛ tɔɔ kande dɛ ŋɔ ó jemɛ naate waa lɔɔ. Asɛ soojare baa dɛ daah bela la kpakpaa o lwɛrɛme. 66Pita ta lɔ dem baah bela, asɛ Sɔfore Nomoa la tolo bɛl ba 67dɛ ba nao dɛ o dɛ ŋwee nii, dɛ nyiŋu jeiih ken dɛ ŋɔ, "Kɛ he ge fa teŋɛ Yeesu waa le Nasarɛt la nɛɛ laɔ?" 68Asɛ Pita tɔh pelepelepele ken, dɛ ŋɔ, "Bɔkwa waa hɛɛ bol nɔɔ? Maa a bini jemɛ kwara!" Waa bol gɛ tonɛ la, o kaa dem la doonyoa bɔr. 69Sɔfore Nomoa tolo la berɔ nao ja dɛ ŋɔ nɛra baa chegɛ bela la be ŋɔ, "Nɛra la bini bɛlee baa nɔ!" 70Asɛ Pita berɛ tɔh ŋɔ waa Yeesu jemɛ ja. A ta bigre bɛlbwa asɛ nɛra baa chegɛ bela la ŋɔ, "Haa won tɔh ŋɔ Yeesu nɛra la bɛl laa hen, dɛkalkɛŋɔ Galilia tee hen." 71Asɛ Pita ŋwɛɛ ŋɔ, "Maa baa nɔ haa dɛ bol o waa nɔ jemɛ kwara!" 72Bug la ta dɛ jabal nɛɛtena sio, asɛ Pita lii gɛ Yeesu aa ŋɔ o be ŋɔ, "Jabala ne sii kera anɛ dɛ he tɔɔh kera atoro bwa ŋɔ haa men jemɛ bwa" la. Waa lii a gɛ waa nɔ la, dɛ o dɛ wi.

will be added

X\