Maak 11

1Baa dɛ tel Jerusalam dɛɛ bɛne Bɛtfej ne Bɛtani la, Ɔlevere Bwe la bɔr bela la, o tomɛ o habɔteŋra la banɛ ŋɔ bá tɔ sie, 2dɛ ŋɔ, "Hé la bwɛɛ nɔ waa lɔ sie le nɔ ta. Haa dɛɛ tel bela la, hɛɛ nao kɛŋɔ baa vɔwɛ keego bie bɛl nomɛlbwa aa wola on teehnɛ bwa. Hé puru dɛ kpɔ ba bonɔ. 3Asɛ dɛ nomɛl bɔɔ heyaa ŋɔ bɔkwaa hɛɛ ba o ne ɛɛ yaa, hé ŋɔ he dɔɔ la dɛ nyinu dɛ́ ɛ waane, asɛ he berɛ kpɔ ba taraken." 4Asɛ ba la dɛ ka na keego bie bɛl baa lawɔ vɔwɛ ŋwɛnɛ nyoa doonyoa bɛl jwɛh. 5Baa dɛ puru la, nɛra baa chegɛ bela la bane bɔɔ ba ŋɔ, "Bɔkwaa he pur keego bie la dɛ́ɛ ɛɔ?" 6Asɛ ba bol gɛ Yeesu aa ŋɔa bá bol la, asɛ nɛra la tɛɛ ba ŋwɛnɛ. 7Ba kpɔ keego bie la ba tɛ Yeesu dɛ pa ba yale darawe o habɔɔ, asɛ Yeesu so o ta. 8Nɛndamanta tɛo jirima dɛ pa ba yale pa ŋwɛnɛ ta, asɛ bane ge kɛ papooni bela kooni la ta dɛ pa ŋwɛnɛ la bwa ta. 9Dɛ nɛra baa tɔ Yeesu sie ne banɔ la baa ka mun la bwa dɛ si, "Woowo! Korowii kwaa naate waa dɛ ba o sɔn ta nɔ kwa! 10Korowii swee ya Naa Devid kora nɔ waa dɛ ba ira ja nɔ andɛɛga! Korowii jam!" 11Yeesu la Jerusalam dɛ ka jo Korowii Dea bini dɛ nyinyiŋi waa aa dɛ ɛ bela la bwa. Bɔr aa dɛ jo la nomanta, o ne o habɔteŋra fi dɛ banɛ la kaa Bɛtani. 12Tɔɔ aa pera, ba le Bɛtani dɛɛ ba la, dɛ lɔr lawɛ Yeesu. 13O na pur bɛl bojaŋ dɛ o mogɛ papooni sukuu ken, dɛ fe la o mun ŋɔ o ken fe ɛɛ dɔ o nɔna anee di kɛɛ? Waa tel bela la dɛ papooni gboo tɔ daa la bwa, dɛkalkɛŋɔ dɛ pure nɔna ta tele mɔɔ. 14Belaa Yeesu taah pur daa la ŋɔ, "Nomɛlbwa aa he nɔna dii ba kpa bwa." Waa ŋɔ gɛ la, o habɔteŋra la noɔ. 15Baa tel Jerusalam la, Yeesu jo Korowii Dea bobɛl dɛɛ doŋi kon-yogra ne kon-yarawa baa lɔ bela la. O berɛ nɛra baa lɔ bela dɛɛ pegri suuga la teeburre bwa piigi, dɛ tagɛ banɔ la baa dɛ yog brɔnomare la bwa kane tata. 16O ta sɛɛh nomɛlbwa kpɔ bone bɛlbwa kpɔ Korowii Dea la bini. 17Asɛ o bol waa dɛɛ bag ba ŋɔ, "Ba ta chwerɛ ŋɔ, 'Baa yerɛ n dea nɛwɛnyina bwa Korowii soŋebɔr' yaa? Gɛɛ he te berɛ kpɔɔ berɛ ŋwɛɛra sɔɔhbɔr aa?" 18Sɔfonomonome ne Tɔn Jerema la aa no a gɛ waa nɔ la, belaa ba pa mun dɛɛ nyin ŋwɛnɛ dɛ́ kpo Yeesu. Dɛ ba dɛ ɔmɔ, dɛkalkɛŋɔ dɛ o webagla dɛ kpo nɛra bwa nyoa. 19Bɔr aa ba dɛ jo la, Yeesu ne o habɔteŋra la le bwɛɛ la ta. 20A tɔɔ aa pera chɔmbibi ne ba valɛ ŋwɛnɛ ta dɛɛ kaa la, ba kaa le pur daa la ta, dɛ o sewɔ kwaraa le o nyundua ka le o lune bwa ta. 21Belaa Pita lii gɛ aa ɛa mɔɔ daa la sewɛ la, dɛ ŋɔ Yeesu be ŋɔ, "Nomoa, na. Pur daa la haa taahno la sewɔ!" 22Asɛ Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé yarada Korowii. 23Kasinteŋ, nomɛlbwa waa won kpɔ yarada ŋɔ bwe nɔ be ŋɔ ó ir ka le moo ta, waa wola tɔŋlɛ o bambile ta tamaa bɛlbwa, dɛ yarada kɛŋɔ Korowii ɛɛ wonoo ɛ gɛ la, aa ɛo tɛo kpela ge. 24Anomanta, kasinteŋ, dɛ he dɛ soŋe Korowii komɛl aa, hé yarada kɛŋɔ he dɔɔ dɔ kon la. Dɛ he wono yarada gɛ naa, komɛlbwa haa soŋe la, Korowii ɛɛ tɛ heyaa. 25Dɛ he iro che dɛɛ soŋe Korowii ge aa, wobɛlbwa he bala bane aa ɛ heyaa la, hé kpɔ kɛ ba ásɛ he Mɛɛ waa lɔ nyundua la ge kpɔ he wechɔga kɛ heya." 27Asɛ Yeesu ne o habɔteŋra berɛ ba jo Jerusalam ja. Yeesu aa ba dɛ valɛ Korowii Dea la bini la, Sɔfonomonome ne Tɔn Jerema ne bela nomonome la ba o be 28dɛ ba bɔɔro ŋɔ, "Umee tɛɛ ŋwɛnɛ kɛŋɔ he ɛ gɛ waa nɔ haa dɛ ɛ nɔɔ? Umee tɛɛ kpegri kwaraa te nɔ?" 29Yeesu chaŋ ba ŋɔ, "Ń bɔɔ heyaa webeŋkpoŋ, dɛ he wono jemaa, mɛɛ bagle heyaa naate waa tɛ mɛ ŋwɛnɛ mɛɛ ɛ gɛ waa nɔ. 30Umee tɛ Jɔn kpegri wɛɛ sɔ nɛra Korowii nee laɔ? Korowii tɛo waa, kɛ nɛwɛnyinii tɛo wɔ? Hé bag mɛ naate." 31Ate dɛ ba gbogbo dɛ tɔŋle dɔŋa dɛɛ ŋɔ, "Aah ɛrɛɛ yaa ba ŋɔe yɔ? Dɛ ya ŋɔ Korowiirii tɛo waa, wɛɛ ŋɔɔ, 'Aah ɛrɛɛ haa wola Jɔn yaradae yɔ?' 32Kɛ dɛ ya ŋɔ nɛwɛnyinii tɛo ge aa, aa werii do." Dɛ ba dɛ ɔmɛ ba gbagba nɛra la, dɛkalkɛŋɔ dɛ nomɛlbwa yaradao kɛŋɔ Korowii keamee Jɔn. 33Anomanta ba waa baa bola laanee kɛŋɔ, "Yaa jemɛ." Anee Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Gɛ haa wola jemɛ la, gɛɛ n ge aa wola heyaa naate waa tɛ mɛ ŋwɛnɛ mɛɛ ɛ a gɛ waa nɔ maa dɛ ɛ nɔɔ bagle.

will be added

X\