Maak 10

1Asɛ Yeesu le bela dɛ la Judia harɛ ta, dɛ ka le Jɔɔdan Moo la baŋ. Nɛndamanta wur dɛ ba tɔ o nɛɛ ja, asɛ o bag ba waa gɛ o yon dɛɛ ɛ la. 2Farisii tena bane ba bela dɛ baa hagro bela dɛ fe ɛɛ nyin dɛ́ lawɔ. Ba bɔɔro ŋɔ, "Mmara dɛ tɛ ŋwɛnɛ kɛŋɔ baa vɛh o haah naa?" 3Anee o ge berɛ bɔɔ ba ŋɔ, "Ɛrɛɛ Mosis Mmara bagle heyaa laɔ?" 4Asɛ ba ŋɔ, "Mosis tɛ ŋwɛnɛ kɛŋɔ baa chwerɛ tɔn dɛ bagle kɛŋɔ o vɛh o haah, dɛ vɛoh." 5Anee Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "He bambikpeg waa Mosis chwerɛ a gɛ mmara nɔ tɛ heyaa la. 6Gɛ laa a fa do wubwa. Korowii aa ta kwaa bwa mumpar la, 'Baa ne haahnee o ta. 7A waa baa ɛɛ ba o nya ne o mɛɛ jwɛɛh lee, dɛ kpɔ o te ka pɛl o haah, 8ásɛ ba nɛra banɛ la pɛ ɛ nɛmbeŋkpoŋ la. Anomanta baa nɛra banɛ ɛɛ ba kpa, ba pɛo ɛ beŋkpoŋ.' 9Dɛ Korowii lawɛ nɛra banɛ pɛ aa, ŋwɛnɛ toole kɛŋɔ nɛn berɛ pere ba baah kpa." 10Baa la dem la, o habɔteŋra la berɔ bɔɔro a gɛ waa nɔ ja. 11Asɛ o ŋɔ ba be ŋɔ, "Nomɛlbwa waa vɛh o haah dɛ ka mo onfale la, dɛ o ɛ o haah la wechɔga dɛ bɔ jwamane. 12Dɛ haah ge vɛh o jaa dɛ ka yalɛ banfale aa, dɛ o ge ɛ o jaa la wechɔga dɛ bɔ jwamane." 13Dɛ nɛra bane kpɔ ba bii dɛɛ ba o be, dɛɛ nyin kɛŋɔ o kpɔ o nɔɔra dawɛ ba nɛ. Asɛ o habɔteŋra la ɛɛ tɔ ba ŋwɛnɛ ŋɔ bá kpɔ ba bii le le! 14Yeesu aa na gɛ baa dɛ ɛ la, o baah di ba nɛ, o ŋɔ ba be ŋɔ, "He bɛ bii la ŋwɛnɛ tɔ. Hé gel ba ba n be, dɛkalkɛŋɔ banɔ dɔŋa nɔɔ Korowii koobii la. 15Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, naate waa wola o te kpɔe tɛ Korowii dɛ yaradao gɛ bechala aa dɛ ɛ la, waa bɔree dɔ dɛ ba ja o Kora la ta." 16Asɛ o kpɔ bii la, dɛ kpɔ o nɔɔra dawɛ ba nɛɛ dɛ swee ba andɛɛga. 17Yeesu aa bera dɛɛ ba ŋwɛnɛ ta lee dɛ kaa la, baa bɛl chwao dɛ ba guŋi o sie dɛ ŋɔ, "Nomondɛɛge, ɛrɛɛ mɛɛ ba ɛɛ dɛ́ dɔ Korowii mkpa aa wola jaga dɔe yɔ?" 18Asɛ Yeesu bɔɔro ŋɔ, "Ɛrɛɛ he yer mɛ nɛndɛɛge nɔɔ? Nomɛlbwa toole dɛ ɛ nɛndɛɛge. Korowii gbosoo ɛ nɛndɛɛge. 19Kɛ he jemɛ Korowii mmarare laɔ? Anee, 'Bɛ nɛn kpo, bɛ jwamane bɔ, bɛ ŋwɛ, bɛ nyosone teŋe dawɛ he dɔŋ nɛ, bɛ he dɔŋ faah, dɛɛ duu he nya ne hɛɛh.' " 20Anee o ŋɔ Yeesu be ŋɔ, "Nomoa, n bechale saŋ bwaa n le dɛ teŋɛ anɔ bwa ta." 21Yeesu nyiŋu, o sie lɛ o nɛ, dɛ ŋɔ o be ŋɔ, "A ka he webeŋkpoŋ. La ka yog kwaa haa dɔa bwa, asɛ dɛ kpɔ a suuga kɛ nyaara. He ɛ gɛ naa, hɛɛ dɔ kondɔɔh cheg Korowii doa. Ka ɛ gɛ asɛ dɛ ba teŋɛ n nɛ." 22Yeesu aa ŋɔ gɛ la, ate dɛ o tea bini chɔgɔ, asɛ o berɛ gure nyu su, dɛkalkɛŋɔ dɛ o dɔ kwaa kɛrɛdɛ. 23Asɛ Yeesu ke nyiŋi o habɔteŋra la dɛ ŋɔ, "Aa do kpegrii tɛ dɔɔhna kɛŋɔ bá dɔ bɔr ja Korowii Kora la ta." 24A gɛ waa la Yeesu aa bola la gelɔ o habɔteŋra la bwara yɔr. O ŋɔ ba be ŋɔ, "Biiwa, a kpegri kɛŋɔ nɛn dɔ bɔr ja Korowii Kora la ta. 25Aa do pwɛree tɛ nyogma kɛŋɔ ó won jo tɔɔge bɔɔ ta gwaa kɛŋɔ dɔɔh naa wona ja Korowii Kora ta." 26Yeesu aa bol gɛ la, dɛ o habɔteŋra la bwa bwara yɔrɔ, asɛ baa bɔɔ dɔŋa ŋɔ, "Amɔ te, umee dɛɛ ba o nyu dɔe yɔ?" 27Belaa Yeesu pa sie nyiŋ ba dɛ ŋɔ, "Nɛwɛnyini bee a do kpegri, kɛ Korowii be te, wobɛlbwa aa kpege. Wobɛlbwa pwɛre Korowii be." 28Belaa Pita ŋɔ, "Nyiŋi na, ya te gel komɛlbwa yaa dɔa dɛ ba teŋɛ he nɛ." 29Asɛ Yeesu ŋɔ, "Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, nomɛlbwa waa koh n ne Amanesoma nɔ waa dɛ gel o bwɛɛ tena ne o nimanar ne o dɔɔranar ne o nahaahnanar, ne o nya ne o mɛɛ, ne o bii ne o kooni la, 30wɛɛ dɔ a gɛ bwɛɛre ne nimanar ne dɔɔranar ne nyawa ne bii ne kooni nɔ bɛlbwa kembɔree kera lafa harɛ nɔ ta dɛ ja hɔhɔrɔwa nɛra aa dɛ ba o haeh dɛ ɛo la ta. A bwa habɔɔ la, wɛɛ dɔ Korowii mkpa aa wola jaga dɔe gee nyundua ja. 31Nɛra baa tɔ sie taraken kɛrɛdɛ ɛɛ ba ka munii, asɛ nɛra baa ka mun taraken nɔ kɛrɛdɛ ba tɔ sie." 32Dɛ ba lɔ ŋwɛnɛ ta dɛɛ kaa Jerusalam, asɛ Yeesu tɔ ba sie. Dɛ o habɔteŋra la bwara yɔrɔ, asɛ nɛra la baa teŋɛ o nɛɛ la bwa gee ɔmɛ. Asɛ Yeesu berɛ lawɛ o habɔteŋra fi dɛ banɛ la kaa bokɛre dɛ ka taa waa aa dɛ ba o ɛɛ la bwa bag ba, 33dɛɛ ŋɔ, "Yaa dɛ kaa Jerusalam nɔ, baa ka le n Nɛn Bie laanee tɛ Sɔfonomonome ne Tɔn Jerema la. Baa pa mɛ bolchɔgee dɛ ŋɔ bá kpo mɛ, dɛ kpɔ mɛ do nɛra baa wola Juda tena ɛɛ la nɔn ta. 34Baa di n loroo, dɛ tata nentane ta n nɛ, dɛ chacha mɛ chweremi, dɛ kpaa mɛ pɛl dagagre ta dɛ kpo mɛ. Kɛ a tɔpetooro wee mɛɛ berɔɔ ir seo ta." 35Asɛ Sebedii bii Jems ne Jɔn ba o be dɛ ba ŋɔ, "Nomoa, ya dɛ nyin he ɛ waane tɛ yaa." 36Asɛ Yeesu ŋɔ, "Bɔkwaa yɔ?" 37Belaa ba chaŋe ŋɔ, "He baa di he kora waa dɔ jirima dɛ so he kookara ta naa, ya dɛ nyin kɛ he gel ya so pɛle, bɛl so he dig ta, bɛl ge so he gal ta." 38Asɛ Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Haa waa haa dɛ bol nɔ mun jemɛ. Hɛɛ wonoo nyɔ n tɛgkpela maa dɛ ba nyɔe nɔ ane kenɛ? Hɛɛ wonoo na hɔhɔrɔwa maa dɛ ba nae nɔ dɔŋa aa?" 39Anee ba sɛh ŋɔ, "Yaa wonoo." Belaa Yeesu ŋɔ, "Kpelaa! Hɛɛ nyɔ n tɛgkpela nɔ anee dɛ na n hɔhɔrɔwa nɔ dɔŋa. 40Kɛ n ta kpegri dɔe dɛ́ chagle naate waa so n dig ta ne n gal ta. Korowii gboo jemɛ nɛra waa kwaa a gɛ bɔra la cheg dɛ́ kpɔ ba ka so bela." 41Yeesu habɔteŋra kabora la baa no a gɛ waa nɔ la, ba baah di Jems ne Jɔn nɛ. 42Anomanta Yeesu yerɛ ba bwa ba o be dɛ ŋɔ, "He jemɔ kɛŋɔ nɛra baa wola Juda tena ɛɛ la te, ba nomonome dɛ di kpegri ba nɛ, dɛ yon gel baa tom ba. 43Kɛ gɛ laa chɛ kɛŋɔ a do he te be. Dɛ he bini bɛl dɛ nyin o ɛ he bwa nomoa aa, a chɛ kɛŋɔ o kpɔ o te ɛ bechala dɛɛ tomɛ heya. 44Dɛ he bini bɛl dɛ nyin o ɛ o te sitɔɔ raa, a chɛ kɛŋɔ o sɛh dɛ berɛ o te kɛ he bwa bonɔɔ, 45dɛkalkɛŋɔ n Nɛn Bie kwaraa ta balɛ kɛ nɛ́ra baa tom mɛ. N te balɔ dɛ́ ba tomɛ nɛwɛnyini, dɛ kpɔ n nyu charɛ nɛndamanta mkpa." 46Ba ba Jeriko, asɛ Yeesu ne o habɔteŋra la ne nɛnlaa bane aa le bela dɛɛ kaa la, dɛ Temeos binyoŋe Baatemeos o yon dɛɛ soŋe kwaa saŋ bɛlbwa la soge ŋwɛnɛ la keŋkeŋ. 47Waa noa kɛŋɔ Yeesu waa le Nasarɛt laanee la, dɛ o dɛ yerɛ Yeesu takpeg ne dɛɛ ŋɔ, "Devid Naa Yeesu, na n sum!" 48Asɛ nɛra kɛrɛdɛ kaoh ŋɔ ó tɔ nyoa. Kɛ o ta ban chaŋɛ. Namee o ta do lɔŋɔ kohona dɛɛ yerɛ, "Devid Naa Yeesu, na n sum!" 49Asɛ Yeesu che dɛ ŋɔ, "Hé yerɔ." Asɛ ba yerɛ nyoŋe la dɛ ŋɔ, "Sɔɔh bwara dɛ ir! O dɛ yerɛ." 50Asɛ o wur o yal vigri, dɛ jah ir che dɛ ba Yeesu be. 51Belaa Yeesu bɔɔro ŋɔ, "Bɔkwaa he ŋɔ ń ɛ tɛɛ nɔ?" Asɛ nyoŋe la ŋɔ, "Nomoa, n dɛ nyin n won dɛɛ na." 52Asɛ Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Kaa. He yarada haa yarada mɛ la gelɔ he dɔ bokpega." Bug la ta dɛ o wono dɛɛ na, dɛ teŋɛ Yeesu nɛɛ ŋwɛnɛ la ta.

will be added

X\