Maak 1

1N dɛ nyin n bagle heyaa amanesoma aa le Korowii Bie Yeesu Kristo waa la ta. A mumparee nɔ: 2Korowii keame Aesaya chwerɛ gɛ Korowii aa bol nɛn waa dɛ ba Yeesu sie tɔe la waa o Tɔn bini ŋɔ, "Mɛɛ tomɛ n toromee ó tɔ he sie dɛ kwaa bɔr tɛɛ." 3Dɛ berɛ chwerɛ ŋɔ, "Nomɛl dɛ bol waa takpeg ne pua waa ɛ hɛŋle gbo harɛ ta, ŋɔ nɛ́ra gel ba we-ɛɛla togre, dɛ kpɔ ba te dɛɛ kpa ba Dɔɔ bala." 4Gɛɛ a do baa bɛl baa dɛ yerɔ Jɔn ir dɛ ba pua waa ɛ hɛŋle gbo la ta dɛ ba bol Korowii Waa dɛɛ bagle nɛra, dɛɛ ŋɔ bá charɛ ba liire dɛ le ba wechɔga ta, ásɛ Korowii kpɔ ba wechɔga kɛ ba, ásɛ o ge sɔ ba Korowii ne. 5Belaa nɛra baa le Judia harɛ, ne Jerusalam tena bwa le kaa Jɔn be ka no wa, dɛ bol ba wechɔga dɛɛ baglo, asɛ o sɔ ba Korowii nee Jɔɔdan Moo ta. 6Jɔn nɔ yal waa tɔɔ la, nyogma pona nee ba sɔɔh, ol tɔn gee ɛ o kriso. Dɛ tontombɛ ne toohnee ɛ o kondikwa. 7O ŋɔ nɛra la be ŋɔ, "Nomɛl dɛ ba n habɔɔ dɛ gwaa mɛ. Maa o napaa tee kwaraa dɔ. 8Maa sɔ heyaa Korowii nee la, nee gbagbaa n kpɔ sɔ heya. Kɛ o te ɛɛ kpɔ Korowii Domadɛɛge laanee sɔ heya." 9Belaa Yeesu le Nasarɛt waa lɔ Galilia harɛ ta dɛ ba Jɔn be, asɛ o sɔɔ Korowii nee Jɔɔdan Moo ta. 10Bug la ta Yeesu aa le nee la ta la, o nao kɛŋɔ baama bini pilo, asɛ Korowii Doma kpɔ bela dɛ tu ba o be kɛŋɔ brɔnoma. 11Asɛ o no taa bɛl nyundua kɛ, "Henee n bie maa dɛ nyin he wa, he wa ɛɛ su n siwi." 12Anee Korowii Doma la den gel o kaa pua waa ɛ hɛŋle gbo ta, 13bela kpɔg bini ola aa lole, asɛ o do bela tɔpera fifraanaarɛ. Dɛ Bɔnsam dɛ ba o be bela dɛ baa daahno dɛɛ na kɛŋɔ o fe charɛ nyoa. Dɛ nyundua toroma ge dɛ ba o be dɛ baa chao. 14Belaa ba lawɛ Jɔn do dea. A habɔɔ la, Yeesu la Galilia harɛ dɛ ka bol Korowii Amanesoma bag ba. 15O bolɔ ŋɔ, "Tɔpere la telo! Korowii Kora pu heyaa tonɛ! Hé charɛ he liire dɛ le he wechɔga ta, asɛ dɛ yarada Amanesoma nɔ!" 16Belaa Yeesu aa dɛ valɛ Galilia Moo la nyoa la, o na nɛra banɛ bane baa dɛ ɛ nee toma dɛɛ ta asau, Seemɔn ne o nime Andriu. 17Anee Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé gel he pɛŋa la nyina dɛ ba teŋɛ n nɛ, asɛ n bagle heyaa gɛ baa nyin nɛra baa tɛ Korowii." 18Bug la ta la, ba gel ba asauri la dɛ teŋɛ o nɛ. 19Baa le bela dɛ la sie tama ken la, o na baala banɛ bane, Sebedii bii Jems ne o nime Jɔn, baa lɔ ba gbera bini dɛɛ tɔɔge ba asauri. 20Belaa Yeesu yer ba, asɛ ba gel ba mɛɛ Sebedii ne paa tena baa kpɔ ba ja ba nɛɛ la gbera la bini dɛ ka teŋɛ o nɛ. 21Yeesu ne o habɔteŋra la Kapeeneɔm, asɛ Ona Tɔpere la, o la cheremi dea dɛ ka bagle wa. 22O webagla ɛɛ ba nyokpoa, dɛkalkɛŋɔ a ta do kɛ gɛ Tɔn Jerema la yon dɛɛ bagle la. O te dɛ bol waa kɛ nɛn waa dɔ waa bwa kpegri ken. 23Belaa baa bɛl kwaa aa dɛ ir o nɛɛ ba cheremi dea bela dɛ ba nyɛg ŋɔ, 24"Yeesu Nasarɛt te, bɔkwaa hɛɛ nyin ya be nɔ? Ya chɔgaa he ba kɛɛ? N jemɛ he nɛnsoo. Henee Korowii Bikaih la waa ŋɔa ŋɔ o dɛ ba bala la." 25Anee Yeesu kɔr kwaa la aa lɔ baa la nɛɛ la ŋɔ, "Hé tɔ nyoa dɛ le o nɛ." 26Asɛ a ir o nɛɛ dɛ gel o beŋri, dɛ dooge lɔŋɔre mɔɔ dɛ le o nɛ. 27Gɛ waa nɔ ɛ nɛra la bwa nyokpoa, asɛ ba bol dɔŋa be ŋɔ, "Bɔkwa waa nɔɔ? A ge ɛ webaglefala kɛɛ? He ta nae kɛŋɔ o dɔ kpegri dɛ bol waa kwaa aa dɛ ir nɛra nɛɛ be a no dɛɛ kaa laa?" 28Bug la ta Yeesu waa perɛ Galilia harɛ bobɛlbwa. 29Baa le cheremi dea bela la, ba ne Jems ne Jɔn pa sie kaa Seemɔn ne Andriu dem. 30Dɛ Seemɔn helahaah bwara wɔrɔbɔ o chɔ kalaŋ ta. Yeesu aa bala la, ba bol haah la waa baglo. 31Asɛ o la o be dɛ ka lawɔ ir. Belaa haah la bwara sɔɔh, asɛ o ir dɛ daa kwaa dɛɛ tɛɛ ba. 32Wee aa joa la, ba kpɔ weela tena ne nɛra kwaa aa dɛ ir ba nɛɛ bwa ba Yeesu be. 33Asɛ bwɛɛ la tena la bwa ba che dem la doonyoa. 34O chah nɛndamanta weela bwa soosiwi aa lɔ ba nɛ, dɛ doŋi kwaa ge le nɛndamanta nɛ. O ta kwaa la ŋwɛnɛ tɛɛ a won bol wa, dɛkalkɛŋɔ a jemɛ o nɛnsoo. 35Tɔɔ raa pera chɔmbibi la, Yeesu iro le dem bela dɛ kaa bela aa hela, dɛ ka soŋe Korowii. 36Belaa Seemɔn ne o bala la ir dɛ kaa gaage o bɔr. 37Baa nao la, ba ŋɔ o be ŋɔ, "Nɛra bwa dɛ nyin he bɔr." 38Anee Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé gel ya kaa bwɛɛre aa bɛne bonɔ nɔ ta ásɛ n ka bol waa a ge ta, dɛkalkɛ a waa n koh ba." 39Anomanta o valɛ Galilia harɛ bwa dɛɛ bol waa ba cheremi deene bini dɛɛ doŋi kwaa aa dɛ ir nɛra nɛ. 40Asɛ baa bɛl weechɔga aa ɛ o bwara ba Yeesu be dea, dɛ ba guŋi harɛ dɛ soŋo ŋɔ, "Hɛɛ sɛoh waa, hɛɛ wonoo gel n bwara kwaa." 41O waa do Yeesu sum, o tɛr o nɔn lego dɛ ŋɔ, "N sɛoh. N gelɔ he bwara kwaa." 42Bug la ta la, weela la den le o nɛ, asɛ o bwara kwaa. 43Anee Yeesu kaoh ŋɔ, "Bɛ nomɛlbwa be ŋɔ. Pa sie kaa Sɔfo be dɛ kpɔ he te ka baglo ó pɛne, asɛ hé kpɔ kwaa ka tɛo ó kpo, gɛ Mosis aa bagla la á bagle kɛ he weela la toole he nɛɛ kpa." 44Waa kaoh tonɛ la, o gelɔ o le kaa. 45Baa la aa lea la, o kpɔ waa la perɛ bobɛlbwa. A gelɔ Yeesu ta wone valɛ kɛrɛdɛ gɛ waa dɛ nyin kpa. Anomanta bwɛɛ bɛlbwa waa la o ta la, gɛɛ o ka so bwɛɛ la dahara, asɛ nɛra yon le bobɛlbwa dɛ ba o be.

will be added

X\