Luk 8

1Aa ɛ tama la, Yeesu jo bwɛjena ne bwɛjegre ta dɛɛ bol Amanesoma la kɛ Korowii Kora la dii telo. Dɛ o habɔteŋra fi dɛ banɛ la, 2ne haahna bane waa doŋi kwaa ba nɛɛ dɛ chaah ba weela la ja o nɛ. Gɛ haahna nɔ bɛlee Mɛɛre waa le Magdala Yeesu faa doŋi kwaa bele anuanɛ le o nɛɛ la. 3Bɛl gee Joana waa ɛ Kusa waa ɛ nomoa dɛɛ nyiŋi Kooro Hɛrɔd dem la haah, ne Susaana ne ba bala bane baa wara dɛ teŋɛ Yeesu ne o habɔteŋra la nɛ, dɛ kpɔ ba gbagba suuga dɛ yawɛ kwaa tɛɛ ba baa di la. 4Dɛ nɛra teŋo le bwɛɛre aa teŋɛ dɔŋa nɛɛ la ta dɛɛ ba Yeesu be. Nɛnlaa la aa wara dɛ bar Yeesu cheme la, o kpɔ sɛgla dɛ bol waa bag ba ŋɔ, 5"Baa bɛlee ira dɛ kaa merɛ mea o koo ta. Waa dɛ merɛ mea la la, ane lee ŋwɛnɛ ta, asɛ nɛra tigri a ta, jumbii ge ba tɔɔ di. 6Mea la ane ge lee bwetala ta. Aa lea la, a jwalɔ dɛ serewe, dɛkalkɛŋɔ sɔn toole bela. 7Mea la ane lee sɔɔhne baah dɛ le, sɔɔhne la kpeg dɛ lawa a serewe. 8Ane ge lee harɛdɛɛge la ta dɛ le, dɛ do wer kɛrɛdɛ, asɛ mendaa bɛlbwa ɛ bie lafa." Yeesu aa bol waa nɔ tonɛ la, o kpɔ takpeg ŋɔ, "Nomɛlbwa waa no la, ó no!" 9Yeesu aa tonɛ o wobol la o habɔteŋra la bɔɔro sɛgla la mun. 10Anee o ŋɔ ba be ŋɔ, "Korowii ta o Kora bini wobɛlbwa kpɔe sɔh he te. Kɛ nɛra baa kaa la te, sɛgla nee mɛɛ ba waa ba be bola, ásɛ a ɛ gɛ baa chwera ŋɔ, 'Ba dɔ sibie, kɛ baa na, dɛ dɔ deŋna kɛ baa no, baa waa mun jemɛ.' 11"Hé no sɛgla la mun. Mea la chegɔ tɛ Korowii Waa la. 12Asɛ anɔ la aa lee ŋwɛnɛ nyoa asɛ jumbii ba tɔɔ di la chegɔ tɛ nɛra baa no Korowii Waa la, asɛ bug ta dɛ Bɔnsam baa laa kpɔ ba nyu bini asɛ ba bɛ ba te kpɔ tɛ Korowii o lɛɛ ba la. 13Anɔ la ge aa lee bwetala ta bela teera aa wola toole kohona asɛ a lune aa wola wone kaa bini asɛ a jwalɛ dɛ sewɛ la, a do kɛ nɛra ba yon no waa la, dɛ ba sie lɛo, kɛ aa wola won ban jooge dɛɛ ka ba nyu bini la. A chegɛ Korowii Waa ta waane puu ba aa, dɛ ba horɔ. 14Asɛ anɔ la ge aa lee sɔɔhne baah, sɔɔhne la lawa a sewɛ la gee nɛra baa no Korowii Waa la, asɛ ba soga bini ne kondɔɔh waa ne wepuu aa lɔ harɛ nɔ ta begre ba sie, baa gelɛ waa la ɛɛ dɔ tɔnɔ la. 15Anɔ la ge aa lee harɛdɛɛge ta dɛ le dɛ do wer dɛ ma kohona la gee nɛra baa no waa la dɛ kpoŋe a bini kɛrɛdɛ, dɛ dɔ bambile dɛ teŋɛ a ta, dɛ gel a dɔ tɔnɔ la. 16"Nomɛlbwa aa kandea choŋi dɛ kpɔ kon dɛɛ pi o ta, kɛɛ dɛ kpɔ dɛɛ do mpa lɔga. Ba choŋi kandea aa, kon taa ba kpɔɔ dɛɛ chɔŋɛ ásɛ wɛɛ chaah nɛra bwa. 17Komɛlbwa waa sɔah la ɛɛ le bochaahnee ba nao. Waa bwa baa tɔ a ta la ɛɛ ba leo nɛra jemɛ. 18Anomanta hé no kɛrɛdɛ dɛ jemɛ waa nɔ mun. Dɛ he wono no a mun aa, mɛɛ ja heyaa anee, dɛkalkɛŋɔ naate waa dɔa la, baa jao anee, asɛ nɛn waa wola komɛlbwa dɔe la, tama kwaraa waa dɔa la ɛɛ le o nɔn taa." 19Yeesu nya ne o nimanar la bela waa lole la, kɛ nɛnlaa la nomanta, ba ta wone tel o be. 20Anee nomɛl ŋɔ o be ŋɔ, "He nya ne he nimanar chegɛ buse dɛɛ nyin ba nae." 21Belaa Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "N nya ne n nimanaree nɛra baa dɛ no Korowii Waa dɛɛ teŋɛ a ta la." 22Awola bɛl, Yeesu ne o habɔteŋra la kaa jo gbera bini, asɛ o ŋɔ ba be ŋɔ bá kaa moo baŋ le, asɛ ba tagɛ gbera la do. 23Baa tawa dɛɛ kaa la, Yeesu chɔ dom gbera la bini. Bug la ta dɛ peujen bɛl dɛ ta dɛ kpɔ nehaŋma dɛɛ jo ba gbera la bini, asɛ gbera la ɛɛ ba mora. 24Anee o habɔteŋra la chumu dɛ ŋɔ, "Nomoa, ya serewɔ tonɛ!" Belaa o ir dɛ kɔr peu la ne nehaŋma la, asɛ a hel, asɛ bɔr hel kerker ken. 25Bɔr aa hela la, o bɔɔ o habɔteŋra la ŋɔ, "Ɛrɛɛ haa wola men yarada nɔɔ?" Ba ɔmɔ, ba bwa bwara hwah, asɛ baa bɔɔ dɔŋa ŋɔ, "Nɛn besoo siwii nɔ, wɛɛ bol waa peu ne nehaŋma ɛɛ no o wobol nɔɔ?" 26Yeesu ne o habɔteŋra la tawɛ gbera kaa Galilia Moo la baŋ, Gerasa harɛ ta. 27Yeesu aa le gbera la bini la, baa bɛl waa ɛ bwɛɛ la te kwa aa dɛ ir o nɛɛ baa chemo. Dɛ kwaa la aa ir o nɛɛ bigro, asɛ o foo o laala ta, dɛ chwa le dem dɛ ka so lala hugribɔr. 28Gɛ baa nɔ aa na Yeesu la, o chwao dɛ ba guŋi o sie, dɛ kpɔ takpeg ŋɔ, "Yeesu, Korowiijen Bie, bɔkwaa hɛɛ nyin n be nɔ? N dɛ soŋe, bɛ men weweele do." 29Pɛɛ laa baa la do lɔŋɔ la, dɛkalkɛŋɔ dɛ Yeesu tɔ sie ŋɔ kwáa la le o nɛ. Gɛɛ kwaa la yon dɛɛ ir o nɛ, asɛ baa lawɔ dɛɛ doo kpɛɛ. Ba doo kpɛɛ aa, gɛɛ o yon kuuga, asɛ kwaa la yon kaa o ne pua waa ɛ hɛŋle gbo ta. 30Belaa Yeesu bɔɔro ŋɔ, "He sɔne ɛrɔɔ?" Asɛ o ŋɔ, "N sɔne Dɔm." Dɛ kwaa la warɔ pirim dɛ do o nɛ, a waa o ŋɔ o sɔne Dɔm la. 31Anee kwaa la soŋe Yeesu ŋɔ o bɛ an doŋi ka ta bela baa dɛ ba wechɔg-ɛɛra bwa hɔhɔrɔwa doe la. 32Bela la, dɛ prakooni damanta ane lɔ diŋgoŋ bɛl ta dɛɛ di. Anee kwaa la soŋe Yeesu ŋɔ ó gel a kaa prakooni la nɛ, asɛ o tɛa ŋwɛnɛ. 33A le baa la nɛɛ dɛ ka jo prakooni la nɛ, asɛ prakooni damanta la bwa chwa biribiri, dɛ wili diŋgoŋ la dɛ ka lee moo ta dɛ serewe kwaraa. 34Belaa nɛra baa dɛ tegɛ prakooni la aa na waa aa chiga la, ba chwa dɛ la bwɛɛ la ta ne bwɛjegre ne daamune aa bɛne bela la ta, dɛ ka bol waa aa chiga la bela tena be. 35Bela tena aa noa la, ba le ba bwɛɛre ta dɛ́ ba na waa aa chiga la. Baa ba Yeesu be la, dɛ baa la kondamanta faa lɔ o nɛɛ la, dɛ o kwaa la bwa kaalɔ, o liire ba harɛ, o do laala dɛ so Yeesu sie. Baa na gɛ waa nɔ la, ba ɔmɔ. 36Nɛra baa lɔ bela dɛ na gɛ Yeesu aa chah baa la kwaa faa lɔ o nɛɛ la bol a waa ba bwɛɛ tena la aa ba bela la be. 37Yeesu aa ɛ gɛ la, nɛra baa le baah bela la soŋo ŋɔ ó le ba harɛ ta dɛ kaa, dɛkalkɛ dɛ ɔmee tenten chole ba nɛ, asɛ o jo gbera bini dɛ kaa. 38Yeesu aa dɛ kaa la, anee baa la kwaa faa lɔ o nɛɛ la soŋo ŋɔ, "Gel n ne he kaalɔ." Waa ŋɔ gɛ la, Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, 39"Kaa he nɛra be dem dɛ ka bol wejena Korowii aa ɛa tɛɛ la." Baa la laŋɔ dɛ ka bol waa Yeesu aa ɛa tɛo la bwɛɛ la bwa ta. 40Yeesu aa bera kaa moo la baŋ le la, nɛra baa lɔ bela la jaamo silɛɛ ne, dɛkalkɛ dɛ ba sogo dɛɛ kpao. 41Belaa cheremi dea nomoa bɛl baa dɛ yerɔ Jaerɔs la ba dɛ ba guŋi Yeesu sie dɛ soŋo ŋɔ o dɛ nyinu o dem. 42Dɛ gɛ baa nɔ bibeŋkpoŋ waa dɔɔ, o ɛ bihaah dɛ di bene fi dɛ anɛ la bwara dɛ weo wɛɛ ba sewa. Yeesu aa dɛ kaa la, dɛ nɛnlaa bane teŋɛ o nɛ, dɛ fiilo do baah ta dɛɛ tagɔ. 43Dɛ haah bɛl ge lole chal ɛɛ fugo bene fi dɛ anɛ, o chah, o komɛlbwa tonɛ tɛɛga tena be. Kɛ nomɛlbwa ta wone chaoh. 44O jo nɛra la baah ta dɛ ka che Yeesu habɔɔ dɛ lege o batakaare nyoa. Bug la ta dɛ chal la aa dɛ fugo la teŋo. 45Asɛ Yeesu bɔɔ ŋɔ, "Umee leg mɛ nɔɔ?" Waa bɔɔra la, nomɛlbwa ta sɛɛh. Anee Pita ŋɔ, "N Dɔɔ, nɛnlaa nɔ aa bare cheme dɛɛ tagɛ dɔŋa nɔ, anee he berɛ dɛɛ bɔɔ naate waa lege naa?" 46Anee Yeesu ŋɔ, "N nao kɛ nomɛl leg mɛ, dɛkalkɛ kpegri ane le n bini." 47Belaa haah la aa naa kɛŋɔ waa won kpɔ o te sɔh la, o kpɔ bochela dɛ ka guŋi Yeesu sie nɛra la bwa siwi ta, dɛ bagle wee la aa bala o lego la, ne gɛ o weela la aa kaala bug la ta la. 48Anee Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Tolo, he yarada haa yarada mɛ la gelɔ he gbaŋre. Dɛɛ la. Korowii tɛɛ bosɔɔhna." 49Yeesu nyoa taa lɔ waa waa dɛ bol la ta la, torome le cheremi dea nomoa la dem dɛ ba ŋɔ nomoa la be ŋɔ, "He bihaah la sewɔ. Bɛ berɛ ha nomoa la kpa." 50Ajaah Yeesu no waa la torome la aa baa bol la, anomanta o ŋɔ Jaerɔs be ŋɔ, "Bɛ ɔmɛ, kɛ yarada mɛ. Wɛɛ berɔɔ dɔ bokpega ja." 51Yeesu aa tel dem bela la, o ta gelɛ nomɛlbwa ja o nɛɛ dɛ jo bela bie la aa chɔa la, nemenɛ Pita ne Jɔn ne Jems ne bie la nya ne o mɛɛ gbosoroo. 52Dɛ nɛra baa lɔ bela la koh bie la waa dɛɛ wi. Anee Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "He bɛ wi. Bie la ta sewɛ, domii o chɔ!" 53Yeesu aa ŋɔ gɛ la, dɛ ba dɛ mamɔ, dɛkalkɛ dɛ ba jemɔ kɛ o sewɔ. 54Waa ba bie la jwɛɛh la, o lawɛ o nɔn dɛ kpɔ takpeg ŋɔ, "Bie, ir!" 55Waa ŋɔ gɛ la, bie la hweera berɔ ba ja, asɛ o fugri ir bug la ta, asɛ Yeesu ŋɔ bá nyin kwaa tɛo o di. 56Bie la nya ne o mɛɛ bwa bwara yɔrɔ, asɛ Yeesu kah ba ŋɔ ba bɛ nomɛlbwa be waa aa chiga la bol.

will be added

X\