Luk 6

1Awola Ona Tɔpere bɛl, Yeesu ne o habɔteŋra kpɔ mea koo bɛl ta, asɛ o habɔteŋra la kuugi mea la ane dɛ fɔga dɛɛ chwe. 2Baa dɛ ɛ gɛ la, Farisii tena bane na dɛ bɔɔ ba ŋɔ, "Ɛrɛɛ hɛɛ ɛ toma dɛɛ to ya Ona Tɔpere mmara nɔɔ?" 3Belaa Yeesu ŋɔ, "He ta gɛ ya naa Devid aa ɛa saŋ la lɔr aa dɛ kpo o ne nɛra baa ja o nɛɛ la kure kɛɛ? 4O la Korowii Dea dɛ ka di paanoo aa ɛ Korowii kwa, nomɛlbwa fe aa wola ŋwɛnɛ dɔe kɛ o di atane kɛ Sɔfore gbo la. O diu, dɛ tɛ o nɛra ge ba di." 5Anee Yeesu ŋɔ, "N Nɛn Bie laanee dɔ Ona Tɔpere kpegri." 6Awola Ona Tɔpere bɛl, Yeesu la cheremi dea dɛ ka bagle wa. Dɛ baa bɛl lɔ bela, asɛ o nɔndig sewɛ. 7Dɛ Tɔn Jerema ne Farisii tena lole dɛɛ nyiŋi Yeesu kɛ wɛɛ chah baa laanee Ona Tɔpere la ta, ásɛ ba dɔ o waa dɛ bol. 8Dɛ Yeesu te jemɛ waa baa dɛ lii, anee o yerɛ baa la o nɔndig aa sewa la, dɛ ŋɔ ó ir ba che ba sie. Asɛ o ir dɛ ba che ba sie. 9Anee Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "N dɛ bɔɔ heya. Ɛrɛɛ Korowii Waa la ɛɛ bagle yaa ŋɔ yaa ɛ Ona Tɔpere ta laɔ? Dɛ́ a ɛ a ŋwɛnɛ ta kɛ yaa ɛ nɛra wedɛɛga kɛɛ ya fig baɔ? A ɛ a ŋwɛnɛ ta kɛ ya lɛ nɛra mkpa kɛɛ ya chɔg baɔ?" 10Yeesu nyiŋi nɛra la bwa, asɛ dɛ ŋɔ baa la be ŋɔ ó tɛr o nɔn. Waa tɛr o nɔn la, dɛ o nɔn la berɔ do kpegri. 11Belaa Tɔn Jerema la ne Farisii tena la baah di baa bol dɔŋa be gɛ aa chɛ kɛ ba ɛ Yeesu. 12Yeesu aa le bela la, o la deŋgare bɛl ta bela nomɛlbwa aa wola toole, dɛ ka do bela dɛɛ soŋe Korowii jwaana la bwa. 13Tɔ aa pera la, o yerɛ o habɔteŋra la, asɛ dɛ kpɔ ba bini fi dɛ banɛ dɛ ŋɔ o toromaa ban. 14O kpɔ Seemɔn waa pao Pita la, ne Pita nime Andriu, dɛ Jems ne Jɔn ne Felep ne Batolomeo, 15dɛ kpɔ Maatiu ne Tɔmas ne Alfeɔs bie Jems, dɛ Seemɔn baa dɛ yerɔ Sɛlɔt la, 16dɛ kpɔ Jems bie Judas ne Judas Eskareɔt waa leo tɛ ba kpoo la. 17Waa kpɔ o toroma la tonɛ la, o ne ba le deŋgare la doa dɛɛ tu harɛ, dɛ ba pu o habɔteŋra la bane, asɛ o ne ba che bobɛl waa chɔ harɛ. Ba warɔ pirim dɛ le Judia harɛ, ne Jerusalam, ne mpo nyoa bwɛɛre baa dɛ yera Taaya ne Sidon, 18dɛ ba o be dɛ́ ba no o wa, asɛ ó chaah ba weela. Nɛra kwaa aa dɛ ir ba nɛɛ a ɛɛ ba weela bwa ba bela, asɛ o doŋa ta ba. 19Dɛ nɛra la bwa siwi swɛɛrɔ baa nyin dɛ lego, dɛkalkɛŋɔ kpegri bɛl le o bini dɛɛ chah ba bwa. 20Yeesu nyiŋi o habɔteŋra la, dɛ ŋɔ, "He nɛra haa ɛ nyaara la, he na som, dɛkalkɛ heyaa dɛɛ ba Korowii koobii ɛɛ. 21He banɔ la lɔr aa dɛ kpo heyaa taraken la, he na som, dɛkalkɛŋɔ hɛɛ ba vagɔɔ. He banɔ la haa dɛ wi taraken la, he na som, dɛkalkɛ hɛɛ ba mamɔɔ. 22Dɛ nɛra koh n Nɛn Bie nɔ waa dɛ hah heya, dɛ vɛh heya, dɛ chɛgre heya, dɛ yerɛ he sɔnchɔge aa, he na som. 23Dɛ a ba gɛ naa, hé gel he sie lɛ kohona asɛ he hɛgre, dɛkalkɛ he kembɔr warɔ taeh Korowii be. Gɛ tentenee ba naanar ɛ Korowii keamere ba faa lole la. 24He banɔ la haa ɛ kondɔɔhna la, hé bwɛɛlɛ! He silɛɛ bwaa hɛɛ na la. 25He banɔ nɔ haa vagra taraken nɔ, hé bwɛɛlɛ! Lɔr ɛɛ ba kpo heyaa taeh. He banɔ nɔ haa dɛ mamɛ taraken nɔ, hé bwɛɛlɛ! Hɛɛ ba wiu. 26He banɔ la nɛra aa dɛ bol he bwara wedɛɛge nɔ, hé bwɛɛlɛ! Gɛ tentenee ba naanar kpɛɛ keamechɔga baa wola Korowii nyoa waa bolɛ la. 27"He banɔ la haa dɛ no n waa nɔ, n dɛ ŋɔ he be ŋɔ hɛ́ɛ nyin he dɔma wa, dɛɛ ɛɛ ba wedɛɛga. 28Hé swee andɛɛga dɛɛ tɛ banɔ la baa dɛ taah heya, dɛ soŋe Korowii dɛɛ tɛ banɔ la baa dɛ ɛ heyaa wechɔga la ge. 29Dɛ nomɛl kpaa he lwɛɛma aa, berɛ baŋ bɛl ge tɛo ó kpaa ja. Dɛ nomɛl lɛ he yal he be naa, kpɔ he batakaare ge jao. 30Dɛ nomɛl soŋe komɛl aa, tɛo. Dɛ nomɛl kpɔ he komɛl aa, bɛ o be lɛ kpa. 31Gɛ haa dɛ nyin kɛ nɛra ɛ dɛɛ tɛ heyaa la, hé ge ɛ gɛ tenten dɛɛ tɛɛ ba. 32"Dɛ he dɛ nyin nɛra baa dɛ nyin he waa gbo aa, dɛ he wedɛɛga haa dɛ ɛ a gwaa la, anee ameo? Wechɔg-ɛɛra gba dɛ nyin nɛra baa dɛ nyin ba wa. 33Dɛ he ɛ wedɛɛga dɛɛ tɛ nɛra baa dɛ ɛ heyaa wedɛɛga gbo aa, dɛ he chɛ jam aa? Wechɔg-ɛɛra gba aa gɛ ɛa? 34Dɛ nɛra baa dɛ bɔ heyaa gboo hɛɛ kemɛ kwaa aa, bɔkwa kembɔree hɛɛ ba dɔe yɔ? Wechɔg-ɛɛra gba dɛ kemɛ ba bala wechɔg-ɛɛra kwa, ásɛ ba baa dɔ aa, ba bɔ ba. 35Hɛ́ɛ nyin he dɔma wa, dɛ ɛ wedɛɛga dɛɛ tɛɛ ba. He dɛ kemɛ nɛra kwaa aa, he bɛ a lɛɛ waa dɛɛ lii. Dɛ he dɛ ɛ gɛ naa, anee hɛɛ ba kembɔr dɔe kohona dɛ ɛ he Mɛɛ waa lɔ nyundua la bii. O te dɛ nyiŋi wechɔg-ɛɛra ne boniayɛ tena bwa. 36Hɛ́ɛ sune nɛra nɛ, gɛ he Mɛɛ waa lɔ nyundua la aa dɛ sune nɛra nɛɛ la. 37"He bɛ dɔŋa dɛɛ pwah, asɛ Korowii ge bɛ heyaa pwah. He bɛ dɔŋa bolchɔge dɛɛ pa, asɛ Korowii ge bɛ heyaa bolchɔge pa. Hé kpɔ he dɔŋa wechɔga dɛɛ kɛ ba, asɛ Korowii ge kpɔ he wechɔga dɛɛ kɛ heya. 38Hɛ́ɛ tɛ dɔŋa kwa, asɛ Korowii gee tɛ heyaa a do kan kohona. Korowii dɛ ba he tɛɛ yaa, wɛɛ magaa, dɛ jwiira, dɛ ɛgra a jo kɛrɛdɛ dɛ su porrr ken dɛɛ ta. Kon haa kpɔa magɛ kwaa tɛ he dɔŋ la tentenee baa ba kpɔe magɛ tɛ he ge." 39Yeesu berɔ sɛg ba ŋɔ, "Nyoŋe ɛɛ wonoo lawɛ o dɔŋ nyoŋe daa a magre aa? Ba bwa aa bɔɔ taa ka le dɛ chogli aa? 40Nɛn waa dɛ hweli toma la ta o dɔɔ gwaalɛ, kɛ dɛ o dɔɔ hweli toma dɛ jemɛ tonɛ kwaraa naa, o ne o dɔɔ ɛ kɛrɛdɛ. 41"Ɛrɛɛ hɛɛ bol he dɔŋ wechɔga tama waa haa wola he te wechɔgdamanta waa dawɛ nɔɔ? 42A do kɛŋɔ dabor aa lɔ he siwi ta haa wola on kpɔe, dɛ ŋɔ he dɔŋ be ŋɔ, 'N dam, gel n laa dapugri kpɔ he siwi ta.' Nɛra haa nyiŋi nɛra sie mɔɔ dɛɛ ɛ waa la! Tɔ sie laa dabor la kpɔ he siwi ta mɔɔ dɛ́ won na kɛrɛdɛ dɛ laa dapugri waa lɔ he dɔŋ siwi ta la kpɔ. 43"Dadɛɛge aa won nɔnɛ nɔnchɔga, gɛɛ dachɔge ge aa wola won nɔnɛ nɔndɛɛga. 44Daa bɛlbwa nɔna waa nɔna la taa ba che dɛɛ jemɔ. Sɔɔh da aa pur nɔna nɔnɛ, gɛɛ kontromoo ge aa wola lomporo nɔnɛ. 45Nɛndɛɛge wedɛɛga ɛɛ taa a che baa jemɛ wedɛɛga aa lɔ o bambile bini. Gɛɛ ba che nɛnchɔge ge wechɔga ɛɛ ta dɛɛ jemɛ wechɔga damanta aa lɔ o bambile bini, dɛkalkɛ waa aa lɔ nɛn bambile ta laanee o nyoa ɛɛ bol. 46"Ɛrɛ waa hɛɛ yer mɛ he dɔɔ, haa wola waa maa dɛ bol he be ɛ nɔɔ? 47Nomɛlbwa waa dɛ ba n be dɛ baa no n waa nɔ dɛɛ ɛa la, mɛɛ chagle heyaa gɛ waa doa. 48Naate do kɛŋɔ nɛn waa dɛ ba o dea doe, dɛ kwi o mun pae bɔɔ ka jagɛ bwetal ta mɔɔ dɛ ma dea la. Asɛ nee palɛ ba jo dea la mun, o ta chole, dɛkalkɛ o doo kɛrɛdɛ. 49Nomɛlbwa ge waa no n waa nɔ, waa wola gɛ aa bagla la ɛ la, o do kɛŋɔ nɛn waa do o dea, o ta o mun pae bɔɔ kwii ka jagɛ bwetal ta mɔɔ dɛ den doo la, asɛ nee aa pala ba jo dea la mun ta la, o chole dɛ chɔg kwaraa."

will be added

X\