Luk 5

1Awola bɛl dɛ Yeesu chegɛ Gɛnɛsarɛt Moo la nyoa, asɛ nɛnlaa bane ba baro cheme, dɛ tagɛ dɔŋa dɛɛ ba o be dɛ́ ba no Korowii Waa waa dɛ bol la. 2Yeesu na gbeni anɛ ane nɛra bane baa dɛ ɛ nee toma aa lawa vɔwɛ dɛ le kaa chɛgɛ ba asauri. 3Belaa o ka jo gbera la bɛl bini. Dɛ Seemɔn konee. O ŋɔ Seemɔn be ŋɔ ó tagɛ gbera la do tama. Anee o tagɛ do tama, asɛ Yeesu so o bini dɛ bol waa bagle nɛnlaa la. 4Waa bol waa bagle nɛra la tonɛ la, o ŋɔ Seemɔn be ŋɔ, "Hé ne he bala la pa he asauri la do gbera nɔ bini dɛ ɛgɛ do baah ta dɛ ka ta." 5Anee Seemɔn ŋɔ, "E! N Dɔɔ, jwaana ne bwaa ya le ta asauri nɔ, ya ta komɛlbwa dɔe. Kɛ haa dɔa ŋɔ gɛ nɔ te naa, mɛɛ geloo ya ka ta." 6Baa tagɛ gbera la do nebaah ta la, ba kaa ta asau la bɔle pɛŋedamanta ane nɛ, asɛ wɛɛ ba kɛɛra. 7Anomanta ba laa nɔn ir ba bala bane ba ne baa dɛ ɛ tonsiwi beŋkpoŋ dɛ do gbera bɛl bini la ŋɔ bá ba, asɛ ba ba dɛ ba cha ba, dɛ tɛgre pɛŋa la do gbeni anɛ la bwa bini a su dɛ fe ɛɛ nyin dɛ morɛ. 8Seemɔn Pita aa na a gɛ waa nɔ la, o kaa guŋi Yeesu sie dɛ ŋɔ, "Oo, n Dɔɔ, wechɔg-ɛɛree men! N poori, le n be." 9Pɛŋedamanta Seemɔn ne nɛra baa ja o nɛɛ la aa dɔa la ɛ ba bwa nyokpoa. 10Gɛ tentenee a ɛ ba bala Sebedii bii Jɔn ne Jems la nyokpoa. Belaa Yeesu ŋɔ Seemɔn be ŋɔ, "Dɛɛ berɛ ɔma. Le fini dɛɛ kaa, hɛɛ gel pɛŋa nyinaa dɛ baa teŋɛ n nɛ, asɛ n bagle heyaa gɛ baa nyin nɛra baa tɛ Korowii." 11Baa tawɛ ba gbeni la ba chuge dɛ lawa vɔrɔwe la, ba gel wobɛlbwa dɛɛ teŋɛ Yeesu nɛ. 12Awola bɛl dɛ Yeesu lɔ bwɛɛ bɛl ta, dɛ baa bɛl lɔ bela asɛ weechɔga ɛ o bwara bwa. Waa na Yeesu la, o baa guŋi o sie dɛ soŋo ŋɔ, "N Dɔɔ, dɛ he sɛoh ŋɔ hɛɛ chaah mɛɛ yaa, hɛɛ wonoo gel n bwara kwaa." 13Anee Yeesu tɛr nɔn lego, dɛ ŋɔ, "N sɛoh. He bwara kwaarɔ." Bug la ta dɛ o weela la denɔ le o nɛ, o bwara kwaa. 14Asɛ Yeesu kaoh ŋɔ, "Bɛ nomɛlbwa be ŋɔ, kɛ la Sɔfo be ó ka pɛne, asɛ hé kpɔ kwaa ka tɛo ó kpo, gɛ Mosis aa bagla la, ásɛ nɛra bwa na dɛ jemɛ kɛ he weela la toole he nɛɛ kpa." 15Waa ŋɔ o be ŋɔ o bɛ nomɛlbwa be ŋɔ la, name tenee a ɛ anam. Yeesu waa perɔ kohona, asɛ nɛra ɛɛ ba o be pirim dɛ́ baa no o waa la, wɛɛ chah ba weela. 16Dɛ ba dɛ ba o be gɛ naa, gɛɛ o yon laa o te kpɔ ba bini dɛ kaa bela nomɛlbwa aa wola toole dɛ kaa soŋe Korowii. 17Awola bɛl dɛ Yeesu dɛ bagle nɛra Korowii Wa, asɛ Farisii tena bane ne Tɔn Jerema baa le Galilia harɛ ne Judia harɛ bwɛɛre la bwa ta ne Jerusalam ba dɛ ba so bela, dɛ Korowii tɛo kpegri asɛ wɛɛ chah weela tena. 18Belaa baala bane che baa bɛl waa kuuga ne o kalaŋ ba, asɛ dɛ fe ɛɛ nyin bɔr dɛ kpɔɔ jo dem bela Yeesu aa lole la dɛ́ kpɔɔ ka bil o sie. 19Bɔr aa fara la, ba ta wone kpɔ baa la ba o be, anee ba teeh dea la dɛ ka forɛ sal la bela Yeesu aa chega la dɛ kpɔ baa la ne o kalaŋ waa chɔ o ta la dɛ che bela kpɔɔ bil Yeesu sie nɛra la baah ta. 20Yeesu aa na gɛ baa yaradao la, o ŋɔ baa la waa kuuga la be ŋɔ, "Baa, n kpɔ he wechɔga kɛɛ." 21Asɛ Tɔn Jerema la ne Farisii tena baa soge bela la lii ba nyu bini ŋɔ, "Ɛrɛɛ o do dɛɛ bol nɛnhɛlwaa gɛ nɔɔ? Dɛ Korowii laa aa, umee dɛ won kpɔ nɛn wechɔga kɛo wɔ?" 22Yeesu aa na waa baa dɛ lii la, o bɔɔ ba ŋɔ, "Ɛrɛɛ hɛɛ lii gɛ waa nɔ nɔɔ? 23Maa ŋɔ o be ŋɔ n kpɔ o wechɔga kɛo nɔ, ne kɛŋɔ maa ŋɔ o be ŋɔ ó ir dɛ valɛ, a bini umee kpega ɔ? 24Mɛɛ chagle heyaa kɛŋɔ n Nɛn Bie dɔ kpegri harɛ nɔ ta kɛ n kpɔ nɛra wechɔga kɛ ba." Waa ŋɔ gɛ la, o ŋɔ weela te la be ŋɔ, "Men ŋɔ he be, ir dɛ kpɔ he kalaŋ kaa dem!" 25Asɛ baa la ir bug la ta dɛ kpɔ o kalaŋ nɛra la bwa siwi ta bela, dɛ kpɛɛ Korowii dɛɛ kaa. 26Yeesu aa ɛ gɛ la, nɛra la bwa nyoa kpoo, ɔmee lag ba, asɛ baa kpɛɛ Korowii dɛɛ ŋɔ, "Bɔkwa nyokpowaa ya na fini ken?" 27Anɔ habɔɔ la, Yeesu valɔ baa kaa dɛ na lampoo lɛɛ bɛl kɛŋɔ waa soge o toma ta dɛɛ lɛ lampoo. Dɛ o sɔne Lewi. Yeesu aa nao la, o ŋɔ o be ŋɔ, "Ir ba teŋɛ n nɛ." 28Anee Lewi gel wobɛlbwa dɛ ir teŋɛ o nɛ. 29Lewi gelɔ ba ɛ kondikonjena o dem dɛ hɔɔh Yeesu, asɛ o ne Yeesu ne lampoo lɛɛra pirim ne nɛra bane ka so dɛɛ di kwaa la. 30Belaa Farisii tena ne ba bini Tɔn Jerema la pwah o habɔteŋra la ŋɔ, "Ɛrɛɛ he ne lampoo lɛɛra baa dɛ bɔ nɛra apoo ne wechɔg-ɛɛra pɛ dɛɛ di kwaa nɔɔ?" 31Yeesu aa no gɛ waa nɔ la o ŋɔ ba be ŋɔ, "Weela tenaa dɛɛ gaage tɛɛga te bɔr, bokpega tena laa." 32Dɛ ŋɔ, "Nɛra baa dɛ lii ba te nɛndɛɛga waa laa n ba. Wechɔg-ɛɛra waa n ba ásɛ ba charɛ ba liire." 33Asɛ ba bɔɔro ŋɔ, "Ɛrɛ waa Jɔn habɔteŋra la ne Farisii tena la yon vɔwɛ nyoa dɛɛ soŋe Korowii, asɛ he habɔteŋra nɔ te aa wola gɛ ɛ nɔɔ?" 34Anee Yeesu sɛg ba dɛ ŋɔ, "Baa laa dɔa kpɔ hanfale dɛ yerɛ o daamanar ŋɔ bá ba bá lɛ ba sie nɔ, baa berɔɔ so lɔr aa? Baa lɔree so. 35Kɛ tɔpere bɛl ɛɛ bao kɛŋɔ baa lawɛ men hanfale jaa laanee le ba bini. Gɛ saŋ la te, baa vɔwɛ nyoaa." 36Belaa o berɛ sɛg ba ŋɔ, "Baa yafale mɔnɛ dɛ kpɔ dɛɛ tɔ yabene bɔɔ. Dɛ he ɛ gɛ naa, dɛ he chɔg onfale la, o ne ombene la ge aa dɔŋaa le." 37Yeesu berɔ ŋɔ, "Baa senfala kpɔe dɛɛ do loŋbena aa kɔɔhna bini dɛɛ tɔ a nyoa. Dɛ he ɛ gɛ naa, senfala la baa peraa, aa do kpegrii dɛ pere loŋa la a chɔg, asɛ sen la fuge. 38Senfala chɛ loŋfala. 39Nomɛlbwa aa sen aa peraa nyɔ dɛ berɛ kaa nyin anɔ la aa wola pere bɔr kpa, dɛkalkɛ ampera la wer tɛo."

will be added

X\