Luk 4

1Yeesu aa le o Korowii nee sɔe la bɔr dɛɛ kaa dem la, Korowii Domadɛɛge la ir o nɛ, dɛ kpɔɔ kaa pua waa ɛ hɛŋle gbo ta, asɛ o ka do bela tɔpera fifraanaarɛ. 2Asɛ Bɔnsam ka daahno na a gɛ tɔpera nɔ ta. Dɛ waa komɛlbwa di, anomanta a habɔɔ la, dɛ lɔr lawɔ. 3Bela la, Bɔnsam ŋɔ o be ŋɔ, "Dɛ henee Korowii Bie la kpela aa, gel bwe nɔ berɛ paanoo hé di." 4Anee Yeesu chaŋo ŋɔ, "Korowii Tɔn baglɔ ŋɔ, 'Kondikwaa gbo laa dɛɛ tɛ nɛn mkpa.' " 5Asɛ Bɔnsam berɛ kpɔɔ ka cheg bobɛl kɛŋɔ bwejeŋ bɛl doa ken, dɛ ka kpɔ harɛ nɔ bobɛlbwa baa dɛ di kora gale o sie ta, 6dɛ ŋɔ o be ŋɔ, "Dɛ he kpɔ duure tɛ mɛ naa, mɛɛ kpɔ a kpegri ne a kondɔɔh bwaa tɛɛ, dɛkalkɛŋɔ a bwa sekwaraa lɔ n nɔn ta. Nɛn maa dɛ nyin laanee ń kpɔ dɛɛ tɛ. 7Dɛ he kpɔ duure tɛ mɛ naa, a bwa dɛ ba he kwaa ɛɛ, he di a kpegri." 8Anee Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Korowii Tɔn baglɔ ŋɔ, 'Dɛɛ duu N Naa Korowii dɛɛ tomɛ o gbo.' " 9Belaa Bɔnsam kpɔɔ kaa Jerusalam, dɛ kpɔɔ ka cheg Korowii Dea nyundujagla, dɛ ŋɔ o be ŋɔ, "Dɛ henee Korowii Bie la kpela aa, che bonɔ dɛ jah le harɛ, 10dɛkalkɛŋɔ Korowii Tɔn baglɔ ŋɔ, 'Korowii ɛɛ geloo o nyundua toroma ɛɛ nyiŋi he nɛɛ kɛrɛdɛ. 11Baa lawɛɛ haa wola nakpala kwaraa lɔ.' " 12Anee Yeesu chaŋo ŋɔ, "Korowii Tɔn baglɔ ŋɔ, 'Bɛ N Naa Korowii daah na.' " 13Bɔnsam aa daah Yeesu ŋwɛnɛ bɛlbwa ta kɛ ó fe ɛ wechɔga dɛ kahonɛ la, o gelo dɛ kaa tama mɔɔ. 14Dɛ Korowii Domadɛɛge kpegri lɔ Yeesu nɛ, asɛ o berɛ la Galilia harɛ. Belaa o waa perɛ baah bela bwɛɛre la bwa ta. 15O la ba cheremi deene bini dɛ ka bol Korowii Waa nɛra be, ba bwa kpɛɛro. 16Asɛ o ba Nasarɛt bela baa dɛɛro la asɛ, gɛ o yon dɛɛ ɛ Ona Tɔpere bɛlbwa la, o la cheremi dea, dɛ ir che ŋɔ o kure Korowii Tɔn la. 17Asɛ ba kpɔ Korowii keame Aesaya tɔn la ba do o nɔn ta. O pili tɔn la, dɛ na bela baa chwera ŋɔ, 18"Korowii Domadɛɛge la ir n nɛ, dɛ lee mɛ ŋɔ ń ba bol amanesoma bagle nyaara, dɛ ŋɔ nɛra baa do ba dea la be ŋɔ ba Lɛɛ balɔ, dɛ gel nyoŋa sibie pili ba won dɛɛ na, dɛ lɛ nɛra baa dɛ ɛɛ ba hɔhɔrɔwa la ba dɔma nɔn ta, 19asɛ dɛ gel nɛra bwa jemɛ kɛ tɔpere ya Dɔɔ aa dɛ ba o nɛra lɛɛ la telo." 20Yeesu kure tɔn la tonɛ dɛ laa tɔ, dɛ kpɔ do nɛn waa dɛ nyiŋi cheremi dea bela la nɔn ta, dɛ so harɛ. Asɛ nɛra baa lɔ cheremi dea bela la bwa kpɔ sie pa o nɛɛ dɛɛ nyiŋu fuuu ken. 21O berɔ ŋɔ ba be ŋɔ, "Fini, waa haa noa le Korowii Tɔn bini nɔ chigo gɛ Korowii aa bola ŋɔ aa ɛo la." 22Belaa nɛra la bwa kpɛɛro. Ba nyoa kpo gɛ o nyoa ne wobol aa soma la, asɛ ba ŋɔ, "Josef bie la laa nɔ naa?" 23Anee Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "N jemɔ kɛŋɔ hɛɛ sɛg mɛɛ ŋɔ, 'Tɛɛga te, chah he te. Gɛ yaa noa kɛ he ɛ Kapeeneɔm la, ɛ ane he gbagba bwɛɛ bonɔ ge.' " 24Dɛ ŋɔ ba be ŋɔ, "Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be kɛ Korowii keame ta sɔn dɔe o gbagba bwɛ. 25Gɛ saŋ Korowii keame Elaeja faa lole hwel che bene atoro korobie anumɛl bwaala aa wola nɛ asɛ lɔr chole harɛ la bwa ta la, dɛ luhaahna warɔ dɛ do Israel tena bini, 26kɛ Korowii ta Elaeja tomɛ ba bini bɛlbwa be. Luhaah bɛl waa lɔ Sidon harɛ bwɛɛ bɛl baa yerɔ Sarɛpta la gbo bee o tomɔ. 27Gɛ saŋ Korowii keame Elaesa faa lole la, dɛ Israel tena weechɔga ane aa chɔg ba bwadabii warɔ. Kɛ o ta ba bɛlbwa chaeh. Siiria harɛ baa bɛl baa dɛ yerɔ Naaman la gboo o chah." 28Nɛra baa lɔ cheremi dea bela la aa no waa nɔ la, dɛ bwaawee lag ba. 29Dɛ ba bwɛɛ la chɔŋɛ bwe ta. Ba iro dɛ tɛgre Yeesu le bwɛɛ la ta, dɛ kpɔɔ ka che bwe la doa bobɛl waa wila su, dɛ fee tagɔ ta, ásɛ o nyu ba yagɛ harɛ. 30Anee o valɛ jo nɛra la baah dɛ valɛ o tetoora kaa. 31Yeesu la Galilia harɛ bwɛɛ bɛl baa dɛ yerɔ Kapeeneɔm la ta, dɛ kaa bag ba Korowii Waa Ona Tɔpera ta, 32asɛ gɛ waa dɛ bagle Korowii Waa la ɛ ba bwa nyokpoa, dɛkalkɛŋɔ dɛ o dɛ bol waa kpegri ne. 33Cheremi dea bela la, dɛ baa bɛl lɔ bela, kwaa ɛɛ ir o nɛ, asɛ o do lɔŋɔ ŋɔ, 34"Aa! Yeesu Nasarɛt te, bɔkwaa hɛɛ nyin ya be nɔ? Ya chɔgaa he ba kɛɛ? N jemɛ he nɛnsoo. Henee Korowii bikaih la waa ŋɔa ŋɔ o dɛ ba bala la." 35Anee Yeesu kɔr kwaa la aa lɔ baa la nɛɛ la ŋɔ, "Hé tɔ nyoa dɛ le o nɛ!" Belaa a lɔ baa la bil nɛra la siwi ta. A ta on wobɛlbwa ɛɛ, dɛ le o nɛɛ dɛ kaa. 36Nɛra baa lɔ bela la bwa nyoa kpoo, ba ŋɔ dɔŋa be ŋɔ, "Bɔkwa waa nɔɔ! Hé na gɛ baa nɔ aa kpɔ kpegri bol waa bagle kwaa aa dɛ ir nɛra nɛɛ asɛ a kaa!" 37Anomanta Yeesu waa perɛ baah bela bwɛɛre la bwa ta. 38Yeesu le cheremi dea bela dɛ la Seemɔn dem, dɛ Seemɔn helahaah bwara wɔrɔbɔ tenten, asɛ ba bol o waa Yeesu be ŋɔ ó chaoh. 39Belaa o la weela te la be o chɔɔbɔr, dɛ ka che o jwɛh, dɛ kɔr o weela la, asɛ a le o nɛ, o dɔ bokpega bug la ta dɛ nyiŋ ba. 40Wee aa dɛ jo la, nɛra baa dɔ chamenetena baa we weela bwa soosiwi la kpɔ ba ba Yeesu be, asɛ o kpɔ o nɔɔra dawɛ ba nɛɛ dɛ chah ba bwa sekwaraa. 41Kwaa aa dɛ ir nɛra nɛɛ la le ba nɛɛ pirim. Aa dɛ le dɛ a dɛ dooge lɔŋɔre dɛɛ ŋɔ, "Henee Korowii Bie la!" Yeesu kah kwaa la, o ta gelɛ a bol wa, dɛkalkɛŋɔ a jemɔ kɛŋɔ onee Kristo la Korowii aa bagɛ nyoa ŋɔ wɛɛ tomɔɔ ó ba lɛ o nɛra la. 42Bɔr aa dɛ chaah la, Yeesu le bwɛɛ la ta dɛ ka so bela nomɛlbwa aa wola toole. Dɛ nɛra iro dɛɛ nyin o bɔr. Baa nao la, ba ta on ŋwɛnɛ tɛɛ kɛ o kaa bobɛlbwa, dɛ ŋɔ o be ŋɔ bá ne o so. 43Anee o ŋɔ ba be ŋɔ, "A chɛ kɛŋɔ n bol Korowii Kora Amanesoma la bwɛɛre ane ge ta, dɛkalkɛŋɔ anee Korowii tom mɛ ŋɔ ń ba ɛ." 44Anomanta o valɔ dɛɛ bol Amanesoma la dɛɛ bagle nɛra cheremi deene bini Judia harɛ bwa.

will be added

X\