Luk 23

1Nɛra la tagɛ ba kane ta dɛ ir, ba kpɔɔ la harɛ nomoa Paelet be, 2dɛ ka haŋɛ o nyoa ŋɔ, "Ya lawɛ baa nɔ kɛ waa dɛ chɔg ya harɛ. O dɛ do nɛra dochɔga ŋɔ ba bɛ lampoo bɔ dɛɛ tɛ Room Koojen Siisa kpa, dɛ berɛ dɛɛ ɛ o te ya Juda tena kooro Kristo la Korowii aa bagɛ yaa nyoa ŋɔ wɛɛ geloo o ba ba lɛ yaa la." 3Anee Paelet bɔɔ Yeesu ŋɔ, "Henee Juda tena kooro ɛ?" O ŋɔ, "Anee he bol la." 4Asɛ Paelet ŋɔ Sɔfonomonome ne nɛnlaa baa cheme o sie la be ŋɔ, "N ta wechɔga baa nɔ aa ɛa nae." 5Dɛ nɛra la nyoa ta kpegri, ba bol ane dɛɛ dawɛ Yeesu ŋɔ, "O kpɔ o webagla dɛɛ chɔg nɛra liire Juda tena harɛ bwa ta taraken. Galilia harɛ taa o pa mun, dɛ kpɔ ba le bonɔ!" 6Paelet aa no gɛ la, o bɔɔ ba ŋɔ, "Galilia tee yaa?" 7Baa bola ŋɔ Galilia tee la, dɛ Hɛrɔd waa ɛ Galilia kooro gɛ saŋ la ba Jerusalam, asɛ o gel ba kpɔɔ la o be. 8Waa na Yeesu la, dɛ o sie lɛo taeh. Waa no o waa dɛ fe ɛɛ nyinu o ɛ nyokpowaa ó na bigro, anomanta dɛ o dɛ nyinu dɛ́ na. 9Kooro Hɛrɔd bɔɔro waa taeh, asɛ o mwaa o ne. 10Belaa Sɔfonomonome ne Tɔn Jerema la bol waa takpeg ne dɛɛ dawɛ o nɛ. 11Asɛ Kooro Hɛrɔd ne o soojare ɛɛ mugli o baah dɛɛ mamɔ, dɛ ka kpɔ koowur ba doo dɛ berɛ kpɔɔ ka tɛ Paelet. 12Dɛ Kooro Hɛrɔd ne Paelet faa somɛ, kɛ le awola la, ba kpɔ darame. 13Paelet yerɛ bela tena ne Sɔfonomonome ne bwɛɛ nomonome ba cheme, 14dɛ ŋɔ ba be ŋɔ, "Heyaa lawɛ baa nɔ ba n be dɛ ŋɔ o dɛ do nɛra dochɔga ŋɔ bá lɛ gaeh harɛ nɔ ta. N bɔɔro a bini he bwa siwi ta bonɔ dɛ na kɛŋɔ o ta wechɔga ɛɛ. Kpɔe he kpɔ waa la dɛɛ dawɔ. 15Gɛɛ Kooro Hɛrɔd ge aa wola wechɔga bɛlbwa o nɛɛ nae dɛ berɛ kpɔɔ ba tɛ yaa. Wobɛlbwa ta baglɛ kɛŋɔ yá kpoo. 16Kɛ mɛɛ geloo ba lɔɔro bampɔrɔ ŋwɛɛra ne dɛ kpɔɔ ta." 17Dɛkalkɛŋɔ gɛ ba tɔpejen baa dɛ yerɔ Galekaa la we-ɛɛla aa doa la, o telaa, ba yon le wechɔg-ɛɛra baa do ba dea la beŋkpoŋ ta ó kaa. 18Belaa nɛnlaa la bwa kpɔ takpeg ŋɔ, "Kpoo! Le Barabas ta ó kaa!" 19Gɛ Barabas nɔ ɛ nomɛl waa ja waane ba faa ir a ne dɛ vuugi Room Koojen nomonome ba faa dɛ nyiŋi ba harɛ la ta, asɛ dɛ kpoo nɛra ge ja, asɛ ba lawɔ ka do dea. 20Paelet bambile bini la, dɛ o dɛ nyin kɛ o gel Yeesu o kaa, asɛ o berɛ bol waa bagle nɛnlaa la ja. 21Ane a bwa ba ta noɛ, dɛ kpɔ takpeg ŋɔ, "Kpaaro pɛl dagagre ta! Kpaaro pɛl dagagre ta!" 22O bɔɔ ba tooro tena ŋɔ, "Wechɔga besoo o ɛɔ? N ta wechɔga waa ɛa a chɛ kɛ ba kpoo nae! Mɛɛ geloo ba lɔɔro chweema ne dɛ kpɔɔ ta." 23Dɛ gɛ baa dɛ bol la taa ba ta do, dɛ kpɔ takpeg dɛɛ ŋɔ o chɛ kpaara pɛl dagagre ta. Ba nyoa baa gwaa Paelet nɛ, 24asɛ o sɛh gɛ baa dɛ nyin tɛɛ ba, dɛ kpɔ waa la dawɛ Yeesu nɛ. 25Paelet le baa la waa ja waane ba faa ir a ne dɛ vuugi Room Koojen nomonome dɛ kpoo nɛra ba doo dea la ta la o kaa, asɛ dɛ kpɔ Yeesu tɛɛ ba ŋɔ bá ka ɛo gɛ bwa baa dɛ nyin. 26Soojare la aa kpɔɔ dɛɛ kaa dɛ́ ka kpoo la, ba kaa cheme baa bɛl baa dɛ yerɔ Seemɔn. Sairini tee. Dɛ o le koo dɛɛ ba, asɛ soojare la lawɔ dɛ lɛ dagagre Yeesu aa dɛ chegɔɔ la, dɛ gel Seemɔn cheo teŋɛ Yeesu nɛ. 27Dɛ nɛnlaa tenten teŋɛ o nɛ, ba bini bane ɛ haahna dɛ kpɔ nɔɔra dawɛ nyu dɛɛ dooge lɔŋɔre dɛ wi dɛɛ tɛo. 28Asɛ Yeesu berɛ o te dɛ ŋɔ, "Jerusalam haahna, he bɛ wi tɛ mɛ. He wi tɛ he nyuune ne he bii, 29dɛkalkɛŋɔ tɔpere bɛl dɛ ba bala asɛ he ŋɔ, nɛra baa wola lolɛ bwa ne banɔ la baa wola bii ɔrɛ bwa la na som. 30A gɛ saŋee 'nɛra ɛɛ ba bwea ne deŋgarere be ŋɔe ŋɔ á ba tɔ ba nɛɛ bá sɔh a lɔgre.' 31Da-lwɛɛ dɛ fuh aa, dahole te ta pɔeh yaa?" 32Soojare la kpɔ wechɔg-ɛɛra banɛ bane ja o nɛɛ dɛɛ la ka kpoo ba. 33Ba kaa tel bobɛl baa dɛ yerɛ bela Nyuhog Bɔr. Belaa ba kpaa Yeesu pɛl dagagre ta, dɛ kpaa wechɔg-ɛɛra la ge pɛl dagagra ta, dɛ kpɔ bɛl pa Yeesu dig ta, bɛl ge pa o gal. 34Yeesu ŋɔ, "N Mɛɛ, kpɔ ba wechɔga kɛ ba. Baa waa baa dɛ ɛ nɔ jemɛ." Soojare la kpɔ o laala bil dɛɛ ta chacha ŋɔ naate waa di la, ó kpɔ onɔ la waa dɛ nyin. 35Nɛnlaa chegɛ bela dɛɛ nyiŋu. Juda tena nomonome mugli o baah ŋɔ, "Kɛ he wono lɛ bane oo? Dɛ he ŋɔ henee Kristo la Korowii aa leo la aa, lɛ he te yá na!" 36Gɛɛ soojare la ge mamɔ dɛ mugli o baah, dɛ tuuh tel o jwɛh, dɛ kpɔ sennyɛga tɛo ŋɔ ó nyɔ, 37dɛ ŋɔ, "Dɛ he ŋɔ henee Juda tena kooro la aa, lɛ he te!" 38O nyundua bɔr dagagre la ta la, ba chwerɔ ka pɛl bela ŋɔ, |scJUDA TENA KOORO LAANEE LA|d. 39Wechɔg-ɛɛra baa ja o nɛɛ la bɛl bol waa yagɔ ŋɔ, "He laa Kristo la kɛɛ? Lɛ he te dɛ lɛ ya geo." 40Asɛ nɛɛte la aa jaa la kaoh ŋɔ, "Jamɔ haa Korowii ɔmɛ kɛɛ? Gɛ baa ɛ yaa nɔ, gɛɛ ba ɛ o ge. 41O te kwara wechɔga bɛlbwa toole o nɛ. Kɛ ya te, waa yaa ɛa la, kenii a chɛ kɛ ya na." 42Dɛ ŋɔ Yeesu be ŋɔ, "Yeesu, he baa di he kora aa, asɛ hé lii n wa." 43Anee Yeesu chaŋo ŋɔ, "Kasinteŋ, hale fini, hɛɛ ja n nɛɛ nɛndɛɛga silɛɛ bwɛɛ nyundua belaa." 44Dɛ wee gel lɔe dɛ ka tel wekee saŋ, 45asɛ yal baa kpɔa teŋe Korowii Dea bini la baah pere anɛ. 46Yeesu kpɔ takpeg do lɔŋɔ dɛ ŋɔ, "N Mɛɛ, he nɔn taa n lileo do!" Waa bol gɛ tonɛ la, o doma le, o sewɛ. 47Sooja nomoa waa lɔ bela dɛ na waa aa chiga la, o ŋɔ, "Kpelaa, wechɔga toole baa nɔ nɛ," dɛ kpɛɛ Korowii. 48Nɛra baa bala dɛ́ ba nyiŋi la loo kuu, ba kpɔ nɔɔra dawɛ nyu dɛ kaa dem. 49Kɛ nɛra baa jemɔ kɛrɛdɛ la ne haahna baa teŋɛ o nɛɛ dɛ le Galilia harɛ la te ta chegɛ bojaŋ dɛɛ nyiŋu. 50Dɛ baa bɛl sɔne Josef, o ɛ Juda te dɛ le bela bwɛɛ bɛl baa dɛ yerɔ Arimatea. Dɛ o ja nomonome baa bol Yeesu waa la ne, dɛ o dɛ ɔmɛ Korowii dɛ ɛ nɛndɛɛge. 51O te fe ta sɛɛh teŋɛ ba nɛɛ kɛ bá kpo Yeesu. 52Gɛ baa la la Paelet be dɛ ka soŋe Yeesu lale, 53dɛ lao kpɔ le dagagre la ta, dɛ kpɔ yapoŋ baago dɛ kpɔɔ ka bil bwe bɔɔ baa komɔ kɛŋɔ dea bini. Dɛ ba ta lale kpɔe do o bini bwa. 54Dɛ awola ɛ Fiara, asɛ baa kpɔ ba te dɛ́ di Ona Tɔpere la. 55Haahna baa teŋɛ Yeesu nɛɛ le Galilia harɛ la la bwe bɔɔ la ta bá ka na bela ne gɛ baa kpɔ lale la bil bɔɔ la bini. 56Asɛ ba berɛ kaa dem dɛ ka ɛ kwaane a sɔɔh aa soma dɛɛ ba kpɔe ka ɛ lale la. Ona Tɔpere la, ba onɔ gɛ mmara la aa bagla la.

will be added

X\