Luk 22

1Aa ka tama ba tɔpejen baa dɛ yerɔ Galekaa baa kpɔ paanoo baa wola iisi a ta do dɛ kpɔ dɛɛ diu la tel la, 2dɛ Sɔfonomonome ne Tɔn Jerema la dɛ nyin ŋwɛnɛ bɛl dɛ́ che o ta kpo Yeesu, kɛ dɛ ba dɛ ɔmɛ bela tena la. 3Belaa Bɔnsam ba so Judas baa dɛ yerɔ Eskareɔt la nɛ. Dɛ o ɛ Yeesu habɔteŋra fi dɛ banɛ la bɛl. 4O la Sɔfonomonome ne nɛra baa dɛ daah Korowii Dea bela la nomonome be, o ne ba ka vɔrɔwe gɛ waa dɛ ba ɛɛ dɛ́ le Yeesu tɛɛ ba. 5Ba sie lɛo taeh, ba bagɔ nyoa ŋɔ dɛ o wono gel ba dɔɔ waa, baa tɛo suugaa. 6O sɛh dɛɛ nyin saŋ waa wera nɛnlaa la aa wola Yeesu be do ásɛ o leo tɛɛ ba. 7Ba tɔpere baa dɛ kpo pebiiri dɛ kpɔ di Galekaa la telo, 8asɛ Yeesu tomɛ Pita ne Jɔn dɛ ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé kaa dɛ ka ɛ Galekaa kondikwaa ásɛ ya ba di." 9Anee ba bɔɔro ŋɔ, "Leperaa hɛɛ nyin kɛŋɔ ya ɛa chegɔ?" 10O ŋɔ ba be ŋɔ, "Haa dɛɛ jo bwɛɛ la ta la, hɛɛ nao kɛŋɔ baa bɛl chegɛ vii ne ne. Hé teŋɛ o nɛɛ kaa dem waa dɛ kaa o ta la ta, 11asɛ dɛ ka ŋɔ dem te la be ŋɔ, 'Ya nomoa ŋɔ dea haa dɛ ba kpɔe tɛ o ne o habɔteŋra ásɛ ba ba so o bini dɛ di Galekaa kondikwaa la sɛ?' 12Wɛɛ bagle heyaa abrɔsane doa dea bɛl waa kwaa o bini dɛ kpɔ kane ne teeburre cheg bela. Belaa hɛɛ ba kwaa la ɛɛ cheg." 13Pita ne Jɔn laŋɔ dɛ ka na wobɛlbwa gɛ tenten Yeesu aa ŋɔ ba be la, asɛ ba ɛ kondikwaa la cheg bela. 14Bɔr aa magra kɛŋɔ bá di Galekaa kondikwaa la, Yeesu ne o habɔteŋra la kaa so dɛɛ ba kwaa dii. 15Belaa Yeesu ŋɔ o habɔteŋra la be ŋɔ, "A gɛ Galekaa kondikwaa nɔ waa fa lɔ n bambile bini wubwa, asɛ mɛɛ nyin kɛ n ne he dia mɔɔ ba ɛɛ mɛ hɔhɔrɔwa. 16N gelɔ hɛɛ no kɛŋɔ maa a gɛ kondikwaa nɔ anee di kpa, nemenɛ waa Galekaa nɔ aa chega tɛ la aa ɛa Korowii Kora la ta." 17Belaa Yeesu kpɔ numol ne sen dɛ jam Korowii dɛ kpɔ tɛ o habɔteŋra la ŋɔ, "Hé nyɔ ka tɛ dɔŋa." 18Waa ŋɔ gɛ la, o ŋɔ ba be ŋɔ, "Fini habɔɔ, maa sen nɔ anee nyɔ kpa ka tel gɛ saŋ Korowii aa ba di kora." 19Asɛ o berɛ kpɔ paanoo dɛ jam Korowii dɛ mɔne tɛɛ ba, dɛ ŋɔ ba be ŋɔ, "Anɔ chegɔ tɛ n bo-ol maa koh he waa dɛ kpɔ tɛ nɛra bá kpo mɛ. Hɛ́ɛ ɛ gɛ dɛ kpɔ dɛɛ lii mɛ." 20Gɛ tentenee baa di kwaa la tonɛ la, o kpɔ numol ne sen la tɛɛ ba dɛ ŋɔ, "Sen nɔɔ chega tɛ n chal maa dɛ ba he waa koeh dɛ fuge ta. Aa ɛ fɔofalee dɛ chɔ Korowii ne nɛwɛnyini baah ta." 21O berɔ ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé no! Naate waa lee mɛ tɛ la lɔ bonɔ n ne o pɛ nɔn dɛɛ di kwa. 22Gɛ Korowii aa bagla la taa aa ba chega n Nɛn Bie la sewɛ, kɛ naate waa lee mɛ tɛ ba kpo mɛ la, ó bwɛɛlɛ." 23Ate dɛ ba dɛ bɔɔ dɔŋa ŋɔ, "Ya bini umee su baah dɛɛ ba ó ɛ gɛ waa nɔ nɔɔ?" 24Webegra berɔ ba chole o habɔteŋra la baah ta kɛ ba bini umee ɛ ba nomoa ɔ? 25Anee Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Nɛnhɔɔhra baa wola Korowii tomɛ la, ba koranaree yon dɛɛ nyin kɛŋɔ baa di kpegri ba nɛra nɛ, ba nomonjena gee nyin baa yer ba nomonjena. 26He te ne gɛ waa la jaŋne. He bini nomoa la, ó ɛ o te kɛ bechala, asɛ ónɔ la waa dɛɛ nyiŋi he nɛɛ la ge ɛ o te kɛŋɔ somanji. 27Nɛn waa soga o dɔŋ ɛɛ bɔne kwaa ne naate waa dɛ bɔne kwa, ba bini umee ɛ nomoa ɔ? Naate waa soga la laa aa? Kɛ n te aa lɔ he bini nɔ, n ɛ n te kɛ somanji. 28Heyaa ja n nɛɛ n wahala bwa bini. 29Anomanta n dɛ tɛ heyaa kora hé di, gɛ n Mɛɛ aa tɛ mɛ la. 30N ne hɛɛ pɛ nɔnee di kwaa n kora ta, asɛ he so kookane ta dɛ bol Israel deene fi dɛ banɛ la bwa waa dɛ pa bole. 31"Seemɔn, no! Bɔnsam soŋe Korowii ŋwɛnɛ dɛ́ daah heyaa dɛ́ fe vuugi heyaa sagasaga ken. 32Kɛ n soŋe Korowii tɛɛ asɛ he yarada nyoa bɛ sɔɔh. Dɛ he berɔ berɛ he liire ba n be naa, hé lawɛ he bala la bá do wɔrɔbe." 33Anee Pita chaŋo ŋɔ, "N Dɔɔ, n chegɔ kɛ bá do n nee dea. Seo kwaraa yaa, n ne hɛɛ sewɔɔ." 34Belaa Yeesu ŋɔ, "Ae, Pita! Jabal logle ne sii fini dɛ he tɔɔh kera atoro ŋɔ haa men jemɛ." 35Asɛ Yeesu bɔɔ o habɔteŋra la ŋɔ, "N faa tomɛ heyaa ŋɔ hé ka bol Amanesoma la, dɛ ŋɔ he bɛ suuga kpɔ, he bɛ bone ne naŋgawa kpɔ la, komɛl nya heya aa?" Asɛ ba ŋɔ, "Komɛlbwa sese ta yaa nyae." 36Anee Yeesu ŋɔ, "Name te nomɛlbwa waa dɔ suuga kɛɛ bone la, ó kpɔ, asɛ nómɛlbwa waa wola dɔmkon dɔe la ge yog o yal dɛ kpɔ yawɛ bɛl. 37Ba chwerɛ Korowii Tɔn bini ŋɔ, 'Ba kuro ja wechɔg-ɛɛra bini.' N waa baa chwera la bwa dɛ ba chiga taraken." 38Belaa o habɔteŋra la ŋɔ, "Ya Dɔɔ, tokobie anɛɛ la." Anee Yeesu ŋɔ, "A magrɔ." 39O le bwɛɛ la ta dɛ kaa Ɔlevere Bwe la ta, gɛ o yon dɛɛ ɛ la, asɛ o habɔteŋra la teŋɛ o nɛɛ kaa. 40Baa tel bela la, o ŋɔ ba be ŋɔ, "Hɛ́ɛ soŋe Korowii asɛ Bɔnsam bɛ won negre heya." 41Waa ŋɔ gɛ la, o le ba jwɛɛh dɛ kaa sie tama, dɛ ka guŋi dɛɛ soŋe Korowii, 42dɛ ŋɔ, "N Mɛɛ, hɛɛ sɛoh waa, bɛ gel n na a gɛ wahala haa ŋɔa ń na nɔ. Kɛ ɛ he tetoora dɛ gel n tetoora." 43Asɛ nyundua torome den ba o be dɛ ba doo gbemba. 44O tea bini aa chɔga kohona la, o soŋe Korowii siswɛm ne, asɛ bɔwɔb le o nɛɛ dɛ kor dɛɛ lee kɛŋɔ chal ken. 45Waa soŋe Korowii tonɛ dɛ berɛ la o habɔteŋra la be la, lokua kohona nomanta dɛ ba chɔɔge doromi. 46Anee o ŋɔ ba be ŋɔ, "Ɛrɛɛ he chɔɔge nɔɔ? Hé ir dɛ soŋe Korowii asɛ Bɔnsam bɛ won negre heya." 47Yeesu nyoa taa lɔ waa ta wɛɛ bol la, dɛ Judas waa ɛ o habɔteŋra la bini bɛl la kaa tɔ nɛnlaa bane sie dɛ ba ba ne Yeesu be dɛ fe gbaaro pɛl o bambile dɛ mo o lwɛɛma. 48Anee Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Lwɛɛma moe nee hɛɛ ba n Nɛn Bie la lee dɛ tɛ aa?" 49O habɔteŋra o ne baa lɔ bela la aa na waa aa dɛ ba bala la, ba ŋɔ o be ŋɔ, "Nomoa, yá kpɔ ya tokobie nɔ ya ne ba yo aa?" 50Asɛ ba bini bɛl kpɔ o tokobi dɛ ŋwɛnɛ Sɔfore Nomoa bonɔɔ dig deŋne dɛ laa cha. 51Anee Yeesu ŋɔ, "Hé gel," dɛ kpɔ nɔn ka lege bonɔɔ la deŋne la bug la ta dɛ chaoh. 52Belaa Yeesu bɔɔ Sɔfonomonome ne nɛra baa dɛ daah Korowii Dea nomoa ne ba bwɛɛ nomonome baa bala dɛ́ ba lawɔ la ŋɔ, "Ŋwɛɛree men he kpoŋe tokobie ne gule dɛ́ ba lag mɛ naa? 53N ne haa lɔ Korowii Dea tɔpere bɛlbwa la, ɛrɛɛ haa wola men lawɛ bela ɔ? Taraken nɔ bɔr aa bira nɔ he dɔ ŋwɛnɛ kɛ he ba lag mɛ." 54Ba lawɔ dɛ kpɔɔ dɛɛ kaa Sɔfore Nomoa dem, dɛ Pita ne ba baah tɛrɔ, asɛ o teŋɛ ba nɛ. 55Dɛ ba mar nii dem baah bela, asɛ Pita ka pu gɛ nɛra la so a jwɛh. 56Pita aa soge nii la jwɛɛh la, Sɔfore Nomoa la tolo bɛl nao, dɛ nyiŋu jeiih ken, dɛ ŋɔ, "Yeesu habɔteŋree baa nɔ." 57Anee Pita tɔh pelepele ken dɛ ŋɔ tolo la be ŋɔ, "Maa on jemɛ kwara!" 58Aa bera la sie tama ken la, baa bɛl na Pita dɛ ŋɔ o be ŋɔ, "Ba bini bɛlee he gba!" Anee o ŋɔ, "Akai, n ta ba bini jae!" 59A habɔɔ dɛ ɛ dɔŋhwere beŋkpoŋ la, baa bɛl ge berɔ dalwe Pita jae waa ja Yeesu nɛɛ la ta ja, dɛ ŋɔ, "Galilia tee baa nɔ, anomanta tɔŋla bɛlbwa toole kɛŋɔ o ta Yeesu nɛɛ jae!" 60Belaa Pita ŋɔ baa la be ŋɔ, "Maa waa haa dɛ bol nɔ bini jemɛ!" O nyoa taa lɔ waa la ta wɛɛ bol la jabal den si. 61Asɛ Yeesu ke nyiŋi Pita siwi ta, asɛ o lii waa Yeesu faa ŋɔ o be ŋɔ jabal logle ne sii dɛ o tɔɔh kera atoro ŋɔ waa on jemɛ la. 62Ate Pita le buse dɛ ka wi kɛrɛdɛ. 63Nɛra baa lawɛ Yeesu la mugli o baah dɛ lɔɔro. 64Ba kpɔ kon vɔwɛ o sie dɛɛ tɔɔ kande dɛ ŋɔ, "Dɛɛ jemɛ, umee lɔe nɔɔ?" 65Dɛ bolo nɛnhɛlwaa kohona. 66Tɔ aa pera la, ba kpɔ Yeesu ka cheme Juda tena nomonome baa dɛ bol waa dɛ pa bole ne Sɔfonomonome ne Tɔn Jerema sie, 67dɛ ŋɔ o be ŋɔ, "Dɛ henee Kristo Korowii aa bagɛ nyoa ŋɔ wɛɛ tomɔɔ ó ba lɛ yaa la aa, bol ya no!" Anee o ŋɔ ba be ŋɔ, "Dɛ n ŋɔ he be gɛ noo, haa men yarada, 68n berɔ bɔɔ heyaa waane ge oo, haa men chaŋe. 69Le taraken dɛɛ kaa la, n Nɛn Bie la ɛɛ so nomombɔree Korowii waa dɔ kpegri bwa dig ta." 70Asɛ ba bwa ŋɔ, "Amɔ he ɛ Korowii Bie kɛɛ?" Anee Yeesu ŋɔ, "Anee he bol la." 71Belaa ba ŋɔ, "Amɔ o gbagba aa bola nɔ, danseɛ besoo yá berɛ dɛɛ nyin jaɔ?"

will be added

X\