Luk 20

1Awola bɛl dɛ Yeesu lɔ Korowii Dea dɛɛ bagle nɛra wa, dɛɛ bol Amanesoma la, asɛ Sɔfonomonome ne Tɔn Jerema ne nɛra la bini nomonome ba, 2dɛ ba bɔɔro ŋɔ, "Umee tɛɛ ŋwɛnɛ ŋɔ hé ɛ gɛ waa nɔ haa dɛ ɛ nɔɔ? Umee tɛɛ kpegri te nɔ?" 3Anee Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé gel n bɔɔ heyaa webeŋkpoŋ. Hé bag mɛ, 4Jɔn kpegri waa dɔa dɛ kpɔ dɛɛ sɔ nɛra nee la, Korowiirii tɛo waa, kɛ nɛnee?" 5Waa bɔɔ ba gɛ la, dɛ ba gbo dɛ tɔŋle dɔŋa ŋɔ, "Ɛrɛɛ yaa ba ŋɔe yɔ? Dɛ ya ŋɔ a le Korowii be naa, wɛɛ bɔɔ yaa waa aa bala ya ta Jɔn yaradae. 6Dɛ ya berɔ ŋɔ nɛn bee a le ge aa, nɛra nɔ baa lɔ bonɔ nɔ bwa ɛɛ fogre yaa bwea dɛ kpoo yaa, dɛkalkɛŋɔ ba te bwa jemɔ kɛŋɔ Jɔn fa ɛ Korowii keame." 7Anee ba ŋɔ, "Yaa jemɛ bela kpegri la aa lea." 8Asɛ Yeesu ŋɔ, "N ge aa kpegri maa dɔa dɛ kpɔ dɛɛ ɛ waa nɔ leebɔree bagle he be." 9Yeesu kpɔ sɛgla bol waa bagle nɛra la, dɛ ŋɔ, "Baa bɛlee fa lole dɛɛ parɛ kwaane baa kpɔa dɛɛ daa sen. O kpɔ nɛra báa ɛ koo la toma, a koma telaa, ba dɔ ba bɔr. A habɔɔ la, o kpɔ koo la tɛɛ ba bá nyiŋi o ta dɛɛ tɛo, dɛ kaa harɛ bɛl ta, dɛ ka bigri. 10Kwaa la koma saŋ aa baa tel la, o tomɛ o bonɔɔ bɛl ŋɔ ó ka lɛ o dibɔr ba tɛo. Belaa nɛra la lɔɔ bonɔɔ la dɛ doŋu, ba ta on komɛlbwa tɛɛ o kaa. 11Belaa koo te la berɛ tomɛ bonɔn-nɛɛte, asɛ ba lɔɔ o ge dɛ ɛo wilewile ken, dɛ doŋu o kaa, ba ta on komɛlbwa tɛɛ. 12Anee koo te la berɛ tomɛ o bonɔn-tooro te ja, asɛ nɛra la pira o ge dɛ kpɔɔ ta koo la baŋ. 13"Belaa koo te la ŋɔ, 'Ɛrɛɛ ń ɛ jaɔ? Mɛɛ tomɛ n bibeŋkpoŋ maa dɛ nyin o waa nɔɔ. O te ba nao baa heehroo!' 14Nɛra la aa na o bie la la, ba den ŋɔ, 'Yoowa, baa la gbagba bie la. O mɛɛ toole naa, on dɛɛ ba o kpanjogo dii. Hé gel ya kpoo ásɛ dɛ o mɛɛ baa sewaa, dɛ kwaa la ɛ ya kwa.' 15Anee ba lawɛ bie la dɛ kpoo dɛ kpɔɔ vigri koo la baŋ." Anee Yeesu bɔɔ ba ŋɔ, "Ɛrɛɛ hɛɛ lii kɛŋɔ koo te nɔ dɛ ba ba ɛɛ yɔ? 16Wɛɛ ba kpoo a gɛ nɛra laanee dɛ kpɔ koo la do nɛnfala nɔn ta." Nɛra la aa no gɛ la, ba ŋɔ, "Korowii ɛɛ la a ne bojaŋ!" 17Yeesu nyiŋ ba dɛ bɔɔ ba ŋɔ, "Amɔ ɛrɛ tenee hɛɛ no Korowii Tɔn bini waa mun ɔ? 'Bwe la mamaala faa vɛoh dɛ liiru konsala laanee baa lawɛ dea kpoŋe la.' 18Nomɛlbwa waa chole Bwe la waa lawɛ dea la kpoŋe la ta la, wɛɛ kuuguu. O berɔ le ba le nomɛlbwa nɛɛ ge aa, wɛɛ pweremoo." 19Dɛ Tɔn Jerema la ne Sɔfonomonome la siwi swɛɛrɔ kɛŋɔ baa lawɔɔ bug la ta, dɛkalkɛŋɔ dɛ ba jemɔ ŋɔ banee o sɛgle. Kɛ dɛ ba dɛ ɔmɛ nɛnlaa la. 20Anomanta ba sie lɔ o nɛɛ baa kpaahno dɛ́ dɔɔ. Ba tɛ nɛra bane suuga, dɛ tom ba ŋɔ bá ka hagre Yeesu bela webɔɔre ne, a do kɛŋɔ siswɛm waa baa bɔɔ, ásɛ dɛ dɔɔ lawɛ, dɛ kpɔɔ do ba harɛ la Room nomoa nɔn ta. 21A gɛ nɛra la ba Yeesu be dɛ ba ŋɔ o be ŋɔ, "Nomoa, ya jemɔ kɛŋɔ he dɛ bol kasinteŋ. Haa nɛra sie nyiŋe mɔɔ dɛɛ bol wa. Korowii ŋwɛnɛɛ hɛɛ bagle nɛra kasinteŋ ne ásɛ ya won jemɛ gɛ waa dɛ nyin kɛŋɔ ya ɛ. 22Webeŋkpoŋii yaa nyin kɛŋɔ ya jemɛ. Onee kɛŋɔ ya mmarare dɛ tɛ yaa ŋwɛnɛ kɛ ya bɔ lampoo dɛɛ tɛ Room Koojen Siisa kɛɛ ya bɛ dɛɛ bɔɔ?" 23Dɛ Yeesu jemɛ ba webɔɔre la mun, dɛ ŋɔ, 24"Hé kpɔ suuga bwe ba n na." Anee ba kpɔ bɛl ba, asɛ o bɔɔ ba ŋɔ, "Ume nyu ne o sɔnee dawɛ o ta nɔ?" Asɛ ba chaŋe ŋɔ Koojen Siisaa. 25Anee Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Oo. Amɔ hé kpɔ kwaa aa ɛ Koojen Siisa kwaa tɛo, dɛ kpɔ kwaa aa ɛ Korowii kwaa la tɛ Korowii." 26Ba ta wone dɔ wobɛlbwa dɛ́ che a ta lawɔ nɛra siwi ta, asɛ ba nyoa kpo ba che surumm ken. 27Belaa Saduki tena bane ba Yeesu be. Dɛ Saduki tena la aa yarada kɛŋɔ kerekere nɛra ɛɛ ir seo taa. 28Ba baa bɔɔro ŋɔ, "Nomoa, Mosis fa chwerɛ mmara bɛl tɛ yaa ŋɔ, dɛ baa sewɔ gel o haah dɛ ba ta bii dɔe yaa, a chɛ kɛŋɔ o nime kɛɛ o dɔɔ kpɔ haah la mo dɛ logle bii, ásɛ a gɛ bii la ɛ lale la bii. 29Hahbeŋkpoŋ bibaala banuanɛɛ fa lole, asɛ binomoa la mo haah dɛ sewɛ, dɛ o ta bie dɔe. 30Asɛ onɔ la waa teŋɛ binomoa la nɛɛ la kpɔ haah la mo dɛ ba sewɛ, dɛ o ge ne o ta bie lolɛ. 31Asɛ bitooro te la ge mo haah la dɛ sewɛ, dɛ o ta bie dɔe. Gɛ tentenee ba bwa mo haah la ka lɔ nyoa ta dɛ ba serewe, dɛ ba ta bii dɔe. 32A habɔɔ la, haah la ge baa sewɛ. 33Aah taraken dɛ nɛra bwa seo ta ira tɔpere la baa tel asɛ bibaala la bwa iraa, ba bini umee dɛɛ ba haah la jaa ɛɛ yɔ?" 34Anee Yeesu chaŋ ba ŋɔ, "Fini nɔɔ baala ne haahna ɛɛ mo dɔŋa nɔ, 35kɛ nɛra baa dɛ ba seo ta ira dɛ won dɔ bɔr ja Korowii Kora la ta la te aa haahna moe ba, baa jaranar ge yala ba. 36Baa sewɛ kpa bwa. Baa doo kɛŋɔ Korowii toroma baa lɔ nyundua la, dɛ ɛ Korowii bii, dɛkalkɛŋɔ ba iro le seo ta. 37Mosis gba fa bol seo ta ira nɔ waa kaih ken. Hé nyiŋi bela waa chwerɛ dawii fuih wa, dɛ bol Korowii waa ŋɔ onee Abraham Korowii ne Aesek Korowii ne Jekɔb Korowii la. 38Lala laa dɛɛ tomɛ Korowii, weeraa dɛɛ tomɔ. Korowii te be, nomɛlbwa ɛ wee." 39Asɛ Tɔn Jerema la bane ŋɔ, "Nomoa, he bola a ŋwɛnɛ ta!" 40Ba ta wone bɔɔro wobɛlbwa kpa. 41Yeesu bɔɔ ba ŋɔ, "Aah Devid gbabir bol waa Korowii Kpɛɛra Tɔn la bobɛl ŋɔ, 'N Naa Korowii ŋɔ n Dɔɔ be ŋɔ ó so nomombɔr o dig ta ka tel kɛŋɔ waa ba o dɔma ne harɛ asɛ o tigri ba nɛ.' Waa bol gɛ nɔ, dɛ ɛrɛ waa ba ŋɔ Devid naa dɛ ɛ Kristo la nɔɔ? 44Devid faa dɛ yerɔ o Dɔɔ nɔ, aah dɛ ɛrɛɛ Kristo la berɛ ɛ dɛ ɛ Devid naa ɔ?" 45Yeesu chegɛ nɛra la bwa siwi ta dɛ ŋɔ o habɔteŋra la be ŋɔ, 46"Hɛ́ɛ nyiŋi Tɔn Jerema la kɛrɛdɛ. Ban yon do laalajena ásɛ nɛra bwa na ba dɛɛ guŋ ba harɛ yawa ta la. Ba dɛ nyin nomombɔra soga cheremi deene ne bela nɛra aa chema dɛɛ di tɔpejena. 47Ba sie begre kwa, dɛ yon kpɔ Korowii soŋa wobojaŋa ne tɔ sie dɛɛ kam kwaa luhaahna deremi. Korowii ɛɛ tɛr ba deŋnee taeh."

will be added

X\