Luk 2

1A gɛ saŋ la Room koojen bɛl baa dɛ yerɔ Ɔgɛstas la do mmara ŋɔ bá kure nɛra baa lɔ harɛ bobɛlbwa. 2A gɛ nɛra kura nɔɔ tɔ sie. Dɛ Kwiriniosii dɛɛ nyiŋi Siiria harɛ ta a gɛ saŋ. 3Anomanta dɛ nomɛlbwa dɛ kaa o bwɛɛ dɛ́ ka chwerɛ o sɔn. 4Anee Josef le Nasarɛt waa lɔ Galilia harɛ ta la, dɛ chig ŋwɛnɛ ta kaa Bɛtlɛham waa ɛ Devid bwɛɛ dɛ do Judia harɛ ta la dɛ́ ka chwerɛ o sɔn, dɛkalkɛŋɔ belaa ɛ o naa Devid bwɛ. 5Josef ne Mɛɛre ba bwa nɛra aa sɛah ŋɔ ba so la bwaa la Bɛtlɛham sɔna chwera la ta. Dɛ Mɛɛre kpoŋe tea gɛ saŋ. 6Baa lɔ bela la, lol lɔɔ, 7asɛ o lolɛ o binyoa, o ɛ bibaa. O kpɔ yal fɔrɔwo dɛ kpɔɔ bil kon jagre aa dɛ di kwaa o bini la bini, dɛkalkɛŋɔ dɛ bɔr toole bela hɔɔhra aa dɛ chɔ bwɛɛ la ta la kwara bá chɔ. 8A gɛ saŋ la, dɛ petegra bane tegɛ ba peera kaa dibɔr, asɛ bɔr jo, asɛ ba chɔ bela dɛɛ daah ba peera la. 9Belaa nyundua torome bɛl forɛ le ba nɛ, asɛ Korowii jirima chaah bela. Ɔmee lag ba taeh. 10Anee nyundua torome la ŋɔ ba be ŋɔ, "Hɛ́ɛ berɛ ɔma! Amanesoma aa dɛ ba silɛɛ ne bala ba tɛ nɛra bwa la nee n ba. 11Jwaana nɔ ne, ba lolɛ he Lɛɛ. He Dɔɔ Kristo Korowii aa bagɛ nyoa ŋɔ wɛɛ tomɔɔ ó ba lɛ heyaa laanee ba lole Devid bwɛɛ la. 12Waa haa che a ta jemɔ laanee nɔ: Hɛɛ na bie laanee kɛŋɔ baa kpɔ yal fɔrɔwo o chɔ kon jagre aa dɛ di kwaa o bini la bini." 13Bug la ta dɛ nyundua toroma bane denɔ warɛ dɛ ja onɔ la nɛ, dɛ go yela dɛɛ kpɛɛ Korowii, dɛɛ ŋɔ, 14"Hé tɛ Korowii waa lɔ nyundua la sɔn, asɛ dɛ gel nɛwɛnyina baa lɔ harɛ ta Korowii siwi aa su ba la ge dɔ bosɔɔhna." 15Nyundua toroma la aa le petegra la be dɛ kaa nyundua la, ba ŋɔ dɔŋa be ŋɔ, "Hé gel ya la Bɛtlɛham dɛ ka na waa aa chig bela asɛ N Naa Korowii che nyundua toroma nɔ nɛɛ dɛ ba bol ya be nɔ." 16Ba chig ŋwɛnɛ ta dɛ la bela warane, dɛ ka na Mɛɛre ne Josef, dɛ na bie la ge kɛ waa chɔ kon jagre aa dɛ di kwaa o bini la bini. 17Belaa petegra la aa na bie la la, ba bol nɛra baa cheme bela la be gɛ nyundua torome la aa baa bol bie la waa ba be la. 18Nɛra baa cheme bela aa no waa nɔ la, ba bwa nyoa kpo waa petegra la aa bola la ta. 19Asɛ Mɛɛre kpɔ waa la bwa do o nyu bini dɛɛ kari. 20Petegra la berɔ dɛɛ kaa. Gɛ nyundua torome la aa bol ba be la tentenee ba ka na. Anomanta ba go yela dɛɛ kpɛɛ Korowii. 21Bie la aa dɔ yawanyoa la, ba kpɔ kere chɔgɔ, dɛ pa o sɔn Yeesu, gɛ tenten nyundua torome la aa ŋɔa mɔɔ o nya kpoŋe o tea la. 22Tɔpere aa tela kɛŋɔ Mɛɛre sɔ o lola doŋa ta gɛ Mosis Mmara la aa bagla la, o ne Josef kpɔ ba bie Yeesu ja ba nɛɛ dɛ la Korowii Dea Jerusalam dɛ́ kpɔɔ ka bagle Korowii, 23gɛ Mmara la aa bagla kɛ bie baa tɔ sie lolɔ o ɛ bibaa la, bá kpɔɔ tɛ Korowii la. 24Ba laŋɔ asɛ dɛ ka ɛ saraha tɛ Korowii gɛ Mmara la aa bagla ŋɔ bá kpɔ brɔnomare anɛ kɛɛ kulukukure anɛ la Korowii Dea dɛ ka jaamo la. 25A gɛ saŋ la dɛ baa bɛl lɔ Jerusalam baa yerɔ Semeɔn. O ɛ nɛndɛɛge, dɛɛ ɔmɛ Korowii, dɛ o dɛ nyiŋi naate waa dɛ ba ó ba lɛ Israel tena ŋwɛnɛ. Dɛ Korowii Domadɛɛge ir o nɛ, 26dɛ gel o jemɛ kɛŋɔ o siwi ɛɛ na Kristo la Korowii aa bagɛ nyoa ŋɔ wɛɛ tomɔɔ ó ba lɛ Israel tena la mɔɔ dɛ sewɛ. 27Awola la Korowii Domadɛɛge la kpɔ Semeɔn kaa Korowii Dea, asɛ Josef ne Mɛɛre ge kpɔ Yeesu la bela ásɛ ba ɛo ba we-ɛɛla gɛ Mmara la aa bagla la. 28Baa joa la, Semeɔn kaa kpɔ Yeesu pɛl o bambile dɛ jam Korowii dɛ kpɛɛro, 29dɛ ŋɔ, "N Naa Korowii, he teŋɛ he nyobaga ta. Name te hɛɛ wonoo gel men maa ɛ he bonɔɔ sewɛ sɔnɔnɔɔ, 30dɛkalkɛŋɔ n siwi na ya Lɛɛ, 31haa leo tɛ yaa ŋɔ nɛ́ra bwa nao la. 32On dɛɛ ba he waa kpɔe dɛ bagle nɛnhɔɔhra, ásɛ he nɛra Israel tena dɔ jirima la." 33Gɛ Semeɔn aa bol Yeesu waa la kpo Yeesu nya ne o mɛɛ nyoa. 34Semeɔn soŋe wedɛɛga tɛ Yeesu nya ne o mɛɛ, dɛ ŋɔ o nya be ŋɔ, "Hé no waa nɔ! Bie nɔ chegɔ tɛ Israel tena bane kwaara ne bane chɔga. Wɛɛ berɔɔ che tɛ Korowii, asɛ nɛra bol waa yagɔ, 35asɛ nomɛlbwa bambile bini waa chɔ baŋ. Gɛ baa dɛ ba o ɛɛ la, aa we he nɛɛ kɛŋɔ baa kpɔ kere dɛɛ tɔge he bambile ken." 36A gɛ saŋ la, dɛ luhaah bɛl lole dɛ ɛ Korowii keame, baa yerɔ Hana. Dɛ baa bɛl baa dɛ yerɔ Fanoɛl la bihaahnee on, asɛ o le Aasa dea. Dɛ o hwɛɛhrɔ. O yalɔ o toli saŋ, o ne o jaa so bene anuanɛ asɛ o jaa la ba sewɛ. 37O ta yalɛ kpa, dɛ ba di bene fifranuatoro dɛ anaarɛ. O ta o Korowii toma kpɔe bil harɛ. Chɔɔ ne jwaana dɛ o lɔ Korowii Dea, dɛ yon dɛɛ vɔwɛ nyoa dɛɛ soŋe Korowii. 38Bug la ta Yeesu nya ne o mɛɛ aa lɔ Korowii Dea la, Hana ge jo bela dɛ ka che ba jwɛh, dɛ kpɔ jam ne kpɛɛra tɛ Korowii, dɛ bol Yeesu waa bagle nɛra baa soga dɛɛ kpa Korowii kɛ ó ba lɛ Jerusalam tena ta la. 39Josef ne Mɛɛre aa tona gɛ Korowii Mmara la aa bagla la, ba berɔ kaa ba bwɛɛ Nasarɛt waa lɔ Galilia harɛ ta la. 40Yeesu kpego, dɛ do kpegri, dɛ dɔ liire, asɛ Korowii chao wɛɛ ɛ wedɛɛga. 41Bena nyoa bɛlbwaa Yeesu nya ne o mɛɛ la Jerusalam dɛ kaa di ba tɔpejen baa dɛ yerɔ Galekaa la. 42Gɛ saŋ Yeesu aa di bene fi dɛ anɛ la, o ne o nya ne o mɛɛ la Jerusalam dɛ ka di a gɛ tɔpere la, gɛ ba yon dɛɛ ɛ wubwa la. 43Baa di tɔpere la tonɛ dɛ berɛ dɛɛ kaa ba bwɛɛ la, Yeesu pere o te le ba nɛ, dɛ ka mun so Jerusalam, dɛ o nya ne mɛɛ ta jemɛ. 44Dɛ ba dɛ lii kɛŋɔ o lɔ nɛra baa pɛa dɛɛ kaa la bini. Anomanta ba valɔ tɔpebir mɔɔ dɛ ta kaa nyin o bɔr ba lolanar ne ba jerema be. 45Baa nyin o bɔr kahonɛ la, ba berɔ la Jerusalam dɛ kaa gaage o bɔr. 46A tɔpetooro wee la, ba kaa nao Korowii Dea, dɛ o ne Juda tena baa dɛ bagle Korowii waa sogo, wɛɛ no ba wa, dɛɛ bɔɔ ba wa. 47Nɛra baa lɔ bela dɛɛ no waa la bwa nyoa kpo gɛ waa jemɛ waa kohona, ne gɛ baa dɛ bɔɔro waa asɛ o won dɛɛ bagle a bini kɛrɛdɛ la ta. 48O nya ne o mɛɛ aa nao la, ba nyoa kpoo, anee o nya bɔɔro ŋɔ, "N bidɛɛge, bɔkwa waa he ɛ yaa ken? N ne he mɛɛ bwa siwi swɛɛrɔ, ya kpɔ sibegra dɛɛ gaage he bɔr." 49Belaa o ŋɔ ba be ŋɔ, "Ɛrɛɛ he gaage dɛɛ nyin n bɔr nɔɔ? He ta wone jemɛ kɛŋɔ n Mɛɛ Korowii deemii n do kɛɛ?" 50Waa ŋɔ gɛ la, ba ta a mun noɛ. 51Belaa Yeesu ir ba chig ŋwɛnɛ ta dɛ kaa Nasarɛt. Waa lɔ o nya ne o mɛɛ be la, dɛ o dɛ no ba deŋna wa. O nya kpɔ waa la bwa do o nyu bini dɛɛ kara. 52Dɛ Yeesu dɛ kpeg dɛɛ jemɛ wa, asɛ o we-ɛɛla ɛɛ lɛ Korowii ne nɛra sie.

will be added

X\