Luk 19

1Yeesu la Jeriko dɛ kaa valɛ bwɛɛ la bini. 2Dɛ lampoo lɛɛra nomoa bɛl lɔ bwɛɛ la ta dɛ ɛ suuga te baa yerɔ Sakeos. 3Dɛ o dɛ nyin dɛ na gɛ Yeesu aa doa, kɛ nɛnlaa la nomanta o ta on nae, dɛkalkɛ o ɛ nɛmbora. 4Anee o chwa tɔ nɛnlaa la sie, dɛ ka teeh daa bɛl waa chegɛ bela Yeesu aa dɛ ba kpɔe ba kaa la, ásɛ dɛ dɔɔ na. 5Yeesu aa baa tel daa la mun la, o ha sie dɛ nyiŋi o doa dɛ ŋɔ Sakeos be ŋɔ, "Ɛ warane dɛ tu harɛ ba. He deaa mɛɛ ba choga fini." 6Asɛ Sakeos tu harɛ warane dɛ ba kpɔ Yeesu kaa o dem silɛɛ ne. 7Nɛra baa lɔ bela dɛ na la ŋwalɛ Yeesu ŋɔ o kaa chog wechɔg-ɛɛ dea. 8Sakeos iro che dɛ ŋɔ Yeesu be ŋɔ, "Nomoa! N dɛ soŋe, no. Mɛɛ bɔne n laala bini bɔre anɛɛ, dɛ kpɔ beŋkpoŋ kɛ nyaara. Dɛ n kpɔ apoo ŋwɛnɛ ta dɛ lɛ nomɛl kwaane aa, mɛɛ bɔ kwaa la bele anaarɛɛ tɛ naate." 9Anee Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Fini tɔpere nɔ Korowii lɛ dem nɔ tena, dɛkalkɛŋɔ Abraham naaa Sakeos gba. 10Nɛra baa nyogra waa n Nɛn Bie ba dɛ́ ba nyin ba bɔr dɛ lɛɛ ba." 11Dɛ ba dɛ tel Jerusalam, asɛ nɛra la ɛɛ lii kɛŋɔ Korowii Kora dii tɔpere la denɔ dɛɛ ba bala. Baa dɛ no o be la, Yeesu berɔ bol waa sɛgla ne ba be. 12O ŋɔ, "Koobie bɛlee fa lole dɛɛ ba bojaŋ bwɛɛ bɛl ta kaala bá ka chego kora ásɛ o ba dɛ ba ɛ kooro. 13Waa dɛ ba kaala la, o yerɛ o bonɔɔna fi, dɛ tɛ bɛlbwa suugaswɛm bwe, dɛ ŋɔ ba be ŋɔ bá kpɔ dɛɛ di bona ka tel gɛ saŋ waa ba. 14"Waa kaala la, o waa ta o bwɛɛ tena tea toorɛ, asɛ ba tomɛ toroma bá tiu dɛ ka ŋɔ, 'Yaa baa nɔ nyin kɛ o ɛ ya kooro.' 15"Kɛ ane a bwa o dɔ o kora la, dɛ laa berɛ ba. Waa bala la, o gelɔ ba yerɛ o bonɔɔna waa tɛɛ ba suuga la tɛo, ásɛ o na suuga baa dɔa. 16Sitɔte la aa bala la, o ŋɔ nomoa la be ŋɔ, 'Nomoa, suugaswɛm bwe haa kpɔa tɛ mɛ la, n kpɔɔ di bona dɛ dɔ suugaswɛm bwea fi dɛ ja onɔ la haa kpɔa tɛ mɛ la ta.' 17Anee nomoa la ŋɔ, 'Jam, bonɔndɛɛge, he ɛ wa! Gɛ haa di kasinteŋ tamaa nɔ ta nɔ, mɛɛ geloo he nyiŋi bwɛɛre fi ta.' 18"Belaa bonɔn-nɛɛte ba, dɛ ba ŋɔ o dɔɔ la be ŋɔ, 'Nomoa, n dɔ suugaswɛm bwea anue dɛ ja onɔ la haa kpɔa tɛ mɛ la ta.' 19Anee nomoa la ŋɔ o ge be ŋɔ, 'Mɛɛ geloo he nyiŋi bwɛɛre anue ta.' 20"Asɛ bɛl ge ba dɛ ba ŋɔ, 'Nomoa, suugaswɛm bwe haa tɛ mɛ laanee la. N kpɔɔ vɔwɛ duku ta dɛ kpɔ sɔh. 21N ɔmɔ, dɛkalkɛŋɔ he bambile kpegri, he ɛ nɛn haa dɛ kpɔ kwaa aa wola he kwaa ɛɛ, dɛɛ komɛ kwaa haa wola due.' 22Anee nomoa la ŋɔ o be ŋɔ, 'Bonɔnchɔge kohona! He gbagba nyoa wobol taa mɛɛ ba chega dɛ pae bolchɔge. He jemɔ kɛ n ɛ bambikpeg te, dɛɛ kpɔ kwaa aa wola n kwaa ɛɛ, dɛɛ komɛ kwaa maa wola due kenɛ? 23Aah ɛrɛɛ haa wola n suuga kpɔe ka cheg mɛ baŋge ásɛ n fee ba lɛ a ne a nee bwa nɔ?' 24"Belaa nomoa la ŋɔ bonɔɔna la kar baa chegɛ o be la be ŋɔ, 'Hé laa suuga la lɛ o be dɛ kpɔ ka tɛ bonɔɔ la waa dɔ suugaswɛm bwea fi dɛ ja o kon ta la.' 25Anee ba ŋɔ ba dɔɔ la be ŋɔ, 'Nomoa, kɛ o dɔ suugaswɛm bwea fi ɔɔ?' 26Asɛ nomoa la ŋɔ ba be ŋɔ, 'Hé gel n ŋɔ he be ŋɔ, nomɛlbwa waa dɔ kwaa la, baa berɔɔ jao ane ja. Nomɛlbwa ge waa wola komɛlbwa dɔe la, tama kwara waa dɔa la, aa le o nɔn taa. 27N dɔma la baa ŋɔa baa men nyin kɛ n ɛ ba kooro la ge, hé lag ba ba n siwi ta bonɔ dɛ ba kpoo ba!' " 28Yeesu aa bol a gɛ waa nɔ tonɛ la, o tɔ sie ba nɛɛ dɛɛ kaa Jerusalam. 29Baa dɛ tel Bɛtfej ne Bɛtani bwɛɛre ta, Ɔlevere Bwe bɔr la, o tomɛ o habɔteŋra la bini banɛ ŋɔ bá tɔ sie, 30dɛ ŋɔ, "Hé la bwɛɛ nɔ waa lɔ he sie nɔ ta. Haa dɛɛ tel bela la, hɛɛ nao kɛŋɔ baa vɔwɛ keego bie bɛl baa wola o ta soge bwa. Hé lao pur dɛ kpɔɔ ba. 31Dɛ nomɛl bɔɔ heyaa ŋɔ bɔkwaa hɛɛ puru dɛ ɛ aa, hé ŋɔ naate be ŋɔ he Dɔɔ dɛ nyinu." 32Asɛ ba la, dɛ ka na gɛ waa la tenten Yeesu aa ŋɔ ba be la. 33Baa dɛ pur keego la la, kontena bɔɔ ba ŋɔ, "Bɔkwaa hɛɛ pur keego bie nɔ dɛ́ ka ɛɔ?" 34Anee ba ŋɔ, "Ya Dɔɔ dɛ nyinu." 35Asɛ ba kpɔ keego la ba tɛ Yeesu, dɛ kpɔ ba yale darawe o nyaŋ ta dɛ gɔɔ Yeesu so o ta. 36Waa soge keego la ta baa kaa la, nɛra pa ba yale pa ŋwɛnɛ ta dɛ tɛo jirima, asɛ o kpɔ keego la valɛ a ta. 37Baa wili Ɔlevere Bwe la dɛɛ tel Jerusalam la, Yeesu habɔɔ nɛra la bwa sie lɛo, baa kpɛɛ Korowii kohona kɛŋɔ waa ɛ nyokpowaa ba na la. 38Dɛ ba dɛ ŋɔ, "Korowii jam! Korowii swee andɛɛga tɛ Kooro waa chegɛ o sɔn ta dɛɛ ba nɔ, dɛ gel nyundua tena bwa bwara sɔɔh ba. Ó jam!" 39Bela la, dɛ Farisii tena lɔ nɛnlaa la bini. Ba ŋɔ Yeesu be ŋɔ, "Nomoa, kah he habɔɔ nɛra nɔ ásɛ ba hel!" 40Anee Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Dɛ ba helaa, bwea kwara ɛɛ mooluu." 41Baa dɛ ba Jerusalam tela la, Yeesu nyiŋi bwɛɛ la dɛ wi tɛ o tena. 42O wio ŋɔ, "Alako he fe jemɛ gɛ haa ɛ dɛ dɔ bosɔɔhna fini! Korowii kpɔɔ sɔh heya, anomanta haa won jemɛ. 43Tɔpere bɛl ɛɛ bao asɛ he dɔma ba ma danjwɛɛ bar he bwɛɛ nɔ, dɛ tɔ heyaa do haa wola won le. 44Baa wuruu jo he bwɛɛ nɔ ta, dɛ pagre he deene dɛ kpoo heya. Baa kuugi he deene bwaa buruburu ken, bwe beŋkpoŋ kwara aa wola ka dɛ dawɛ o dɔŋ ta kpa. Anɔ bwa ɛɛ ɛo, dɛkalkɛŋɔ he lɛɛ tɔpere aa tela la, he ta sie doe." 45Asɛ Yeesu la Korowii Dea dɛ den kaa doŋi nɛra baa kpɔ bela berɛ bona dibɔr la. 46O ŋɔ ba be ŋɔ, "Korowii Tɔn bini o ŋɔ, 'N dea ɛ Korowii soŋebɔr,' gɛɛ he te berɛ kpɔ bela berɛ ŋwɛɛra sɔɔhbɔr aa?" 47Dɛ o dɛ la Korowii Dea tɔpere bɛlbwa dɛ kaa bagle wa. Dɛ Sɔfonomonome ne Tɔn Jerema ne nɛra la bini nomonome la dɛ nyinu dɛ́ kpo, 48kɛ ba ta gɛ baa ɛ dɛ dɔɔ nae, dɛkalkɛŋɔ dɛ o wobol dɛ do nɛra bwa som, baa wola won kaa dɛ gel o wobol la, dɛ che dɛɛ no.

will be added

X\