Luk 16

1Yeesu ŋɔ o habɔteŋra la be ŋɔ, "Baa bɛlee fa lole dɛ ɛ kondɔɔh, dɛ kpɔ o kwaa bwa do o bonɔɔ bɛl nɔn ta ŋɔ wɛ́ɛ nyiŋi a ta. Belaa nɛra ka ŋɔ suuga te la be ŋɔ o bonɔɔ la dɛ di o suuga sagasaga. 2Anee suuga te la tomɛ nɛn o ka yerɛ o bonɔɔ la, asɛ o ŋɔ o be ŋɔ, 'N dɛ no waane kɛ he dɛ di n suuga. Ka kpɔ he tɔn ba dɛ ba bag mɛ suuga aa jo he nɔn ta, ne gɛ haa ɛ a ne, asɛ dɛ kpɔ n kwaa do n nɔn ta, dɛkalkɛ maa gel he nyiŋi n kwaa ta kpa.' 3"Asɛ bonɔɔ la kaa dɛ ka lii o nyu bini ŋɔ, 'N dɔɔ dɛ ba men toma ta lee. Ɛrɛɛ mɛɛ ba ɛɛ yɔ? N ge aa kpege dɛ́ parɛ di, asɛ n sie ge garɔ ne kwaa soŋa. 4N jemɛ gɛ maa ɛ, asɛ dɛ ba lee mɛ toma ta naa, ń dɔ daamanar baa nyiŋ mɛ.' 5O yerɛ nɛra baa di o dɔɔ kema la beŋkpoŋa beŋkpoŋa, dɛ bɔɔ sitɔte la ŋɔ, 'Aŋwɛnɛɛ he di n dɔɔ kem ɔ?' 6Anee o ŋɔ, 'N di kem ŋgo garare lafa.' Anee bonɔɔ la ŋɔ, 'Lɛ tɔn warane, dɛ so harɛ dɛ chwerɛ fifraanue.' 7Asɛ o berɛ bɔɔ nɛɛte ge ŋɔ, 'Kem aŋwɛnɛɛ he ge dio?' Asɛ o ŋɔ, 'N di kem mea baagere kagboŋ.' Anee bonɔɔ la ŋɔ, 'Lɛ tɔn dɛ so harɛ dɛ chwerɛ lafraanuatoro.' 8Anee bonɔɔ naŋgarawa te nɔ dɔɔ la aa noa la, o kpɛɛro ŋɔ o ɛa wejema ta." Yeesu aa sɛg ba tonɛ la, o ŋɔ, "Nɛra baa dɔ harɛ nɔ ta liire la, ba dɔ wejema ba ne ba bala kpoŋa dɛ gwaa nɛra ba sie aa chaah Korowii waa ta la." 9Yeesu berɔ ŋɔ ja ŋɔ, "Hé kpɔ he laala ne suuga aa ɛ harɛ nɔ ta kondɔɔh la dɛɛ nyin daamanar, asɛ dɛ a baa hiah heya aa, bá won lɛ heyaa silɛɛ ne bwɛɛ waa wola chɔg bwa la ta. 10"Naate waa wona dɔ kasinteŋ kontamaa ta la, wɛɛ wonoo dɔ kasinteŋ anjena ge ta. Naate waa wola wone dɔ kasinteŋ kontamaa ta la, waa won dɔ kasinteŋ anjena ge ta. 11Dɛ he ta wone nyiŋi harɛ nɔ ta kondɔɔh a kwara aa ɛ konsale nɔ ta naa, ɛrɛɛ hɛɛ ba wona nyiŋi kondɔɔh tenten ta nɔ? 12Dɛ he ta wone nyiŋi nomɛl kon ta naa, umee dɛɛ ba he gbagba kwaa kpɔe dɛ do he nɔn ta nɔ? 13"Nomɛlbwa aa won tomɛ dɔɔranar banɛ. Dɛ a ba gɛ naa, wɛɛ dɛɛ nyin bɛl waa dɛ gwaa bɛl. A laa ge aa, o sie ɛɛ dɛɛ lɛ bɛl bee dɛ gwaa bɛl. Haa won tomɛ Korowii dɛ berɛ won nyin harɛ nɔ ta kondɔɔh a magre." 14Farisii tena la aa no gɛ la, ba chwee Yeesu, dɛkalkɛ dɛ ba dɛ nyin suuga taeh. 15Anee Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "He dɛ ɛ he te kɛ he ɛ nɛndɛɛga he waa aa su Korowii siwi, kɛ Korowii jemɛ gɛ he liire aa doa. Kon waa ɛ konjen nɛwɛnyini sie ta la, Korowii te aa on komɛlbwa bu. 16"Mosis Mmara la ne Korowii keamere la waa la baa chwera laanee lole baa bagle mɔɔ dɛ ka tel gɛ saŋ Jɔn o faa dɛ sɔ nɛra Korowii nee la aa bala. Le gɛ saŋ waa bala dɛ baa bol Korowii Kora la Amanesoma la, nomɛlbwa siwi swɛɛrɔ wɛɛ nyin bɔr dɛ ja Korowii Kora la ta. 17Kɛ, nyundua ne harɛ ɛɛ chɔgoo, dɛ ba ta Mmara la bini wejegaa bɛlbwa berɛ. 18"Nomɛlbwa waa vɛh o haah dɛ berɛ ka mo hanfale la, o ɛ wechɔga dɛ bɔ jwamane, asɛ nomɛlbwa ge waa mo haah o jaa raa vɛoh la, o ge bɔ jwamane. 19"Baa bɛlee fa lole dɛ dɔ suuga, dɛɛ do laaladɛɛga dɛ dɔ kwaa nɔ bwa, asɛ dɛɛ di kondɛɛga tɔpere bɛlbwa, dɛɛ lɛ o sie tenten. 20Dɛ baa bɛl ge lole dɛ nya, asɛ ŋwɛra ɛ o bwa baa yerɔ Lasorɔs. Ba yon kpɔɔ ka bil suuga te la dem doonyoa, 21asɛ wɛɛ do hwɛga kondikwaa suuga te la aa di ka asɛ o bonɔɔna kpɔ ba ta la ta. Hale dɛ nyootena ba dɛ kpɛle o ŋwɛra la. 22"Nyaa la baa sewɛ, asɛ nyundua toroma ba kpɔɔ kaa nyundua o ka so Abraham be. Suuga te la ge baa sewɛ, asɛ ba hugo, 23asɛ o ka jo Bɔnsam nii ta. Dɛ o dɛ na nii taeh. On ŋɔa o nyiŋi, dɛ na Abraham bojaŋ le, asɛ Lasorɔs so o be. 24Anee o ha nyoa yerɛ Abraham dɛ ŋɔ, 'N Naa Abraham! Na n sum, asɛ dɛ tomɛ Lasorɔs ásɛ o kpɔ o nonii ka lege nesɔn dɛ kpɔ ba lege n nyondoŋe. N lɔ nii ta n bwara ɛɛ nyɛg mɛ.' 25Anee Abraham ŋɔ, 'N bie, lii kɛŋɔ gɛ saŋ he faa lɔ harɛ ta la, he di yɛɛ kɛrɛdɛ, asɛ Lasorɔs na wahala. Taraken nɔ o dɛ di yɛɛ, asɛ he gee na wahala. 26Hale n ŋɔ o ba bela kwaraa noo, waa won ba, dɛkalkɛŋɔ bɔjen bɛl lɔ ya ne he baah ta, nomɛlbwa waa lɔ bonɔ dɛɛ nyin o ba bela haa lole la aa wola won ba, asɛ nɛra baa lɔ he be bela dɛɛ nyin dɛ ba bonɔ la ge aa won ba.' 27"Anee suuga te la ŋɔ, 'Amɔ te n dɛ soŋe, n Naa, tomɔ ó la n mɛɛ dem, 28dɛ ka kah n nimanar banue bane baa lɔ bela la ŋɔ, gɛ maa ɛa la, ba bɛ gɛ ɛ asɛ dɛ ba ba bonɔ maa lole dɛɛ na wahala nɔ.' 29Asɛ Abraham ŋɔ, 'He nimanar la dɔ tɔne Mosis ne Korowii keamere la aa chwera la á ja ba. A chɛ kɛ ba kura dɛ no waa baa dɛ bol.' 30Anee suuga te la ŋɔ, 'Akai, baa no, n Naa. Kɛ dɛ nomɛl iro le seo ta dɛ ka ŋɔ ba be te naa, anee ba no dɛ charɛ ba liire dɛ le ba wechɔga ta.' 31Anee Abraham ŋɔ, 'Dɛ baa tɔne Mosis ne Korowii keamere la aa chwera la waa no aa, nomɛl iro le seo ta dɛ la ba be kwara noo, baa no.' "

will be added

X\