Luk 12

1Aa ɛ tama la, nɛra kagboŋa baa cheme Yeesu sie. Baa wara nomanta, dɛ ba dɛ tigri dɔŋa nakpale ta. Belaa Yeesu tɔ sie bol waa o habɔteŋra la be dɛ sɛg ba ŋɔ, "Hé nyiŋi he te kɛrɛdɛ Farisii tena iisi wa. Nɛra sie baa nyiŋi dɛɛ ɛ wa. 2Wobɛlbwa nɛra aa tɔ a ta la ɛɛ le baŋee, asɛ waa aa sɔah bwa ge le nɛra jemɛ. 3Taraken waa haa bola biro ta la, aa le bochaah taa ba no, asɛ waa haa sɔah bol nɛn be dea he ne o gbo la, baa bola nɛnlaa baahnee. 4"Yabala, n dɛ ŋɔ he be ŋɔ, he bɛ nɛra baa dɛ ba wona kpo heyaa baa wola won ɛ waane kpa la ɔmɛ. 5Kɛ mɛɛ bagle heyaa naate aa chɛ kɛŋɔ hɛɛ ɔmɛɛ. Hɛ́ɛ ɔmɛ Korowii waa dɛ ba wona kpo heya, dɛ berɛ won kpɔ heyaa kaa Bɔnsam nii ta la. Onee chɛ kɛŋɔ he ɔmɛ. 6He nao kɛ pɛtoprɛ ta yog dɔe, kɛ Korowii ta beŋkpoŋ kwaraa waa soɛh. 7He nyumpona kwara, Korowii jemɛ a nyoa. He bɛ dɛɛ ɔmɛ. He ta pɛtoprɛ gwaalɛ wobɛlbwa ta naa? 8"Hé gel n ŋɔ he be, nomɛlbwa waa won che nɛra baah ta dɛ sɛh ŋɔ o ja n nɛɛ la, awola Korowii aa ba dɛ ba bol nɛra bwa waa dɛ pa bole la, n Nɛn Bie la gee yerɛ naate sɔn nyundua toroma siee kɛ o ja n nɛ. 9Nomɛlbwa ge waa vɛɛh mɛ nɛra baah ta, dɛ ŋɔ o ta n nɛɛ jae la, awola Korowii aa ba dɛ ba bol nɛra bwa waa dɛ pa bole la, n gee vɛh naatee nyundua toroma sie ŋɔ n ne o laa. 10Nomɛlbwa waa bol waa yagɛ n Nɛn Bie la, Korowii ɛɛ kpɔɔ kɛo, kɛ naate waa ɛ Korowii Domadɛɛge la nɛnhɛla la te, Korowii aa o wechɔgaa kpɔ kɛo. 11"Dɛ ba yerɛ heyaa ka che cheremi deene bini ne harɛ nɔ ta nomonome sie naa, he bɛ gel gɛ haa bol dɛ lɛ he te la hiah heya, 12dɛkalkɛŋɔ Korowii Domadɛɛge la ɛɛ bagle heyaa bug la ta gɛ haa dɛ ba bola." 13Belaa baa bɛl waa ja nɛnlaa la nɛɛ ŋɔ Yeesu be ŋɔ, "Nomoa, ŋɔ n dɔɔ be ásɛ o gel ya bɔne kpanjogo ya mɛɛ aa sewa dɛ gel tɛ yaa a do o be la bini." 14Asɛ Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Nɛmbaa, umee kpɔ mɛ cheg ŋɔ ń bol he waa dɛ bɔne he kapɛrɛ ɔ?" 15O ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé gel he sie chɔ harɛ he nyiŋi kɛrɛdɛ dɛ bɛ kwaa dɛɛ kam, dɛkalkɛŋɔ nɛwɛnyini kondɔɔh kohona laa o mkpa." 16Yeesu sɛg ba ŋɔ, "Suuga te bɛlee fa lole o koo kondikwaa ɛ taeh. 17Belaa o so dɛ lii o nyu bini ŋɔ, 'Ɛrɛɛ mɛɛ ba ɛɛ yɔ? Bela maa chea do la aa kanɛ,' 18dɛ ŋɔ, 'Mɛɛ pagre n dɔndɔŋre nɔɔ dɛ ɛa a do kan ásɛ n mea ne n kwaa bwa dɔ bɔr jo a bini.' 19O lii waa o nyu bini dɛ ŋɔ, 'N dɔ kwaa dɛ́ di la sie, mɛɛ diu dɛ lɛ n sie dɛ so dɛɛ onɛ.' 20Anee Korowii ŋɔ o be ŋɔ, 'Gɛne! Fini jwaana nɔ ne hɛɛ sewɔɔ, asɛ kwaa haa kwaara cheg la, lee hɛɛ ba a bɔr nae jaɔ?' " 21Waa Yeesu aa bola dɛ kpɔ teŋe gɛ waa la ta laanee kɛ, "Gɛɛ aa ba nɛra la baa kwaa kondɔɔh dɛɛ cheg ba te harɛ ta bonɔ baa wola kembɔr bɛlbwa dɔe Korowii be la nɛɛ doe." 22Yeesu ŋɔ o habɔteŋra la be ŋɔ, "Anomanta, n dɛ ŋɔ he be ŋɔ, he bɛ gel he sie begre he soga bini kwaa haa di ne kwaa haa tɔ wa. 23He mkpa gwaa kondikwa, he bwadabii ge gwaa yal. 24Hé ta sie nyiŋi jumbii na. Aa kwaa du, aa komɛ, a ta bela aa komɛ kwaa dɛɛ do dɔe. Korowiirii dɛɛ tɛa kondikwa. He gwaa jumbii bam! 25He bini umee dɛ won kpɔ sibegra ŋwɛnɛ bɛl dɛ kpɔ tɔpebeŋkpoŋ ja o mkpa ta nɔ? 26Dɛ haa won ɛ a gɛ wetamaa nɔ gba naa, ɛrɛɛ he gel he sie ɛɛ begre anɔ la aa kaa waɔ? 27"Hé ta sie nyiŋi kpɔg bini koŋkwaa aa dɛ fe a fee yon do wer la dɛ na. Aa toma ɛɛ dɛɛ koh, aa yabi ta. Kɛ n dɛ ŋɔ he be ŋɔ, Kooro Solomɔn gba ne o kondɔɔh bwa, o laala ta wer doe kɛ a gɛ kwaa nɔ bwa. 28Kpɔga haa naa a do wer fini, asɛ kere gbo dɛ a serewɔ ba fuah nɔ, dɛ Korowii gelɔ a do wer ken naa, ɛrɛɛ waa wola won tɔ heyaa yal gwaala ɔ? He yarada aa kanɛ kwara! 29Anomanta he bɛ gel he sie begre hɛɛ nyin anɔ la haa di ne anɔ la haa nyɔ. 30Nɛra baa wola Juda tena ɛɛ baa wola Korowii tomɛ la liiree dɛɛ do a gɛ kwaa nɔ ta. He Mɛɛ waa lɔ nyundua la jemɔ kɛ he dɛ nyin anɔ bwa. 31Hé gel he sie begre Korowii Kora la ta, asɛ ó kpɔ anɔ haa dɛ nyin nɔ bwa tɛ heya. 32"Anomanta, Korowii toroma, haa kanɛ, kɛ he bɛ dɛɛ ɔmɛ, dɛkalkɛ a dɛ ɛ he Mɛɛ waa lɔ nyundua la silɛɛ kɛ he ja o Kora la ta. 33Hé yog kwaa haa dɔa asɛ dɛ kpɔ a suuga la kɛ nyaara. He ɛ gɛ naa, hɛɛ dɔ pure aa wola chɔg ne kondɔɔh aa wola tonɛ bwa Korowii doa. Belaa kondɔɔh aa wola mule, dɛkalkɛ ŋwɛɛra aa won la ka ŋwɛa, kwaa ge aa wola won chwea. 34Bela he kondɔɔh aa lole laanee he liire ge do. 35"Hé kpɔ he te dɛɛ kpa toma ɛɛ. Hé kpɔ he te dɛ gel he kandere ɛɛ hɔ, 36kɛŋɔ bonɔɔna ba dɔɔ aa kaa hanfale chema asɛ ba so kpao, ásɛ dɛ o balɔ dɛ ba lɔ gbera aa, bug la ta ba yao la. 37Bonɔɔna baa soga kpa ba dɔɔ, ba ta dom chɔe o ba puu ba la, ba sie dɛ lɛ. Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, wɛɛ kpɔ o tenee dɛ yer ba so tig ta, asɛ dɛ tɛɛ ba kwaa ba di. 38Dɛ ba dɔɔ la balɔ jwaana kɛɛ harambaŋa dɛ ba puu ba kɛ ba sogo kpao waa, ba sie ɛɛ lɛo. 39Hɛ́ɛ no. Dɛ dem te fe jemɛ gɛ saŋ ŋwɛɛ aa ba ŋwɛo waa, o fe aa gel o won ba jo o dem dɛ ŋwɛo. 40Gɛɛ chɛ kɛŋɔ hé ge kpɔ he te dɛ so kpa, dɛkalkɛ pigraa n Nɛn Bie la ɛɛ ba ba pigri heya." 41Anee Pita ŋɔ, "N Dɔɔ, yanee hɛɛ sɛgle nɔ kɛɛ nomɛlbwa jao wɔ?" 42Asɛ Yeesu chaŋo ŋɔ, "Bonɔɔ waa dɔ kasinteŋ dɛ dɔ liire la nɔn taa o dɔɔ kpɔ o dem tena la dɛɛ do, dɛ ŋɔ bɔr dɛ magre aa, ó tɛɛ ba kondikwa. 43Dɛ bonɔɔ la dɔɔ la baa puu, dɛ o dɛ ɛ gɛ waa kpɔa do o nɔn ta la aa, bonɔɔ la sie ɛɛ lɛo. 44Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, o dɔɔ la ɛɛ kpɔ o komɛlbwaa do o nɔn ta ŋɔ wɛ́ɛ nyiŋi a ta. 45Kɛ dɛ bonɔɔ la ta gɛ liire, dɛ ŋɔ, 'N dɔɔ ŋwɛnɛ nɔ waa kaala nɔ, waa ba taraken,' dɛ do o dɔŋa bonɔɔna la ne toli baa kaa la nɛɛ dɛɛ lɔɔ, dɛ di kwaa dɛ nyɔ sen dɛɛ dɛɛ raa, amɔ wɛɛ na waa. 46Tɔpebeŋkpoŋii o dɔɔ ɛɛ ba bala ba pigru, asɛ dɛ ba tɛr o deŋne taeh kɛŋɔ baa dɛ ɛ nɛra baa wola Korowii yarada la ken. 47"Bonɔɔ waa jemɛ gɛ o dɔɔ raa dɛ nyin, kɛ dɛ vɛh o te kpɔe dɛ ɛ gɛ tɛo la, o dɔɔ ɛɛ geloo ba lɔɔro taeh. 48Kɛ bonɔɔ waa wola gɛ o dɔɔ raa dɛ nyin jemɛ, dɛ ɛ lɔɔra waa la, baa lɔɔroo tamaa ken dɛ́ kpɔ dɛɛ tɛr o deŋne. Nɛn Korowii aa chao o jemɛ waa kohona la nɛɛ o kpɔ wedamanta ɛɛ dawɛ. Nɛn baa kpɔ waa do o nɔn ta kohona la bee baa bɔɔ waa kohona. 49"N balɔ dɛ́ ba kpɔ nii ta harɛ nɔ ta ó fuh. Dɛ nii la fe dɔɔ dɛɛ hɔ aa, a fe ɛɛ do n somee taeh. 50Wahala ane chɔ n sie a chɛ kɛŋɔ ba do mɛ a ta kɛŋɔ ba dɛ sɔ nɛn Korowii ne aa, ba yon doo nee ta la. Dɛ n ta a gɛ wahala la nae tonaa, n bambile ta men sɔɔhnɛ. 51He dɛ lii kɛ n ba nyopɛo ne harɛ nɔ ta kɛɛ? Akai, n balɔ ásɛ nɛra ne ba lolanar dɔm. 52Le fini dɛɛ kaa, dem beŋkpoŋ nɛra banue aa lɔ o ta la, ba baah dɛ ba pera asɛ batoro hah banɛ, asɛ banɛ la ge hah batoro la. 53Mɛɛnanar dɛ ba ba bibaala haeh, asɛ bibaala ge hah ba mɛɛnanar. Nyare ɛɛ hah ba bihaahnaa, asɛ bihaahna hah ba nyare. Haahna ɛɛ hah ba bii haahnaa, asɛ ba bii haahna hah ba." 54Yeesu berɔ ŋɔ nɛnlaa la be ŋɔ, "Dɛ he na baama dɛ kaa mun ta naa, gɛɛ he ŋɔ bwaala dɛ ba nɛɛ, dɛ o nɛo. 55He jemɛ bela peu aa le dɛɛ ta he ŋɔ bɔwɔb ɛɛ bao, dɛ o balɔ kpela. 56Nɛra haa dɛ nyiŋi nɛn sie bɔr mɔɔ dɛɛ ɛ wa, he won nyundua ne harɛ nyiŋa dɛ jemɛ waa aa dɛ ba chiga, aah ɛrɛ waa haa wola won jemɛ waa aa dɛ chig taraken nɔ te mun nɔɔ? 57"He te aa won nyiŋi dɛ na waa aa wera dɛɛ teŋɛ a ta naa? 58Dɛ he ne he dɔŋ dɔɔ, asɛ o kpɔe dɛɛ kaa kɔɔto aa, larawe naate hé ne o pɛ. Dɛ gɛ laa, o tel he ne bela aa, kɔɔto nomoa waa dɛ pa bole la dɛ ba he kpɔe dɛ tɛ prosiri, asɛ ba ka doe dea. 59Belaa hɛɛ ba doe ka tel kɛ haa bɔ suuga baa dɛ lɛɛ la bwa ka tonɛ, kapɛrɛ gba aa wola ka."

will be added

X\