Luk 10

1Anɔ habɔɔ la Yeesu yerɛ o habɔteŋra fifraanuanɛ dɛ banɛ bane, dɛ pɛ ba banɛnɛ, dɛ tom ba ŋɔ bá tɔ sie bwɛɛre ne bela waa dɛ ba a ta laŋa la ta. 2O kpɔ nɛwɛnyini magɛ konduula, dɛ ŋɔ ba be ŋɔ, "Koo kondikwaa la kan, kɛ tom-ɛɛra la lɔ tamaa ken dɛɛ ba a koma. Anomanta hé soŋe Koo Te la ásɛ o kpɔ tom-ɛɛra la bane ba ja bá ka ɛ a toma. 3Hé kaa. N dɛ tomɛ heyaa he ka koo he dɔma baah ta. 4He bɛ suuga pure kpɔ, he bɛ pure haa kpɔ laala dɛɛ do a bini gba kpɔ, he bɛ naŋgawa bele anɛnɛ kpɔ. He bɛ ka jagɛ che ŋwɛnɛ ta dɛɛ jam nɛra wobohweeh ne. 5Dem haa ka chog o ta la, hé tɔ sie ŋɔ, 'Kórowii tɛ dem nɔ tena bosɔɔhna!' 6Dɛ nɛn Korowii aa ŋɔa o dɔ bosɔɔhna lɔ bela aa, Korowii ɛɛ tɛo wedɛɛga haa soŋa laanee. Dɛ gɛ nɛn toole ge aa, he wedɛɛga haa soŋa la ɛɛ berɔɔ ba he gbagba be. 7Hé so a gɛ dem la ta, dɛɛ di ba kondikwaa baa dɛ di dɛ tɛ heyaa la ane, dɛkalkɛŋɔ tom-ɛɛ kembɔr chɛo. A gɛ dem la te habɔɔ, he bɛ le ka so dem bɛlbwa ta kpa. 8"Bwɛɛ bɛlbwa haa la o ta asɛ bela tena lɛ heyaa la, kwaa baa tɛ heyaa ŋɔ hé di la, hé lɛ dɛ di. 9Hé chah bela tena ba bwara aa dɛ wee ba la weela, asɛ dɛ ŋɔ ba be ŋɔ, 'Korowii Kora la pu heya.' 10Dɛ he la bwɛɛ bɛl ta, ba ta heyaa lɛɛ yaa, he bɛ o ta so. Haa dɛɛ le la, hé ŋɔ, 11'Hale ya jwii he bwɛɛ nɔ teera aa ɛ ya napaala la ta, dɛ́ bagle kɛŋɔ ya kpɔ Korowii Waa ba he be he vɛah. Kɛ a chɛ kɛ he jemɛ kɛŋɔ Korowii Kora la pu heya.' 12Kasinteŋ, Sodom tena baa ɛ wechɔga asɛ Korowii fuuh ba la, baa bɔ gɛ bwɛɛ la tenaa awola Korowii aa ba dɛ ba pa bole la. 13"Korasen tena, hé bwɛɛlɛ! Bɛtsaeda tena ge, hé bwɛɛlɛ! Dɛ nomɛl fe ɛ gɛ nyokpowaa nɔ maa ɛa he siwi ta nɔ Taaya ne Sidon aa, ba fe charɛ ba liire le ba wechɔga ta bigri. Ba fe ta lwe yale tɔe dɛ so sibegra ta naa? 14Awola Korowii aa ba pa bole la, wɛɛ na Taaya ne Sidon tena sumii gwaa heya. 15Asɛ he Kapeeneɔm tena ge, ɛrɛɛ chɛ kɛŋɔ n bol he waɔ? He dɛ nyin kɛ he ir kaa Korowii be nyundua kɛɛ? Hɛɛ ba harɛɛ Bɔnsam nii taa." 16Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Nomɛlbwa waa ka no he be la, n bee o no, asɛ nomɛlbwa waa ka vɛh he waa la, n waa o vɛh. Nomɛlbwa waa vɛh n waa la, naate waa tom mɛ la waa o vɛh." 17Yeesu habɔteŋra fifraanuanɛ dɛ banɛ la la o toma la dɛ ba silɛɛ ne, asɛ ba ne o cheme. Ba ne waa chema la, ba ŋɔ o be ŋɔ, "Ya Dɔɔ, yaa kaa che he sɔn ta dɛ bol waa la, kwaa aa dɛ ir nɛra nɛɛ kwaraa ɔmɛ yaa." 18Belaa Yeesu chaŋ ba ŋɔ, "He pɔ Bɔnsam nɛ. N nao kɛŋɔ waa le nyundua ba le harɛ kerabeŋkpoŋ kɛŋɔ bwaala aa nyɛgla ken. 19Hɛ́ɛ no! N tɛ heyaa kpegri kɛŋɔ he tigri harɛkwaare ne nɔrɔme nɛ, dɛ pɔ ya dɔm ne o toroma bwa nɛ, wobɛlbwa aa wola won ɛ heya. 20He bɛ gel a do he som kɛŋɔ kwaa aa dɛ ir nɛra nɛɛ aa no he wobol nɔ. Waa aa chɛ kɛ he koh a waa dɛ gel he sie lɛ laanee kɛŋɔ ba chwerɛ he sɔna nyundua ja Korowii bii nɛ." 21Gɛ saŋ dɛ Korowii Domadɛɛge la ir Yeesu nɛɛ dɛ gel o sie lɛ, asɛ o ŋɔ, "N Mɛɛ, nyundua ne harɛ bwa Dɔɔ! N dɛ jaame kɛŋɔ haa kpɔ waa nɔ sɔh sipila tena ne wejerema, dɛ kpɔ bagle nɛra baa wola wobɛlbwa jemɛ nɔ. Jam, n Mɛɛ. Gɛɛ wera he be." 22Yeesu berɔ ŋɔ, "N Mɛɛ kpɔ wobɛlbwa do n nɔn ta. Nomɛlbwa aa men Korowii Bie jemɛ nemenɛ n Mɛɛ la gbo, asɛ nomɛlbwa ge aa n Mɛɛ la jemɛ nemenɛ n ne nɛra maa dɛ nyin kɛ n gel ba jemɔ la." 23Yeesu ne o habɔteŋra la gbo aa baa so la, o berɛ sie ta ba be, dɛ ŋɔ ba be ŋɔ, "He nɛra he siwi aa na wejena maa dɛ ɛ nɔ la, he na som. 24Kasinteŋ, Korowii keamere ne koranar kɛrɛdɛ fe dɛ nyin waa haa dɛ na dɛɛ no nɔ, dɛ no dɛ na, kɛ ba ta dɔe." 25Tɔn Jereme bɛl balɔ dɛ ba kpɔ wobol kɛ wɛɛ daah Yeesuu dɛ jemɛ o liire, dɛ bɔɔro ŋɔ, "Nomoa, ɛrɛɛ mɛɛ ba ɛɛ dɛ́ dɔ Korowii mkpa aa wola jaga dɔe bwa nɔ?" 26Anee Yeesu chaŋo ŋɔ, "Ɛrɛɛ Korowii Tɔn la bagle ɔ? Ɛrɛɛ hɛɛ no a mun ɔ?" 27Asɛ baa la ŋɔ, "Dɛ́ hé nyin N Naa Korowii he bambile bwa, he hweera, he bokpega ne he liire bwa ne, dɛ nyin he dɔŋ kɛ he gbagba." 28Anee Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Kpelaa he ŋɔ. Dɛɛ ɛ gɛ, hɛɛ dɔ gɛ mkpa laanee." 29Dɛ Tɔn Jereme la dɛ nyin kɛ o bagle kɛ o te dɛ ɛ waa Yeesu aa bɔɔra la bwa, dɛ ŋɔ Yeesu be ŋɔ, "Umee n dɔŋ ɔ?" 30Anee Yeesu chaŋo ŋɔ, "Baa bɛlee le Jerusalam dɛɛ kaa Jeriko, dɛ ka pu ŋwɛɛra ŋwɛnɛ baah ta, ba den gugru, dɛ lɔɔro, dɛ pirao, tamaa kaa o sewɛ, dɛ laa o laala bwa lɛ o be, dɛ gelo o chɔ ŋwɛnɛ baah ta bela dɛɛ ba sewa. 31Dɛ Sɔfo bɛl ge kpɔ ŋwɛnɛ la ta dɛ baa kaa, dɛ na baa la, dɛ fɛrɔ ba kaa. 32Dɛ Lewi te bɛl waa dɛ ɛ toma Korowii Dea ge kpɔ ŋwɛnɛ la tenten ta dɛ ba pu baa la, dɛ ge fɛrɔ kaa. 33Dɛ Samaria tena ba ne Juda tena aa wola jo la bɛl kpɔ a gɛ ŋwɛnɛ la tenten ta dɛ baa kaa, dɛ ba pu baa la, dɛ o chɔ o bug ta bela. Waa nao la, dɛ o waa sum o be. 34O chog o bone cheg, dɛ nyiŋi a bini, dɛ laa noo ne tɛɛga kpɔ dɛ suuh tel o be, dɛ kpɔ noo la ne tɛɛga la do o ŋwɛra la ta. O vɔrɔwa, dɛ gɔɔro so o konteehne waa soge o ta la ta, dɛ kpɔɔ kaa bela dem bɛl hɔɔhra yon dɛɛ chog o ta la ta, dɛ ka nyiŋu. 35Tɔ aa pera la Samaria te la kpɔ suugapoŋa anɛ tɛ naate waa dɛ nyiŋi hɔɔhra dem la ta la, dɛ berɛ ŋɔ o be ŋɔ ó nyiŋi weela te la nɛ, dɛ ŋɔ wɛɛ berɔɔ ba kaa, asɛ dɛ ba bɔɔ komɛlbwa waa chɔg o nɛɛ la kem." 36Yeesu aa bol waa nɔ tonɛ la, o bɔɔ Tɔn Jereme la ŋɔ, "Nɛra batoro nɔ, ba bini umee nyiŋi baa la ŋwɛɛra aa lɔɔro dɛ pirao la kɛŋɔ o dɔŋ ɔ?" 37Belaa Tɔn Jereme la chaŋe ŋɔ, "Onɔ la waa na o sum dɛ nyiŋu laanee." Anee Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Kaa dɛ kaa ɛ gɛ tenten." 38Yeesu ne o habɔteŋra la aa dɛ kaa la, ba kaa tel bwɛɛ bɛl ta, belaa haah bɛl baa dɛ yerɔ Maata lɛo dɛ kaa o ne o dem. 39Dɛ Maata dɔ o nime bihaah bɛl baa dɛ yerɔ Mɛɛre. Dɛ gɛ Mɛɛre nɔ, dɛ o soge Yeesu be dɛɛ no o webagla la. 40Dɛ Yeesu ne o habɔteŋra la kondikwaa toma gwaa Maata nɛ, anee o la Yeesu be dɛ ka ŋɔ, "N Dɔɔ, he ta nae kɛŋɔ n nime aa kpɔ toma la bwa ta n gbo nɛ aa? Anomanta ŋɔ o be ó ba cha mɛ!" 41Anee Yeesu chaŋo ŋɔ, "Eei, Maata! Wedamanta begre he sie, a lɛ he liire bwa. Kɛ webeŋkpoŋ gee hiaah. 42Waa aa weraa Mɛɛre kpɔ la, anomanta maa won ŋɔ o be ŋɔ ó gel."

will be added

X\