Luk 1

1Nomoa Teɔfelɔs, nɛra warɔ dɛ takapɔ dɛ chwerɛ waa aa chig yabala la bini. 2Ba chwerɛ waa baa noa dɛ le nɛra baa kpɔ siwi naa mumpar la, dɛ faa ɛ a toma dɛɛ bol Korowii Waa la be. 3Nomoa, n gbagba nyiŋi a gɛ waa nɔ bini kɛrɛdɛ dɛ le mumpar, anomanta n liiro kɛ aa magroo kɛ n chwerɛ dɛ bagle a bini gɛ aa teŋa beŋkpoŋa beŋkpoŋa dɛ tɛɛ, 4ásɛ he won jemɛ waa baa bol he be la bini kasinteŋ bwa kɛrɛdɛ. 5Gɛ saŋ Hɛrɔd aa ɛ kooro Judia harɛ la, dɛ Sɔfo bɛl lole baa yerɔ Sakaria, asɛ o ɛ Abia be pera Sɔfore la bɛl. Dɛ o haah sɔne Ɛlesabɛt. Dɛ Sɔfore deene la bɛl biee o ge. 6Dɛ gɛ nɛra banɛ nɔ bwa ɛ nɛndɛɛga ba waa aa su Korowii siwi, baa no Korowii wa, dɛɛ teŋɛ a bwa ta kɛrɛdɛ. 7Sakaria moo, ba bwa ba hwɛɛh, kɛ dɛ ba ta bie dɔe, dɛkalkɛŋɔ dɛ Ɛlesabɛt ɛ hambara. 8Awola bɛl Abia be pera Sɔfore toma telo, asɛ Sakaria do Korowii Dea dɛɛ ɛ o Sɔfo toma. 9Gɛ Sɔfore yon dɛɛ ɛ la, ba ta chacha mɔɔ dɛ leo ŋɔ ó jo Korowii Dea dɛ ka fuh konsɔɔhsoma. 10O jo bela, asɛ nɛnlaa la bwa che buse dɛɛ soŋe Korowii ásɛ o fuh konsɔɔhsoma la tonɛ. 11Belaa nyundua torome forɛ le ba Sakaria be Korowii Dea bela dɛ ka che bela waa dɛ fuh konsɔɔhsoma la dig bɔr. 12Sakaria aa na nyundua torome la la, a ɛo anebɛlbwa, asɛ ɔmee lawɔ. 13Anee nyundua torome la ŋɔ o be ŋɔ, "Sakaria, dɛɛ berɛ ɔma! Korowii no he wesoŋa. He haah Ɛlesabɛt ɛɛ lolɛ bibaalee tɛɛ, asɛ hé pa o sɔn Jɔn. 14Dɛ o lolaa, he bambile ɛɛ sɔɔhnee he sie lɛ, nɛra sie lɛ pirim, ba hɛgre. 15Wɛɛ ɛ nɛnjen Korowii bee. Waa sen kɛɛ kwaa aa dɛ dɛɛ te bɛlbwa nyɔe ba. Waa lɔ o nya tea bini kwaraa la, Korowii Domadɛɛge la dɛ ba o nɛɛ soga kpegri nɛ. 16Wɛɛ geloo Israel tena charɛ ba liire dɛ ba N Naa Korowii be. 17Wɛɛ dɔ Korowii Domadɛɛge ne kpegrii kɛŋɔ Korowii keame Elaeja ken, dɛ tɔ ya Dɔɔ sie, dɛ gel eehnanar ne ba bii nyoa pɛ, dɛ berɛ deŋnekpeg tena liire ba nɛra ba wa aa dɛ su Korowii siwi ŋwɛnɛ ta. Gɛɛ wɛɛ ba ɛɛ dɛ nyin nɛra cheg ya Dɔɔ, ásɛ o balaa, ba won lɛo dɛ tomɔ." 18Belaa Sakaria bɔɔ nyundua torome la ŋɔ, "Ɛrɛɛ hé ɛ n jemɛ kɛ gɛ waa nɔ ɛ kpela ɔ? Dɛkalkɛŋɔ n ne n haah bwa hwɛɛhrɔ." 19Anee nyundua torome la chaŋo ŋɔ, "Menee Gabreɛl maa dɛ che Korowii sie la. Onee tom mɛ ŋɔ ń ba bol amanesoma nɔ he be. 20Kɛ haa wola n waa nɔ yaradae dɛɛ tɔŋ mɛ nomanta, hɛɛ berɛ amumuu dɛ ka tel kɛŋɔ waa nɔ bwa aa ɛa dɛ ɛ kpela mɔɔ he won bol wa. Jemɛ kɛŋɔ waa nɔ maa bola nɔ saŋ telaa, a bwa ɛɛ ɛo kɛrɛdɛ ken." 21Gɛ saŋ Sakaria aa lɔ Korowii Dea bela la, dɛ nɛra chegɛ buse dɛɛ kpao. A ɛɛ ba nyokpoa kɛ waa bigri bela la. 22Waa le Korowii Dea bela dɛ ba buse la, o ta wone bol waa nɛra la be. Anomanta ba nao kɛŋɔ o na komɛl dea bela. Anee gela waa wola won waa bol dɛ ɛ amumu dɛ kpɔ nɔɔra ne nyu dɛɛ bagle waa la. 23Sakaria toma aa tonɛ Korowii Dea bela gɛ saŋ la, o kaa o bwɛ. 24Waa nɔ habɔɔ la, Sakaria haah Ɛlesabɛt jo tea dɛ kpɔ o te sɔh dem korobie anue. 25Ɛlesabɛt chegɛ a gɛ waa nɔ ta, dɛ ŋɔ, "Name te N Naa Korowii laa sihiih kpɔ n sie ta asɛ n won jo nɛra bini." 26Ɛlesabɛt tea la korobie numɛl ta la, Korowii nyundua torome baa dɛ yerɔ Gabreɛl la le Korowii be dɛ ba bwɛɛ bɛl baa dɛ yerɔ Nasarɛt waa lɔ Galilia harɛ ta la ta. 27Tolo bɛl waa wola baa jemɛ bwa baa yerɔ Mɛɛre bee o ba. Dɛ Mɛɛre dɛ ba baa bɛl baa dɛ yerɔ Josef yala gɛ saŋ. Kooro Devid deaa Josef le. 28Nyundua torome la ba Mɛɛre be dɛ ba ŋɔ, "Korowii nɛnnyini, jam. N Naa Korowii chegɛ he habɔɔ." 29Waa nyundua torome la aa baa bol Mɛɛre be la ɛo anebɛlbwa, asɛ o lii o nyu bini ŋɔ, "Bɔkwa waa nɔɔ?" 30Belaa nyundua torome la ŋɔ o be ŋɔ, "Dɛɛ berɛ ɔma, kɛ Korowii tɛɛ hɛɛra. 31Hɛɛ kpoŋe tea dɛ lolɛ bibaa asɛ dɛ pa o sɔn Yeesu. 32Wɛɛ ɛ nɛnjenii, asɛ baa yerɔ Korowiijen Bie. N Naa Korowii dɛ ba on o naa Devid kora la dɔŋ chega o di. 33Wɛɛ ɛ Jekɔb naanar bwa sekwaraa kooro o kora aa wola jaga dɔe." 34Anee Mɛɛre ŋɔ nyundua torome la be ŋɔ, "Maa wola baa jemɛ mɔɔ nɔ, ɛrɛɛ waa nɔ ɛɛ ba ɛɛ dɛ won magre ɔ?" 35Belaa nyundua torome la ŋɔ, "Korowii Domadɛɛge ɛɛ ba he bee, asɛ Korowii kpegri tɔ he nɛ, asɛ he kpoŋe tea. Anɔ taa aa ba chega bie haa dɛ ba lola la ɛ nɛŋkaih, asɛ baa yerɔ Korowii Bie. 36Dɛɛ no! He lole Ɛlesabɛt baa dɛ lii kɛŋɔ o hwɛɛhrɔ ŋɔ waa lolɛ la, taraken o jo tea. Korobie anumɛlee nɔ, kɛ o ge fe ɛ hambara. 37Na, wobɛlbwa ta Korowii ɛɛ tele." 38Anee Mɛɛre ŋɔ, "N Naa Korowiirii dɔɔ mɛ, anomanta ó ɛɛ mɛ gɛ bwa haa ŋɔa nɔ." Asɛ nyundua torome la le Mɛɛre be dɛ kaa. 39A gɛ waa nɔ ta la, Mɛɛre iro dɛ kpɔ yɔra chig ŋwɛnɛ ta ka le Judia bwe harɛ bobɛl dɛ kaa Sakaria bwɛ, 40dɛ ka jo Sakaria dem dɛ ka chɔɔ Ɛlesabɛt. 41Ɛlesabɛt aa no Mɛɛre taa la, anee bie la aa lɔ o tea bini la lɔ kpegri nɛ, asɛ Korowii Domadɛɛge ba so Ɛlesabɛt nɛ. 42Belaa o kpɔ takpeg bol waa ŋɔ, "Korowii sweere andɛɛga gwaa haahna bwa, dɛ swee he bie waa lɔ he tea bini la ge andɛɛga. 43N gee umeo n Dɔɔ nya ɛɛ ba ba chɔɔ mɛ nɔɔ? 44Bug la ta he wobol aa chole n deŋna ta la, bie waa lɔ n tea bini la den kpɔ silɛɛ ne hɛgra dɛ lɔ. 45He na som kɛ haa no n Naa Korowii wobol dɛ yarada kɛŋɔ gɛ waa la ɛɛ ɛo nɔ." 46Anee Mɛɛre ŋɔ, "N dɛ kpɛɛ Korowii n bambile bwa ne. 47N sie lɛ Korowii waa lɛɛ mɛ la nɛ. 48O nyiŋi n ge maga nɔ dɔŋ maa ɛ nɛŋgwɛgre nɔ nɛ, dɛ gel nomɛlbwa ɛɛ ba taraken lee dɛɛ bol n waa ŋɔ n na som, 49dɛkalkɛ Korowiijen ɛ wejena tɛ mɛ. O chɛ duura. 50Nɛra te bwa baa dɛ ɔmɔ la, o dɛ na ba sum, dɛɛ na ba biirere sum, dɛɛ na ba ge biirere ne ba naanar bwa sum. 51O chagle o kpegri dɛ doŋi nɛra baa dɛ lii ba te nɛnjena la ba pegre. 52O ir kpegnɛra ba kora ta, dɛ gɔɔ nɛŋgwɛgra baa di kpegri. 53O tɛ nyaara kondɛɛga ba di, dɛ doŋi dɔɔhna ba kpɔ nɔŋgbagla kaa. 54O lii nyobaga waa bagɛ ya naanar la, dɛ lawɛ o Israel tena bini kpoŋe wobɛlbwa ta, dɛɛ sune ba nɛ 55gɛ tenten waa bagɛ Abraham ne o naanar kɛ wɛɛ na ba sumii saŋ bɛlbwa la." 56Belaa Mɛɛre so Ɛlesabɛt be dɛ ɛ korobie atoro mɔɔ dɛ kaa o bwɛ. 57Ɛlesabɛt lola aa tela la, o lolɛ bibaa. 58O nɛra ne o bala aa no gɛ Korowii aa na o sum dɛ ɛ wedɛɛga tɛo la, o ne ba bwa sie lɛo. 59Bie la aa dɔ yawanyoa la, ba balɔ ŋɔ ba ba teŋe o pen, dɛ fe ɛɛ nyin ba kpɔ o mɛɛ Sakaria sɔn pao. 60Anee o nya Ɛlesabɛt ŋɔ, "Akai! A chɛ kɛ ya pao Jɔn!" 61Belaa ba ŋɔ o be ŋɔ, "Aah, he lole bɛlbwa ta gɛ sɔn nɔ dii yɔ!" 62Asɛ ba kpɔ nɔɔra dɛ bagle waa Sakaria be, dɛ bɔɔro sɔn waa dɛ nyin kɛŋɔ ba kpɔ pa o bie la. 63Belaa Sakaria gel ba nyin dapɛga tɛo, asɛ o chwerɛ o ta dɛ bagle kɛŋɔ, "Bie la sɔne Jɔn." Nɛra baa lɔ bela la ŋɔ ba ta nyokpowaa nɔ dɔŋa nae bwa. 64Bug la ta la, Sakaria o faa wola won bol waa la nyoa chaarɔ, o won bol wa, dɛɛ kpɛɛ Korowii kɛŋɔ waa ɛ wejena tɛo la. 65Belaa ɔmee lawɛ nɛra baa lɔ bela la bwa, asɛ ba kpɔ gɛ waa nɔ perɛ Judia bwe harɛ bwɛɛre la bwa ta. 66Nomɛlbwa waa no waa nɔ la, o liira o nyu bini ŋɔ, "Ɛrɛɛ gɛ bie nɔ ɛɛ ba doe yɔ?" Ba nao kɛŋɔ Korowii teŋɛ bie la nɛ. 67Jɔn mɛɛ Sakaria ge la, Korowii Domadɛɛge la baa so o nɛ, asɛ o won bol waa aa dɛ ba bala kerekere, dɛ ŋɔ, 68"Hé gel ya jam Israel tena Korowii, dɛkalkɛŋɔ o cha o nɛra dɛ lɛ ya le wahala ta. 69O tɛ yaa nɛnjen o le o bonɔɔ Devid dea dɛ ŋɔ ó ba lɛ yaa. 70O chegɛ o keamere la nɛɛ dɛ bol wubwa 71ŋɔ wɛɛ lɛ yaa le ya dɔma ne nɛra baa hah yaa bwa sekwaraa nɔn taa, 72dɛ na ya sum gɛ waa bagɛ ya naanar nyoa la, dɛ lii o fɔo o ne baa fɔwa la. 73O ne ya naa Abrahamee fɔwɛ fɔo la, asɛ o ŋwɛɛ ntam baglo 74kɛŋɔ wɛɛ lɛ yaa le ya dɔma nɔn taa ásɛ ya tomɔ yaa wola ɔmɛ, 75ásɛ ya ɛ nɛndɛɛga ne nɛŋkaihre o sie ya soga bini bwa." 76Anee Sakaria bol waa o bie la be ŋɔ, "N bie, baa yerɛɛ Korowiijen keamee, dɛkalkɛŋɔ hɛɛ tɔ ya Dɔɔ siee dɛ kwaa bɔr tɛo ásɛ o ba, 77ásɛ dɛ ŋɔ o nɛra be ŋɔ, dɛ ba charɛ ba liire dɛ le ba wechɔga ta naa, wɛɛ kpɔɔ kɛ ba dɛ lɛɛ ba. 78N Naa Korowii tea aa dɛ domɛ nɛn nɛɛ kohona nomanta, wɛɛ geloo o wee ɛɛ chaah yaa, 79asɛ dɛ chaah ya banɔ la yaa lɔ biro ta dɛɛ ɔmɛ seo la, dɛ chagle yaa deŋnesɔɔhna ŋwɛnɛ." 80Kenii a do asɛ Jɔn kpeg, dɛ dɔ nomonliire. O soge pua waa ɛ hɛŋle gbo dɛ ka tel kɛŋɔ tɔpere waa pa o toma mun Israel tena bini aa tela.

will be added

X\