Jud 1

1Tɔn nɔ le men Jud maa ɛ Yeesu Kristo bonɔɔ dɛ ɛ Jems nime la be. N chwerɔ dɛɛ tɛ he nɛra N Naa Korowii waa bera ɛ ya Mɛɛ la aa dɛ nyin heya, dɛ le heyaa tɛ o te, asɛ Yeesu Kristo gee nyiŋ heyaa la. 2Kórowii na he sum kohona, dɛ tɛ heyaa bosɔɔhna kohona, dɛ cha heyaa hɛɛ nyin dɔŋa kohona. 3N dandɛɛga, n siwi fe swɛɛrɔ mɛɛ nyin kɛ n chwerɛ heyaa tɔn dɛ bagle lɛɛ Yeesu aa lɛ n ne he bwa la wa, asɛ n berɛ na kɛŋɔ a chɛ kɛ n chwerɛ heyaa bug nɔ ta dɛ do heyaa gbemba, ásɛ hɛɛ yo waa yaa dɛ yarada la wa. Korowiirii fa bagle o nɛra gɛ baa dɛɛ tomɔ. Gɛ waa bag ba la aa berɛ bwa. 4Nɛra bane sɔɔh dɛ ba koo he baah haa wola jemɛ. Baa Korowii tomɛ, dɛɛ bol ŋɔ nɛra ɛɛ wonoo dɛɛ ɛ wedoŋa, dɛkalkɛŋɔ Korowii dɛ sune nɛra nɛ. Ba dɛ ɛ gɛ ásɛ dɛ fe dɔ bɔr che dɛɛ ɛ wedoŋa baa dɛ nyin. A gɛ nɛra nɔ vɛh ya Nomoa beŋkpoŋ Yeesu Kristo waa dɔ yaa la kɛŋɔ ba Dɔɔree on. Saŋ la bwaa Korowii Tɔn bagle gɛ Korowii aa pa ba bolchɔge dɛɛ ba ba deŋne tɛra. 5N jemɔ kɛŋɔ he jemɔ, kɛ n dɛ nyin kɛ n lii heyaa gɛ Korowii faa lɛ Israel tena le Ijipt tena nɔn ta, asɛ a habɔɔ bane aa wola o waa yaradae la, o kpoo ba la. 6Nyundua toroma ge aa wola gelɛ bela Korowii aa tɛɛ ba ŋɔ bá di kpegri magre ba ne, dɛ le ba dobɔr la, o tɔ ba do biro ta, dɛ do kwaa ba nɔɔra ta waa wola ban foo ta bwa, dɛ́ ka tel kɛŋɔ o tɔpejen waa dɛ ba nɛra waa bola dɛ pa bole la. 7Gɛɛ Sodom ne Gomoora tena ne bwɛɛre a faa lɔ ba jwɛɛh la tena ge faa chɔ dɔŋa baa ne haah ŋwɛnɛdoŋ ta aa wola were ne bola, dɛɛ chɔg ba te. Baa ɛ gɛ la, Korowii gelɔ nii chole ba nɛɛ ásɛ nɛra bwa na dɛ jemɛ kɛŋɔ Korowii dɛ tɛr wechɔg-ɛɛ deŋne nii aa wola dime bwa ne. 8Gɛ a saŋ la tena faa ɛa Korowii ha ba la, gɛɛ nɛnchɔga baa lɔ he baah nɔ che ba deera baa dɛ dee ta dɛɛ ɛ wedoŋa ba bwadabii ne, dɛ vɛh Korowii ɔma, dɛɛ ɛ nyundua toroma nɛnhɛlwa. 9Nyundua toroma bwa nomoa Maekel gba ta a dɔŋa ɛɛ bwa. O ne Bɔnsam aa dɛ yo dɛɛ tɔŋle dɔŋa Mosis lale waa dɛ́ jemɛ ba bini onɔ la waa dɔɔ la, Maekel kwaraa ta liire kɛ ó bol Bɔnsam wobochɔge. O waa waa bola bwaa kɛŋɔ, "Korowiirii dɛ dii kasinteŋ." 10Waa nɛra nɔ aa wola a mun jemɛ la, wobochɔgaa ba bol dɛɛ yaga. Ba ne ola bwa beŋkpoŋ, dɛkalkɛŋɔ ola ta liire dɔe. Waa aa ɛ á bwara sɔɔhna la, anee aa ɛ. Gɛɛ ba ge do. An gee dɛɛ chɔg ba. 11Bá bwɛɛlɛ! Ba teŋɛ Keen ŋwɛnɛchɔge la ta. Ba koh suuganyin waa dɛ kpɔ ba te jo wechɔga Balam faa ɛa la ta. Ba dɛ vuugi Korowii kɛŋɔ Kora faa dɛ ɛ la. Korowii ɛɛ chɔg baa kɛŋɔ waa chɔg Kora la ken. 12He yon cheme dɛ pɛ dɛɛ di kondikwaa aa dɛ bagle beŋkpoŋri ɛɛ haa dɔa he Dɔɔ tom nɔ ta la, a gɛ nɛra la lɔ he baah kɛŋɔ doŋa dɛɛ chɔg he wer. Ba ta sihiih dɔe. Ba gbo waa baa dawɛ, baa nɛra waa dawɛ. Ba waa ta hwɛga dɔe kɛŋɔ baama peu aa dɛ kaa a ne aa wola bwaala nee ne ba la. Ba do kɛŋɔ daa aa wola won a nɔna saŋ nɔnɛ, asɛ ba chugra ta a den serewe kwaraa la. 13Ba do kɛ mpo nehaŋma a nyoa aa kpega kohona ken. Gɛ a yon dɛɛ vuugi, a fufug doŋa ɛɛ le baŋ la, gɛɛ baa vuugi waa, asɛ ba sihihwa ɛɛ le baŋ. Ba do kɛ weweela aa wola chebɔr beŋkpoŋ dɔe, baa wola hwɛga kpɔe dɛɛ do a nɛɛ dɛɛ valɛ jwaana la. Biro kpirikpirii Korowii kwaa ba bá ka do bela saŋ bɛlbwa. 14Adam natɛɛ ge naa Enɔk fa na ba waa dɛ bol ba waa ken: "N Dɔɔ ɛɛ ba o nyundua toromedɛɛga kagboŋa nee, 15dɛ ba bol nɛra bwa waa dɛ pa bole. Wɛɛ pa ba bolchɔge ba wechɔga baa ɛa dɛ vɛh Korowii waa ta teŋa la waa, dɛ pa nɛra baa wola Korowii tomɛ bolchɔge ba nɛnhɛlwobochɔga baa bola dɛɛ yagɔ la wa." 16Gɛ nɛra nɔ, saŋ bɛlbwaa baa nagre wa, waa aa ba siwi su. Wedoŋa ba sie aa dɛ lɛ a ta laanee baa ɛ. Ba dɛ ta nyoa. Kwaane dɔe dɛ le nɛra be waa baa bol nɛra wedɛɛge. 17N dandɛɛga, hɛ́ɛ lii waa ya Dɔɔ Yeesu Kristo toroma la faa bol he be la. 18Ba ŋɔ he be ŋɔ, "Tɔpera aa ka mun la ta la, nɛra ɛɛ leo dɛɛ mamɛ heya. A gɛ nɛra nɔ aa Korowii ɔmɛ. Wedoŋa ba sie aa dɛ lɛ a taa baa ɛ." 19A gɛ nɛra nɔɔ gela he ne he asɔre tena dɔŋa baah nɛɛ pegri la. Harɛ bonɔ som lɛ ba liire bwa. Korowii Domadɛɛge la toole ba nɛɛ kwaraa. 20N dandɛɛga, hé te swɛɛ siwi dɛɛ cha dɔŋa dɛ won che kiŋkiŋ, ásɛ he yarada haa dɔa Yeesu Kristo ŋwɛnɛgoroŋ nɔ ta la do kan kohona. Hɛ́ɛ soŋe Korowii o Domadɛɛge la kpegri ne. 21Korowii dɛ nyin heya, anomanta hɛ́ɛ pɛlo, dɛɛ kpa ya Dɔɔ Yeesu Kristo waa dɛ sune nɛra nɛɛ la, ásɛ o tɛ heyaa mkpa aa wola jaga dɔe. 22Hɛ́ɛ sune nɛra baa dɛ ɛ aahna-aahna Yeesu Kristo waa nɔ ta baa wola an yarada kɛrɛdɛ la nɛ. 23Hɛ́ɛ lɛ nɛra baa dɛ ba wechɔga ta joe kɛŋɔ baa dɛ to kon dɛ le nii ta la. Hɛ́ɛ sune bane ge nɛɛ dɛɛ cha ba, kɛ hɛ́ɛ nyiŋi kɛrɛdɛ asɛ ba wechɔga bɛ heyaa ba bu. 24Korowii waa wona dɔ kpegri dɛ́ lawɛ heyaa haa wola chole, dɛ laa he doŋa bwa kpɔ he nɛ, dɛ gel he dɔ silɛɛ dɛ che o sie dɛ na o jirima la, 25o gboo Korowii ne ya Lɛɛ, ya Dɔɔ Yeesu Kristo nomanta. O chɛ jirima. O dɔŋ toole. Onee dɔ komɛlbwa kpegri, dɛ ɛ komɛlbwa Dɔɔ dɛ le saŋ la bwa ba le fini, dɛ dɔ a bwa saŋ bɛlbwa! Aamen.

will be added

X\