Jn 8

1Asɛ Yeesu kaa bwe baa dɛ yerɔ Ɔlevere Bwe la ta. 2Bɔr aa dɛ chaah chɔmbibi la, o berɛ kaa Korowii Dea. Belaa nɛnlaa ba o be dɛ ba baro cheme, asɛ o so harɛ dɛɛ chag ba Korowii Wa. 3Asɛ Tɔn Jerema ne Farisii tena lawɛ haah bɛl waa dɛ bɔ jwamane dɛ ba o ne Yeesu be, dɛ gel o ba che ba bwa baah ta. 4Asɛ ba ŋɔ Yeesu be ŋɔ, "Nomoa, ya lawɛ haah nɔ dɛ o ne baa bɛl waa wola o jaa ɛɛ chɔɔ. 5Mosis Mmara dɛ bagle kɛŋɔ haah waa do ken la chɛ kɛŋɔ ba fogro bwea kpo. Amɔ taraken ɛrɛɛ he ge ŋɔɔ?" 6Ba pɛɛro gɛ waa nɔ dɛ́ kpɔ daahno dɛ na kɛŋɔ wɛɛ bol waanee ásɛ ba fee dɔ o nyoa lawɛ. Belaa Yeesu joŋi asɛ dɛ kpɔ o nonii dɛɛ chwerɛ harɛ. 7Ba taa chega dɛɛ pɛɛro waa gɛ la, o iro che asɛ dɛ ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé bini bɛlbwa waa wola wechɔga ɛɛ bwa la tɔ sie ta bwe forɔ." 8Asɛ dɛ berɛ kwaa joŋi dɛɛ chwerɛ harɛ ja. 9Waa ŋɔ gɛ la, bɛlbwa lii o wechɔga waa ɛa. Bɛlbwa ta wone kpɔ kon forɔ kpa, dɛ bwa pegre. Ba nomonomee tɔ sie dɛ kaa beŋkpoŋa beŋkpoŋa a ba tel bechale nɛɛ dɛ ba tonɛ, a ba ka Yeesu ne haah la o ta che bela gɛ. 10Asɛ Yeesu ir che, dɛ pɛɛ haah la ŋɔ, "Leperaa ba kaalɔ? Ba bini bɛlbwa toole dɛ́ pae bolchɔge kpaa?" 11Anee o ŋɔ, "Ɔɔh, n Dɔɔ, bɛlbwa toole." Asɛ Yeesu ŋɔ, "Ate n ge aa hen bolchɔgee pa kpa. Kaa, kɛ bɛ wechɔga ka ɛ kpa." 12Yeesu bol waa bagle Farisii tena la ja, dɛ ŋɔ, "N ɛ kandea dɛ chaah harɛ nɔ ta nɛra. Nomɛlbwa waa dɛ teŋɛ n nɛɛ la aa biro taa valɛ bwa, wɛɛ valɛ bochaah taa dɛ dɔ mkpa." 13Belaa Farisii tena la ŋɔ o be ŋɔ, "Henee bol he waa dɛ gbagba berɛ di he te danseɛ, anomanta nyosonee hɛɛ teŋe." 14Anee o ŋɔ, "Akai. A lole kɛ n dɛ di n gbagba danseɛ te, kɛ kasinteŋii mɛɛ bol, dɛkalkɛ n jemɛ bela maa lea ne bela maa dɛ kaa. Haa n leebɔr ne n kaabɔr jemɛ. 15Harɛ nɔ ta liiree he kpɔ nyiŋi nɛn dɛɛ bol wa, kɛ n te aa bole pa. 16Dɛ mɛɛ ɛ gɛ kwaraa yaa, mɛɛ ɛa a togre, dɛkalkɛ n gbo laa, n Mɛɛ waa tom mɛ la ja n nɛ. 17He mmarare la dɛ bagle kɛŋɔ webeŋkpoŋ nɛra banɛ bwa aa bol la ɛ kpela. 18N gbagbaa dɛɛ di n te danseɛ, asɛ n Mɛɛ la waa tom mɛ la ge ɛ danseɛ dɛ ja n nɛɛ wobɛlbwa maa dɛ ɛ ta." 19Asɛ ba pɛɛro ŋɔ, "Leperaa he mɛɛ nɔ doɔ?" Anee o ŋɔ, "Gɛ haa wola men jemɛ nɔ, gɛɛ haa wola n Mɛɛ la ge jemɛ," dɛ berɛ ŋɔ, "Dɛ he fe jem mɛ naa, he fe jemɛ n Mɛɛ la ge." 20Korowii Dea suuga tae dakare bɔr belaa Yeesu do dɛɛ bagle waa dɛ bol gɛ waa nɔ. Bɛlbwa ta wone lawɔ, dɛkalkɛ dɛ o tɔpere ta tele mɔɔ. 21Asɛ Yeesu berɛ bol waa bagle nɛra la ja ŋɔ, "Mɛɛ ba kaaloo he gaage dɛɛ nyin n bɔr, kɛ haa men na. He wechɔga taa hɛɛ ba sewa. Bela maa kaa la, haa won ba bela." 22Anee Juda tena nomonome la bɔɔ dɔŋa ŋɔ, "O ŋɔ yaa won la bela waa dɛ kaa! Jamɔ wɛɛ kpo o tenee kɛɛ?" 23Belaa Yeesu chaŋ ba ŋɔ, "Harɛ nɔ ta nɛraa heya, asɛ n ge le nyundua. He le harɛ nɔ ta, kɛ n te, harɛ nɔ ta laa n le. 24A waa n ŋɔ he be ŋɔ, hɛɛ sewɛ he wechɔga taa la. Dɛ nomɛlbwa ta men yaradae kɛŋɔ menee men te naa, hɛɛ sewɛ he wechɔga taa." 25Belaa ba bɔɔro ja ŋɔ, "Henee ume o?" Asɛ o chaŋe ŋɔ, "Anee n ŋɔ he be chɔɔ bwa la. 26N fe dɔ he waa dɛ́ bol kohona he di bolchɔge a ta, kɛ maa bol. Naate waa tom mɛ la waa dɔ kasinteŋ nomanta n wobɛlbwa maa bol la ɛ waa aa le o be." 27Waa ŋɔ gɛ la, ba ta o waa la mun noɛ kɛŋɔ o Mɛɛ Korowii la waa wɛɛ bol. 28Anomanta o ŋɔ ba be ŋɔ, "Awola haa gɔɔ n Nɛn Bie la nyundua la, belaa hɛɛ ba n nae kɛŋɔ menee men kpela, asɛ dɛ jemɛ kɛŋɔ n gbagba kpegri ne laa mɛɛ ɛ wa, kɛ anɔ la n Mɛɛ la aa ŋɔ n be laanee mɛɛ bol. 29Naate waa tom mɛ la ja n nɛ, o ta men tae, dɛkalkɛ n dɛ ɛ anɔ la aa dɛ too o tea." 30Nɛra baa no Yeesu waa la kɛrɛdɛ yaradao. 31Asɛ o ŋɔ Juda tena baa yaradao la be ŋɔ, "Dɛ he gelɔ n waa maa bagle heyaa la do he bambile bini hɛɛ teŋɛ a ta te naa, dɛ he ɛ n habɔteŋra kpela, 32dɛ won jemɛ kasinteŋ la asɛ kasinteŋ la gel he dɔ he te." 33Anee ba ŋɔ, "Abraham naanaree ya te, nomɛlbwa nɛndɔɔla laa yan. Aah, ɛrɛɛ hɛɛ bagle kɛŋɔ yaa dɔ ya tenee yaa wola nɛndɔɔlaa ɛ kpa nɔɔ?" 34Belaa Yeesu ŋɔ, "Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, nomɛlbwa waa dɛ ɛ wechɔga la ɛ nɛndɔɔle. Wechɔga yawɔ yom. 35Nɛndɔɔle aa o dɔɔ deemii do ka tonɛ, kɛ dem te bie te ɛɛ do dem belaa saŋ bɛlbwa. 36Anomanta dɛ men Korowii Bie la lɛ heyaa dɛ gel he dɔ he te naa, amɔ te dɛ he dɔ he te kɛrɛdɛ. 37"N gbabir jemɔ kɛŋɔ he ɛ Abraham naanar, kɛ he berɔ dɛɛ nyin mɛ dɛ kpo, dɛkalkɛ haa n webagla yarada. 38Waa n Mɛɛ aa bag mɛɛ mɛɛ bol he be la, asɛ he gee ɛ anɔ la he mɛɛ aa bola he no." 39Anee ba ŋɔ, "Ya mɛɛɛ Abraham." Belaa Yeesu ŋɔ, "Dɛ Abraham bii tentenee heya aa, he fe dɛ ɛ o we-ɛɛla siwi. 40N waa maa dɛ bol saŋ bɛlbwa la ɛ kasinteŋ waa maa noa le Korowii be, kɛ he dɛ nyin mɛ dɛ kpo. Gɛɛ Abraham ɛ aa? 41He ge mɛɛ toma siwii hɛɛ ɛ la." Anee ba ŋɔ, "Nyoasɛm bii laa yan oo, Korowii gboo ya Mɛɛ." 42Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Dɛ he mɛɛɛ Korowii kpela aa, he fe dɛ nyin n wa, dɛkalkɛ o bee n le ba dɛ do bonɔ taraken nɔ. N gbagba kpegri ne laa n ba, onee tom mɛ. 43Ɛrɛɛ haa wola n waa mun no nɔɔ? Haa wola nyin kɛ he teŋɛ a ta la waa. 44Bɔnsam biirii heya. Waa waa dɛ nyin ɛɛ laanee he gee nyin ɛɛ. Chɔɔ bwaa o le nɛŋkpoa we-ɛɛla ne, waa kasinteŋ ŋwɛnɛ kpɔ nemenɛ nyosone gbo. O ŋɔ o bol wa aa, nyosone gboo wɛɛ teŋe, dɛkalkɛ o daa. O ɛ nyosonteŋni, asɛ nyosone bwa kooro on. 45Kɛ n te maa dɛ bol kasinteŋ la waa haa wola men yarada la. 46He bini umee dɛ won chagle kɛ n ɛ wechɔga ka ɔ? Aah dɛ n dɛ bol kasinteŋ aa, ɛrɛɛ haa wola men yarada ɔ? 47Nomɛlbwa waa ɛ Korowii bie la dɛ no o wa. Haa wola o bii ɛɛ la waa haa wola o waa nyin dɛ no la." 48Belaa Juda tena la bɔɔro ŋɔ, "Nyosonee yaa teŋe kɛ yaa ŋɔa ŋɔ, he ɛ Samaria te kwaa do he nɛɛ la aa?" 49Anee o ŋɔ, "Kwaa toole n nɛ, n Mɛɛ sɔnee mɛɛ kwaa, asɛ he te ɛɛ chɔg mɛ. 50Sɔn laa mɛɛ nyin. Nɛn waa nyin sɔn dɛɛ tɛ mɛ la lole. Onee dɛ ba pa nomɛlbwa bole. 51Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, nomɛlbwa waa no n waa nɔ dɛ teŋɛ a ta la aa sewɛ bwa." 52Anee Juda tena la ŋɔ, "Ya ta ŋɔe yaa? Kwaa lɔ he nɛ. Ya nabaa Abraham ne Korowii keamere la gba serewɔ, gɛɛ he te ŋɔ nomɛlbwa waa no he waa nɔ dɛ teŋɛ a ta la aa sewɛ bwa naa? 53He gwaa ya nabaa Abraham waa sewa la kɛɛ? Korowii keamere la ge serewɔ. Aah dɛ ɛrɛɛ hɛɛ lii he te nɔ?" 54Anee Yeesu ŋɔ, "N gbagba dɛ nyin sɔn aa, a ɛ pɛɛpɛɛ, kɛ n Mɛɛ la haa dɛ bol o waa ŋɔ onee he Korowii laanee dɛɛ tɛ mɛ sɔn. 55Haa on jemɛ, kɛ n te jemɔ. Dɛ n ŋɔ maa on jemaa, dɛ n ɛ nyosonteŋni kɛ heya. N jemɔ asɛ dɛɛ no o deŋna wa. 56He nabaa Abraham sie lɛo wɛɛ tamane n bala wa. O nao o baah sɔɔhno." 57Asɛ ba ŋɔ o be ŋɔ, "He ta bene fifraanue gba dii mɔɔ, gɛɛ he na Abraham aa?" 58Anee o ŋɔ, "Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, baa wola Abraham lolɛ mɔɔ la dɛ n lole." 59Belaa ba pa bwea ŋɔ ba dɛ fogro, asɛ o sɔh dɛ le Korowii Dea bela kaa.

will be added

X\