Jn 7

1Anɔ habɔɔ la, dɛ Galilia harɛ ta gboo Yeesu do dɛɛ gaage. Dɛ waa nyin kɛ o la Judia harɛ te ta, dɛkalkɛ dɛ bela nomonome la dɛ nyin o bɔr dɛ́ kpoo. 2Gɛ saŋ la dɛ a ka tama Juda tena tɔpejen bɛl ba yon dɛɛ do kukure dɛɛ so a bini tɔpera anuatoro la tel bá di. 3Anee Yeesu nimanar ŋɔ o be ŋɔ, "Le bonɔ dɛ kaa Judia harɛ ta ásɛ he habɔteŋra baa lɔ bela la ka na he nyokpowaa haa dɛ ɛ nɔ. 4Nomɛlbwa waa dɛ nyin kɛ nɛra jemɛ o waa la, waa o waa ɛɛ dɛɛ sɔh. Anomanta gel nɛra bwa na he we-ɛɛla nɔ." 5O nimanar la gbabir ta on yaradae. 6Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "He te, tɔpere bɛlbwa wer tɛ heyaa kɛ he la bela, kɛ n te tɔpere ta tele mɔɔ. 7Heyaa harɛ nɔ ta nɛra aa wola haeh, kɛ ba hah n te, dɛkalkɛ saŋ bɛlbwaa mɛɛ bol ŋɔ ba we-ɛɛla aa were. 8Hé kaa ka di tɔpejen la. Tɔpere n te aa ba bela la ta tele mɔɔ." 9Waa bol gɛ la, o kwaarɔ so Galilia harɛ ta. 10Yeesu nimanar la aa kaa gɛ tɔpejen la dii la, a habɔɔ o ge ir dɛ la bela. O kpɔ o te sɔh, o ta nɛra baah valɛ. 11Dɛ Juda tena nomonome la dɛ gaage o bɔr tɔpejen la dii ta asɛ dɛɛ pɛɛ dɔŋa ŋɔ, "Leperaa baa la doɔ?" 12Dɛ nɛnlaa la kɛrɛdɛ dɛ ŋwalɛ o wa. Bane ŋɔ, "O ɛ nɛndɛɛge." Bane ge ŋɔ, "Akai, nɛra gboo wɛɛ negre." 13Bɛlbwa ta bolɛ asɛ a le baŋ nɛra no, dɛkalkɛ dɛ ba dɛ ɔmɛ Juda tena nomonome la. 14Baa di Kukure tɔpera la tel baah ta la, Yeesu kaa jo Korowii Dea dɛ pa mun dɛɛ bagle nɛra Korowii Wa. 15O webagla la ɛ Juda tena la nyokpoa kohona, asɛ baa bɔɔ dɔŋa ŋɔ, "Ɛrɛɛ gɛ baa nɔ won jemɛ anɔ bwa, dɛ o ta tɔnjereme ɛɛ nɔɔ?" 16Belaa o chaŋe ŋɔ, "Waa maa dɛ bagle nɔ ta n gbagba be leɛ, a bwa le Korowii waa tom mɛ la be. 17Dɛ nomɛlbwa sɛoh kɛ wɛɛ ɛ Korowii tetoowaa te naa, wɛɛ won jemɛ kɛŋɔ kasinteŋ waa aa le Korowii bee mɛɛ bol la. N gbagba webagla laa. 18Dɛ nɛn kpɔ o kpegri dɛɛ bagle wa aa, o nyin sɔn dɛɛ tɛ o gbagba. Nɛn waa nyin sɔn dɛɛ tɛ nɛn waa tomɔ la te la, o waa dɔ kasinteŋ, waa nɛra negre. 19"Mosis ta heyaa Korowii mmara la tɛɛ yaa? Asɛ he bini bɛlbwa toole dɛ teŋɛ a ta. Aah dɛ ɛrɛɛ he berɛ dɛɛ nyin mɛ dɛ kpo nɔɔ?" 20Belaa nɛnlaa la bane ŋɔ, "Dɛ kpoe nɛ? Jamɔ komɛl gale he sie. Umee dɛɛ nyini dɛ kpo ɔ?" 21Anee Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Webeŋkpoŋ gboo n ɛ asɛ he nyoa kpo gɛ la. 22Mosis bee he dɔ penteŋa mmara la. O be laa penteŋa le te, he naanaree pa a mun. Anomanta he won bie pen teŋa Ona Tɔpere kwaraa ta. 23Dɛ he lolɛ bie o yawanyoa chig Ona Tɔpere ta naa, he dɛ teŋe o pen, dɛkalkɛ haa nyin he chɔg Mosis Mmara la. Dɛ gɛɛ te naa, ɛrɛɛ he baah berɛ di n nɛɛ kɛ maa chah nɛn Ona Tɔpere ta nɔ? 24Hɛ́ɛ pese wobɛlbwa kɛrɛdɛ mɔɔ dɛɛ bola. He bɛ ŋɔ waane aa were dɛ he ta a bini nyiŋe." 25Bela la dɛ Jerusalam tena bane dɛ bol ŋɔ, "Baa nɔ laa baa nyin o bɔr dɛ́ kpo la kɛɛ? 26Na, onee chegɛ nɛra baah ta dɛɛ bol waa asɛ ba bwa tɔ nyoa che la. Nomonome ken nao kɛŋɔ onee Kristo la Korowii aa bagɛ nyoa ŋɔ wɛɛ tomɔɔ ó ba lɛ yaa la. 27Akai! Baa nɔ te, ya jemɔ dɛ jemɛ o lee bɔr, kɛ Kristo la te, dɛ o balaa, nomɛlbwa aa o leebɔree jemɛ." 28Dɛ Yeesu chegɛ Korowii Dea bela dɛɛ bol wa. Aa ba gɛ la o kpɔ takpeg ŋɔ, "He jem mɛ dɛ jemɛ bela maa lea. N gbagba kpegri ne laa n ba. Korowii waa ɛ kasinteŋ te laanee tom mɛ. Haa on jemɛ. 29N te jemɔ, dɛkalkɛ o bee n le, on tom mɛ n ba nɔ." 30Anɔ nomanta ba fe dɛ lawɔ, asɛ ba ta wone, dɛkalkɛ dɛ o tɔpere ta tele mɔɔ. 31Nɛnlaa la kɛrɛdɛ bwa yaradao, asɛ dɛɛ bol ŋɔ, "Amɔ dɛ Kristo la baa ba naa, wɛɛ won dɛɛ ɛ nyokpowaa kohona dɛ gwaa anɔ baa nɔ aa dɛ ɛ nɔ kenɛ?" 32Farisii tena la aa noa kɛŋɔ nɛnlaa la dɛ ŋwalɛ Yeesu waa dɔŋa be la, ba ne Sɔfonomonome la tomɛ nɛra baa dɛ daah Korowii Dea la ŋɔ bá ka lawɔ. 33Dɛ Yeesu dɛ bol ŋɔ, "Tɔpera anɛ bɛlee mɛɛ ba he be bonɔ soga. Maa bigri asɛ dɛ berɛ kaa naate waa tom mɛ la be. 34Hɛɛ baa nyin n bɔree, kɛ haa men na, dɛkalkɛ bela maa do la, haa won ba bela." 35Anee Juda tena nomonome la bɔɔ dɔŋa ŋɔ, "Amɔ leperaa baa nɔ ɛɛ nyin kaala asɛ yaa wola on ba na kpa nɔɔ? O ken ɛɛ kaa Juda tena baa jo pua ka so Grik tena harɛ ta la bee, dɛ́ kaa chagle Grik tena o waa la kɛɛ? 36O ŋɔ, yaa ba nyin o bɔree kɛ yaa on na, asɛ bela waa dɛ kaa ge la, bɛlbwa aa won ba o be. Aah dɛ ɛrɛɛ wɛɛ chagle nɔɔ?" 37Ba Kukure tɔpera la dii ta tɔpere waa baa ka mun dɛ ɛ tɔpejen tenten la, Yeesu iro che dɛ kpɔ takpeg ŋɔ, "Nomɛlbwa nyɔgre aa dɛ kpoo la, ó ba n be ń tɛo nee ó nyɔ. 38Nomɛlbwa waa dɛ yarada mɛ la, mɛɛ ɛo gɛ Korowii Tɔn aa bagla laanee. Dɛ́, 'Nee waa dɔ mkpa la ɛɛ dɛɛ le o nɛɛ saŋ bɛlbwaa kɛŋɔ moo aa dɛ palɛ la.' " 39Nee nɔ waa bol o waa nɔ, Korowii Domadɛɛge la waa ba kpɔ do nɛra baa yaradao la nɛɛ la waa o bol la. Gɛ saŋ la dɛ Korowii Domadɛɛge la ta balɛ mɔɔ, dɛkalkɛ dɛ Yeesu ta o jirima dɔe mɔɔ. 40Nɛnlaa la bini bane no o waa waa bola la, dɛ ŋɔ, "Korowii keame laanee baa nɔ kpela." 41Bane ŋɔ, "Kristo la Korowii aa bagɛ nyoa ŋɔ wɛɛ tomɔɔ ó ba lɛ yaa laanee." Asɛ bane ge tɔŋle ŋɔ, "Galilia harɛ taa Kristo la ɛɛ ba lee ba naa? 42Korowii Tɔn ta baglɛ kɛŋɔ Kristo la ɛɛ ɛ Devid naanar la bɛlee dɛ le o bwɛɛ Bɛtlɛham aa?" 43Anomanta nyopɛo ta ba bini balɛ kpa, Yeesu gbosoroo wa. 44Asɛ bane ɛɛ nyin dɛ lawɔ, kɛ nomɛlbwa ta wone kpɔ nɔn lego. 45Belaa nɛra baa dɛ daah Korowii Dea la berɛ kaa Sɔfonomonome ne Farisii tena la be dɛ ka bol, asɛ ba ge bɔɔ ba ŋɔ, "Ɛrɛɛ he ta on lawɛ ba nɔ?" 46Anee ba ŋɔ, "Baa la waa waa dɛ bol la, nomɛlbwa ta o wobol dɔŋa bolɛ bwa." 47Asɛ Farisii tena la berɛ pɛɛ ba ŋɔ, "Jamɔ o wono negre he ge kɛɛ? 48He na ya nomonome nɔ bini bɛl kɛŋɔ waa dɛ yaradao waa? Kɛɛ he na Farisii tena la bɛl kɛ waa dɛ yaradao? 49A gɛ nɛnlaa nɔ te la, baa Mosis Mmara la jemɛ. Dɛ Korowii nyotaahna lag ba." 50Belaa Nikodeemɔs waa ɛ Farisii te dɛ faa la Yeesu be ka la bɔɔ ba ŋɔ, 51"Mosis Mmara ta, yaa wonoo pa nɛn bolchɔge dɛ ya ta on yerɛ dɛ bɔɔro dɛ jemɛ waa waa ɛa mɔɔ naa?" 52Anee ba bɔɔro ŋɔ, "Jamɔ he ge le Galilia harɛ kɛɛ? Dɛ he pese Korowii Tɔn la bini dɛ na naa, hɛɛ nao kɛŋɔ Korowii keame aa Galilia harɛ taa le ba bwa." 53Belaa ba bwa ir kaa ba deremi.

will be added

X\