Jn 6

1A habɔɔ la Yeesu le Galilia Moo baa dɛ yerɔ Tibeerias Moo la. 2Belaa nɛnlaa tenten teŋɛ o nɛ, dɛkalkɛ ba nao kɛ waa ɛ nyokpowaa weela tena chaeh ta ka. 3Belaa Yeesu ne o habɔteŋra la bwa deeh kaa bwe bɛl doa dɛ ka so bela. 4Dɛ a ka tama Juda tena tɔpejen bɛl baa dɛ yerɔ Galekaa la tel. 5Yeesu baa ha sie dɛ nyiŋi dɛ na kɛŋɔ nɛnlaa bane dɛ ba o be, asɛ dɛ bɔɔ o habɔteŋra la bɛl baa dɛ yerɔ Felep la ŋɔ, "Ɛrɛɛ yaa ba ɛɛ dɛ dɔ kondikwaa dɛ tɛ nɛndamanta nɔ bwa dɔŋa bá dio?" 6Yeesuu saahna bɔɔ Felep gɛ waa nɔ dɛ kpɔ dɛɛ daahno dɛ́ na. Kɛ o te la, dɛ o jemɛ anɔ la waa dɛ ba ɛɛ. 7Asɛ Felep ge ŋɔ, "Dɛ yaa dɔ suuga damanta kɛŋɔ denaarere lafraanɛɛ dɛ yawɛ paanoo kwaraa naa, bɛlbwa aa won dɔ tama tama kwaraa di." 8Anee Yeesu habɔteŋra la bini bɛl waa ɛ Seemɔn Pita nime baa yerɔ Andriu la ŋɔ Yeesu be ŋɔ, 9"Bibaa bɛl lɔ ya bini bonɔ dɛ dɔ paanoo anue ne pɛŋa anɛ. Aah ɛrɛɛ a gee ba wona ɛ nɛndamanta nɔ bwa nɔ?" 10Anee Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé gel ba bwa so harɛ." Dɛ kpɔglor warɛ bela, asɛ ba so a ta. Dɛ ba bini baala gbo ɛɛ ɛ kagboŋa banue. 11Belaa Yeesu kpɔ paanoo la dɛ jam Korowii dɛ bɔne tɛ nɛnlaa la. Gɛ tentenee o kpɔ pɛŋa la dɛ jam Korowii dɛ bɔne tɛɛ ba ja. Asɛ bɛlbwa dɔ gɛ aa magre o ne. 12Baa dia tonɛ dɛ bwa vagre la, o ŋɔ o habɔteŋra la be ŋɔ, "Hé tɔɔ anla baa dia ka la pɛ asɛ a bɛ chɔg ta." 13Asɛ ba tɔɔ paanoo anue la nɛnlaa la aa dia a ka la pɛ, asɛ a su wɛgrɛre fi dɛ anɛ. 14Nɛnlaa la aa na a gɛ nyokpowaa nɔ Yeesu aa ɛa la, ba ŋɔ dɔŋa be ŋɔ, "Kpelaa! Onɔɔ Korowii keame baa ŋɔa ŋɔ wɛɛ bao la." 15Belaa Yeesu na kɛŋɔ nɛra la dɛ nyin kɛ ba lawɔ dɛ chego kora kpegri ne ó di, asɛ o sɔh le ba bini dɛ gbo ka so bwe la doa ja. 16A jɔmɔra ne la, Yeesu habɔteŋra la bwa berɔ tu ba moo la nyoa 17asɛ dɛ ba jo gbera bini, dɛ berɛ gale moo la dɛ fe ɛɛ kaa Kapeeneɔm. Bɔr baa jo dɛ Yeesu ta ba be balɛ mɔɔ. 18Gɛ saŋ la ge, dɛ peujen bɛl dɛ ta dɛɛ begre nee la, asɛ nehaŋma tɔ o bwa. 19O habɔteŋra la aa tawa dɛ kaa dɛ ɛ kwansini atoro kɛɛ anaarɛ la, ba nao kɛŋɔ Yeesu aa valɛ nee la sie dɛɛ ba ba be, asɛ ɔmee lag ba taeh. 20Belaa waa na gɛ la, o ŋɔ ba be ŋɔ, "Menee! He bɛ ɔmɛ!" 21Baa naa kɛ Yeesuu la, ba sie lɛo, asɛ ba gel o ba jo gbera la bini. A ta bigre bɛlbwa ba tel bela baa dɛ la. 22Tɔ aa pera la, nɛnlaa la baa soge moo la nyoa la nao kɛŋɔ dɛ gbera beŋkpoŋ gboo fa chegɛ legbɔɔ bela. Yeesu habɔteŋra la gboo jo gbera la bini dɛ kaa, o te ta ba nɛɛ jae. 23Asɛ gbeni ane le bwɛɛ bɛl baa dɛ yerɔ Tibeerias la ta dɛ ba legbɔɔ la ta bela nɛra la aa soga Yeesu kpɔ paanoo dɛ jam Korowii a waa dɛ bɔne tɛɛ ba ba di la. 24Anomanta nɛnlaa la aa naa kɛŋɔ Yeesu ne o habɔteŋra la bini bɛlbwa toole bela la, ba jo gɛ gbeni la bini dɛ kaa o bɔr gaaga Kapeeneɔm. 25Nɛra la aa tel bela la, ba kaa na Yeesu kɛ waa lɔ moo la baŋ bela, asɛ dɛ bɔɔro ŋɔ, "Nomoa, saŋ besoo he ba bonɔ nɔ?" 26Belaa o chaŋ ba ŋɔ, "Kasinteŋ, paanoo la he dɛ aa dia vagɛ la waa hɛɛ gaage n bɔr la. Menɛkɛsɛ he no nyokpowaa la bɛlbwa mun. 27He bɛ kondikwaa aa won chɔga nɔ ta dɛɛ koh. Hɛ́ɛ koh kondikwaa aa wola chɔg dɛɛ tɛ mkpa aa wola jaga dɔe la ta. Gɛ kondikwaa nɔɔ n Nɛn Bie la ɛɛ ba heyaa tɛɛ, dɛkalkɛ menee Korowii tɛ kpegri kɛŋɔ kooro aa tomɛ o bie faahna ne la." 28Anee ba pɛɛro ŋɔ, "Ɛrɛɛ yaa ba ɛɛ asɛ dɛ won ɛ waa Korowii aa dɛ nyin ɔ?" 29Asɛ Yeesu chaŋ ba ŋɔ, "Gɛ Korowii aa dɛ nyin laanee kɛ nómɛlbwa yarada o Bibeŋkpoŋ waa tomɔ la asɛ dɛ kpɔ o te tɛo." 30Asɛ ba berɛ bɔɔro ja ŋɔ, "Aah bɔkwa nyokpowaa hɛɛ ba ɛɛ ásɛ ya na dɛ yaradae nɔ? Ɛ waane yá na. 31Ya naanar fa di kondikwaa ane soo aa le nyundua baa yera maana gɛ saŋ baa dɛ valɛ pua waa ɛ hɛŋle gbo harɛ ta la. Anee ba chwerɛ Korowii Tɔn bini kɛŋɔ 'O tɛɛ ba kondikwaa aa le nyundua ba asɛ ba di la.' " 32Asɛ Yeesu ŋɔ, "Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, Mosis laa tɛ heyaa kondikwaa aa le nyundua la. N Mɛɛ gboo won kondikwaa tenten aa le nyundua la kpɔe dɛ tɛ. 33Kondikwaa la Korowii aa tɛ yaa laanee nɛn waa le o gbagba be nyundua dɛ ba mkpa ne ba tɛ nɛwɛnyini bwa la." 34Anee nɛnlaa la ŋɔ, "Nomoa, tɛ yaa gɛ kondikwaa nɔ tɔpere bɛlbwa yaa di." 35Asɛ Yeesu ŋɔ, "Menee kondikwaa aa dɛ tɛ Korowii mkpa la. Nomɛlbwa waa ba n be la, lɔr aa on kpo. Asɛ nomɛlbwa ge waa yarada mɛ dɛ kpɔ o te tɛ mɛ la, nyɔgre gba aa o kpoe ba bwa. 36N ŋɔ he be ŋɔ he na mɛ, kɛ he ta men yaradae dɛ kpɔ he te tɛ mɛ mɔɔ. 37Nomɛlbwa n Mɛɛ Korowii aa kpɔ tɛ mɛ la ɛɛ ba n bee dɛ ba teŋɛ n nɛ. Maa nomɛlbwa ge waa ba n be laanee doŋi ta bwa, 38dɛkalkɛŋɔ n gbagba tetoowaa waa laa n le nyundua ba. Naate waa tom mɛ la tetoowaa waa n ba. 39N Mɛɛ Korowii waa tom mɛ la tetoowaa kɛŋɔ nomɛlbwa waa kpɔa tɛ mɛ la bɛ n nɔn ta le, asɛ tɔpera bwa jaga wee la, ń iru seo ta. 40Dɛkalkɛ gɛ n Mɛɛ la aa dɛ nyin laanee kɛŋɔ nomɛlbwa waa na men maa ɛ o Bie la dɛ yarada mɛ dɛ kpɔ o te tɛ mɛ la ɛɛ dɔ mkpa aa wola jaga dɔe, asɛ ń iru seo ta, tɔpera bwa jaga wee." 41Belaa Juda tena la ɛɛ nagre o waa kɛŋɔ o ŋɔ onee kondikwaa tenten aa le nyundua ba la. 42Asɛ ba ŋɔ, "Amɔ Josef bie Yeesu la laa kɛɛ? Ya jemɛ o nya ne o mɛɛ bwa. Aah ɛrɛɛ o berɛ ŋɔ nyunduaa o te le ba nɔɔ?" 43Asɛ Yeesu ŋɔ, "Hé gel n waa nagra dɔŋa be gɛ. 44Nomɛlbwa aa won ba n be nemenɛ n Mɛɛ la gbagba waa tom mɛ la tɛro ba n be, asɛ tɔpera bwa jaga wee la, ń iru seo ta. 45Ba chwerɔ do Korowii keamere tɔne bini ŋɔ, 'Korowiirii dɛɛ ba nomɛlbwa waa bagla.' Anomanta nomɛlbwa Korowii aa dɛ baglo o waa la asɛ wɛɛ hweli la, wɛɛ ba n bee. 46A ta ɛɛ kɛŋɔ nomɛl na Korowii siwi ne ka, nemenɛ men maa le o be nyundua dɛ ba la gbo. 47Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, nomɛlbwa waa yarada mɛ la dɔ mkpa aa wola jaga dɔe. 48Menee kondikwaa waa dɛ tɛ Korowii mkpa la. 49He naanar fa di kondikwaa ane soo baa yera maana aa le nyundua, kɛ ba serewɔ. 50Kondikwaa nɔ maa dɛ bol o waa nɔ, nyunduaa o ge le, kɛ nomɛlbwa waa di a gɛ kondikwaa nɔ soo la waa sewɛ. 51Menee kondikwaa aa le nyundua ba dɛ dɔ mkpa la. Nomɛlbwa waa di gɛ kondikwaa nɔ la ɛɛ dɔ mkpa aa wola jaga dɔe. Asɛ kondikwaa maa kpɔ tɛ nɛwɛnyini bwa bá di dɛ dɔ mkpa laanee n bo-ol." 52Belaa Juda tena la berɛ dɛɛ tɔŋle dɔŋa ŋɔ, "Aah ɛrɛɛ wɛɛ ba wona tɛ yaa o bo-ol yaa di o?" 53Anee Yeesu ŋɔ, "Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, dɛ nomɛlbwa ta n Nɛn Bie la bo-ol dii asɛ dɛ nyɔ n chal aa, amɔ dɛ o ta mkpa la dɔe. 54Nomɛlbwa waa di n bo-ol asɛ dɛ nyɔ n chal ge la dɔ mkpa aa wola jaga dɔe, asɛ tɔpera bwa jaga wee la, ń iru seo ta. 55N bo-olii kondikwaa tenten, asɛ n chal gee nee tenten. 56Nomɛlbwa waa di n bo-ol asɛ dɛ nyɔ n chal la, n ne wɛɛ ɛ beŋkpoŋii, waa wola won dagre o te n nɛɛ kpa. 57N Mɛɛ waa tom mɛ laanee mkpa dɔɔ la, anomanta o gelɔ n ge dɔ mkpa. Gɛɛ nomɛlbwa waa di n bo-ol la, mɛɛ ba gela o dɔ mkpa. 58Kondikwaa aa le nyundua ba dɛɛ tɛ mkpa laanee nɔ, o ta do kɛŋɔ he naanarwa kondikwaa baa dia mkpa aa wola toole a ta ba serewe la. Nomɛlbwa waa di kondikwaa nɔ la ɛɛ dɔ mkpa aa wola jaga dɔe." 59Kapeeneɔm cheremi deaa Yeesu do dɛɛ bagle nɛra waa dɛ bol a gɛ waa nɔ. 60O habɔteŋra la aa no gɛ la, ba kɛrɛdɛ ŋɔ, "Waa nɔ te kpegri kohona to, yaa won ɛ gɛ." 61Yeesu aa naa kɛ o habɔteŋra la dɛ nagre waa la waa la, o pɛɛ ba ŋɔ, "Gɛ waa nɔ kpegri tɛ heyaa kɛɛ? 62Dɛ he fe na n Nɛn Bie la n berɛ dɛɛ kaa nyundua bela maa lea ba la ge sɛh? 63Hé jemɛ kɛŋɔ Korowii Domadɛɛge gbosoroo dɛɛ tɛ mkpa. Nɛwɛnyini bokpega te ɛ pɛɛpɛɛ. Waa maa dɛ bol he be nɔ dɛ ba Korowii Domadɛɛge la ne asɛ dɛɛ tɛ heyaa mkpa. 64Kɛ he bini bane ta yaradae." Mumpar la bwa dɛ Yeesu te jemɛ ba bini banɔ la baa wola yaradae dɛ kpɔ ba te tɛo ne naate waa leo tɛ bá kpoo la. 65Yeesu berɔ ŋɔ, "Anɔ waa n ŋɔ nomɛlbwa aa won ba n be nemenɛ n Mɛɛ Korowii leo tɛ mɛ la." 66A gɛ waa nɔ taa a che nɛra ba faa teŋɛ o nɛɛ la kɛrɛdɛ le mumur dɛ gel o nɛɛ teŋa. 67Anee o bɔɔ o habɔteŋra fi dɛ banɛ la ŋɔ, "He ge dɛ nyin kaala kɛɛ?" 68Asɛ Seemɔn Pita ŋɔ, "N Dɔɔ, dɛ ya le he be naa, ume bee yaa ba kaala ɔ? He wobol taa mkpa aa wola jaga dɔe do. 69Ya dɛ yaradae, dɛ jemɛ kɛŋɔ henee Korowii Bidɛɛge la." 70Belaa Yeesu chaŋe ŋɔ, "Menee le he nɛra fi dɛ banɛ nɔ, kɛ he bini bɛl ɛ Bɔnsam nɛn." 71Dɛ Seemɔn Eskareɔt bie Judas waa wɛɛ bol la. O habɔteŋra fi dɛ banɛ la bɛlee, kɛ onee dɛ ba leo tɛ.

will be added

X\