Jn 5

1A habɔɔ la, dɛ Juda tena tɔpejen bɛl telo, asɛ Yeesu la Jerusalam. 2Dɛ tam bɛl chɔ Jerusalam asɛ Juda tena ɛɛ yerɔ Bɛtsata. O chɔɔ bɛne doonyoa bɛl baa dɛ yerɔ Peera Doonyojen la. Tam la nyoa la, ba ɛ soŋnibɔra bele anue dɛ tɔa. 3Soŋnibɔra bela la, weela tena kɛŋɔ nyoŋa, boobie ne banɔ la ba peri aa serewa warɔ dɛ chɔ bela. 5Dɛ baa bɛl ja weela tena la nɛɛ o weela do o nɛɛ bene fifraatoro dɛ anuatoro dɛ o ta chaeh dɔe. 6Yeesu aa baa na o chɔe la, o wono jemɛ kɛŋɔ weela la aa lɔ o nɛɛ bigro, anomanta o bɔɔro ŋɔ, "He dɛ nyin kɛ he dɔ bokpega aa?" 7Anee o ŋɔ, "Ɔɔh. Kɛ tam la poraa, maa nɛn dɔ ó kpɔ mɛ kaa do o ta. Maa takapɔ ŋɔ ń ka jo o ta, dɛ n dɔŋ tɔ n sie." 8Asɛ Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Ir che dɛ kpɔ he kalaŋ dɛ kaa!" 9Yeesu aa ŋɔ gɛ la, baa la gbaŋrɔ dɛ ir che dɛ kpɔ o kalaŋ dɛ valɛ dɛɛ kaa. Ona Tɔpere taa a gɛ waa nɔ chig. 10Asɛ Juda tena nomonome ŋɔ weela te la Yeesu aa chaoh la be ŋɔ, "Fini ɛ Ona Tɔpere, anomanta he jo ya kii nɛɛ kɛŋɔ haa kpɔ he kalaŋ che la!" 11Asɛ o chaŋe ŋɔ, "Naate waa chaah mɛ laanee ŋɔa ŋɔ ń ir kpɔ n kalaŋ dɛ kaa." 12Anee ba bɔɔro ŋɔ, "Umee su baah ŋɔ hé ir dɛ kpɔ he kalaŋ che nɔɔ?" 13Baa la ta wone jemɛ naate la nɛnsoo waa chaoh la, dɛkalkɛ dɛ nɛnlaa tentenee lɔ bela asɛ Yeesu koo ba bini kaa. 14A habɔɔ la, Yeesu na baa la Korowii Dea asɛ dɛ ŋɔ o be ŋɔ, "He nao kenɛ, taraken haa dɔ bokpega nɔ, gel wechɔga ɛɛ, asɛ anɔ la aa gwaa logla kwaa la bɛ he nɛɛ ba chig kpa." 15Belaa baa la aa le bela la, o la Juda tena nomonome la be dɛ ka chagle kɛŋɔ Yeesuu chaoh la. 16Baa noa kɛŋɔ Yeesuu ɛ a gɛ waa nɔ Ona Tɔpere ta la, belaa ba pa mun haoh, dɛkalkɛ dɛ o chɔg ba Ona Tɔpere mmara. 17Anee Yeesu chaŋ ba ŋɔ, "N Mɛɛ te dɛ ɛ o toma saŋ te bɛlbwa, anomanta gɛɛ chɛ kɛŋɔ n gee ɛ." 18Gɛ waa nɔ Yeesu aa bola la ɛɛ ba bwaawee kohona dɛ gel baa nyinu dɛ́ kpo kwara, dɛkalkɛŋɔ dɛ Ona Tɔpere la gbo laa wɛɛ chɔg. O berɔ ŋɔ o Mɛɛ waa lolɔɔ Korowii, asɛ dɛ kpɔ o te dɛɛ magɔ kɛŋɔ o ne o ɛ kɛrɛdɛ. 19Belaa Yeesu chaŋ ba ŋɔ, "Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, toma Korowii aa dɛ ɛ laanee o Bie gee ɛ, dɛkalkɛ waa won kpɔ o gbo liire dɛɛ ɛ gɛ waa dɛ nyin. Anɔ la Korowii aa dɛ ɛ laanee o Bie ge nyiŋi dɛɛ ɛ. 20Dɛkalkɛ Korowii dɛ nyin o bie asɛ dɛɛ baglo waa wɛɛ ɛ o we-ɛɛla dɔŋa. Anomanta wɛɛ bagloo wɛɛ ɛ wejena aa gwaa anɔ kwara ásɛ a ɛ heyaa nyokpoa. 21Gɛ Korowii aa dɛ chum nɛra baa serewa asɛ dɛ gel baa dɔ mkpa la, gɛ tentenee o Bie la gee ba wona chum bɛlbwa waa dɛ nyin dɛ tɛo mkpa. 22Korowii gbagba aa nomɛlbwa waa bol dɛ pa bole. O tɛ o Bie la ŋwɛnɛ ŋɔ ó bol nomɛlbwa waa dɛ pa bole. 23Dɛ ŋɔ nómɛlbwa tɛ o Bie la jirima gɛ tenten baa dɛ tɛo jirima la. Anomanta nomɛlbwa waa wola o Bie la jirima tɛ la, dɛ gɛɛ waa wola o Mɛɛ la waa tomɔ la jirima tɛ. 24"Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, nomɛlbwa waa no n waa la dɛɛ teŋɛ a ta asɛ dɛ yarada n Mɛɛ waa tom mɛ la, onee dɔ mkpa aa wola jaga dɔe la. Maa naate waa bol dɛ pa bole kpa, dɛkalkɛ o le seo nɔn ta dɛ berɛ dɔ Korowii mkpa. 25Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be ja kɛŋɔ saŋ bɛl ɛɛ bao asɛ nɛra baa serewa no men Korowii Bie la taa, asɛ banɔ la baa dɛ no la dɔ Korowii mkpa. Tɔpere la dɔɔ tel kwara. 26Gɛ Korowii aa dɔ mkpa dɛɛ tɛ la, gɛɛ o gel o Bie la ge dɔ mkpa dɛɛ tɛ, 27asɛ dɛ tɛo ŋwɛnɛ kɛ ó won dɛɛ bol nɛra waa dɛɛ pa bole, dɛkalkɛ o Bie laanee Nɛn Bie la. 28He bɛ gel anɔ ɛ heyaa nyokpoa, dɛkalkɛ tɔpere bɛl dɛ ba asɛ nɛra baa serewa la no n taa, 29asɛ bɛlbwa le o bɔɔ bini. Banɔ la baa ɛ wedɛɛga la te ɛɛ berɔɔ dɔ Korowii mkpa, asɛ banɔ la ge baa ɛ wechɔg-ɛɛra la, o berɛ chɔg ba. 30"N gbo aa won ɛ wobɛlbwa n bambile ta, nemenɛ anɔ la Korowii aa chag mɛ la. A taa n che dɛ bol nɛra waa dɛɛ pa bole. An gela n bole pae togre nɔ, dɛkalkɛ waa n Mɛɛ waa tom mɛ la aa kpɔa tɛ mɛ la gboo mɛɛ ɛ dɛ gel n bambile wa. 31Dɛ n ŋɔ mɛɛ di danseɛ tɛ n gbagba aa, nɛra ɛɛ ŋɔɔ nyosonee mɛɛ teŋe. 32Kɛ nomɛl lole dɛ di danseɛ dɛɛ tɛ mɛ, asɛ n jemɛ kɛŋɔ o danseɛ dii ɛ kpela. 33Jɔn bee he tomɛ he toroma asɛ o di mɛ kasinteŋ la danseɛ bagle heya. 34Maa n te kpɔe dɛɛ dawɛ nɛwɛnyini nɛɛ ó di mɛ danseɛ. N dɛ bol anɔ ásɛ he yarada Korowii ó won lɛ heya. 35A gɛ Jɔn nɔ fa do kɛ kandea baa choŋu wɛɛ chaah bɔr kohona, asɛ hɛɛ nyin o bɔr chaahna la som dɛ na tama mɔɔ. 36"Kɛ n dɔ danseɛ bɛl waa kpega dɛ gwaa Jɔn danseɛ waa baa di tɛ mɛ la kwara. Anee kɛ toma n Mɛɛ Korowii aa kpɔa do n nɔn ta ŋɔ ń ɛ la. Anee dɛɛ bagle kɛ onee tom mɛ. 37Asɛ n Mɛɛ la waa tom mɛ laanee dɛɛ di mɛ danseɛ. He ta o taa noɛ bwa a ba ɛ kɛŋɔ he na o sie bɔr ka, 38he ta o waa la ge kpɔe do he bambile bini, dɛkalkɛ he ta nɛn waa tomɔ he be la yaradae. 39He swɛɛ siwi dɛɛ kure Korowii Tɔn la, asɛ dɛɛ lii kɛŋɔ hɛɛ dɔ mkpa aa wola jaga dɔe le a ta. Asɛ gɛ tɔn nɔ bini waa gee di danseɛ dɛɛ tɛ mɛ. 40Kɛ haa nyin kɛ he ba n be dɛ́ ba dɔ mkpa la. 41Maa sɔn nyin nɛwɛnyini be. 42He te, n jemɛ heyaa dɛ jemɛ kɛŋɔ he bambile ta Korowii waa lawɛ. 43N Mɛɛ Korowii sɔn nee n ba he vɛɛh mɛ, kɛ dɛ nomɛlee fe bala o gbagba sɔn ta naa, he fe ɛɛ no o bee. 44He dɛ nyin sɔn dɔŋa be, kɛ a ta wehiah ɛɛ tɛ heyaa kɛŋɔ hé nyin sɔn Korowii te be. He do ken aa, ɛrɛɛ hɛɛ ba wona dɛ yarada mɛ nɔ? 45"He bɛ dɛɛ lii kɛŋɔ menee dɛ che Korowii sie dɛɛ bagle he wechɔga haa ɛa. Me laa. Mosis haa kpɔ he hwɛga bwa do o nɛɛ la, on dɛɛ bagla. 46He fe yaradao waa, he fe yarada n ge, dɛkalkɛ onee chwerɛ n waa o tɔn bini. 47Haa wola waa waa chwera yaradae nɔ, ɛrɛɛ hɛɛ ba wona yarada n waɔ?"

will be added

X\