Jn 4

1Farisii tena la noɔ kɛŋɔ Yeesu berɔ dɛɛ dɔ nɛra kohona dɛɛ sɔ nɛra Korowii nee kohona dɛɛ gwaa Jɔn. 2Kasinteŋ, dɛ Yeesu gbagba aa nɛra Korowii nee sɔ. Dɛ o habɔteŋra laanee dɛɛ sɔ ba Korowii ne. 3Yeesu aa no gɛ baa dɛ bol o waa la, o le Judia harɛ dɛ́ kaa Galilia harɛ ta. 4Dɛ Samaria harɛ taa chɛ kɛ o kpɔ dɛ won kaa Galilia harɛ ta. 5O baa le Samaria bwɛɛ bɛl baa dɛ yerɔ Seka la ta. Dɛ a gɛ bwɛɛ la ne harɛ la Jekɔb aa kpɔa tɛ o bie Josef la aa jaŋɛ. 6Dɛ Jekɔb kɔlɔŋ bɛl lɔ bela. Yeesu aa vala dɛ koh la, o kaa so kɔlɔŋ la nyoa. Dɛ wee chegɛ nyufala. 7Samaria haah bɛl balɔ ŋɔ ó ba dɔ ne, asɛ Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Tɛ mɛ nee ń nyɔ." 8Dɛ Yeesu habɔteŋra la kaa bwɛɛ la ta dɛ́ ka nyin kondikwaa ba. 9Belaa haah la nyoa kpo, o chaŋo ŋɔ, "Fini te Juda te dɛ soŋe Samaria haah ne aa?" Dɛ Juda tena dɛ kɔgɛ Samaria tena taeh, dɛ baa sɛh ba ne baa pɛ numoli ne loga kwara. 10Anee Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Dɛ he fe jemɛ kon Korowii aa dɛ nyin he tɛɛ nɔ, dɛ jemɛ naate waa dɛ soŋe nee nɔ naa, he fe ɛɛ soŋoo ásɛ o fee tɛɛ nee aa won tɛɛ mkpa." 11Belaa haah la ŋɔ, "Nomoa, bule nɔ aa luŋa, asɛ haa wola kon baa kpɔa dɛɛ ta kɔlɔŋ dɔe nɔ, lee hɛɛ ba a gɛ nee aa dɛ tɛ mkpa nɔ dɔe yɔ? 12He dɛ lii kɛ he gwaa ya naa Jekɔb waa tɛ yaa a gɛ bule nɔ la kɛɛ? O ne o bii ne o kondɛɛra bwaa fa dɛ nyɔ nee bule nɔ ta." 13Belaa Yeesu chaŋo ŋɔ, "Nomɛlbwa waa nyɔ nee nɔ la, nyɔgre ɛɛ kpoo ja. 14Kɛ nomɛlbwa waa nyɔ nee maa dɛ tɛo la te, nyɔgre aa on kpo bwa. Nee maa tɛo la ɛɛ ɛo kɛŋɔ bule o bini dɛɛ bule nee aa dɛ tɛ mkpa aa wola jaga dɔe bwa." 15Belaa haah la ŋɔ, "Nomoa, amɔ te, tɛ mɛ a gɛ nee la ane asɛ nyɔgre bɛ men kpo kpa, asɛ n bɛ bonɔ ba ba dɔ nee kpa." 16Anee Yeesu ŋɔ o be ŋɔ ó ka yerɛ o jaa ba. 17Asɛ o ŋɔ, "N ta jaa dɔe." Belaa Yeesu ŋɔ, "Dɛ he ŋɔ he ta jaa dɔe yaa, kpelaa he ŋɔ. 18He yalɛ baala banue bwa, kɛ onɔ la he ne waa lole taraken la, he jaa laa on, anomanta kpelaa he ŋɔ." 19Asɛ haah la ŋɔ, "Nomoa, maa naa nɔ, Korowii keamee hen. 20Bwe nɔ taa ya Samaria tena naanar faa tomɛ Korowii saŋ la. Aah ɛrɛ waa he Juda tena ŋɔ Jerusalamee chɛ Korowii toma nɔɔ?" 21Belaa Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Kasinteŋ, aa ba tel saŋ bɛlee nɛra aa wola Korowii tomɛ bwe nɔ ta, baa on tomɛ Jerusalam ge. 22He Samaria tena te, ɛɛ he gee ɛ te, kɛ haa kon haa dɛ tomɛ jemɛ. Kɛ ya Juda tena te jemɛ kon yaa dɛ tomɛ, dɛkalkɛ ya nɛɛ aa ba chega asɛ Korowii lɛ nɛwɛnyina bwa. 23Korowii toma te lɔ bambile bini. Aa ba tel saŋ bɛlee, asɛ nɛra baa dɛ tomɛ Korowii kpela kpela la che o Domadɛɛge la ta dɛɛ tomɔ bambile bini, dɛɛ tomɔ kasinteŋ ne, dɛkalkɛ gɛɛ wɛɛ nyin kɛ baa tomɔ. A gɛ tɔpere la telo tonɛ. 24Korowii ɛ lileo. Anomanta dɛ ya dɛ tomɔ waa, yá che o Domadɛɛge kpegri ta dɛ kpɔ kasinteŋ dɛɛ tomɔ bambile bini." 25Anee haah la ŋɔ o be ŋɔ, "N jemɔ kɛŋɔ ya Lɛɛ la baa dɛ yerɔ Kristo la ɛɛ bao. O balaa, wɛɛ bagle yaa wobɛlbwaa." 26Asɛ Yeesu ŋɔ, "Onee he ne wɛɛ bol waa la. Kristo laanee men." 27Belaa Yeesu habɔteŋra la ba. Baa baa na o ne haah naa chega dɛɛ bol waa la, a ɛɛ ba anebɛlbwa. Kɛ ba bɛlbwa ge ta berɛ won bɔɔ haah la kon la waa dɛ nyin Yeesu be. Bɛlbwa ta wone bɔɔ Yeesu wee la aa bala o ne haah la ɛɛ bol waa la. 28Haah la gel o vii waa dɛ ba o ne nee dɔe la bela dɛ chwa la bwɛɛ la ta ka ŋɔ bela tena be ŋɔ, 29"Hé ba ba na noo! Baa bɛl wono bagle n waa maa dɛ ɛ bwa! Jamɔ Kristo laanee kɛɛ?" 30Haah la aa ŋɔ gɛ la, bela tena chwao le ba bwɛɛ la ta dɛɛ ba Yeesu be. 31Haah la aa kaa bwɛɛ la ta la, Yeesu habɔteŋra la soŋo jande jande ŋɔ, "Nomoa, lɛ kondikwaa di!" 32Belaa Yeesu ŋɔ, "N dɔ kondikwaa ane haa wola a waa jemɛ." 33Anee o habɔteŋra la ɛɛ pɛɛ dɔŋa ŋɔ, "Nomɛl baa tɛo kondikwaa o di gbaɔ?" 34Belaa Yeesu ŋɔ, "N kondikwaa kɛ maa dɛ ɛ n Mɛɛ waa tom mɛ la tetoora, ne kɛ maa ɛ o toma waa tɛ mɛ la bwa tonɛ. 35He laa yon ŋɔ ba du kwa aa, korobie anaarɛɛ aa di mɔɔ baa koma la aa? Kasinteŋ, he bɛ chɔ. Hé ta sie na koo kwaa bwa aa bea ne koma gɛ! 36Nɛn waa komɛ kwaa dɛɛ tɛ Korowii la dɛ dɔ o kembɔr. Nɛwɛnyinaa naate ɛɛ komɛ, dɛɛ lɛɛ ba ásɛ ba dɔ Korowii mkpa aa wola jaga dɔe bwa la, ásɛ naate ne nɛn waa dua la bwa sie lɛ. 37Baa ŋɔa, 'Bɛlee dɛɛ du, bɛl gee komɛ' la, kpelaa. 38N waa nɔ maa gela hɛɛ bagle nɔ, a do kɛŋɔ maa gela hɛɛ komɛ kwaa bela haa wola parɛ la. Bane tɔ sie koh mɔɔ he baa na som la." 39Samaria tena baa lɔ bwɛɛ la ta kɛrɛdɛ yarada Yeesu, dɛkalkɛŋɔ haah la ŋɔ ba be ŋɔ, "O bol waa maa dɛ ɛ bwa n be." 40Anomanta Samaria tena la aa ba Yeesu be la, ba soŋo ŋɔ ó so ba be. O soge ba be tɔpera anɛ dɛɛ bag ba Korowii Wa. 41Yeesu waa waa dɛ bol la gelɔ nɛra pirim berɛ yarada o waa la ja, 42dɛ ŋɔ haah la be ŋɔ, "A ta ɛɛ kɛŋɔ he waa haa bola la gboo gela ya yaradao. Ya gbagba ge aa kpɔ deŋne no o waa la name la, anee gela ya yarada dɛ jemɛ kɛŋɔ nɛra bwa Lɛɛree nɔ kpela." 43Yeesu aa di tɔpere anɛ bela la, o le bela dɛɛ kaa Galilia harɛ. 44O gbabir fa bolɔ ŋɔ, "Korowii keame bɛlbwa ta sɔn dɔe o gbagba bwɛɛ bwa." 45Waa jo Galilia harɛ la, bela tena lɛo silɛɛ ne, dɛkalkɛŋɔ baa la Galekaa dii Jerusalam la, ba na waa waa ɛa Galekaa dii la ta bwa. 46Yeesu la Galilia bwɛɛ Keena. Belaa o faa kpɔ nee berɛ sen la. Waa la bela la, dɛ Abane nomoa bɛl bibaa bwara dɛ weo Kapeeneɔm. 47Nomoa la aa noa kɛŋɔ Yeesu le Judia harɛ ba Galilia harɛ la, o ba o be dɛ ba soŋo ŋɔ ó la Kapeeneɔm dɛ́ ka chah o bie waa dɛ ba sewa la. 48Belaa Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "He bɛlbwa ta nyokpowaa ne wekpega ane nae yaa, haa men yarada bwa." 49Asɛ nomoa la soŋo ŋɔ, "Nomoa, yá kaa. A waa laa aa, n bie la ɛɛ sewɔɔ." 50Anee Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Dɛɛ la he bwɛ, he bie la ɛɛ gbaŋroo!" Baa la yarada Yeesu waa waa bola la, dɛ berɛ kaa o bwɛ. 51Waa dɛ kaa la, o bonɔɔna chemo ŋwɛnɛ ta, dɛ ŋɔ o be ŋɔ, "He bie la gbaŋrɔ!" 52Belaa o bɔɔ ba saŋ la yiso o bie la weela la nyoa aa ba harɛ, asɛ ba ŋɔ, "Dɛ ɛ webaŋa dɔŋ beŋkpoŋ saŋee o bɔwɔrɔba la le o nɛ." 53Belaa nomoa la lii kɛŋɔ a gɛ saŋ la tentenee Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "He bie la ɛɛ gbaŋroo" la. A taa a che o ne o dem tena bwa yarada Yeesu waa la, dɛ kpɔ ba te tɛo. 54Yeesu aa le Judia harɛ ba Galilia harɛ la, nyokpowaa nɔɔ jaa nɛɛ waa ɛa.

will be added

X\