Jn 21

1A habɔɔ la, Yeesu kpɔ o te ba bagle o habɔteŋra la Tibeerias Moo la ta ja. Kenii a ɛ ba nao. 2Dɛ o habɔteŋra Seemɔn Pita ne Tɔmas baa dɛ yerɔ Kpar la, ne Nataaneɛl waa le Keena waa lɔ Galilia harɛ ta, ne Sebedii bii, ne ba bini banɛ pɛo so. 3Asɛ Seemɔn Pita ŋɔ o bala la be ŋɔ, "N dɛ la ń ka ta asau." Anee ba ŋɔ, "Amɔ te ya ne hɛɛ lao." Asɛ ba bwa ka jo gbera bini dɛ ka ɛ toma aaa tɔɔ ba per, dɛ ba ta komɛlbwa dɔe. 4Tɔ aa pera la, dɛ Yeesu chegɛ nee nyoa bela, kɛ o habɔteŋra la aa nao la, ba ta jemɛ kɛ onee. 5Belaa o yer ba ŋɔ, "Bwɛɛla, he ta pɛŋa dɔe yaa?" Anee ba ŋɔ, "Ɔɔh, ya ta komɛlbwa dɔe." 6Asɛ o ŋɔ, "Hé ta asau la ta gbera la dig bɔr, hɛɛ dɔ anee." Belaa ba ta do bela, asɛ asau la lawɛ pɛŋa kohona, ba ta wone tɛro do gbera la bini. 7Anee Yeesu habɔteŋre waa dɛ nyinu kohona la ŋɔ Pita be ŋɔ, "Ya Dɔɔree." Dɛ Seemɔn Pita foo o batakaare bil. Waa noa kɛŋɔ ba Dɔɔree la, o berɛ kpɔ do, dɛ le nee la ta. 8Asɛ Yeesu habɔteŋra la kar la tawɛ gbera la dɛ tɛr asau la ne pɛŋa la teŋɛ dɛ ba ta baŋ, dɛkalkɛ dɛ ba ne baŋ aa jaŋɛ kohona. Wɛɛ ɛ nagale lafaa. 9Baa baa chuge la, ba na hɔla nii asɛ pɛŋe dawɛ a doa, asɛ paanoo chɔ bela. 10Asɛ Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé kpɔ pɛŋa haa lawa la ane ba." 11Belaa Seemɔn Pita ka jo gbera la bini dɛ tɛr asau la le baŋ, dɛ pɛŋejena su o bwa. A lɔ lafa fifraanue dɛ atoro, kɛ a ne a wara bwa, asau la bobɛlbwa ta kɛɛrɛ. 12Asɛ Yeesu ŋɔ, "Hé ba chɔɔ nyoa." O habɔteŋra la bɛlbwa ta wone lɔ bambile dɛ pɛɛro o nɛnsoo, dɛkalkɛ dɛ ba jemɔ kɛŋɔ ba Dɔɔree. 13Asɛ Yeesu ka kpɔ paanoo la tɛɛ ba, dɛ kpɔ pɛŋe la tɛɛ ba gɛ tenten. 14Korowii aa iru seo ta la, anɔɔ jaa tooro waa kpɔ o te bagle o habɔteŋra la. 15Belaa baa di kwaa tonɛ la, o bɔɔ Seemɔn Pita ŋɔ, "Jɔn bie Seemɔn, he dɛ nyin mɛ dɛ gwaa banɔ nɔ naa?" Anee Pita ŋɔ, "Ɔɔh, n Dɔɔ, he jemɔ kɛŋɔ n dɛ nyin he wa." Anee Yeesu berɛ ŋɔ, "Dɛɛ nyini n pebiiri nɛ." 16O berɔ pɛɛro nɛɛtena ŋɔ, "Jɔn bie Seemɔn, he dɛ nyin mɛ naa?" Anee o ŋɔ, "Ɔɔh, n Dɔɔ, he jemɔ kɛŋɔ n dɛ nyin he wa." Anee Yeesu ŋɔ, "Dɛɛ nyiŋi n peera nɛ." 17Yeesu berɔ kwaa pɛɛro tooro tena ŋɔ, "Jɔn bie Seemɔn, he dɛ nyin n waa aa?" Waa nɔ gelɔ Seemɔn Pita bambile chɔg kohona kɛ waa bera bɔɔro tooro tena ŋɔ, "He dɛ nyin n waa" la. Asɛ o ŋɔ, "N Dɔɔ, he jemɛ wobɛlbwa, he gbabir jemɔ kɛ n dɛ nyin he wa." Anee Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Dɛɛ dɛɛ n peera. 18Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, he faa ɛ bonɔɔ la, he won kriso vɔwa dɛ kaa bela bwa haa dɛ nyin. Kɛ dɛ he baa hwɛɛhraa, hɛɛ tɛr nɔɔraa asɛ nomɛl vɔrɔwe dɛ kaa he ne bela haa wola nyin laŋa." 19O bol anɔ dɛ kpɔ ɛɛ bagle seo la soo Pita aa dɛ ba sewa, á che a ta Korowii dɔ jirima. Waa bol gɛ tonɛ la, o ŋɔ Pita be ŋɔ, "Dɛɛ teŋɛ n nɛ." 20Baa dɛ kaa la, Pita keo nyiŋi dɛ na kɛŋɔ o dɔŋ habɔteŋre Yeesu aa dɛ nyinu kohona la teŋɛ ba nɛ. Onee fa soga kpagɛ Yeesu gɛ saŋ o ne o habɔteŋra la aa chema tig ta, asɛ dɛ bɔɔro naate waa dɛ ba o lee tɛ la. 21Pita aa nao la, o bɔɔ Yeesu ŋɔ, "N Dɔɔ, aah baa nɔ ge sɛh?" 22Belaa o chaŋo ŋɔ, "Dɛ n dɛ nyin kɛ o so le dɛ ka tel saŋ maa ba kwaraa naa, he waanee yaa? Hé te dɛɛ teŋɛ n nɛ!" 23Yeesu aa bol gɛ la, dɛ o habɔteŋra la dɛ bol bobɛlbwa ŋɔ, amɔ ba dɔŋ habɔteŋre la aa sewɛ bwa. Kɛ gɛ laa Yeesu ŋɔ. Waa waa bolaa kɛŋɔ, dɛ o dɛ nyin o habɔteŋre la so ka tel gɛ saŋ waa ba naa, Pita waane laa. 24A gɛ habɔteŋre nɔɔ bagle gɛ waa nɔ dɛ chwerɛ a bwa bil. Ya jemɔ kɛŋɔ a ɛ kpela. 25Waa Yeesu aa ɛa warɔ taeh. A bwa laa ba chwerɛ do tɔne ta. Dɛ ba fe wono chwerɛ a bwa do tɔne ta naa, a gɛ tɔne la fe aa bɔr dɔe ba dɛ jo harɛ nɔ ta.

will be added

X\