Jn 19

1Belaa Paelet gel o soojare ka lawɛ Yeesu, dɛ lɔɔro bampɔrɔ ŋwɛɛra ne. 2Ba koh o baah mugla waa dɛ kpɔ sɔɔhne sɔh koogbɛrɛ piu, dɛ kpɔ yaswɛm bɛl o do kɛŋɔ ba bela koranar wur ken dɛ doo. 3Dɛ ba dɛ ba o be dɛɛ si, "Woowo, Juda tena kooro!" dɛɛ kpaa o lwɛrɛme. 4Baa ɛo gɛ la, Paelet le buse ja dɛ ba ŋɔ Juda tena la be ŋɔ, "Hɛ́ɛ no bonɔ, mɛɛ le o ne busee tɛ heya, ásɛ he jemɛ kɛ n ta wobɛlbwa o nɛɛ nae dɛ́ che a ta dɛ pao bolchɔge." 5Anomanta o gelɔ Yeesu le buse, dɛ sɔɔhne koogbɛrɛ piu, asɛ o do wurswɛm la. Asɛ Paelet ŋɔ ba be ŋɔ, "Onee la." 6Sɔfonomonome ne nɛra baa dɛ daah Korowii Dea la aa nao la, ba kpɔ takpeg ŋɔ, "Gel ba kpoo! Gel ba kpaaro pɛl dagagre ta!" Anee Paelet chaŋ ba ŋɔ, "Hé gbagba ba kpɔɔ ka kpaa pɛl dagagre ta. N te ta wobɛlbwa o nɛɛ nae dɛ́ che a ta dɛ gel ba kpoo." 7Belaa Juda tena la berɛ chaŋo ŋɔ, "Ya dɔ mmara bɛl waa dɛ bagle kɛ o chɛ kpoe, dɛkalkɛ o dɛ yerɛ o te Korowii Bie." 8Paelet aa no gɛ waa nɔ la, a taa o berɛ ɔmɛ kohona kwara. 9Anomanta o berɔ jo koodem bela, asɛ dɛ ka bɔɔ Yeesu ŋɔ, "Lepetenee he leɔ?" Kɛ o ta on chaŋɛ. 10Anee o berɛ bɔɔro ŋɔ, "Haa men chaŋe kɛɛ? Haa jemɛ kɛŋɔ n dɔ kpegri dɛ won gel ba foori ta, dɛ berɛ won gel ba kpaare pɛl dagagre ta kɛɛ?" 11Asɛ Yeesu ŋɔ, "Korowiirii sɛah dɛ gel he dɔ kpegri n nɛ. O fe ta sɛɛh yaa, he fe ta kpegri dɔe n nɛ. Nɛn waa lee mɛ tɛ dɛ gel he dɔɔ mɛ la wechɔga gwaa he kwa." 12Paelet aa no gɛ la, dɛ o dɛ nyin ŋwɛnɛ bɛl dɛ fee kpɔ Yeesu ta ó kaa. Ate nɛnlaa la kpɔ takpeg dɛɛ ŋɔ, "Nomɛlbwa waa dɛ yerɛ o te kooro la ɛ Room Koojen Siisa dɔm! Anomanta dɛ he kpɔ baa nɔ ta aa, amɔ dɛ Room Koojen la dɔmee hen!" 13Paelet aa no gɛ la, o kpɔ Yeesu le buse dɛ ba so bela waa soga dɛɛ bol waa dɛɛ pa bole la. Bwea nee ba mao o ir nyundua. Juda tena dɛ yerɛ bela Gabata. 14Awola la ɛ tɔpere Juda tena bwa aa dɛ kpɔ ba te dɛ daa kondikwaa dɛɛ cheg dɛ́ won di Ona Tɔpere waa lɔ ba Galekaa la ta la. Dɛ wee tel nyufala tonɛ, asɛ Paelet ŋɔ ba be ŋɔ, "He kooro laanee la!" 15Anee ba nyɛg kohona ŋɔ, "Gel ba kpoo! Gel ba kpaaro pɛl dagagre ta!" Asɛ Paelet bɔɔ ba ŋɔ, "He kooro gbabirii he ŋɔ ń gel ba kpaaro pɛl dagagre ta naa?" Anee Sɔfonomonome la chaŋo ŋɔ, "Ya ta kooro bɛlbwa dɔe ka ja Koojen Siisa nɛ!" 16Ate Paelet kpɔ Yeesu tɛɛ ba ŋɔ bá ka kpaaro pɛl dagagre ta. Asɛ soojare la kpɔɔ kaa. 17Ba kpɔɔ le koodem bela dɛ gel o che dagagre baa dɛ ba o kpaara pɛl o ta la dɛ ba tel bobɛl baa dɛ yerɛ bela Nyuhog Bɔr, asɛ Juda tena gee yerɛ bela Gɔlgɔta. 18Baa tel bela la, ba kpaaro pɛl dagagre la ta. Ba kpaa nɛra banɛ ja o nɛ, bɛl do o dig ta, asɛ bɛl ge do o gal ta, asɛ o do ba bwa baah ta. 19Belaa Paelet gel ba chwerɛ waane ka pɛl Yeesu dagagre la nyundua. Waa baa chwera laanee kɛ, |scJUDA TENA KOORO YEESU WAA LE NASARƐT LAANEE LA|d. 20Dɛ bela ne Jerusalam aa jaŋɛ, anomanta Juda tena kɛrɛdɛ bwa na gɛ waa la dɛ kura. Ba chwera Juda tena wobol ne Room tena wobol ne Grik tena wobol ta. 21Anomanta Juda tena Sɔfonomonome la ŋɔ Paelet be ŋɔ, "Gɛ haa chwera ŋɔ, 'Juda tena kooroo on' nɔ aa were. Chwerɛ ŋɔ 'Onee ŋɔa Juda tena kooroo on.' " 22Anee Paelet chaŋe ŋɔ, "N te dɔɔ chwerɛ tonɛ." 23Soojare la aa kpaa Yeesu pɛl dagagre ta tonɛ la, ba bɔne o laala bini bɔre anaarɛ, asɛ bɛlbwa kpɔ beŋkpoŋ. Kɛ o batakaare waa doo lɔga la te, ba sɔɔh kombir, ba ta bobɛlbwa nyarɛ pɛ. 24Anomanta soojare la ŋɔ dɔŋa be ŋɔ, "He bɛ gel ya kɛɛro. Hé gel ya ta chacha, naate waa di la ó kpɔ." Ba chwerɛ Korowii Tɔn bini ŋɔ, "Baa kpɔ n laalaa bɔne dɔŋa, dɛ ta chacha dɛ́ na naate waa di n batakaare." Gɛ baa chwera laanee soojare la ɛ, dɛ gel a ɛ kpela. 25Dɛ Yeesu nya ne Yeesu nyajen ne Kliopas haah Mɛɛre ne Mɛɛre waa le Magdala la chegɛ Yeesu dagagre la jwɛɛh bela. 26Yeesu aa na o nya ne o habɔteŋre waa dɛ nyinu kohona la kɛŋɔ baa chegɛ dɔŋa jwɛh, asɛ o ŋɔ o nya be ŋɔ, "N nya, he biee la," 27dɛ ŋɔ o habɔteŋre la ge be ŋɔ, "He nyaa la." Le awola la, o habɔteŋre la lawɛ Mɛɛre kaa o dem o ka so o be. 28A habɔɔ Yeesu aa naa kɛŋɔ o wobɛlbwa tonɔ la, o ŋɔ, "Nyɔgre dɛ kpo mɛ," ásɛ waa aa lɔ Korowii Tɔn bini la ɛ kpela. 29Dɛ vii bɛl ne sennyɛga chegɛ bela, asɛ ba kpɔ komɛl kɛŋɔ yabii vɔwɛ daa bɛl baa dɛ yerɔ hesop dajaŋ ta, dɛ kpɔ li sennyɛga la dɛ kpɔ su o nyoa ó nyɔ. 30Yeesu aa nyɔa tonɛ la, o ŋɔ, "A tonɔ," asɛ dɛ gure o nyu dɛ gel o doma le, o sewɛ. 31Dɛ awola tɔpere la ɛ tɔpere Juda tena aa dɛ kpɔ ba te, dɛkalkɛ tɔɔ peraa dɛ ba jo Ona Tɔpere waa ɛ ba tɔpejen tenten la ta. Dɛ baa nyin kɛŋɔ Yeesu ne nɛra la sagɛ ka tel tɔpejen la ta. Anomanta ba kaa soŋe Paelet ŋɔ ó gel soojare kuugi ba nakpale bá sewɛ warane, ásɛ ba dɔ bɔr laa ba kpɔ dagagre la ta. 32Baa soŋe ŋwɛnɛ la, soojare la kaa kuugi nɛra la baa kpaa ba ne Yeesu pɛl dagagre ta la, nakpale. 33Baa tel Yeesu be la, ba nao kɛŋɔ o te dɔɔ sewɛ, anomanta ba ta o te nakpale kuuge. 34Kɛ soojare la bɛl kpɔ lampea dɛ yagɛ Yeesu loŋi ta. Bug la ta, chal ne nee le. 35Naate waa di waa nɔ danseɛ la naa siwi ne, dɛ jemɛ kɛŋɔ kasinteŋii, dɛɛ bola ásɛ he ge no dɛ yarada. 36Anɔ gelɔ waa baa chwera Korowii Tɔn bini ŋɔ, "Baa o hog beŋkpoŋ kwaraa ku" la ɛ kpela. 37Ba chwerɛ Korowii Tɔn la bobɛl ge ŋɔ, "Baa nyiŋi nɛn baa yagɔ lampea ne laanee." 38Anɔ bwa habɔɔ la, baa bɛl waa le Arimatea baa yerɔ Josef la Paelet be dɛ ka soŋo Yeesu lale. Dɛ a gɛ Josef nɔ dɛ teŋɛ Yeesu nɛ, kɛ o koh Juda tena ɔma waa dɛɛ sɔh o te a gɛ bɔr. Paelet tɛo ŋwɛnɛ ŋɔ ó ka kpɔ lale la kaa, asɛ o ka kpɔɔ kaa. 39Nikodeemɔs waa la Yeesu be jwaana bɛl la, o ne Josefoo la Yeesu hugribɔr bela. Nikodeemɔs la konsɔɔhsoma baa kpɔa dɛɛ fɔgle ba lala ne bela. A kan dɛ do tɔgre dɛ ɛ men baa kpɔa dɛ ɛ paanoo la baage del. 40Ba nɛra banɛ la kpɔ Yeesu lale la dɛ kpɔ konsɔɔhsoma la fɔglo, dɛ kpɔ yapoŋ vɔrɔwo, gɛ Juda tena aa dɛ ɛ ba lala dɛɛ hug ba la. 41Bela baa kpo Yeesu la, dɛ ba du daa ane bela, asɛ ba forɛ lalbɔɔ bwe bɛl ta kɛŋɔ dea ken. Dɛ ba ta nomɛlbwa o bini huge bwa. 42Dɛ lalbɔɔ la bɛne bela, asɛ ba Ona Tɔpere ge telo tonɛ, anomanta ba denɔ kpɔ Yeesu ka huge o bini.

will be added

X\