Jn 17

1Yeesu aa bol waa nɔ tonɛ la, o ha sie dɛ nyiŋi nyundua asɛ dɛ jam Korowii ŋɔ, "N Mɛɛ, tɔpere la telo. Tɛ men maa ɛ he Bie jirima ásɛ n ge won kpɔ jirima tɛɛ. 2He tɛ mɛ kpegri nɛra bwa nɛ, asɛ n won kpɔ mkpa aa wola jaga dɔe tɛ nɛra haa kpɔ ba tɛ mɛ la. 3Banɔ la baa jemɛ dɛ jemɛ kɛ he gboo Korowii kasinteŋ la, dɛ berɛ jem mɛ kɛ menee Yeesu Kristo haa tomɔ la, banee dɛ dɔ mkpa aa wola jaga dɔe la. 4N tɛɛ jirima harɛ nɔ ta kɛŋɔ maa tonɛ toma haa kpɔa do n nɔn ta ŋɔ ń ɛ la bwa. 5Anomanta, n Mɛɛ, maa chegɛ he sie taraken nɔ, tɛ mɛ jirima n ne haa dɔa wubwa mɔɔ dɛ ta harɛ nɔ la. 6"Nɛra haa lee ba le harɛ nɔ ta nɛra bini dɛ kpɔ ba tɛ mɛ la, n gelɔ ba jemɛ kɛrɛdɛ. Henee dɔɔ ba dɛ kpɔ ba tɛ mɛ, asɛ ba sɛh dɛɛ teŋɛ he waa la ta. 7Taraken ba jemɔ kɛŋɔ komɛlbwa haa tɛ mɛ la, he bee a le. 8N bol waa haa bag mɛ la bag ba, asɛ ba sɛh a ta. Ba jemɔ kɛrɛdɛ kɛŋɔ he bee n le ba, dɛ yarada kɛ henee tom mɛ. 9N dɛ soŋe dɛɛ tɛɛ ba. Harɛ nɔ ta nɛra bwa laa n soŋe dɛɛ tɛ. Banɔ la haa kpɔ ba tɛ mɛ laanee n soŋe dɛɛ tɛ, dɛkalkɛ henee dɔɔ ba. 10N komɛlbwa ɛ he kon, asɛ he ge komɛlbwa ɛ n kon. Ba waa n dɔ jirima. 11N dɛ ba he be bela. Maa harɛ nɔ taa bigri, kɛ ba te ɛɛ ka harɛ nɔ taa. Anomanta, n Mɛdɛɛge, kpɔ sɔn haa tɛ mɛ la kpegri tɔ ba nɛɛ kɛrɛdɛ ásɛ ba ɛ beŋkpoŋ gɛ n ne haa ɛ beŋkpoŋ la. 12N faa lɔ ba be la, n kpɔ sɔn haa tɛ mɛ la kpegri tɔ ba nɛ, ba bɛlbwa ta n nɔn ta nyogrɛ, nemenɛ onɔ la baa chwerɛ o waa he Tɔn bini ŋɔ wɛɛ nyogroo la, o gbosoroo nyogra, ásɛ he Tɔn bini waa la ɛ kpela. 13"Taraken n berɔ dɛɛ ba he be bela, kɛ n taa lɔ harɛ ta nɔ, n dɛ bol waa nɔ ásɛ ba won dɔ silɛɛ maa dɔa la kɛrɛdɛ ka tonɛ. 14Maa bol he Amanesoma la bag ba la, a gelɔ ba ta nɛra baa dɔ harɛ nɔ ta gbo liire nɛɛ jae kpa, gɛ maa wola ba nɛɛ jae la. Anomanta ba hah ba. 15Maa soŋe ŋɔ hé laa ba kpɔ le harɛ nɔ ta, kɛ n dɛ soŋe ŋɔ hɛ́ɛ kee ba Bɔnsam nɛ. 16Gɛ maa wola nɛra baa dɔ harɛ nɔ ta gbo liire nɛɛ jae la, gɛɛ ba ge aa wola ba nɛɛ jae. 17Che he kasinteŋ waa la ta dɛ laa doŋa bɛlbwa kpɔ ba nɛɛ bá won ɛ he gbo nɛra. He waa ɛ kasinteŋ. 18Gɛ haa tom mɛ harɛ nɔ ta la, gɛ tentenee n gee tom ba. 19Ba nomanta n kpɔ n te tɛɛ dɛ ɛ he gbosoroo nɛn ásɛ ba ge gba won berɛ he gbosoroo nɛra, teŋa baa dɛ teŋɛ he kasinteŋ la ta nomanta. 20"Ba gbo laa n soŋe dɛɛ tɛ. Nɛra baa ba che banɔ nɔ waa baa dɛ bol ta dɛ yarada mɛ la bwaa n soŋe dɛɛ tɛ. 21N dɛ soŋe kɛ hé ɛ ba bwa beŋkpoŋ. N Mɛɛ, gɛ n ne haa ɛ beŋkpoŋ bɛl aa wola won dagre o te o dɔŋ nɛɛ la, gɛɛ mɛɛ soŋe kɛ ya ne ba won ɛ beŋkpoŋ ásɛ nɛra baa dɔ harɛ nɔ ta gbo liire bwa won yarada kɛŋɔ henee tom mɛ. 22Gɛ haa tɛ mɛ jirima laanee n ge tɛɛ ba ásɛ ba won ɛ beŋkpoŋ gɛ n ne haa ɛ beŋkpoŋ la. 23N ne ba ɛ beŋkpoŋ, n ne he ge ɛ beŋkpoŋ, bɛl aa wola won dagre o te o dɔŋ nɛ aa, anee dɛ gel ba beŋkpoŋri la won che kɛrɛdɛ ásɛ nɛra baa dɔ harɛ nɔ ta gbo liire la jemɛ kɛŋɔ henee tom mɛ dɛɛ nyin ba gɛ haa dɛ nyin mɛ la. 24"N Mɛɛ, henee kpɔ ba tɛ mɛ. N dɛ nyin kɛ ba ja n nɛɛ bela maa lole ásɛ dɛ won na n jirima haa kpɔa tɛ mɛ. He tɔ sie nyin mɛ mɔɔ dɛ ta harɛ, a waa he tɛ mɛ jirima la. 25N Mɛdɛɛge, nɛra baa dɔ harɛ nɔ ta gbo liire aa hen jemɛ, kɛ n te jemɛ, asɛ banɔ nɔ ge jemɛ kɛŋɔ henee tom mɛ. 26N gelɔ ba jemɛ, mɛɛ geloo baa jemɛ, ásɛ ba won dɛɛ nyin dɔŋa gɛ haa dɛ nyin mɛ la, ásɛ n ne ba won pɛ."

will be added

X\