Jn 16

1"N bagle heyaa waa nɔ bwa, asɛ wobɛlbwa bɛ won gel he le habɔɔ. 2Nɛra ɛɛ doŋi heyaa cheremi deene binii, asɛ a ba saŋ bɛl kɛŋɔ bá kpoo heya, dɛɛ lii kɛŋɔ Korowii tetoowaa baa ɛ gɛ la. 3Anɔ bwaa baa ba heyaa ɛɛ, dɛkalkɛŋɔ baa n ne n Mɛɛ jemɛ. 4N bol waa nɔ he be, ásɛ dɛ a baa ba gɛ naa, he won lii dɛ jemɛ kɛŋɔ n fa bol he be. N faa lɔ he be la waa maa wola he be bolɛ chɔɔ bwa la. 5"Taraken mɛɛ berɔɔ kaa Naate waa tom mɛ la be, kɛ he bini bɛlbwa ta men bɔɔrɛ bela maa dɛ ba kaala. 6Maa bol gɛ waa nɔ he be nomanta, he tea bini chɔgɔ. 7Kasinteŋii mɛɛ bol he be la, a wer tɛ heyaa kɛ ń kaa. Dɛ n ta kaalaa, Habɔchekpaa la aa he bee ba. Kɛ dɛ n baa kaalaa, mɛɛ tomɔɔ ó ba he be. 8Dɛ o balaa, wɛɛ di nɛra kasinteŋii dɛ gel ba jemɛ waa aa ɛ wechɔga, ne waa aa dɛ su Korowii siwi, ne gɛ Korowii bole pae waa aa doa. 9Wɛɛ di ba kasinteŋii ba wechɔga ɛɛ ta, dɛkalkɛ baa men yarada, 10dɛ di ba kasinteŋ waa aa dɛ su Korowii siwi la ta, kaala maa dɛ kaa n Mɛɛ be haa wola men na kpa la nomanta. 11Wɛɛ di ba kasinteŋii Korowii bole pae la ta, dɛkalkɛŋɔ Korowii bol harɛ nɔ ta kpegnɛn la waa dɛ pao bolchɔge. 12"N fe dɔ waa kohona dɛ́ bol bagle heya, kɛ aa gwaa he nɛɛ kɛ he won no a mun bug nɔ ta. 13Kɛ dɛ Korowii Domadɛɛge waa dɛ chagle Korowii kasinteŋ waa la balaa, wɛɛ pili wobɛlbwa binii tɛ heyaa hé no a mun. O gbabir nyu bini waa laa wɛɛ ba bola bagle heya. Anɔ la waa noa le Korowii be laanee wɛɛ ba bola, dɛ chagle heyaa waa a taa lɔ sie dɛɛ ba bala. 14Onee dɛ tɛ mɛ jirima, dɛkalkɛ on dɛ kpɔ n wobɛlbwa dɛ ba bol he be. 15Komɛlbwa n Mɛɛ la aa dɔa la ɛ n kon. A waa n ŋɔ Korowii Domadɛɛge laanee dɛ kpɔ n wobɛlbwa dɛ bol he be la. 16"A ka tamaa ken haa men na kpa, asɛ a berɔ ɛ tama ge aa, he na mɛ ja." 17O habɔteŋra la bane bɔɔ dɔŋa ŋɔ, "O waa nɔ waa dɛ bol nɔ munii ɛrɔɔ? O ŋɔ, a ka tama yaa on na, asɛ a berɔ ɛ tama ge aa, ya nao ja, dɛ berɛ ŋɔ, o Mɛɛ la bee wɛɛ kaa waa yaa wola on na kpa la." 18Asɛ ba ŋɔ, "Ɛrɛɛ 'a ka tama' nɔ waa bola nɔ ɛɛ bagle ɔ? Yaa a mun jemɛ!" 19Belaa Yeesu aa jema kɛŋɔ ba dɛ nyin ba bɔɔro gɛ wobol la mun la, o ŋɔ, "Amɔ maa ŋɔa ŋɔ a ka tama haa men na, asɛ a berɔ ɛ tama ge aa, he na mɛ ja nɔ, a waa hɛɛ bɔɔ dɔŋa a mun nɔ naa? 20Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, he loo ɛɛ kuu he wi, asɛ nɛra baa dɔ harɛ nɔ ta gbo liire sie lɛ. He tea bini ɛɛ chɔgoo, kɛ he tebinichɔg la ɛɛ berɛ heyaa silɛɛ. 21Dɛ lol tea lɔ haah naa, o tea bini dɛ chɔg, dɛkalkɛŋɔ o bonyɛga saŋ telo. O baa lolɛ tonaa, o dɛ soh o bonyɛga la asɛ o sie berɛ lɛ kɛŋɔ waa lolɛ bie do harɛ ta la. 22Gɛɛ a do he ge be. Taraken te, he tea bini chɔgɔ, kɛ maa berɛ ba na heyaa la taa he sie ɛɛ ba lɛɛ kohona. Gɛ silɛɛ la, nomɛlbwa aa won lɛ he be. 23Tɔpere la telaa, haa men wobɛlbwaa bɔɔ kpa. Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, dɛ he soŋe komɛlbwa n Mɛɛ be naa, wɛɛ koh n waa dɛ tɛ heya. 24He ta n sɔn kpɔe dɛ soŋe komɛlbwa bwa. Kɛ taraken te, hé kpɔ n sɔn soŋe, hɛɛ dɔɔ ásɛ he sie lɛ kohona. 25"Anɔ maa bola bagle heyaa nɔ ɛ sɛgla, kɛ tɔpere bɛl dɛ ba bala maa wola heyaa sɛgle kpa. Mɛɛ bol n Mɛɛ la waa he bee dɛ pili a bini chasee ken. 26Tɔpere la telaa, hɛɛ kpɔ n sɔnee soŋe Korowii. N ta ŋɔe ŋɔ n dɛ che he naa ta dɛ soŋe tɛ heya. 27N Mɛɛ gbabir dɛ nyin heya, dɛkalkɛŋɔ he dɛ nyin mɛ, dɛ yarada kɛŋɔ o bee n le ba. 28O bee n le dɛ ba harɛ nɔ ta, taraken n berɔ dɛɛ le bonɔ dɛ́ kaa o be." 29Anee o habɔteŋra la ŋɔ, "Taraken te haa yaa sɛgle kpa. He dɛ pili waa bini chasee. 30Ya nao name kɛŋɔ he jemɛ wobɛlbwa aa lɔ nɛn nyu bini mɔɔ wɛɛ pɛɛre. A ta chɛ kɛŋɔ bɛlbwa pɛɛre waane kpa. A gelɔ ya yarada kɛŋɔ Korowii bee he le." 31Anee Yeesu bɔɔ ba ŋɔ, "He berɔ dɛɛ yarada mɛ taraken te naa? 32Tɔpere bɛl dɛ ba, o joɔ tonɛ, he bwa dɛ ba chwae pegre kaa he deremi asɛ a ka n gbo. N ne n Mɛɛ aa lole saŋ bɛlbwa nomanta, aa n gbo kae ba. 33A waa mɛɛ bagle heyaa waa nɔ ásɛ he dɔ deŋnesɔɔhna dɛ le pɛɛ n ne haa pɛa la ta la. Hɛɛ na hɔhɔrɔwaa harɛ nɔ ta, kɛ hé lawɛ bambile, dɛkalkɛ n fagɛ harɛ nɔ ta komɛlbwa nɛ."

will be added

X\