Jn 15

1Yeesu berɔ sɛg ba ŋɔ, "Menee konduule tenten waa dɛ nɔnɛ, asɛ n Mɛɛ gee paa la. 2N kpale bɛlbwa waa wola nɔnɛ la, o teŋo dɛɛ ta, kɛ n kpale waa won nɔna la te, o dɛ kuu o nyoo ó won nɔnɛ kɛrɛdɛ. 3A chegɛ waa maa bagle heyaa la ta he do kɛrɛdɛ kɛŋɔ kpala baa kuu a nyoo a won nɔna kɛrɛdɛ la. 4Hé kpɔ he te pɛl mɛ asɛ n ge lawɛ heyaa pɛl n te. Konduule kpale aa won nɔnɛ dɛ o ta o tenten ta choŋe. Gɛ tentenee dɛ he ta he te kpɔe pɛl mɛ naa, haa wola won ɛ wobɛlbwa. 5"Menee konduule la, asɛ he gee o kpala. Dɛ he bɛlbwa choŋi n nɛɛ kɛrɛdɛ asɛ n ge lawɔ pɛl n te naa, anee o won nɔnɛ kɛrɛdɛ. Dɛ he ta n nɛɛ chegɛ te naa, haa won ɛ wobɛlbwa. 6Dɛ he bɛlbwa ta o te kpɔe pɛl mɛ naa, wɛɛ ɛo kɛŋɔ konduule kpale baa teŋo ta asɛ o hol la. Kpala aa do ken la, pae ba paa dɛɛ do nii ta, aa fuh. 7He kpɔ he te pɛl mɛ asɛ n webagla ge do he liire bini naa, he dɛ soŋe komɛlbwa haa dɛ nyin aa, hɛɛ dɔɔ. 8Dɛ he wono dɛɛ ɛ n Mɛɛ tetoowaa kɛŋɔ kpale waa dɛ nɔnɛ kɛrɛdɛ naa, wɛɛ dɔ jirimaa. Anee dɛ bagle kɛ n habɔteŋraa heyaa kpela. 9"Gɛ n Mɛɛ la aa dɛ nyin mɛ laanee n gee nyin heya. Anomanta he bɛ he te laa kpɔ n nyina maa dɛ nyin heyaa la ta bwa. 10He dɛ teŋɛ waa maa kpɔa tɛ heyaa la ta naa, haa he tenee laa kpɔ n nyina maa dɛ nyin heyaa la ta, kɛŋɔ maa teŋɛ waa n Mɛɛ aa kpɔa tɛ mɛ la ta maa wola n te laa kpɔ o nyina ta la. 11N bagle heyaa waa nɔ ásɛ he dɔ n silɛɛ dɔŋ, asɛ he sie lɛ ka tonɛ. 12Waa maa kpɔa tɛ heyaa laanee la: Hɛ́ɛ nyin dɔŋa gɛ maa dɛ nyin heyaa la. 13Nyina bɛlbwa toole dɛ gwaa kɛŋɔ nɛn aa wona koh o daamanar waa dɛ sewɛ. 14He dɛ teŋɛ n waa maa kpɔa tɛ heyaa la ta te naa, amɔ dɛ n daamanaree heya. 15Maa heyaa n bonɔɔna yerɛ kpa, dɛkalkɛ bonɔɔ naa won jemɛ o nomoa waa bini. N daamanaree mɛɛ yerɛ heyaa name te, dɛkalkɛ n gelɔ he jemɛ wobɛlbwa maa noa dɛ le n Mɛɛ be. 16He laa lee mɛ, menee le heya. Gɛ kpaldɛɛge aa dɛ nɔnɛ la, gɛɛ mɛɛ nyin kɛ he do, dɛɛ ɛ n Mɛɛ tetoowa, dɛ bɛ an gel bwa. Dɛ he dɛ ɛ gɛ naa, komɛlbwa haa soŋe n sɔn ta la, wɛɛ tɛ heyaa. 17Waa maa kpɔa dɛɛ tɛ heyaa laanee kɛŋɔ, hɛ́ɛ nyin dɔŋa. 18"Dɛ nɛra baa dɔ harɛ nɔ ta liire gbo hah heya aa, hé jemɛ kɛŋɔ menee ba tɔ sie hah. 19Dɛ he fe ɛ ba bini bane aa, ba fe ɛɛ nyin heyaa. Kɛ maa le heyaa le ba bini he ɛ n nɛra la waa ba hah heyaa la. 20Hɛ́ɛ lii gɛ n faa bol he be ŋɔ, yom ta o dɔɔ gwaalɛ la. Dɛ ba ɛɛ mɛ hɔhɔrɔwa aa, gɛɛ baa ba he ge ɛɛ. Dɛ ba teŋɛ n webagla ta naa, baa teŋɛ he ge kwaa ta gɛɛ. 21Anɔ bwaa baa ba n waa koeh dɛɛ ɛ heya, dɛkalkɛŋɔ baa naate waa tom mɛ la jemɛ. 22N fe ta balɛ dɛ ba bol waa chag ba aa, ba fe aa bolchɔgee di. Kɛ taraken baa noa dɛ laa ba liire kpɔ a ta nomanta, ba ta nyoa dɔe dɛ́ bol le kpa. 23Bɛlbwa waa hah mɛ la, dɛ o hah n Mɛɛ la ge. 24Dɛ n fe ta waa nɛwɛnyini bɛlbwa aa wola ɛɛ ka ɛ ba siwi ta te naa, ba fe aa bolchɔgee di. Kɛ ba na n nyokpowe-ɛɛla bwa, dɛ garɛ hah n ne n Mɛɛ bwa. 25Anɔ ɛ gɛ ásɛ waa baa chwera Korowii Tɔn bini la ɛ kpela kɛŋɔ, 'Ba hah mɛ pɛɛ.' 26"Mɛɛ tomɛ Habɔchekpaa laanee o le n Mɛɛ be dɛ ba he be. Onee Korowii Domadɛɛge waa dɛ bagle Korowii kasinteŋ waa la. Dɛ o balaa, onee dɛ ɛ n danseɛ. 27He gee bol n waa bagle nɛra, dɛkalkɛ chɔɔ bwaa n ne he do le.

will be added

X\