Jn 14

1Yeesu berɔ ŋɔ, "He bɛ gel he bambile chɔg! Hɛ́ɛ yarada Korowii asɛ dɛɛ yarada n ge. 2Deene lɔ n Mɛɛ Korowii dem taeh. Dɛ gɛ laa a do aa, n fe aa he bee ŋɔ n dɛ la ka kwaa sobɔr cheg heyaa bela. 3Dɛ n kaa kwaa bɔr cheg heyaa bela aa, mɛɛ berɔɔ ba asɛ dɛ ba kpɔ heyaa kaa bela maa lole, asɛ bela maa so la, hé ge do bela. 4He jemɛ bela maa dɛ ba kaala la ŋwɛnɛ." 5Anee Tɔmas pɛɛro ŋɔ, "N Dɔɔ, aah yaa wola bela haa dɛ kaa jemɛ nɔ, ɛrɛɛ yaa ba wona jemɛ ŋwɛnɛ dɛ́ ba he be bela ɔ?" 6Belaa o chaŋo ŋɔ, "Menee ŋwɛnɛ, menee kasinteŋ, menee mkpa. Dɛ nomɛlbwa ɛɛ la n Mɛɛ la bee yaa, nemenɛ ó che n nɛ. 7He fe jem mɛ kɛrɛdɛ naa, he fe jemɛ n Mɛɛ la ge. Taraken he jemɔ. Onee he na la." 8Anee Felep ŋɔ, "N Dɔɔ, bagle yaa he Mɛɛ la, ásɛ ya baah sɔɔh yaa." 9Asɛ Yeesu chaŋe ŋɔ, "N ne haa lole le saŋ la bwa nɔ, amɔ he ta wone jem mɛ mɔɔ naa, Felep? Nomɛlbwa waa na mɛ la, dɛ n Mɛɛɛ o na la. Ɛrɛɛ he berɛ ŋɔ ń bagle heyaa n Mɛɛ la nɔɔ? 10Haa yarada kɛŋɔ n ne n Mɛɛ la pɛo dɛ ɛ beŋkpoŋ, o joo mɛ n ge joo kɛɛ? N waa maa bol la bwa ta n gbabir be leɛ. N Mɛɛ laanee joo mɛ asɛ dɛɛ ɛ o toma. 11Hɛ́ɛ yarada mɛ kɛ maa ŋɔa ŋɔ, n jo n Mɛɛ asɛ o ge joo mɛ la. Dɛ gɛ laa ge aa, hé yarada mɛ n nyokpowe-ɛɛla la wa. 12Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be ŋɔ, nomɛlbwa waa yarada mɛ la, wɛɛ ɛ n we-ɛɛla dɔŋa bwa soosiwii. Wɛɛ won dɛɛ ɛ anɔ la aa gwaa n kwaa nɔ kwaraa, dɛkalkɛ mɛɛ berɔɔ kaa n Mɛɛ be. 13Asɛ komɛlbwa haa che n sɔn ta dɛ soŋe la, mɛɛ ɛo. Anɔ taa aa ba chega ń lɛ jirima tɛ n Mɛɛ Korowii. 14Dɛ he chegɛ n sɔn ta soŋe komɛlbwa naa, mɛɛ ɛo. 15"He dɛ nyin n wa aa, hɛ́ɛ dɛɛ teŋɛ n waa maa kpɔa tɛ heyaa la taa. 16Mɛɛ soŋe n Mɛɛ Korowiirii ó berɛ tɛ heyaa Habɔchekpaa ja wɛ́ɛ cha heya, dɛ soŋe dɛɛ tɛ heya, asɛ he ne o so saŋ bɛlbwa. 17Korowii Domadɛɛge laanee. Wɛɛ geloo he jemɛ Korowii kasinteŋ waa la. Nɛra baa dɔ harɛ nɔ ta gbo liire aa won yarada o Domadɛɛge wa, dɛkalkɛ baa won nao asɛ dɛ jemɔ. Kɛ he te jemɔ, dɛkalkɛ o ne heyaa lole, asɛ o so he nɛ. 18N baa kaa laa, maa heyaa ta kɛ bilalbii, mɛɛ berɔɔ ba he be. 19A ka tama, nɛra baa dɔ harɛ nɔ ta gbo liire aa men na kpa, kɛ he te ɛɛ na mɛɛ. Maa dɔ mkpa nomanta, he gee dɔ mkpaa. 20Tɔpere la telaa, hɛɛ jemɔɔ kɛŋɔ n ne n Mɛɛ ɛ beŋkpoŋ, bɛl aa wola won dagre o te o dɔŋ nɛ, asɛ n ne he ge ɛ beŋkpoŋ gɛ tenten. 21Nomɛlbwa waa lɛ n waa maa kpɔa tɛ heyaa dɛɛ teŋɛ a ta la, onee dɛɛ nyin mɛ. Nomɛlbwa waa dɛ nyin mɛ la, n Mɛɛ la ɛɛ nyinuu, asɛ n ge nyin naate, dɛ kpɔ n te baglo." 22Belaa Judas (Judas Eskareɔt la laa) pɛɛro ŋɔ, "N Dɔɔ, ɛrɛɛ hɛɛ ba he te kpɔe bagle ya gbosoo, asɛ dɛ gel nɛra baa dɔ harɛ nɔ ta gbo liire nɔɔ?" 23Asɛ Yeesu chaŋo ŋɔ, "Nomɛlbwa waa dɛ nyin mɛ la, wɛɛ dɛɛ teŋɛ n webagla la taa. N Mɛɛ ɛɛ nyinuu, n ne o bwa ba o be ya ne o so. 24Nomɛlbwa waa wola men nyin la, waa n webagla ta teŋɛ. Waa haa dɛ no nɔ ta n be leɛ, a bwa le n Mɛɛ waa tom mɛ la be. 25"N taa lɔ he be nɔɔ mɛɛ bol gɛ waa nɔ he be. 26Korowii Domadɛɛge waa ɛ Habɔchekpaa la, onee n Mɛɛ ɛɛ ba toma ó che n sɔn ta ba dɛ ba bagle heyaa wobɛlbwa, dɛɛ lii heyaa anɔ la bwa n faa bol he be la. 27Deŋnesɔɔhnaa n kpɔ dɛɛ tɛ heya, n gbabir deŋnesɔɔhnaa. Harɛ nɔ ta deŋnesɔɔhna laa, anomanta he bɛ gel he bambile teŋe asɛ hɛɛ ɔmɛ. 28"N bol he be he no kɛŋɔ 'Mɛɛ kaaloo asɛ dɛ berɛ ba he be.' Dɛ he fe dɛ nyin mɛ naa, he sie fe ɛɛ lɛo kɛŋɔ maa kaa n Mɛɛ be, dɛkalkɛ o gwaa mɛ. 29N pu sie dɛɛ bol he be mɔɔ a ba ɛ gɛ, ásɛ dɛ a ɛ gɛ naa, he yarada mɛ. 30N ne haa won bol waa kohona kpa, dɛkalkɛ harɛ nɔ ta kpegnɛn dɛ ba. O ta kpegri bɛlbwa dɔe n nɛ, 31kɛ a chɛ kɛŋɔ harɛ nɔ ta nɛra bwa jemɛ kɛ n dɛ nyin n Mɛɛ la, a waa mɛɛ ɛ anɔ la bwa waa do mɛ ŋɔ ń ɛ la. Hé ir, yá le bonɔ."

will be added

X\