Jn 13

1Aa ka tama ba di tɔpejen Galekaa la la, dɛ Yeesu jemɔ kɛŋɔ tɔpere telo kɛ ó le harɛ nɔ ta dɛ berɛ kaa o Mɛɛ be. Dɛ o dɛ nyin o nɛra baa teŋɛ o nɛɛ harɛ nɔ ta la kɛrɛdɛ dɛ ka tonɛ. 2O ne o habɔteŋra aa lɔ tig ta jɔmɔra la, Bɔnsam tɔ sie kpɔ liichɔga ba do Seemɔn Eskareɔt bie Judas bini kɛŋɔ ó le Yeesu tɛ. 3Dɛ Yeesu te jemɔ kɛŋɔ wobɛlbwa kpegrii o Mɛɛ Korowii kpɔ tɛo, asɛ dɛ berɛ jemɛ kɛŋɔ gɛ waa le o be ba la, gɛɛ o berɛ dɛɛ ba o be kaala. 4Belaa o ir kondikwaa la ta, dɛ foo o batakaare, dɛ kpɔ bwarabwaa mile chara, 5asɛ dɛ fuge nee do kon bini dɛ pa mun kpɔ dɛɛ sarame o habɔteŋra la nakpale, asɛ dɛ kpɔ bwarabwaa waa kpɔa mile chara la dɛɛ feera. 6Waa baa tel Seemɔn Pita be la, anee Seemɔn Pita pɛɛro ŋɔ, "N Dɔɔ, n nakpalee hɛɛ ba sarama aa?" 7Anee Yeesu chaŋo ŋɔ, "Haa n waa maa dɛ ɛ nɔ mun jemɛ taraken mɔɔ. A habɔɔ hɛɛ ba jema." 8Asɛ o berɛ ŋɔ, "Akai! Maa sɛh he sarame n nakpale bwa." Belaa Yeesu ŋɔ, "Dɛ he ta gelɛ n sarame he nakpale aa, amɔ n ne he toole wobɛlbwa bini kpa." 9Anee o berɛ ŋɔ, "N Dɔɔ, amɔ dɛ gɛɛ te naa, bɛ n nakpale gbo sarame ɔ. Den sarame n nɔɔra ne n nyu bwa ja." 10Anee Yeesu ŋɔ, "Nɛn waa sɔ nee la, dɛ nakpale laa o ba sarame aa, waa berɛ sɔ nee kpa, dɛkalkɛ doŋa toole o nɛ. Anomanta doŋa toole he bɛlbwa nɛ, nemenɛ he bini beŋkpoŋ." 11Dɛ Yeesu te jemɛ naate waa dɛ nyin o leo tɛ. A waa o tɔ sie ŋɔ doŋa toole ba bɛlbwa nɛ, nemenɛ ba bini beŋkpoŋ la. 12Waa sarame ba bwa nakpale tonɛ la, o berɔ kpɔ o batakaare la do dɛ berɛ ka so o soŋnibɔr, asɛ dɛ bɔɔ ba ŋɔ, "He jemɛ waa aa bala asɛ n ɛ heyaa gɛ nɔ naa? 13He dɛ yer mɛ he dɔɔ kɛɛ he nomoa aa, a ŋwɛnɛ taa, dɛkalkɛ gɛɛ a do. 14Too, taraken he dɔɔ kɛɛ he nomoa aa sarame he nakpale nɔ, gɛɛ a chɛ kɛŋɔ he gee sarame dɔŋa kwa. 15Anɔ maa ɛa nɔ chɔ le dɛ tɛ heya, hé nyiŋa dɛ gee ɛ a dɔŋa. 16Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, yom ta o dɔɔ gwaalɛ, torome ge ta nɛn waa tomɔ gwaalɛ. 17Dɛ he jemɛ gɛ waa nɔ dɛɛ ɛa ge te naa, hɛɛ na somee. 18"He bwa waa laa mɛɛ bol, dɛkalkɛŋɔ n jemɛ banɔ la maa lee ba. Anɔ gelɔ waa baa chwera Korowii Tɔn bini la ɛ kasinteŋ kɛŋɔ 'N dansom n ne waa pɛ nɔn di kondikwaa la, onee ɛɛ mɛ dɔm.' 19N pu sie dɛɛ bagle heyaa mɔɔ asɛ dɛ gɛ waa nɔ baa ba naa, he jemɛ dɛ yarada kɛ menee Kristo la. 20Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, nomɛlbwa maa tomɔ asɛ he lɛo la, dɛ menee he lɛ. Gɛɛ nomɛlbwa waa lɛɛ mɛ la ge, dɛ naate waa tom mɛ laanee o lɛ." 21Yeesu aa bol gɛ waa nɔ tonɛ la, o bambile chɔgɔ kohona, o ta wobɛlbwa kpɔe sɔɔh ba kpa, dɛ ŋɔ, "Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, he bini bɛlee dɛ lee mɛ tɛ." 22O habɔteŋra la ta wone jemɛ naate waa dɛ bol o wa, dɛ nyiŋi dɔŋa sie. 23Dɛ ba bini bɛl Yeesu aa dɛ nyinu kohona la sogo kpagɔ. 24Belaa Seemɔn Pita lɔ sie o be ŋɔ ó bɔɔro ó bagle ba bini bɛl waa ŋɔa. 25Anee o kpɔ o te pɛl Yeesu dɛ bɔɔro ŋɔ, "N Dɔɔ, ya bini umee yɔ?" 26Asɛ o chaŋe ŋɔ, "Nɛn maa dɛ ba paanoo kpɔe li dɔr tɛo la, onee dɛ lee mɛ tɛ." Belaa o kpɔ paanoo li dɔr dɛ kpɔ do Seemɔn Eskareɔt bie Judas nɔn ta. 27Waa tɛr nɔn dɛ lɛ paanoo la la, Bɔnsam den ba so o nɛ. Asɛ Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Ir ka ɛ waa haa dɛ ba ɛɛ la warane." 28Nɛra baa soga ja o nɛɛ tig ta bela la ta waa waa bola la mun noɛ. 29Dɛ Judasee chɔ ba suuga bwa nyoa. Anomanta dɛ ba bini bane dɛ lii kɛ Yeesu ken dɛ ŋɔ o be ŋɔ ó ka nyin tɔpejen la kondikwa. Dɛ gɛ laa ge aa, amɔ o ken ŋɔ ó ka tɛ nyaara suuga. 30Judas aa lɛ paanoo la dɛ di tonɛ la, o den le ba be bela kaa. Dɛ jwaanaa. 31Waa kaala la, Yeesu ŋɔ ba be, "Korowii tɛ n Nɛn Bie la jirima name, asɛ a che n nɛɛ o ge dɔ jirima. 32Dɛ a chegɛ n nɛɛ Korowii dɔ jirima aa, aa che o nɛɛ n ge dɔ jirima, dɛ dɔa taraken. 33N bii, maa he be bonɔɔ bigri bɛlbwa. Hɛɛ baa nyin n bɔree. Gɛ maa bol Juda tena nomonome be laanee mɛɛ bol he be la. Anee kɛŋɔ haa won ba bela maa kaa la. 34N dɛ do heyaa wefala ta. Anee kɛŋɔ, hɛ́ɛ nyin dɔŋa. Gɛ maa nyin heyaa la, gɛɛ chɛ kɛŋɔ he gee nyin dɔŋa. 35Dɛ he dɛ nyin dɔŋa aa, aa geloo nɛra bwa jemɛ kpela kɛŋɔ he ɛ n habɔteŋra." 36Anee Seemɔn Pita pɛɛro ŋɔ, "N Dɔɔ, leperaa hɛɛ kaalɔ?" Asɛ Yeesu chaŋe ŋɔ, "Taraken nɔ, haa won teŋɛ n nɛɛ la bela maa dɛ kaa nɔ, kɛ he ta ɛɛ ba ti mɛɛ." 37Belaa o pɛɛro ja ŋɔ, "N Dɔɔ, ɛrɛ waa maa wola won teŋɛ he nɛɛ taraken ɔ? Dɛ seo kwaraa yaa, mɛɛ koh he waa sewɛ." 38Anee Yeesu berɛ bɔɔ ŋɔ, "Kpelaa kɛŋɔ hɛɛ won koh n waa sewaa? Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, jabal-logle ne sii dɛ he tɔɔh kera atoro ŋɔ haa men jemɛ kwaraa."

will be added

X\