Jn 11

1Baa bɛlee fa lole baa yerɔ Lasorɔs. Dɛ o bwara dɛ weo. Bwɛɛ waa lɔ o ta sɔne Bɛtani. Dɛ gɛ bwɛɛ nɔ taa Mɛɛre ne o nahaah Maata ge do. 2A gɛ Mɛɛre nɔɔ fa fuge nosɔɔhsoma ɛ Yeesu nakpale dɛ kpɔ o nyumpona feera la. O nimambiee Lasorɔs o bwara aa dɛ weo nɔ. 3Asɛ o nimambii la tomɛ nɛra ba ka ŋɔ Yeesu be ŋɔ, "N Dɔɔ, he dandɛɛge la bwara dɛ weo." 4Yeesu aa no gɛ la, belaa o ŋɔ, "Serewe weela laa wɛɛ we nɔ. Gɛ aa ɛ Korowii dɔ jirima ásɛ a che a ta Korowii Bie la ge dɔ jirima waa a ba gɛ." 5Dɛ Yeesu dɛ nyin Maata ne Mɛɛre ne Lasorɔs bwa taeh. 6Kɛ waa no Lasorɔs weela waa la, o soge bela tɔpera anɛ mɔɔ. 7A habɔɔ la, o ŋɔ o habɔteŋra la be ŋɔ, "Hé gel ya berɛ kaa Judia harɛ ta." 8Anee ba ŋɔ, "N Dɔɔ, he laa baah bɛl ta bela tena fe ɛɛ nyini dɛ́ fogre bwea kpo la kɛɛ, gɛɛ he berɛ dɛɛ nyin bela laŋa taraken ja aa?" 9Anee o chaŋe ŋɔ, "Le chɔɔ wee aa le ka tel jɔmɔra wee aa jo la, dɔŋhwere fi dɛ anɛ laa aa? Dɛ bɔr chaahnɔ nɛn ɛɛ valaa, waa naa lɔ bwa, dɛkalkɛ wee leɔ bɔr chaah. 10Kɛ dɛ nɛn dɛ valɛ biro ta naa, anee wɛɛ lɔ na, dɛkalkɛ o ta kon dɔe wɛɛ chaahno bɔr. Korowiirii wola o sie chaahnɛ la." 11Waa bol gɛ tonɛ la, o berɔ ŋɔ, "Domii ya dam Lasorɔs chɔ, anomanta mɛɛ lao dɛ́ ka chumu." 12Belaa o habɔteŋra la chaŋo ŋɔ, "N Dɔɔ, dɛ domii o chɔ te naa, wɛɛ iruu dɛ dɔ bokpega." 13Dɛ Lasorɔs seo waa wɛɛ bol ba be, asɛ ba ge ta a mun noɛ dɛɛ lii o dom chɔe waa la. 14Belaa Yeesu pili a bini chasee ŋɔ, "Lasorɔs sewɔ. 15Kɛ he nomanta la, a do n som kɛ maa wola toole bela o sewɛ, dɛkalkɛŋɔ an dɛ gel he yarada mɛ. Hé ir yá kaa o be bela!" 16Belaa Tɔmas baa dɛ yerɔ Kpar la ŋɔ o bala Yeesu habɔteŋra la be ŋɔ, "Hé gel ya pu nomoa ásɛ ya ne o bwa kaa, asɛ dɛ seo kwaraa yaa, yá ne o sewɛ." 17Baa tel bela la, Yeesu noɔ kɛŋɔ o sewɔ ba hugo o dɔ tɔpera anaarɛ. 18Bɛtani ne Jerusalam baah nɛɛ ɛ kwansini anɛɛ. 19Asɛ Juda tena warɛ dɛ ba Maata ne Mɛɛre be dɛ baa bwɛɛ ba ba nimambie la seo wa. 20Maata aa noa kɛŋɔ Yeesu dɛ ba la, o leɔ dɛ ka chemo, asɛ Mɛɛre te ta so dem. 21Maata aa chemo la, o ŋɔ o be ŋɔ, "N Dɔɔ, he fe lɔ bonɔ naa, n nimambie nɔ fe ta sewɛ nɔ. 22Kɛ n jemɔ kɛŋɔ taraken kwara, komɛlbwa haa soŋe Korowii la, wɛɛ ɛo tɛɛ." 23Belaa o chaŋo ŋɔ, "He nimambie la ɛɛ ir seo taa dɛ dɔ mkpa." 24Anee Maata ŋɔ, "N jemɔ kɛ tɔpera bwa jaga wee la lala bwa aa ir seo ta la, o gee iruu." 25Asɛ Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Menee dɛɛ chum nɛra seo ta, menee dɛɛ tɛɛ ba mkpa. Nomɛlbwa waa yarada mɛ la, dɛ o sewɔ kwaraa naa, wɛɛ dɔ mkpaa. 26Asɛ nomɛlbwa waa soge le dɛɛ yarada mɛ la, wɛɛ dɔ mkpaa, waa sewɛ bwa. He dɛ yarada gɛ waa nɔ naa?" 27Anee o sɛh ŋɔ, "Ɔɔh, n Dɔɔ, n yaradao kɛŋɔ henee Korowii Bie Kristo baa bola ŋɔ wɛɛ ba harɛ nɔ taa la." 28Maata aa bol gɛ tonɛ la, o berɔ la dem dɛ ka sɔh bol Mɛɛre be ŋɔ, "Nomoa la balɔ dɛɛ pɛɛ he wa." 29Mɛɛre aa no gɛ la, o iro warane asɛ dɛɛ kaa o be. 30Dɛ Yeesu ta bwɛɛ bini joɛ mɔɔ. Dɛ o ta lɔ bela Maata aa baa chemo la. 31Juda tena bane baa lɔ Mɛɛre be dem bela dɛɛ larawe o bwara la aa naa kɛŋɔ o iro dɛ ɛ warane le buse la, ba ge iro teŋɛ dɛɛ lii kɛŋɔ o ken dɛ kaa bela baa bil o nimambie la ka wi. 32Mɛɛre aa tel bela Yeesu aa lole asɛ dɛ nao la, o kaa guŋi o sie dɛ ŋɔ, "Nomoa, he fe lɔ bonɔ naa, n nimambie nɔ fe ta sewɛ nɔ." 33Yeesu aa na gɛ waa dɛ wi asɛ Juda tena baa teŋɛ o nɛɛ la gee wi la, o loo kuu asɛ chal valɛ o bwara bini. 34Belaa o pɛɛ ba ŋɔ, "Leperaa he bilu wɔ?" Anee ba ŋɔ, "N Dɔɔ, ba dɛ ba na." 35Yeesu wio. 36Asɛ Juda tena la ɛɛ bol dɔŋa be ŋɔ, "Hé na nyina waa dɛ nyinu dɛɛ wi gɛ!" 37Bane ge ŋɔ, "Baa nɔ laa wona gel nyoŋe na la aa? Dɛ o lɔ bonɔ naa, o fe ta wone chah onɔ o fe bɛ sewaa?" 38Belaa Yeesu loo ku, chal valɛ o bwara bini ja, asɛ ba la bela Lasorɔs aa chɔa la. O bɔɔ la, bwee ba komɛ dɛ gbili bwe tɔ o nyoa. 39Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé laa bwe la gbili le bɔɔ la nyoa." Belaa Maata waa ɛ Lasorɔs nimambie la ŋɔ o be ŋɔ. "N Dɔɔ, taraken o ken ka chɔgɔ dɛ do sɔɔh, dɛkalkɛ o tɔpera anaarɛɛ la." 40Anee Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "N ta ŋɔe ŋɔ dɛ he yarada mɛ naa, hɛɛ na gɛ Korowii aa dɔ jirimaa yaa?" 41Ba laa bwe la gbili le bɔɔ la nyoa, asɛ Yeesu ha sie nyundua dɛ ŋɔ, "N Mɛɛ, n dɛ jaame kɛ haa dɛ no n wa. 42N te jemɔ kɛ tɔpere bwaa hɛɛ no n wa. Nɛra baa ja n nɛɛ bonɔ nɔ waa mɛɛ bol gɛ ásɛ ba won jemɛ kɛŋɔ henee tom mɛ la." 43Waa bol gɛ tonɛ la, o kpɔ takpeg dɛ yerɛ lale la ŋɔ, "Lasorɔs, le ba!" 44Asɛ o ir dɛ le bɔɔ la bini. Dɛ yal baa kpɔa vɔrɔwe o nakpale ne o nɔɔra la ta vɔwɔ gɛ, asɛ botire ge vɔwɛ o nyu. Anee Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé pur laala la bwa ásɛ o kaa." 45Juda tena la baa ba Mɛɛre be la aa na gɛ waa nɔ Yeesu aa ɛa la, ba kɛrɛdɛ yaradao. 46Kɛ ba bini bane te berɔ la Farisii tena la be asɛ dɛ ka bol waa Yeesu aa ɛa la bwa. 47Anomanta Sɔfonomonome ne Farisii tena kaa cheme ba Juda tena nomonome baa dɛ nyiŋi ba waa bini la, dɛ ŋɔ, "Aah, ɛrɛɛ yaa ba ɛɛ taraken ɔ? Na nyokpowe-ɛɛla nɔ bwa dɔŋa baa nɔ aa dɛ ɛ. 48Dɛ ya gelo waa, nɛra kɛrɛdɛ bwa ɛɛ yaradao, asɛ a che a ta ya dɔɔranar Room tena dɔ bɔr dɛ ba lɛ ya Korowii Dea nɔ ne harɛ nɔ bwa kpegri dɛɛ di." 49Belaa ba bini bɛl baa dɛ yerɔ Kaefas o ɛ Sɔfore Nomoa a gɛ benanyoa la ta la ŋɔ, "He ta liire dɔe ken aa? 50Nɛmbeŋkpoŋ lɛ nɛra bwa seo dɛ sewaa, a ta bɔ kɛ harɛbir bwa aa pagraa?" 51Kaefas gbagba liire laa o kpɔ bol gɛ waa nɔ. Waa ɛ Sɔfore Nomoa laanee Korowii tɛo gɛ liire la o bola ŋɔ Yeesu ɛɛ lɛ Juda tena bwa sewee sewɛ la. 52Juda tena gbo laa. Ba ne Korowii nɛra baa lɔ bobɛlbwa la bwa sewee wɛɛ ba lɛɛ sewɛ dɛ́ lawɛ ba bwa pɛ ásɛ ba ɛ beŋkpoŋ. 53Awolaa ba le pɛ nyoa dɛɛ nyin Yeesu dɛ́ kpo. 54Anomanta dɛ waa o te kpɔe dɛɛ jo Juda tena la bini kpa. O joɔ kaa pua bwɛɛ bɛl baa dɛ yerɔ Ifram ta, asɛ o ne o habɔteŋra la ka so bela. 55Juda tena Galekaa tɔpere la aa dɛ tel la, nɛra kɛrɛdɛ le ba bwɛɛre ta dɛ kaa Jerusalam dɛ kaa ɛ we-ɛɛla ane dɛ́ laa doŋa kpɔ ba nɛɛ dɛ́ won di tɔpere la. 56Belaa nɛra baa ba Jerusalam la ɛɛ gaage Yeesu bɔr dɛ che Korowii Dea dɛɛ pɛɛ dɔŋa ŋɔ, "Wɛɛ ba ya tɔpejen nɔ taa kɛɛ waa ba nɔ? Ɛrɛɛ hɛɛ lii rɔ?" 57Dɛ Sɔfonomonome la ne Farisii tena la te dɔɔ bol ŋɔ, dɛ nomɛlbwa jemɛ bela waa lole naa, ó bag ba ásɛ ba ka lawɔ.

will be added

X\