Jn 10

1Yeesu ŋɔ, "Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, dɛ nomɛlbwa jo peera leg bini, dɛ o ta doonyoa chegɛ jo dɛ ka che baŋ bɛl dɛ teeh jo a be naa, dɛ ŋwɛɛree on. 2Kɛ petegre waa ɛ peera te la te, doonyoaa o che dɛɛ jo a be. 3Dɛ o balaa, onee naate waa dɛ daah doonyoa la ɛɛ ba pila tɛ o dɔ bɔr jo a be. Peera la ɛɛ no o taa asɛ o yerɛ anla aa ɛ o kwaa la sɔna a teŋɛ o nɛɛ o le a ne kaa. 4O le o gbagba kwaa la ne naa, o dɛ tɔ a sie asɛ a teŋɛ o nɛ, dɛkalkɛ a jemɛ o taa. 5Aa nɛnhɔɔh nɛɛ teŋɛ bwa. Aa chwao, dɛkalkɛ aa nɛnhɔɔhra taa jemɛ." 6Sɛglaa o kpɔ dɛ bag ba gɛ waa nɔ, kɛ ba ta a mun noɛ. 7Yeesu berɔ ŋɔ ba be ja ŋɔ, "Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, n do kɛŋɔ peera leg doonyoa la. 8Nɛra baa tɔ n sie dɛ ba la bwa, peera la ta deŋne ba be doe, dɛkalkɛ ba ɛ ŋwɛɛra. 9Menee doonyoa la, gɛ peera aa chegɛ doonyoa dɛ jo dɛɛ le, dɛ dɔ kwaa dɛɛ di la, gɛɛ nomɛlbwa waa yarada mɛ la ɛɛ ba mkpa dɔe. 10Ŋwɛɛ balaa, o balɔ dɛ́ ba ŋwɛ dɛ kpo dɛ chɔg kwa. Wedɛɛga waa laa wɛɛ ba. Kɛ n te balɔ dɛ́ ba tɛ heyaa mkpa ásɛ he dɔ kɛrɛdɛ. 11"Menee Petegredɛɛge la. Dɛ seo kwaraa yaa, mɛɛ kpɔ n nyu charɛ n peera. 12Nɛn waa dɛ nyiŋi peera ta dɛɛ lɛ suuga la, o ta do kɛ petegre peera la aa ɛ o kwa. Paa te la na gbolo bala aa, wɛɛ chwao gela, asɛ o jo a bini dɛ lawɛ ane, dɛ lɔ a kar pegre. 13Wɛɛ chwao gela, dɛkalkɛ o gbabir kwaa laa, o waane laa a wa. O kembɔr gbo waa wɛɛ ɛ. 14"Menee Petegredɛɛge la. Gɛ maa jemɛ n peera la, gɛɛ a ge jem mɛ, 15kɛŋɔ n Mɛɛ aa jem mɛ asɛ n ge jemɔ la. Dɛ seo kwaraa yaa, mɛɛ kpɔ n nyuu charɛ dɛ lɛa. 16N peera ane ta lɔ lega ane bini. Mɛɛ nyin a ge bɔree dɛ tɔ a sie dɛ kpɔa ba ja anɔ ta, asɛ aa no n taa dɛ bwa ɛ beŋkpoŋ, dɛ pɛ dɛɛ teŋɛ n nɛ. 17Maa sɛah kɛŋɔ mɛɛ koh n peera waa dɛ sewɛ dɛ berɛ ir seo ta la nomanta n Mɛɛ la dɛ nyin mɛ taeh. 18Lao seo laa mɛɛ ba sewa nɔ. N tetoosewee mɛɛ ba sewa. N dɔ kpegri kɛ ń kpɔ n te tɛ dɛ sewɛ, dɛ berɛ dɔ kpegri kɛŋɔ ń ir seo ta. Gɛɛ n Mɛɛ ŋɔ ń ba ɛ." 19Yeesu aa bol gɛ la, dɛ Juda tena la nyoa ta pɛɛ ba tɔŋle dɔŋa ja. 20Asɛ ba bini kɛrɛdɛ bwa ŋɔ, "Komɛlee gale o sie ta le! O nyu toole! Ɛrɛɛ hɛɛ do deŋne onɔ ge be dɛɛ no o waa nɔɔ?" 21Ba bini bane ge ŋɔ, "Dɛ komɛl gale nɛn sie aa, wɛɛ won dɛɛ bol waa ken aa? Chogla te ɛɛ won chah nyoŋe wɛɛ na naa?" 22Dɛ alalawo saŋee, asɛ baa di tɔpejen bɛl baa kpɔa dɛɛ le Korowii Dea kwaara bini Jerusalam la. 23Dɛ Yeesu dɛ valɛ Korowii Dea doonyoa bela baa dɛ yerɔ Solomɔn Doonyoa la, 24asɛ Juda tena ba baro cheme dɛ pɛɛro ŋɔ, "Ɛrɛɛ he ta gel yaa ɛ he waa aahna-aahna ken nɔɔ? Dɛ henee Kristo la aa, den gel ya jemɛ." 25Anee o chaŋe ŋɔ, "N ŋɔ he be wubwa, kɛ haa men yarada. N we-ɛɛla bwa maa ɛa la, n Mɛɛ la kpegri nee mɛɛ ɛa asɛ aa di mɛ danseɛ. 26Haa wola n peera ɛɛ waa haa wola men yarada la. 27N peera dɛ no n taa asɛ n jema aa teŋɛ n nɛ, 28asɛ mɛɛ tɛa mkpa aa wola jaga dɔe bwa. Aa sewɛ bwa ge. Nomɛlbwa ge aa won toa n nɔn ta. 29N Mɛɛ la waa kpɔa tɛ mɛ la kpegri gwaa komɛlbwa kpegri, anomanta nomɛlbwa aa won toa o nɔn ta. 30N ne n Mɛɛ la bwa ɛ beŋkpoŋ." 31Belaa Juda tena la pa bwea ja ŋɔ baa fogroo kpo. 32Asɛ o ŋɔ ba be ŋɔ, "N baa ɛ wedɛɛga kohona n Mɛɛ la kpegri ne he bwa siwi ta asɛ he na. Aah dɛ wedɛɛga nɔ bini ame waa hɛɛ ba men bwea fogra nɔɔ?" 33Anee ba chaŋe ŋɔ, "He wedɛɛga te ɛɛ waa laa yaa ba he kpoe nɔ, kɛ he musu waa haa dɛ bol la waa. Nɛwɛnyinii hen, kɛ he berɔ dɛɛ bagle kɛŋɔ he ɛ Korowii." 34Yeesu chaŋ ba ŋɔ, "Korowii Tɔn baglɔ kɛŋɔ Korowii bolɔ ŋɔ, 'He bɛlbwa ɛ Korowii.' He ta kure dɛ na kɛɛ? 35Dɛ o yerɛ nɛra waa kpɔ o waa la bagle la Korowii aa, dɛ a ɛ kasinteŋ waa yaa wola won vɛh, 36dɛ men n Mɛɛ Korowii aa lee mɛ dɛ tom mɛ harɛ nɔ ta la ŋɔ Korowii Biee men aa, ɛrɛɛ he ŋɔ n dɛ bol musu waa nɔɔ? 37Dɛ maa n Mɛɛ la we-ɛɛla ɛ te naa, he bɛ men yarada. 38Kɛ dɛ n dɛ ɛ o we-ɛɛla aa ɛ nyokpowaa te, dɛ haa men yarada kwaraa naa, hé yarada o nyokpowaa la te asɛ dɛ jemɛ kɛ n ne o ɛ beŋkpoŋ bɛlbwa aa wola won dagre o te o dɔŋ nɛ." 39Bela la, dɛ ba fe dɛ nyin Yeesu dɛ́ lawɔ ja, asɛ o laa o te kpɔ fɛmm dɛ kaa. 40Yeesu le Jɔɔdan Moo la ja dɛ kaa o baŋ bela Jɔn faa dɛ sɔ nɛra Korowii nee la, dɛ ka so bela. 41Nɛra ba o be pirim asɛ dɛ baa bol dɔŋa be ŋɔ, "Jɔn ta nyokpowaa bɛlbwa ɛɛ, kɛ baa nɔ bwara waa Jɔn aa bagla la bwa ɛ kpela." 42Bela la, nɛra yarada Yeesu pirim.

will be added

X\