Jems 2

1Yabala, haa dɛ yarada Yeesu Kristo waa ɛ jirima Dɔɔ nɔ, a ta chɛ kɛŋɔ he duu nɛra bane dɛ gwaa bane. 2Dɛ he ne he bala chemo dɛɛ tomɛ Korowii, nɛra banɛ ba jo he bini, bɛl do suugaswɛm kwaa dɛ tɔ yadɛɛge, bɛl ge tɔ yadoŋ, 3asɛ he tɛ onɔ la waa do suugaswɛm kwaa dɛ tɔ yadɛɛge la sobɔrdɛɛge, dɛ ŋɔ onɔ la waa tɔ yadoŋ la be ŋɔ, ó te che bela kɛɛ ó ba so harɛ he sie naa, 4amɔ dɛ he dɛ duu bane dɛ gwaa bane. Nɛra sie bɔree hɛɛ nyiŋi dɛɛ duu bane dɛɛ nyiŋi bane nyubaahna. Haa kɛrɛdɛ ɛ. 5Yabala, hé no! Korowii we-ɛɛlaa kɛŋɔ o le harɛ nɔ ta nyaara baa yaradao kɛrɛdɛ asɛ ba yarada la ɛɛ ba kondɔɔh, asɛ ba dɔ bɔr dɛ ja o Kora waa bagɛ nyoa ŋɔ wɛɛ geloo nɛra baa dɛ nyinu ja o ta la. 6Kɛ he te lawɛ nyaara sie tegɛ harɛ. Dɔɔhna laa dɛɛ fiigi heya, dɛ lawɛ heyaa kaa che kɔɔto la aa? 7Gɛ nɛra nɔ laa dɛɛ bol wechɔga dɛɛ yagɛ Yeesu sɔndɛɛge nɔ baa kpɔa dawɛ heyaa la aa? Kɛ banee hɛɛ duu la! 8Dɛ he dɛ teŋɛ Korowii Kora mmara baa chwera ŋɔ, "Nyin he dɔŋ kɛ he te gbagba la" ta naa, dɛ he dɛ ɛ kɛrɛdɛ. 9Kɛ dɛ he dɛ duu nɛra bane dɛ gwaa bane aa, dɛ he dɛ ɛ wechɔga. Mmara baglɔ kɛŋɔ he di bolchɔge. 10Nomɛlbwa waa teŋɛ Mmara la bwa ta kɛ dɛ to o bini beŋkpoŋ la, dɛ o to o bwa, dɛ di bolchɔge. 11Korowiirii bagla ŋɔ, "Bɛ jwamane bɔ." O tentenee bera bagle kɛ "Bɛ nɛn kpo." Dɛ he ta jwamane bɔe dɛ kpo nɛn naa, dɛ he ɛ nɛn haa to Mmara. 12Hé jemɛ kɛŋɔ Korowii dɛ ba ya waa bola o Kora mmara waa kpɔa lɛ yaa asɛ ya dɔ ya te la ne. Anomanta hé nyiŋi he nyoo wobol ne he we-ɛɛla ta kɛrɛdɛ, 13dɛkalkɛŋɔ Korowii aa naate waa wola o dɔŋ sum na la sumii na awola waa dɛɛ bol ya waa la. Naate waa dɛ na o dɔŋ sum la aa o waa bola ɔmɛ. 14Yabala, dɛ nomɛl ŋɔ o dɛ yarada Korowii, dɛ o ta o yarada kpɔe dɛɛ ɛ wedɛɛga aa, tɔnɔ besoo o yarada la dɔɔ? A gɛ yarada nɔ ɛɛ wonoo lɛo waa? 15He nao kɛŋɔ he dɔŋ baa kɛɛ haah dɛ chɔ waa, dɛɛ nyin yal dɛ́ tɔ, dɛɛ nyin kondikwaa ge dɛ́ di, 16asɛ he ŋɔ o be ŋɔ, "Kórowii tɛɛ bokpega dɛ tɛɛ bosɔɔhna," dɛ vɔmɔ kwaa aa tɛo bokpega la te naa, dɛ tɔnɔ besoo lɔ waa haa bola tɛo la ta nɔ? 17Gɛɛ a do yarada ta kɛŋɔ dɛ nɛn ta wedɛɛga ɛɛ dɛɛ ja o yarada ta naa, dɛ o yarada la ɛ wepuu. 18Bɛl lole nomɛl ɛɛ ŋɔɔ yaradae gboo wɛɛ yarada Korowii, asɛ bɛl ge ŋɔ wedɛɛgaa o gee ɛ. Kɛ gɛ ge aa won magre. Ɛrɛɛ hɛɛ ba wona bag mɛ he yarada dɛ he ta wedɛɛga ɛɛ dɛɛ ja a ta nɔ? N te, mɛɛ che n wedɛɛga ɛɛ taa asɛ he jemɛ kɛ n dɛ yarada Korowii. 19He dɛ yarada kɛŋɔ Korowii beŋkpoŋii lole naa? A wer ga! Kɛ he ne Bɔnsam toromaa soge dabeŋkpoŋ ta. Ba gba dɛ yarada Korowii ɔmee ne bochela ne. 20Gɛne! He dɛ nyin n bagle kɛŋɔ yarada wedɛɛga ɛɛ aa wola a ta jae la ɛ pɛɛpɛɛ aa? 21Ya naa Abraham fe aa dɛ ba o bie Aesek kpoe dɛ tɛ Korowii la, a ta laa a che Korowii ŋɔ o ɛ nɛndɛɛge o waa su o siwi la aa? 22He ta nae kɛŋɔ o yarada ne o wedɛɛga ɛɛ bwa aa pɛ aa? O wedɛɛga ɛɛ taa a che o yarada ɛ yarada kasinteŋ. 23Belaa Korowii Tɔn waa la ɛ kpela kɛŋɔ baa ŋɔa ŋɔ, "Abraham yarada Korowii, asɛ o yarada nomanta Korowii ŋɔ o ɛ nɛndɛɛge o waa su o siwi" la. Dɛ ba dɛ yerɔ Korowii dam. 24Kɛ he nao kenɛ, nɛn wedɛɛga ɛɛ ne o yarada bwa taa a che wɛɛ ɛ nɛndɛɛge o wa ɛɛ su Korowii siwi, o yarada gbo ta laa. 25Gɛ tentenee a do hanjwamane baa dɛ yerɔ Rahab la gba nɛ. Israel tena toroma bane aa bala dɛ fe ba sɔh hweli o bwɛɛ harɛ waane dɛ́ ka taa ba bwɛɛ tena be la, o lɛɛ ba sɔh dɛ bag ba ŋwɛnɛfale ba chwa kaa. Gɛ wedɛɛga nɔ taa a che Korowii ŋɔ o ge ɛ nɛndɛɛge o waa su o siwi. 26Anomanta gɛ nɛn ta hweera dɔe yaa dɛ o sewɔ la, gɛɛ yarada wedɛɛga ɛɛ aa wola a ta jae la ɛ yaradapuu.

will be added

X\