Jems 1

1Men Jems maa ɛ Korowii ne ya Dɔɔ Yeesu Kristo bonɔɔ laanee chwerɛ tɔn nɔ dɛɛ tɛ he Israel deene fi dɛ anɛ tena haa lɔ bobɛlbwa la. N dɛ na heya. 2Yabala, dɛ wobɛlbwa pu heyaa dɛ ɛ wekpega aa, hé gel he sie lɛ. 3A chɛ kɛŋɔ he jemɛ kɛŋɔ dɛ wobɛlbwa pu heyaa he ta habɔɔ berɛ kpo Yeesu aa, anee dɛɛ ba gela he dɔ bambile dɛ won che kiŋkiŋ wobɛlbwa ta. 4Hé dɔ bambile wobɛlbwa ta dɛ ka tonɛ, ásɛ dɛ won che a ta dɛ jemɛ wa, dɛ dɔ dadɛɛge, asɛ wobɛlbwa bɛ heyaa nya harɛ nɔ ta. 5Dɛ wobɛlbwa pu heyaa hɛɛ nyin a wejema aa, hé soŋe Korowii asɛ o tɛ heya. O tea chɔ pɛɛ, waa nɛn kon tɛ o waa berɛ dɛɛ we o nɛ. Wɛɛ tɛ heyaa. 6Kɛ hé kpɔ yarada dɛɛ soŋo, dɛ bɛ dɛɛ tɔŋle. Nomɛlbwa waa dɛ soŋe Korowii dɛɛ tɔŋle kɛ o ken naa o konnyinii dɔ la, o ta yarada dɔe. O liire won bera warawara kɛŋɔ peu yon ta dɛɛ begre mpo nee dɛɛ kaa bobɛlbwa la. 7Nɛn o liire aa ɛ anɛ la dɛ chole, o wobɛlbwa aa magre. Dɛ naate dɛ soŋe Korowii aa, o bɛ dɛɛ lii kɛŋɔ wɛɛ no o bee. 9Dɛ he nyao dɛ ɛ Yeesu habɔteŋre aa, gel he sie lɛ, dɛkalkɛŋɔ he ɛ nɛnjen Korowii be. 10Dɛ he ɛ dɔɔh ge aa, gel he sie lɛ kɛŋɔ he ne nyaa la bwa ɛ beŋkpoŋ, dɛkalkɛŋɔ he ɛ nɛŋgwɛgre Korowii be. Haa bigri sewɛ kɛŋɔ kpɔga yon fe dɛ chure warane dɛ berɛ sewɛ la. 11Gɛ wee yon le, dɛ lɔ, asɛ kpɔga sewɛ dɛ chure a fedɛɛga la ta, asɛ a wer tonɛ la, gɛ tentenee dɔɔh gee ba sewa o kwaa nyina ta, asɛ o kondɔɔh la bwa ɛ pɛɛpɛɛ. 12He bini bɛlbwa waa takapɔ lawɛ bambile dɛɛ na wahala la, o na som. Dɛ wenaale la kpoŋe la sie dɛ ba horɛ, kɛ he ta teŋɛ Korowii nɛɛ he bambile bwa ne naa, wɛɛ tɛɛ mkpa waa ŋɔa ŋɔ wɛɛ kpɔɔ tɛ nɛra baa dɛ nyinu la laanee, a ɛ kompoŋ haa yoa dɛ le ba vɔwɛ. 13Dɛ waane pu nomɛl o ɛ wechɔga aa, o bɛ ŋɔ Korowiirii gela o ɛ wechɔga. Wobɛlbwa toole dɛ won gel Korowii ɛ wechɔga. Waa waane gee kpɔ ta ya nɛɛ ya ɛ wechɔga. 14Dɛ waane pu nomɛl o ɛ wechɔga aa, o gbabir pɛla waa dɔa laanee gela o ɛ wechɔga. 15Pɛla waa wola were la dɛ lolɛ wechɔga, asɛ wechɔga ge baa waraa, a yon lolɛ seo. 16Yabala, he bɛ gel ba negre heya. 17Komɛlbwa waa wera la le Korowii be. Komɛlbwa waa ɛ kondɛɛge la, Korowiirii kpɔa kɛ yaa. Onee ya Mɛɛ waa ta kwaa bwa aa lɔ nyundua dɛɛ chaah harɛ. Gɛ kwaa nɔ dɛ chaah, ane ta ge aa chaah, kɛ Korowii te aa begre bwa. 18O gbagba tetooraa ya dɔ o waa aa ɛ kasinteŋ la dɛɛ no, dɛ che a ta ɛ o bii, ásɛ dɛ su o siwi kwaa waa taa la bwa bini. 19Yabala, hɛ́ɛ lii waa nɔ aa teŋa nɔ. Hé gel he sie begre waa noe ta, dɛ nyiŋi kɛrɛdɛ mɔɔ dɛɛ bol wa, asɛ dɛ bɛ gel he baah nɛɛ di warawara. 20Nɛwɛnyini bandia aa wobɛlbwa kwaa Korowii ŋwɛnɛdɛɛge teŋa ta. 21Anomanta hé le wedoŋa ne wechɔga aa lɔ he bini dɛ gwaa he nɛɛ la ta, dɛ pwɛr he te, dɛ kpɔ he te tɛ Korowii waa la waa kpɔa do he bambili bini a won lɛ heyaa la. 22He bɛ waa la no dɛ gel a ɛɛ. Dɛ he dɛ ɛ gɛ naa, he dɛ negre he te. Hé ɛ gɛ waa la aa bagla la. 23Nomɛlbwa waa no waa nɔ, waa wola gɛ waa la aa bagla la ɛ la, o do kɛŋɔ nɛn waa dɛ nyiŋi digi ta dɛɛ na o gbagba la. 24Waa nyiŋi o te digi la ta dɛ na gɛ waa doa la, tamaa ken, dɛ o berɔ soh gɛ waa doa. 25Korowii mmara wer, o gelɔ yaa dɔ ya te, waa yaa vɔrɔwe. Nomɛlbwa waa dɛ no dɛɛ pese o bini, waa wola soh dɛɛ ɛ gɛ waa bagla la, Korowii ɛɛ nyiŋi naate nɛɛ o we-ɛɛla bwa taa. 26Dɛ nomɛl dɛ lii kɛ o ɛ Korowii torome, dɛ o ta nyotɔgbom dɔe yaa, o dɛ negre o nyu. Naate Korowii toma la ɛ pɛɛpɛɛ. 27Waa Korowii waa ɛ ya Mɛɛ aa dɛ nyin a do wer dɛ magre o toma bini laanee kɛŋɔ, yá cha bilalbii ne luhaahna ba wahala bini, asɛ dɛ laa ya te kpɔ harɛ nɔ wechɔga ta.

will be added

X\