Hibru 7

1A gɛ Mɛlkesɛdɛk nɔ, dɛ Salem kooroo on, asɛ o ɛ Nemenɛ Korowii Sɔfo. A saŋ la Abraham aa le laa waa kaa yo dɛ pɔ koranar banaarɛ bane nɛɛ dɛɛ ba la, Mɛlkesɛdɛk chemo dɛ swee andɛɛga tɛo. 2Belaa Abraham bɔne kwaa waa dɔa laa la ta bwa bini bɔre fi dɛ kpɔ bɔrbeŋkpoŋ tɛo. Mɛlkesɛdɛk sɔn la munii "Waa aa Togra Kooro." Salem ge munii "bambisɔɔhna." Anomanta dɛ "Bambisɔɔhna Kooroo" on. 3Mɛlkesɛdɛk ta nya ne mɛɛ dɔe ya jemɛ. O ta lolanar dɔe. O ta lola tɔpere ne sewa tɔpere gba dɔe ya jemɛ. O ɛ Sɔfo saŋ bɛlbwa dɛɛ la aa wola jaga dɔe kɛŋɔ Korowii Bie la ken. 4He na gɛ waa ɛ nɛnjen kenɛ? Ya nabaa Abraham o sɔn aa lea kohona la, o gbabir bɔne kwaa waa dɔa o laa ta bwa bini fi dɛ kpɔ bɔrbeŋkpoŋ tɛo. 5Lewi naanar baa ɛ Sɔfore la, Mosis Mmara la ŋɔ ba bwɛɛ tena la bɛlbwa ɛɛ bɔne o kwaa bini bɔre fi dɛ kpɔ bɔrbeŋkpoŋ dɛɛ tɛɛ ba. Kɛ Abraham naanaree ba bwa ge gba. 6Lewi dea laa Mɛlkesɛdɛk le. Kɛ Abraham ge bɔne o kwaa bini bɔre fi, dɛ kpɔ bɔrbeŋkpoŋ tɛo, asɛ Mɛlkesɛdɛk swee andɛɛga tɛ o kwaara Korowii aa bagɔ nyoa la. 7Ya bwa jemɔ kɛŋɔ nomoaa sweera dɛɛ tɛ bechala. 8Lewi luge ta Sɔfore baa dɛ lɛ kwaa fi bɛlbwa bɔrbeŋkpoŋa la, ba dɛ sewɛ. Mɛlkesɛdɛk te aa lɛa la, Korowii Tɔn baglɔ kɛŋɔ o lole saŋ bɛlbwa. 9Lewi luge ta Sɔforee dɛɛ lɛ kwaa fi bɛlbwa bɔrbeŋkpoŋa. Kɛ yaa wonoo ŋɔ o nabaa Abraham aa bɔne o kwaa bini bɔre fi dɛ kpɔ bɔrbeŋkpoŋ tɛ Mɛlkesɛdɛk la, Lewi gba tɛo. 10Dɛ ba ta Lewi lolɛ mɔɔ, kɛ yaa wonoo ŋɔ o ta ɛ o nabaa Abraham dwee dɛ taa ba bala a gɛ saŋ Mɛlkesɛdɛk aa cheme Abraham la. 11Gɛ saŋ Korowii aa tɛ o nɛra Mmara la la, gɛ saŋee Lewi dea tena pa mun dɛɛ di sɔfore. Dɛ nɛra fe ɛɛ wonoo che saraha Lewi dea Sɔfore la faa ɛa dɛɛ tɛɛ ba la ta dɛ ɛ nɛndɛɛga ka tonaa, a fe ta hiaih kɛŋɔ Sɔfo waa do kɛŋɔ Mɛlkesɛdɛk berɛ ba dɛ gel onɔ la waa le Lewi dea dɛ do kɛŋɔ Aarɔn. 12Dea o tena aa dɛ di sɔfore la, o beraa, a chɛ kɛ mmara la ge berɛ. 13A gɛ waa nɔ yaa dɛ bagle nɔ, ya Dɔɔ Yeesu waa yaa bol la. O ge dea waa le o ta la korɛ Sɔfore dea ta. O dea waa le o ta la te bɛlbwa ta Sɔfo toma ɛɛ bwa. 14Nomɛlbwa jemɔ kɛŋɔ Juda deaa o le. Mosis ge fa ta bolɛ ŋɔ Juda dea tena dɛ di sɔfore bwa. 15Tarakenii waa la bini ta chaah, dɛkalkɛŋɔ Sɔfo bɛl balɔ dɛ do kɛ Mɛlkesɛdɛk ken kati. 16Nɛwɛnyini sɔfore dii mmara ta laa a che o ɛ Sɔfo. O mkpa aa wola jaga dɔe la kpegri taa a che o ɛ Sɔfo. 17Maa dɛ ŋɔ nɔ, Korowii Tɔn di danseɛ o waa ŋɔ, "Hɛɛ ɛ Sɔfoo dɛɛ la saŋ bɛlbwa kɛŋɔ Mɛlkesɛdɛk." 18Mmarabene la aa wola kpegri ne tɔnɔ bɛlbwa dɔe la waa Korowii lao kpɔ. 19A gɛ Mosis Mmara nɔ fa ta wone gel nɛwɛnyina ɛ nɛndɛɛga ka tonɛ. Kɛ taraken te, ya dɔ wefala dɛɛ hwɛgɛ a ta a gwaa ambena la, dɛ che a ta dɛ won tuuh dɛɛ tel Korowii. 20Waa aa bera ja laanee kɛŋɔ Korowii ŋwɛɛra waa ŋwɛɛra la. Ba faa dɛ cheg Lewi dea Sɔfore la la, Korowii fa ta ken ŋwɛɛrɛ bwa. 21Yeesu te la, ŋwɛɛraa Korowii ŋwɛɛ dɛ chego Sɔfo. Ba bagle a waa Korowii Tɔn bini ŋɔ, "N Naa Korowii ŋwɛɛrɔ, waa nyoa bera ba: 'Hɛɛ ɛ Sɔfo saŋ bɛlbwaa dɛɛ la.' " 22A gelɔ Yeesu ɛ ajinamuu te ásɛ nɛwɛnyina nyiŋi dɛ na fɔofale Korowii aa fɔwa dɛ tɛ yaa la wera waa wera dɛ gwaa ombene la. 23Anɔ la aa jaa laanee kɛŋɔ dɛ Lewi dea Sɔfore la dɛ serewe. Anomanta a gelɔ nɛra baa di sɔfore la warɛ. 24Kɛ Yeesu te, o lole saŋ bɛlbwa. O sɔfore toma la aa berɛ dɛɛ kaa nɛnfale bɛlbwa be bwa. 25Nomɛlbwa waa chegɛ Yeesu nɛɛ dɛ tuuh dɛɛ tel Korowii la, Yeesu ɛɛ lɛo waa wola nyogre kpa bwa. O lole saŋ bɛlbwa dɛ soŋe Korowii dɛɛ tɛ nɛwɛnyina. 26Magraa a den magre kɛŋɔ yaa dɔ Sɔfore Nomoa waa do kɛ Yeesu dɛɛ cha yaa. Doŋa bɛlbwa toole o nɛ, o tea too, o ne wechɔg-ɛɛra ta pɛɛ. Korowii tɛo nomonome o gwaa komɛlbwa waa lɔ nyundua. 27O ta doe kɛŋɔ Lewi dea Sɔfonomonome la baa dɛ ɛ wechɔga saraha tɔpere bɛlbwa la. Ba te chɛ kɛ ba tɔ sie ɛ ba gbagba wechɔga saraha mɔɔ dɛ ɛ nɛra la ge wechɔga saraha. Saraha beŋkpoŋ gboo Yeesu ɛ, bɛl ta jae kpa. O kpɔ o te gbagba ɛ saraha. 28Baa nyiŋi Mosis Mmara ta dɛɛ kpɔ Sɔfonomonome la, nɛra baa wola wone dɛɛ vɛh wechɔga kɛŋɔ nɛwɛnyini bwa aa doa laanee baa kpɔ. Kɛ Mosis Mmara la habɔɔ la, waa Korowii aa bola dɛ ŋwɛɛ o gbagba la, an gela o Bie ɛ Sɔfore Nomoa. O te vɛh wechɔga dɛ do kaih saŋ bɛlbwa dɛɛ la.

will be added

X\