Galaasia 4

1N waa maa dɛ nyin n bol laanee kɛŋɔ nɛnjen biee dɛɛ so o mɛɛ bug ta dɛɛ di o kwaa bwa te, kɛ o taa ɛ bechala la te, o ne ba dem nɛndɔɔla gba waa beŋkpoŋ. Kɛ on gee dɔ o mɛɛ kwaa bwa. 2O ta ɛ bechala aa, o lɔ nɛra lɔga. Ban dɛɛ nyiŋi o komɛlbwa ta, dɛ ka tel tɔpere o mɛɛ aa doa la mɔɔ ba kpɔ komɛlbwa do o nɔn ta. 3Gɛɛ a fa do ya gba nɛ. Dɛ ya do kɛ bechale ken, asɛ koŋkwaa aa dɛ di kpegri harɛ bonɔ la ɛɛ di kpegri ya nɛ. 4Korowii tɔpere la aa sua la, o tomɛ o gbagba Bie, asɛ nɛnhaah lolɔ harɛ nɔ ta, asɛ o ɛ nɛra baa dɛ teŋɛ Mosis Mmara ta la bɛl. 5Gɛ Korowii aa ɛ dɛ won lɛ ya nɛra Mosis Mmara la faa vɔrɔwe yaa la waa o ɛ gɛ, ásɛ dɛ won kpɔ yaa ɛ o bii. 6Korowii aa dɛ nyin kɛŋɔ o bagle kɛŋɔ o biirii yaa la nomanta, o tɛ yaa o Bie la Domadɛɛge la o so ya nɛ, asɛ ya won dɛɛ yerɔ "n Mɛɛ" kɛŋɔ bie aa dɛ yerɛ o mɛɛ gɛ la. 7Taraken nɔ, nɛndɔɔla laa heyaa kpa, Korowii biirii heya. Haa ɛ Korowii bii la nomanta, wɛɛ tɛ heyaa kwaa waa dɛ tɛ o bii bwa laanee. 8Wubwa la, dɛ haa Korowii jemɛ, anomanta dɛ koŋkwaa aa wola Korowii gbagba ɛɛ la ɔma vɔrɔwe heya. 9Taraken nɔ haa jemɛ Korowii nɔ, gɛ laa ge aa, taraken nɔ Korowii aa jemɛ heyaa nɔ, ɛrɛɛ a ɛ asɛ he berɛ dɛɛ nyin he berɛ habɔɔ dɛ kpɔ he te tɛ kwaa aa wola kpegri bɛlbwa dɔe, ne waa aa dɔ wesoma nɔɔ? Ɛrɛɛ he berɛ dɛɛ nyin he kpɔ he te tɛa ásɛ a vɔrɔwe heyaa ja nɔɔ? 10Kɛ he ta dɛ teŋɛ Mosis Mmara ta dɛɛ maŋkura tɔpejena ne korobie ane ne bene ane kenɛ? 11He waa dɛ we n nɛ. Amɔ toma maa ɛa he be la bwa ɛ pɛɛ aa? 12N poo heya, yabala, n fa dɛ teŋɛ Mosis Mmara ta dɛ gel, dɛ berɛ do gɛ haa doa nɔ. Anomanta hé ta che kiŋkiŋ dɛ gel a ta teŋa dɛ do gɛ maa doa nɔ. N faa lɔ he be la, he ta men wechɔge bɛlbwa ɛɛ. 13Kɛ he dɛ lii wee waa gela n ba he be logla la dɛ ba bol Yeesu Kristo Amanesoma la laɔ? Dɛ n bwara dɛ wee mɛ. 14Dɛ n weela la gelɔ n kpoŋa do kpegri, kɛ he ta men haih-haih ɛɛ dɛ vɛɛh mɛ. Gɛ he fe aa lɛ nyundua torome Korowii aa tomɔ la, gɛɛ he lɛɛ mɛ. Gɛ he fe aa lɛ Yeesu Kristo gbagba la, gɛɛ he lɛɛ mɛ. 15He sie faa lɛ n nɛɛ kohona la, taraken te bɔkwa waa bera ba nɔ? Mɛɛ wonoo ŋɔ gɛ saŋ la he fe wonaa, he fe foromi he sibie kwaraa tɛ mɛ. 16Aah n kasinteŋ maa dɛ di heyaa nɔɔ gela n berɛ ɛ he dɔm taraken nɔ kɛɛ? 17Nɛra maa bol ba waa ŋɔ ba dɛ wili heyaa la, ba swɛɛ siwi dɛɛ ɛ kɛŋɔ baa dɛ nyin he waa la, kɛ waa aa lɔ ba nyu bini la aa were. Ba waa baa dɛ nyin ɛɛ laanee kɛŋɔ bá pere n ne he baah ásɛ dɛ fe berɛ he sie kaa ba be. 18Nɛn waa nyina wer te, kɛ waa aa che a ta asɛ nɛn ɛɛ nyin o dɔŋ waa la, a taa kasinteŋ do. A gɛ waa nɔ ɛ kasinteŋ saŋ bɛlbwa. N lɔ he be noo, a ɛ kasinteŋ, n toole he be noo, a ɛ kasinteŋ. 19N bii maa lolɛ heyaa Yeesu Kristo waa ta, he ta he da charɛ dɛ do kɛ Yeesu Kristo aa, he gelɔ n tea berɛ dɛɛ wee mɛ kɛ lol tea aa dɛ we haah la. 20N fe dɛ nyin kɛŋɔ n fe aa lɔ he be taraken, dɛ fe berɛ n nyoa. He waa ɛɛ mɛ anebɛlbwa 21He banɔ la haa dɛ nyin kɛ hɛɛ teŋɛ Mosis Mmara la ta la, he ta noɛ gɛ Mosis Mmara la aa dɛ bagle aa? 22Korowii Tɔn ta baglɛ kɛŋɔ bibaala banɛɛ Abraham dɔ aa? Dɛ bibaala banɛ nɔ bɛl nya ɛ yom, asɛ nɛɛte la te nya ta yom ɛɛ. 23Gɛ baa ne haah naa dɛ lolɛ bie laanee Abraham ne o yomhaah la lolɛ o bilogle la. Kɛ o binɛɛte la o nya aa wola yom ɛɛ la te, Korowiirii bagɔ nyoa dɛ tɛo bie la. 24Yaa kpɔ haahna banɛ nɔɔ magɛ Korowii ne nɛwɛnyini nyopɛo dɔe fɔo bele anɛ la. Ba bɛlbwa chegɔ tɛ fɔo la beŋkpoŋ. Heega waa ɛ Abraham yomhaah la chegɔ tɛ fɔo la nɛwɛnyini ne Korowii aa fɔwa Sinai Bwe ta bela Korowii aa kpɔ o Mmara la tɛ Mosis la. A gɛ fɔo la tenaa ɛ yoma la. 25Heegaa chega tɛ Sinai Bwe waa lɔ Arebia harɛ ta la. O tenten, on chega tɛ fini Jerusalam bwɛjen nɔ o nɛra bwa aa ɛ yoma nɔ. 26Haah waa wola yom ɛɛ la ge chegɔ tɛ Jerusalam la waa lɔ nyundua la. Onee ya nya nɔ, 27dɛkalkɛŋɔ ba chwerɔ do Korowii Tɔn la bini ŋɔ, "Hambara, gel he sie lɛ! Haah haa wola loltea weweele nae ka, gel he sie lɛ hɛɛ moo, dɛkalkɛŋɔ haah la o jaa raa chwao la ɛɛ ba dɔ biirii gwaa onɔ la o jaa raa wola on chwae la." 28Gɛ Korowii aa bagɛ Abraham nyoa dɛ gel o lolɛ Aesek la, gɛɛ o bagɛ nyoa ya ge ɛ o bii. 29A gɛ saŋ la, dɛ Abraham bie la waa lolɔ gɛ baa ne haah naa dɛ lolɛ la, dɛ o chegɛ onɔ la Korowii aa chegɛ o Domadɛɛge nɛɛ dɛ tɛ Abraham la nɛɛ taeh. Gɛ waa nɔ ta lole fini nɔ. 30Kɛ a bwa habɔɔ la, ɛrɛɛ Korowii Tɔn la bagle ɔ? O baglɔ ŋɔ, "Doŋi yomhaah la ne o bie la, dɛkalkɛŋɔ yomhaah la bie la ne haah la waa wola yom ɛɛ la bie la aa won pɛ di ba mɛɛ kapɛrɛ a magre." 31Anomanta, yabala, ya ta yomhaah bii ɛɛ. Haah waa wola yom ɛɛ la biirii yaa.

will be added

X\