Galaasia 1

1Men Pɔɔl maa ɛ Yeesu torome la, men chwerɛ tɔn nɔ. Nɛwɛnyini laa lee mɛ dɛ tɛ mɛ toma nɔ. Yeesu Kristo ne o Mɛɛ Korowii waa iru seo ta laanee lee mɛ. 2N ne yabala baa lɔ n be bonɔ nɔ bwaa chwera dɛɛ tɛ asɔre tena haa lɔ Galaasia harɛ ta bwa. 3Ń Naa Korowii ne ya Dɔɔ Yeesu Kristo cha heya, dɛ tɛ heyaa bosɔɔhna. 4Ya Dɔɔ ɛ N Naa Korowii tetoowa kɛŋɔ waa koh ya wechɔga waa dɛ sewɛ dɛ lɛ yaa le taraken nɛra baa dɔ liichɔga bini nɔ. 5Korowii chɛ jirima saŋ te bɛlbwa. Aamen. 6He waa ɛɛ mɛ anebɛlbwa. Korowiirii le heya. Yeesu Kristo aa sune he nɛɛ dɛ lɛ heyaa la waa Korowii le heya. Kɛ he denɔ dɛɛ vɛh Yeesu Kristo Amanesoma la dɛɛ teŋɛ wefale ta. 7Yeesu Kristo Amanesoma bɛlbwa toole dɛ ɛ kasinteŋ dɛ ja anɔ la yaa dɛ bagle heyaa la ta. Nɛra bane dɛ wili heya, dɛɛ nyin dɛ berɛ Yeesu Kristo Amanesoma la, a waa n ŋɔ gɛ la. 8Dɛ ya bini bɛl kɛɛ Korowii nyundua torome le nyundua dɛ ba bol Yeesu Kristo bwara wobɛlbwa a berɛ korɛ anɔ la yaa dɛ bagle heyaa la ta naa, Kórowii fuuh! 9Gɛ ya faa bola la, gɛɛ mɛɛ bol he be ja la. Dɛ nomɛlbwa bol Yeesu Kristo Amanesoma bɛlbwa a korɛ anɔ la he faa noa dɛ yarada la ta naa, Kórowii fuuh! 10Maa ŋɔ ken nɔ, dɛ nɛwɛnyini bee mɛɛ nyin sɔn kɛɛ Korowii be nɔ? Maa sɔn nyin nɛwɛnyini be, Korowii bee mɛɛ nyin sɔn. Dɛ nɛwɛnyini bee mɛɛ nyin sɔn te naa, n fe ta Yeesu Kristo bonɔɔ ɛɛ. 11Yabalawa, hé gel n ŋɔ he be ŋɔ Yeesu Kristo Amanesoma nɔ maa dɛ bol he be nɔ, nɛwɛnyini be laa a le. 12Nɛwɛnyini laa tɛ mɛ gɛ wejema nɔ. Nɛwɛnyini laa bag mɛ. Yeesu Kristo gbagbaa pili a bini bag mɛ dɛ gel n jemɛ a wa. 13Gɛ saŋ n faa dɛ tomɛ Korowii gɛ Juda tena aa dɛ tomɔ la, he noɔ gɛ n faa dɛ teŋɛ gɛ ŋwɛnɛ la ta dɛ che Korowii nɛra baa dɛ tomɔ nɛ, dɛɛ ɛɛ ba hɔhɔrɔwa tenten, dɛɛ nyin dɛ chɔg ba toma bwa. 14Dɛ n dɛ teŋɛ ya Juda tena Korowii toma ŋwɛnɛ la ta gwaa n nyudɔŋa baa ɛ Juda tena kɛrɛdɛ, dɛɛ teŋɛ ya Juda tena nawee waa ge ta gwaa nomɛlbwa. 15Kɛ Korowii te lee mɛ kwaraa mɔɔ ba lol mɛ, asɛ dɛ sune n nɛɛ dɛ cha mɛ dɛ kpɔ mɛ do toma nɔ ta. 16A ɛo silɛɛ kɛŋɔ o gel n jemɛ o Bie la dɛ́ won bagle o Amanesoma nɛnhɔɔhra baa wola Juda tena ɛɛ la be. Waa lee mɛ gɛ la, n ta taarɛ bagle nomɛlbwa ŋɔ ó bag mɛ gɛ maa ɛ mɔɔ dɛ jo o toma la ta. 17N ta Jerusalam laŋɛ dɛ́ ka na nɛra baa tɔ sie ɛ Yeesu toroma n nɛɛ la mɔɔ. Pae n den pa sie kaa Arebia harɛ. Maa le bela la, n baa kaa Damaskɔs. 18A habɔɔ bene atoroo mɔɔ n la Pita be Jerusalam dɛ́ ka chɔɔro dɛ jemɔ. Maa la Pita chɔɔra la, n kaa so o be tɔpera fi dɛ anue. 19N ta Yeesu toroma la bɛlbwa nae bela ka ja Pita nɛ. Jems waa ɛ ya Dɔɔ la nime la gee n berɛ na ja Pita nɛ. 20Kasinteŋii mɛɛ chwerɛ la. Korowii gba jemɔ kɛ nyosone laa. 21A habɔɔ la, n la Siiria harɛ ne Silisia harɛ bwɛɛre ane ta. 22A gɛ saŋ la, dɛ Judia harɛ asɔre tena la ta men nae siwi ne mɔɔ. 23Dɛ n waa nɛra aa dɛ bol la gboo baa no. N waa baa dɛ bol laanee kɛŋɔ, nɛn o faa dɛ ɛɛ ba hɔhɔrɔwa laanee bera lɛ Yeesu Amanesoma ba faa yaradaa o koh a waa hah ba dɛɛ nyin ba kpoe la dɛɛ bol la. 24Ba chegɛ a ta dɛ jam Korowii a wa.

will be added

X\