fesos 4

1Men Pɔɔl maa koh ya Dɔɔ waa la waa ba do mɛ dea la, n dɛ soŋe he bwa, hɛ́ɛ teŋɛ gɛ aa chɛ kɛ nɛra Korowii aa lee ba tɛ o te ɛɛ teŋɛ la. 2Hɛ́ɛ sɔɔh bwara dɛɛ pwɛr he te, dɛ koh dɔŋa nyina waa dɛ dɔ bambile dɔŋa nɛ, 3dɛ swɛɛ siwi hé ne he bala baah do wer saŋ bɛlbwa, dɛ bɛ nyopɛo la Korowii Domadɛɛge aa tɛ heyaa la chɔg. 4Yeesu bwadabii lɔ beŋkpoŋ, o Domadɛɛge ge lɔ beŋkpoŋ, asɛ hwɛga Korowii aa le yaa ya bwa dɔ la ge ɛ beŋkpoŋ. 5Ya bwa Dɔɔ lɔ beŋkpoŋ. Waa ya bwa aa dɛ yarada, ne Korowii nee baa sɔ ya bwa la ge ɛ beŋkpoŋ. 6Ya bwa Mɛɛɛ Korowii, o lɔ beŋkpoŋ. Onee dɔ ya bwa dɛɛ ɛ toma ya bwa bini, dɛ do ya bwa nɛ. 7Kɛ ya bɛlbwa dɔ chae Yeesu Kristo aa chao. Gɛ waa dɛ nyin laanee o bɔna tɛ ya bwa gɛ del aa chɛ kɛ bɛlbwa dɔ. 8Ba chwerɛ Korowii Tɔn bini ŋɔ, "O kaa nyundua. Nɛra waa lag ba la teŋɛ o nɛɛ dɛ kaa, asɛ o kɛ nɛra kwa." 9Baa ŋɔa ŋɔ o kaa nyundua la, a baglɔ kɛŋɔ o tɔ sie tu ba harɛ. 10Nɛn waa tua la, o tentenee kaa nyundua dɛ ka do nyundujagla ásɛ dɛ won do bobɛlbwa. 11Onee kɛ nɛra kwaa la. Kwaa waa kɛ nɛra laanee nɔ: O cha bane ba won che o kpegri ta dɛ ɛ o toroma, dɛ cha bane ba won che o kpegri ta dɛ bol o wa, dɛ cha bane ge baa bol o Amanesoma la. O cha bane ge baa nyiŋi o nɛra nɛɛ dɛɛ bag ba o ŋwɛnɛ ta teŋa. 12Gɛɛ o ɛ dɛ cha nɛra ba won ɛ o toma dɛ cha dɔŋa Yéesu Kristo bwadabii la won do kpegri, 13asɛ ya bwa won dɔ nyopɛo yarada yaa yarada Korowii Bie ne jema yaa jemɔ la ta kɛrɛdɛ dɛ ka tonɛ, dɛ won kpeg kɛrɛdɛ kɛŋɔ nomonome o nɛɛ teŋa ta, gɛ Yeesu Kristo aa doa la. Onee ya kpɔ dɛɛ magɛ ya te dɛ jemɛ gɛ yaa kpeg. 14A taa aa ba chega nɛra aa wola won negre yaa kɛŋɔ bechale. Dɛ ya ta kpege kɛrɛdɛ o nɛɛ teŋa ta naa, bane ɛɛ ba bagle yaa waa aa koraa, ya den sɛh warane dɛɛ tɛɛ ba kɛŋɔ peu won gɔɔ kon ir nyundua dɛ yon kpɔ ka ta bobɛlbwa la. Nɛra bane won ba liire kpɔe dɛ teŋe nyosone a do kɛŋɔ kpelaa ken, dɛ won negre nɛra. 15Korowii dɛ nyin kɛŋɔ ya lawɛ kasinteŋ la bini kɛrɛdɛ dɛɛ bola dɔŋa be nɛnnyin ne, ásɛ ya won kpeg kɛrɛdɛ dɛ do gɛ Yeesu Kristo aa doa. Onee ya nyu. 16Yan gee o bwadabi. Onee choŋri bwadabii la bwa, aa lawɛ dɔŋa kɛrɛdɛ dɛ bwa ɛ beŋkpoŋ dɛɛ cha dɔŋa ásɛ dɛ won kpeg tel o maga bwa la. Dɔŋa nyinaa gela Yeesu Kristo bwadabii won kpeg gɛ dɛ do kpegri la. 17N siswɛm waa n che n Dɔɔ Yeesu sɔn ta dɛɛ bol he be la. He bɛ banɔ la baa wola Korowii tomɛ la nɛɛ teŋɛ kpa. Wepuu baa lii dɛɛ teŋɛ a ta la. 18Ba sibie tɔɔgɔ. Ba nya liire, dɛkalkɛŋɔ ba ɛ deŋnekpeg tena. A waa gela baa wola Korowii mkpa dɔe la. 19Wobɛlbwa aa ban sihiih ɛ. Anomanta ba saahnɔ dɛɛ teŋɛ ba pɛlchɔga we-ɛɛla ta, dɛɛ ɛ wedoŋa ba siwi swɛɛ a ta. 20Kɛ he te, gɛ laa ba bagle Yeesu Kristo waa ŋɔ hɛ́ɛ teŋɛ a ta. 21He no o wa, ba bagle heyaa kasinteŋ ŋwɛnɛ la, asɛ he jemɛ gɛ baa dɛ teŋɛ Yeesu nɛ. 22Taraken hé gel he dabene la ne waa he faa dɛ teŋɛ a ta la. He pɛlchɔgaa negre he bwa dɛɛ chɔg he da la. Hé gel webena la bwa, 23dɛ gel Korowii kwaa he bambile ne he liire bwa á berɛ anfala. 24O tɛ heyaa dafale bɛl soosiwi waa kwaara, o do kɛ o tenten la ásɛ he won ɛ nɛndɛɛga tenten, he waa bwa do kɛrɛdɛ o be. Anomanta hé kpɔ dafale la. 25Hé laa nyosone bɛlbwa laa kpɔ he waa ta, dɛɛ bol kasinteŋ dɛɛ tɛ dɔŋa, dɛkalkɛŋɔ he bwa pɛ bwadabii beŋkpoŋ ta dɛ ɛ beŋkpoŋ. 26Dɛ he baah diu waa, he bɛ gel a ɛ bandichɔga he ɛ wechɔga. Hé gel o sɔɔh warane. Aa were kɛŋɔ he baah di wee ka jo dɛ o ta sɔɔhnɛ. 27He bɛ gel Bɔnsam dɔ bɔr dɛ negre heya. 28He fa dɛ ŋwɛ kɛɛ? Hé gel gɛ ɛɛ dɛ kpɔ he nɔɔra haa kpɔa dɛɛ ŋwɛ la dɛɛ ɛ tondɛɛga dɛ dɔ dɛɛ di, dɛ won dɔ ane dɛɛ tɛ nyaara ba gee di. 29He bɛ gel wedoŋa bɛlbwa ɛɛ le he nyoo, kɛ hé gel he wobol ɛ waa aa wera dɛɛ do nɛra gbemba waa aa kpoŋ ba ta, dɛ won cha banɔ la baa dɛ noa la. 30He bɛ gel Korowii Domadɛɛge la tea bini chɔg. Korowiirii kpɔɔ do heyaa nso dɛ́ won jemɛ he banɔ la waa dɛ ba lɛɛ o lɛɛ tɔpere la. 31Hé gel nyɛgre doe, ne bandia, ne gaeh, ne wesagasagare, ne bahmugliwa, ne meesɔhwaa bwa, 32dɛɛ ɛ dɔŋa wedɛɛga, dɛ dɔ dɔŋa chal. Dɛ he dɔŋ ɛɛ wechɔga aa, kpɔ kɛo kɛŋɔ Korowii aa koh Yeesu Kristo waa dɛ kpɔ he wechɔga kɛ heyaa la.

will be added

X\