Kolose 4

1He banɔ la haa dɔ bonɔɔna ne toli la, hɛ́ɛ ɛɛ ba waa aa togra dɛ do wer, dɛkalkɛŋɔ he gba lɔ nomɛl lɔga, o do Korowii doa. 2Hé swɛɛ siwi dɛɛ soŋe Korowii saŋ bɛlbwa, dɛ gel he sie ge do a ta. Hé gel he siwi su waa waa ɛa tɛ heyaa hɛɛ jaamo. 3Hé soŋe Korowii dɛɛ tɛ ya gba, ásɛ o tɛ yaa ŋwɛnɛ ya won bol o Waa dɛ bagle o wesɔɔhla aa ɛ Yeesu Kristo waa la. A waa ba koh do mɛ dea nɔ. 4Hɛ́ɛ soŋo n won dɛɛ bola kɛrɛdɛ gɛ aa chɛ kɛŋɔ n bol a bwa á bini chaah la. 5Hɛ́ɛ nyiŋi kɛrɛdɛ, dɛ jemɛ gɛ aa chɛ kɛŋɔ hɛɛ ɛ nɛra baa wola asɔre tena ɛɛ la, asɛ dɛ he dɔ ŋwɛnɛ bɛlbwa naa, hé che o ta dɛ won dɔɔ ba tɛ Korowii. 6Hé gel he wobol do som dɛɛ lɛ sie saŋ bɛlbwa, dɛ ba pɛɛ heyaa wobɛlbwa naa, hé won jemɛ gɛ aa chɛ kɛ he bol. 7Yɔɔ, ya dɔŋ Tichikos yaa dɛ nyinu o waa dɔ kasinteŋ, wɛɛ cha yaa, ya ne o bwa ɛɛ ɛ ya Dɔɔ toma nɔ la, wɛɛ ba bagle n waa bwa he bee. 8A waa mɛɛ tomɔ he be ó ba bol ya waa bwa ásɛ he baah sɔɔh heyaa la. 9O ne ya dɔŋ Onisemɔs o wa aa dɔ kasinteŋ yaa nyinu la bwaa mɛɛ tomɛ, ásɛ ba ba bol waa aa dɛ chig bonɔ bwa he be. Onisemɔs te ɛ he bwɛɛ te. 10Aristakus baa do n ne on dea la ne Banabas nime Maak dɛ na heya. A gɛ Maak nɔ waa n faa bol he be la. O ba he be naa, hé lɛo silɛɛ ne. 11Jeses baa bera dɛɛ yerɔ Jastos la ge dɛ na heya. Juda tena baa yarada Yeesu la bini, nɛra batoro nɔ gboo dɛɛ cha mɛ, n ne baa ɛ Korowii Kora la toma. Ba dɛ cha mɛ taeh. 12Epafras waa ɛ he bwɛɛ te la dɛ na heya. O dɛ ɛ Yeesu Kristo toma, dɛ soŋe Korowii kɛrɛdɛ ga dɛɛ tɛ heyaa saŋ bɛlbwa ásɛ o gel he won che kiŋkiŋ dɛ jemɛ o waa kɛrɛdɛ ka tonɛ, asɛ Yeesu Kristo waa bɛ heyaa aahna-aahna ɛ, he won ɛ Korowii tetoowaa bwa. 13N gbabir na gɛ Epafras aa dɛ tomɛ he ne banɔ la baa lɔ Laodisia ne Heɛrapɔles la kohona. 14Tɛɛga te Luk ya bwa aa dɛ nyinu la ne Demas ge dɛ na heya. 15Hé ŋɔ yabala baa lɔ Laodisia la ne Nimfa ne asɔre tena baa dɛ cheme Nimfa dem la be ŋɔ n dɛ na ba. 16Dɛ he baa kure tɔn nɔ tonaa, hé gel ba ka kuro bagle asɔre tena baa lɔ Laodisia la. Tɔn maa tɛ ba ge la, hé lɛ dɛ ka kure. 17Hé ŋɔ Akipus be ŋɔ ó do sie dɛ ɛ toma ya Dɔɔ Yeesu aa kpɔa tɛo la bwa kɛrɛdɛ ken. 18N gbagbaa chwerɛ bonɔ la, n dɛ na heya. Hɛ́ɛ lii n waa kɛ n ta chɔ dea, dɛ soŋe Korowii dɛɛ tɛ mɛ. Kórowii cha heya.

will be added

X\