Kolose 3

1Dɛ he ne Yeesu Kristo bwaa pɛa ir seo ta te naa, amɔ te hé swɛɛ siwi dɛ gel he bambile che kwaa aa lɔ nyundua la ta. Belaa Yeesu do dɛ so nomombɔr Korowii dig ta la. 2Hé gel he liire bwa do kwaa aa lɔ nyundua la ta, dɛ gel kwaa aa lɔ harɛ nɔ ta, 3dɛkalkɛŋɔ he do kɛŋɔ nɛra baa serewa a bɔr, he toole a ta kpa. He mkpa lɔ Yeesu Kristo be, o ge do Korowii be. 4Awola Yeesu Kristo he mkpa aa lɔ o be aa ba harɛ ta la, he ne o bwa ɛɛ pɛo dɛ ba gɛ saŋ, dɛ ba dɔ jirima o bala la ta. 5Anomanta hé gel he harɛ nɔ ta dor bwa ta kwaraa. He bɛ he bwadabii kpɔ do jwamane, ne wedoŋa, ne kayɛglɛ, ne pɛlchɔga, nɛ kwaa ta sibegra ta. Kwaa ta sibegra do kɛŋɔ voga toma ken. 6A gɛ waa nɔ, Korowii bwaawee dɛ ir a ta taeh. Wɛɛ kpɔ wahalaa ta nɛra baa dɛ ɛ deŋnekpeg dɛɛ ɛ gɛ la nɛ. 7He ne ba bwaa fa lɔ a ta dɛɛ ɛ. 8Kɛ a chɛ kɛŋɔ he gel a bwa sekwaraa taraken te. Hé laa bandia kpɔ he waa ta, he baah bɛ dɛɛ di sagasaga, hé gel meesɔhwa, he bɛ dɔŋa dɛɛ chɛgre, he bɛ gel wobochɔga ɛɛ le he nyoo. 9He bɛ nyosone teŋe dɛɛ tɛ dɔŋa, dɛkalkɛŋɔ he laa he dabene la ne o we-ɛɛla la bwa kpɔ he nɛ, 10dɛ charɛ dafale. Korowiirii gela he do gɛ la. Onee dɛɛ kwaa he dafale la saŋ bɛlbwa ásɛ he do kɛrɛdɛ gɛ waa doa la, dɛ́ won jemɔ kɛrɛdɛ ka tonɛ. 11Anomanta nɛra Korowii aa gela ba do gɛ dofale nɔ la, ba ta dɔe kɛ ba pegri dɔŋa bini kpa kɛŋɔ onɔ ɛ Juda te kɛɛ onɔ nɔ ta Juda te ɛɛ nɔ. Nɛra bini pegra toole kpa, kɛŋɔ onɔ teŋe o pen, kɛɛ onɔ nɔ ta o pen teŋe nɔ. Hɔɔh kɛɛ daamun te kɛɛ yom kɛɛ nɛn waa dɔ o te toole kpa, ba bwa ɛ beŋkpoŋ. Yeesu Kristo gbo waa hiah o nɛra. 12Heyaa Korowii bidɛɛga waa le heyaa tɛ o te, dɛ laa he doŋa bwa kpɔ he nɛ, dɛɛ nyin heyaa kɛrɛdɛ. Anomanta hé kpoŋe dadɛɛge dɛɛ sune dɔŋa nɛ, dɛ ta tea dɛɛ tɛ dɔŋa, dɛɛ pwɛr he te, dɛɛ tɛ nɛra sie, dɛ dɔ bambile tɛɛ ba. 13Dɛ he bini bɛlbwa ne o dɔŋ dɔ waa aa, ó lawɛ bambile dɛ kpɔ kɛo. Gɛ Korowii aa kpɔ he wechɔga kɛ heyaa la, gɛɛ chɛ kɛ he ge kpɔ dɔŋa kwaa dɛɛ kɛ ba. 14Anɔ nɔ habɔɔ, hɛ́ɛ nyin nɛn. Nɛnnyinii dɛ won gel he dɔ nyopɛo dɛ ɛ anɔ bwa kɛrɛdɛ ka tonɛ. 15Hé gel nyopɛo waa aa le Yeesu Kristo be la do he bambile bini wobɛlbwa ta, dɛkalkɛŋɔ Korowiirii yerɛ heyaa ŋɔ hé bwa ɛ beŋkpoŋ dɛ dɔ nyopɛo. Hé gel he sie ɛɛ su waa waa ɛa tɛ heya, hɛɛ jaamo. 16Hé gel Yeesu Kristo waa la do he bambile bini kɛrɛdɛ hɛɛ bagle dɔŋa, dɛɛ bag ba wejema bwa ne, dɛ go wesoŋa yela ne kpɛɛra yela dɛɛ jam Korowii he bambile bwa. 17Wobɛlbwa haa dɛ ɛ ne anɔ la bwa haa dɛ bol la, hɛ́ɛ ɛa ya Dɔɔ Yeesu sɔn ta, dɛ che o nɛɛ dɛɛ jam o Mɛɛ Korowii. 18Haahna, hɛ́ɛ no he jaranar wa, dɛkalkɛŋɔ gɛɛ a chɛ kɛŋɔ nɛra ba ne ya Dɔɔ Yeesu aa pɛa ɛɛ ɛ. 19He baala ge, hɛ́ɛ nyin he haahna kɛrɛdɛ dɛ bɛ ban dɛɛ panya. 20Bechale, hɛ́ɛ no he nyare ne he mɛɛnanar waa saŋ bɛlbwa, dɛkalkɛŋɔ gɛɛ dɛɛ lɛ Korowii sie. 21Mɛɛnanar, he bɛ hɛ bii dɛɛ do bandia ne, asɛ ba bambile bɛ chɔg. 22Bonɔɔna ne toli ge, hɛ́ɛ no nɛra haa dɛ tom ba harɛ nɔ ta la waa saŋ bɛlbwa. He bɛ ba sie bɔr na mɔɔ dɛɛ tom ba dɛɛ nyin baa kpɛɛ heya. Hé ta tea dɛɛ tom ba ɔma haa dɛ ɔmɛ he Dɔɔ Yeesu Kristo nomanta. 23Wobɛlbwa haa dɛɛ ɛ la, hɛ́ɛ ɛa bambile bwa ne kɛŋɔ he Dɔɔ Yeesu Kristoo he ɛ dɛɛ tɛ. Nɛn laa he ɛ dɛɛ tɛ. 24He Dɔɔ Yeesu Kristoo he ɛ dɛɛ tɛ. He jemɔ kɛŋɔ o bee hɛɛ ba kembɔr waa kpɔa cheg o nɛra la dɔe. 25Nomɛlbwa waa dɛ ɛ wechɔga la, wɛɛ dɔ o wechɔga kembɔree. Korowii aa bane siwii nyiŋi gwaa bane.

will be added

X\