Kolose 1

1Men Yeesu Kristo torome Pɔɔl ne ya dɔŋ Timotii chwerɛ tɔn nɔ. Korowii tetooraa o tɛ mɛ toma nɔ. 2Ya chwerɔ dɛɛ tɛ yabala haa lɔ Kolose dɛ ɛ Korowii nɛra, asɛ he ne Yeesu Kristo pɛ, hɛɛ teŋɛ o nɛɛ kasinteŋ ne la. Ń Naa Korowii cha heya, dɛ tɛ heyaa bosɔɔhna. 3Ya dɛ jam ya Dɔɔ Yeesu Kristo Mɛɛ Korowii he waa ya wesoŋa bini saŋ bɛlbwa, 4dɛkalkɛŋɔ ya noɔ kɛŋɔ he dɛ yarada Yeesu Kristo kɛrɛdɛ dɛ kpɔ he te tɛo, dɛɛ nyin Korowii nɛra bwa ge. 5Amanesoma aa ɛ kasinteŋ la aa ba he be logla la, he no hwɛga aa dɛ tɛ la wa. He yarada ne nɛnnyin la le kwaa haa dɛ hwɛgɛ a ta la ta. Korowii ge kwaa a bwa cheg heyaa Korowii doa kɛrɛdɛ ken. 6Amanesoma la perɔ, nɛra ɛɛ noa bobɛlbwa, aa ba hɛɛra ne. Gɛ tentenee aa ba hɛɛra ne he be dɛ le awola haa noa Korowii pili he sie he jemɛ suna waa sune he nɛɛ dɛ cha heyaa la. 7Epafras bee he no Amanesoma la. Ya ne o bwaa pɛa dɛɛ ɛ toma nɔ. O ɛ Yeesu Kristo bonɔɔ o wa aa dɔ kasinteŋ yaa nyinu kɛrɛdɛ. Ya naa taa o che dɛɛ cha heya. 8O bol ya be gɛ Korowii Domadɛɛge aa cha heyaa asɛ hɛɛ nyin dɔŋa. 9Anomanta ya le awola yaa no he waa dɛ soŋe Korowii dɛɛ tɛ heyaa kɛŋɔ ó Domadɛɛge bagle heyaa o wobɛlbwa kɛrɛdɛ, dɛ berɛ dɛɛ pili he sie hé won jemɛ wobɛlbwa aa ɛ Korowii tetoora la, 10dɛ won do gɛ aa chɛ kɛ ya Dɔɔ torome do, he wobɛlbwa won su o siwi, he won dɛɛ ɛ wedɛɛga bwa soosiwi, dɛ won jemɛ Korowii kohona, 11dɛ won dɔ kpegri kɛrɛdɛ dɛ le o gbagba kpegri waa do kan dɛ dɔ jirima kɛrɛdɛ la ta. N dɛ soŋe Korowii o cha heyaa gɛ hé won lawɛ bambile wobɛlbwa ta, 12dɛ won kpɔ silɛɛ dɛɛ jaamo waa ɛ ya Mɛɛ la. Onee gela ya chɛ kɛ ya ne o nɛra bwa won dɔ kondɛɛga waa dɔa tɛ o bii baa ja o Kora waa ɛ Bochaah Kora la ta. 13O lɛ yaa le biro ta dɛ kpɔ yaa ka ja o Bie waa dɛ nyinu la Kora ta. 14O Bie laanee lɛ yaa le Bɔnsam nɔn ta dɛ kpɔ ya wechɔga ge kɛ yaa la. 15Yaa won Korowii na. Kɛ gɛ Korowii aa doa la, gɛɛ o Bie ge do. O Bie la lole mɔɔ o ta komɛlbwa. 16O Bie la nɛɛ o che dɛ ta komɛlbwa waa lɔ harɛ ta ne komɛlbwa waa lɔ nyundua, anɔ la yaa dɛ naa ne anɔ la yaa wola an na kɛŋɔ nyundua toroma ne konchɔga aa dɛ di kpegri bwa soosiwi. O Bie la nɛɛ o che dɛ taa, asɛ a do le tɛo. 17Gɛ saŋ a bɛlbwa faa wola toole la, dɛ o te lole. Onee lawɛ komɛlbwa kpoŋe, a ta do le ba le fini nɔ la. 18Onee asɔre tena bwa nyu, ba gee o bwadabi. Onee tɔ sie komɛlbwa nɛ, dɛ tɔ sie ir seo ta nomɛlbwa nɛ, dɛkalkɛŋɔ on chɛ kɛ o ɛ nomoa komɛlbwa nɛ. 19Korowii tetooraa o Bie Yeesu ɛ o gbagba. 20O ɛ gɛ dɛ́ che o Bie la nɛɛ dɛ kwaa o ne kwaa aa lɔ nyundua ne harɛ bwa baah. O gelɔ o Bie sewɛ dagagre la ta o chal kwaa wobɛlbwa. 21He faa Korowii jemɛ dɛ ɛ o dɔma, dɛkalkɛŋɔ he fa dɛ lii liichɔga, dɛɛ ɛ wechɔga. 22Kɛ name Yeesu Kristo aa baa ɛ nɛn dɛ sewɛ la, Korowii chegɛ o seo la ta dɛ kwaa he ne o baah, dɛ gel he won do kaih doŋa bɛlbwa aa wola toole he nɛ, nomɛlbwa aa wola he waa dɔe ba dɛ bol awola haa ba che Korowii sie la. 23Dɛ he ta kpoŋe waa haa dɛ yaradaa la bini, he ta habɔɔ leɛ, dɛ dɔ hwɛga le Amanesoma la baa bola bagle heyaa he no la ta kɛŋɔ nomɛlbwa aa won chɔg he liire he bɛ dɛɛ hwɛgɛ kpa aa, amɔ hɛɛ wonoo che o sie. Ba dɛ bol Amanesoma nɔ bobɛlbwa. N gbabir dɛ bola, dɛkalkɛŋɔ Korowiirii lee me. 24Taraken a do n som kɛ maa lɛ he wahala dɛɛ na. Wahala lole ń che Yeesu Kristo naa ta dɛ na tɛ asɔre tena baa ɛ o bwadabii la. Anomanta a do n som kɛ maa dɛ ba wona na wahala aa kaa la ane ásɛ a won tonɛ. 25N ɛ toma dɛɛ tɛ o asɔre tena. Korowiirii koh he chae waa dɛ tɛ mɛ a gɛ toma nɔ, dɛ ŋɔ mɛ́ɛ bagle o waa la bwa nɛ́ra bwa no. 26Korowii waa la fa sɔɔh saŋ la bwa, nɛra ta a mun jemɛ. Kɛ taraken te, o pili a bwa bini dɛ tɛ o nɛra, 27bá na dɛ jemɛ gɛ waa dɛ nyin kɛ o ɛ nɛra baa wola Juda tena ɛɛ la baah. O waa waa pili o bini la ɛ wedɛɛga aa ɛ wejena dɛɛ kpo nyoa. Anee kɛ Yeesu Kristo Doma soge he nɛ, he dɔ hwɛga o be kɛ tɔpebɛl hɛɛ dɔ jirima o bee. 28Ya waa yaa dɛ bagle bwaa Yeesu Kristo la. Ya dɛ ja nomɛlbwa, dɛɛ bagle nɛra bwa wejema bwa ne ásɛ dɛ ba won kpɔ bɛlbwa ba Korowii be kɛ ba kpeg Yeesu Kristo waa ta, pɛɛ ba ne waa pɛa la nomanta. 29A waa gela n swɛɛ siwi dɛ takapɔ dɛɛ ɛ toma la. Yeesu Kristoo tɛ mɛ kpegri ga n won dɛɛ ɛ gɛ toma la.

will be added

X\