We-la 9

1Dɛ Sɔɔl ta swɛɛ siwi dɛɛ aah asɔre tena la ŋɔ wɛɛ kpo baa. O la Sɔfore Nomoa be 2dɛ ka soŋo ŋɔ ó tɛo o nɔn bini tɔn ásɛ o kpɔ gaage bwɛɛ la baa dɛ yerɔ Damaskɔs la cheremi deene ta, asɛ dɛ o na Yeesu ŋwɛnɛfale tena la bɛlbwa naa, baalee yoo, haahnee yoo, ó lag ba dɛ vɔg ba, dɛ kpɔ ba ba Jerusalam. 3Sɔɔl aa dɛ kaa dɛ ka tel Damaskɔs la, kerabeŋkpoŋ dɛ nii le nyundua dɛ chaah o nɛ. 4Belaa o chole harɛ dɛ no kɛŋɔ nomɛl aa dɛ yerɔ dɛɛ ŋɔ, "Oo, Sɔɔl! Ɛrɛɛ he che n nɛɛ gɛ nɔɔ?" 5Asɛ Sɔɔl ŋɔ, "Henee umeo, n Dɔɔ?" Asɛ naate ŋɔ, "Menee Yeesu la haa dɛ yoo mɛ la. 6Kɛ ir dɛ kaa Damaskɔs bwɛɛ bini. Belaa hɛɛ ba gɛ aa chɛ kɛ he ɛ jema." 7Nɛra ba ne Sɔɔl aa dɛ kaa la no wobol ane, kɛ ba ta nɛn nae. Asɛ ba jagɛ che, ba ta jemɛ waa baa bol. 8Sɔɔl iro che dɛ pili sie, kɛ dɛ waa na, asɛ ba lawɔ daa ba Damaskɔs. 9A di tɔpera atoro, dɛ waa na. Dɛ waa kwaa di, waa nee ge nyɔ. 10Dɛ asɔre te bɛl lɔ Damaskɔs baa yerɔ Ananias. O noɔ kɛŋɔ Yeesu aa dɛ yerɔ chaahna ta ŋɔ, "Ananias!" Asɛ o sɛh ŋɔ, "N Dɔɔ, menee la." 11Asɛ Yeesu ŋɔ, "Ir la fɔgbaah la baa dɛ yerɛ bela 'Fɔgtogre' la ta, dɛ ka jo Judas dem dɛ bɔɔ Taasos baa bɛl baa dɛ yerɔ Sɔɔl la wa. O dɛ soŋe Korowii, 12dɛ na chaahna bini kɛ baa bɛl baa dɛ yerɔ Ananias aa baa jo dea dɛ kpɔ nɔɔra dawɛ o nɛɛ asɛ o berɛ dɛɛ na ja." 13Belaa Ananias ŋɔ, "N Dɔɔ, nɛra baa bol baa nɔ waa n be warɔ. O wechɔgdamanta waa ɛ he nɛra baa lɔ Jerusalam la bwa waa ba bol n be. 14O taraken bala waa ba Damaskɔs nɔ, Sɔfonomonomee tɛo kpegri ŋɔ ó ba ba larawe ya nɛra yaa dɛ tomɛ la bwa la." 15Anee Yeesu ŋɔ o be ŋɔ "Kaa! Menee leo dɛɛ nyin n tomɔ ásɛ nɛra baa wola Juda tena ɛɛ ne ba koranar ne Israel tena bwa ba che o nɛɛ dɛ jem mɛ. 16Mɛɛ geloo o jemɛ wahala bwa waa dɛ ba n waa koeh dɛ na." 17Anomanta Ananias kaa jo dem Sɔɔl aa lɔ o ta la ta, dɛ kpɔ o nɔɔra dawɛ o nɛɛ dɛ ŋɔ, "N dɔŋ Sɔɔl, ya Dɔɔ Yeesu gbagbaa tom mɛ he be. Onee kpɔ o te bagle gɛ saŋ haa dɛ ba bonɔ la. O tom mɛ ŋɔ ń ba ásɛ he berɛ won dɛɛ na ja, ásɛ Korowii Domadɛɛge la ge so he nɛ." 18Bug la ta dɛ kwaane le Sɔɔl sie lee harɛ kɛŋɔ pɛŋe pɛga ken, asɛ o berɛ won dɛɛ na ja. Anee o ir, asɛ ba sɔɔ Korowii ne, 19asɛ o di kwa, o bwara do kpegri. O soge asɔre tena baa lɔ Damaskɔs la be tɔpera anɛ, 20asɛ o den la bela cheremi deene bini dɛ kaa bol Yeesu waa dɛɛ bagle nɛra dɛɛ ŋɔ Korowii Biee Yeesu. 21Nɛra baa no o wobol la bwa nyoa kpoo, ba ŋɔ, "Baa nɔ laa fa dɛ ɛ nɛra baa lɔ Jerusalam dɛɛ tomɛ Yeesu la sagasaga dɛɛ nyin o kpoo ba la aa? Aah a gɛ asɔre tena nɔ lawa sɔn laa o yerɛ dɛ ba bonɔ dɛ́ fe ba lag ba ka tɛ Sɔfonomonome la aa?" 22Sɔɔl aa dɛ bol Korowii Waa la, dɛ name kwaraa o wobol la bini ɛɛ do kpegri. O baglɔ le Korowii wobol la ta kɛŋɔ Yeesuu Kristo la kasinteŋ, anomanta Juda tena baa soge Damaskɔs la ta wone tɔŋlo kpa. 23Aa bigra tama la, Juda tena la chemo dɛ vɔrɔwe ŋɔ bá fe kpo Sɔɔl, 24asɛ o no ba waa baa vɔrɔwa la. (Dɛ ba ma danjwɛɛ bar ba bwɛɛ la, asɛ o dɔ doonyoone.) Dɛ ba dɛ daah bwɛɛ la doonyoone chɔɔ ne jwaana bwa dɛɛ nyin bɔr dɛ́ kpoo. 25Belaa o habɔteŋra la doo wɛgrɛ bini jwaana dɛ che danjwɛɛ la tokoro bɛl ta kpɔɔ tu bwɛɛ la dahara, o kaa Jerusalam. 26Sɔɔl aa la Jerusalam la, o laŋɔ ŋɔ ó fe ka ja asɔre tena baa lɔ bela la nɛ, kɛ dɛ ba bwa dɛ ɔmɔ, ba ta on yaradae kɛ asɔre tena la bɛlee on. 27Belaa Banabas tɔ o sie dɛ kpɔɔ ba Yeesu toroma la be, dɛ bagle gɛ Sɔɔl aa dɛ ba ŋwɛnɛ ta dɛ ba na Yeesu asɛ o bol waa o be. Banabas bagle gɛ Sɔɔl aa wona bol waa Damaskɔs bambile ne Yeesu sɔn ta. 28Ate dɛ Sɔɔl ne asɔre tena laanee dɛɛ ɛ wobɛlbwa Jerusalam bela. O bol waa bambile ne Yeesu sɔn ta. 29O ne Juda tena baa dɛ bol Grik wobol la bol waa dɛ tɔŋle waa kɛrɛdɛ, asɛ baa nyin bɔr dɛ́ kpoo. 30Sɔɔl bala asɔre tena la aa baa na gɛ la, ba kpɔɔ kaa Sisaaria, dɛ ka doo ŋwɛnɛ bela o kaa Taasos. 31A habɔɔ la, asɔre tena baa lɔ Judia ne Galilia ne Samaria harɛre la bwara sɔɔh ba, asɛ Korowii Domadɛɛge la cha ba, nɛra baa ja ba nɛ, baa dɛ ɔmɛ Korowii dɛɛ teŋɛ o ŋwɛnɛ ta nomanta. 32Dɛ Pita dɛ valɛ bwɛɛre ta taeh. Awola bɛl o ba Korowii nɛra baa lɔ bwɛɛ bɛl baa dɛ yerɔ Leda la be. 33Belaa o ka na baa bɛl baa dɛ yerɔ Aeneas. Dɛ o kuugo so harɛ bene anuatoro. 34Pita ŋɔ o be ŋɔ, "Aeneas, Yeesu Kristo chaeh. Ir che dɛ gugri he kalaŋ bug nɔ ta." Bug la ta dɛ Aeneas iro che. 35Nɛra baa lɔ Leda ne Saron bwa na baa la dɛ charɛ ba liire, dɛ teŋɛ Yeesu nɛ. 36Dɛ haah bɛl lɔ Jopa dɛ ɛ asɔre te baa yerɔ Tabita. Grik tena ge dɛ yerɔ Dɔɔkas. Dɛ haah la dɛ ɛ wedɛɛga taeh dɛɛ cha nyaara. 37A gɛ saŋ Pita aa lɔ Leda la, Tabita bwara weo o sewɛ, asɛ ba sɔɔ ne dɛ kpɔɔ bil abrɔsane bɛl doa. 38Dɛ Jopa ne Leda aa jaŋɛ, anomanta asɔre tena baa lɔ Jopa la aa noa kɛŋɔ Pita lɔ Leda la, ba tomɛ baala banɛ o be dɛ ŋɔ bá ka ŋɔ o be ŋɔ ba dɛ soŋo kɛ ó gel wobɛlbwa dɛ ba ba be warane. 39Toroma la aa laŋa la, Pita kpɔ o te dɛ puu ba kaa. Waa laŋa la, ba kpɔɔ deeh abrɔsane la. Dɛ luhaahna baa lɔ bela la bwa baa chwa baro dɛɛ wi, dɛ kpɔ batakaani ne yale Tabita aa sɔah gɛ saŋ waa wola sewɛ mɔɔ la dɛɛ bagle Pita. 40Pita doŋi ba bwa le buse dɛ guŋi harɛ, dɛ soŋe Korowii, dɛ berɛ sie lale la be dɛ ŋɔ, "Tabita, ir!" Haah la pili o sie. Waa na Pita la, o iro so. 41Belaa Pita tel o be dɛ lawɔ ir che, dɛ ka yerɛ asɔre tena ne ba bini luhaahna la bwa dɛ kpɔ haah la waa iru la tɛɛ ba. 42A gɛ waa nɔ perɛ Jopa bwa, asɛ nɛra kɛrɛdɛ che a ta dɛ yarada Yeesu waa la. 43A habɔɔ la, Pita soge Jopa bela bigri. Dɛ gbansaba bɛl baa dɛ yerɔ Seemɔn la deaa o do.

will be added

X\