We-la 7

1Belaa Sɔfore Nomoa la bɔɔ Steeven ŋɔ, "Kpelaa ba ŋɔ nɔ naa?" 2Anee Steeven chaŋe ŋɔ, "N mɛɛwa ne n dɔɔranar, hɛ́ɛ no waa nɔ maa dɛ ba bola nɔ! A gɛ saŋ la ya naa Abraham aa wola Haran kaalɛ mɔɔ la, Korowii waa ɛ jirima bwa dɔɔ la ba o be Mɛsopoteemea harɛ ta, 3dɛ ba ŋɔ o be ŋɔ, 'Gel he lolanar dɛ le he harɛ haa lɔ o ta nɔ ta dɛ ka so harɛ maa dɛ ba he bagla la ta.' 4Asɛ Abraham ir le o harɛ ta dɛ ka so Haran. O mɛɛ aa sewa habɔɔ laanee Korowii gel o ba so harɛ nɔ haa soge o ta fini nɔ ta. 5A gɛ saŋ la, Korowii ta harɛ la pera teŋe tɛ Abraham kɛŋɔ o ɛ o ge kon nɔ. O ta nagale beŋkpoŋ del kwaraa teŋe tɛo. Kɛ Korowii bagɔ nyoa ŋɔ wɛɛ kpɔɔ tɛo, ásɛ harɛ la ɛ o ne o naanar kon. A gɛ saŋ la Korowii aa bagɛ Abraham nyoa nɔ la, dɛ o ta bii dɔe mɔɔ. 6Waa Korowii aa bol Abraham be laanee kɛŋɔ o naanar ɛɛ ka berɛ hɔɔhraa harɛ bɛl taa, asɛ bela tena kpɔ ba ɛ yoma dɛ fig ba kohona bene lafraanaarɛ. 7Dɛ ŋɔ wɛɛ bol a gɛ harɛ la tena waa dɛ pa ba bole, dɛ bɔ ba a kem, ásɛ a habɔɔ la o nɛra ba bonɔ dɛ baa tomɔ. 8Asɛ Korowii bagle Abraham ŋɔ wɛ́ɛ teŋe o bii pena ásɛ a gɛ waa la ɛ nawee dɛ che tɛ o ne Abraham fɔo la baa fɔwa la wa. A waa Abraham aa lolɛ o bie Aesek o dɔ yawanyoa beŋkpoŋ la, ba teŋe o pen. Aesek ge aa baa lolɛ o bie Jekɔb la, o teŋe o pen. Asɛ Jekɔb ge teŋe o bii fi dɛ banɛ baa ɛ ya deene nomonome la bwa pena. 9"Dɛ Jekɔb bii la aa ba nime Josef la waa nyin, dɛ kpɔ bɔweela yogu tɛ Ijipt tena, asɛ ba ka kpɔɔ ɛ ba yom. Dɛ Korowii teŋɛ Josef nɛ, 10anomanta wobɛlbwa ta on ɛɛ o wahala waa naa la bwa ta. A balɔ kɛŋɔ Josef la Ijipt harɛ kooro be, Korowii tɛo jirima ne liire, asɛ o waa too kooro la tea kohona. Anomanta o ɛ Josef o harɛ la bwa ne o dem tena bwa nomoa. 11"Belaa lɔr ba chole Ijipt ne Keenan harɛ bwa ta, asɛ baa na wahala kohona. Dɛ ya naanar ta kondikwaa dɔe dɛ́ di. 12Belaa Jekɔb ba no kɛŋɔ kondikwaa lɔ Ijipt harɛ, dɛ tomɛ o bii la ŋɔ bá la bela ka yawɛ ane ba. Dɛ ba logla laŋa baa dɛ la bela bwaa la. 13Baa bera ba la bela nɛɛtena la, Josef kpɔ o te bag ba, asɛ ba jemɛ kɛŋɔ ba nime Josef laanee on. Ijipt harɛ kooro la ge baa jemɛ ba wa. 14Belaa Josef kal o mɛɛ Jekɔb ŋɔ ó ne o bii ne o naanar la bwa ba so o be Ijipt harɛ. Dɛ ba bwa lɔ nɛra fifraanuanɛ dɛ nɛra banue. 15Asɛ Jekɔb ir kaa Ijipt harɛ dɛ ka so bela. Belaa o ne o bii la bwa ka serewe. 16Baa serewa la, ba cheg ba la Sɛkem, dɛ ka hug ba lalbɔɔ la Abraham faa yawa Hamɔ dea tena be la ta. 17"Korowii nyobaga waa bagɛ Abraham kɛ wɛɛ lee ba Ijipt harɛ taa dɛ tɛɛ ba harɛfale la aa tela la, dɛ ya naanar baa lɔ Ijipt harɛ la warɔ kohona. 18Koofale waa wola Josef waa jemɛ baa di Ijipt kora. 19Dɛ o dɛ neg ba dɛɛ ɛɛ ba nyubinikpeg, dɛɛ fig ba, dɛ gel ba kpɔ ba bechasɔɔhne kaa ta baa serewe. 20"A gɛ saŋ nɔɔ ba lolɛ Mosis. Dɛ o wer bonɔɔ kɛrɛdɛ. O nya nyiŋi o nɛɛ korobie atoro mɔɔ dɛ kpɔɔ ka ta. 21Baa tao la, a gɛ kooro la bihaahnee nao dɛ kpɔɔ dɛ nyiŋu kɛŋɔ o gbagba bie. 22Mosis hweli Ijipt tena waa bwa dɛ dɔ ba wejema bwa. Dɛ o wobol dɛ jo deŋne, o berɛ won wejena ge ɛɛ ja. 23"Waa baa dɔ bene fifraanaarɛ la, a ba o nyu bini kɛŋɔ ó nyiŋi dɛ na gɛ baa dɛ ɛ o bala Israel tena la. 24Waa baa na Ijipt tena la bɛl wɛɛ fiigi o bwɛɛ te awola bɛl la, o lɛ o bwɛɛ te la nyoa dɛ kpo Ijipt te la bɔ kem. 25Dɛ o dɛ lii kɛŋɔ o bwɛɛ tena la ɛɛ jemɔɔ kɛŋɔ Korowiirii dɛɛ nyin o kpɔɔ lɛɛ ba ta, kɛ ba ta gɛ jemɛ. 26Tɔ aa pera la, o na Israel tena banɛ baa yo, dɛ la ŋɔ ó ka larawe ba yoi la. O ŋɔ ba be ŋɔ, 'Nɛmbeŋkpoŋii heya. Bɔkwaa dɔ heyaa hɛɛ yo ken ɔ?' 27Asɛ ba bini onɔ la waa dɛ wegre o dɔŋ nyoa la tagɛ Mosis dɛ bɔɔro ŋɔ, 'Umee chege kora ta ŋɔ hé baa nyiŋi ya nɛɛ dɛɛ bol ya waa dɛɛ pa bole ɔ? 28He dɛ nyin he kpo mɛ gɛ haa kpo Ijipt te la dɛ la kɛɛ?' 29Mosis aa no a gɛ waa nɔ la, o ɔmɔ, dɛ chwa le Ijipt harɛ dɛ ka so Midian harɛ ta. O lolɛ bibaala banɛ bela. 30"Bene fifraanaarɛ aa baa gale Mosis nyu ta bela la, o la pua bɛl waa ɛ hɛŋle gbo ta, Sinai bwejen la bɔr, dɛ ka na nyundua torome bela. Dɛ dawii ane aa dɛ lawɛ baahnee nyundua torome la che. 31Dɛ dawii la dɛ lawɛ, kɛ dɛ aa fuh. Anomanta a ɛ Mosis anebɛlbwa, asɛ o tuuh tel ninlao la bɔr dɛ́ won na kɛrɛdɛ. Waa tuuhna dɛɛ tel bela la, o noɔ kɛŋɔ Korowii aa dɛ bol ŋɔ, 32'Menee Korowii la he naanar Abraham ne Aesek ne Jekɔb aa dɛ tomɛ la.' Mosis ɔmɔ dɛɛ chel, o ta berɛ dɔ bambile dɛ́ nyiŋu. 33Asɛ Korowii ŋɔ o be ŋɔ, 'Foo he naŋgawa, dɛkalkɛŋɔ n siee he che la. 34N na fiiga Ijipt tena aa dɛ fiigi n nɛra Ijipt harɛ la, dɛ no ba wii baa dɛ wi la bwa ge. A balaa n ba ŋɔ ń ba lɛɛ ba ta la. Anomanta n dɛ ba he toma Ijipt harɛ.' 35"Mosis la Israel tena faa vɛoh dɛ ŋɔ ó bagle naate waa chego kora ta ŋɔ ó baa nyiŋi ba nɛɛ dɛɛ bol ba waa la, onee Korowii tomɛ ŋɔ ó ba tɔ ba sie dɛ lɛɛ ba ta la. Nyundua torome la Mosis aa nao dawii nii ta la nɛɛ Korowii che dɛ tomɔ. 36Mosis ɛ nyokpowaa Ijipt harɛ ta mɔɔ dɛ kpɔ o nɛra le bela, dɛ ɛ nyokpowaa Mposwɛm la ta ne bene fifraanaarɛ baa dia pua waa ɛ hɛŋle gbo ta la bwa ta. 37Mosisii ŋɔ nɛra la be ŋɔ Korowii ɛɛ tomɛ o keame bɛlee ba be gɛ waa tomɔ la, dɛ ŋɔ wɛɛ le ba dwee taa. 38A gɛ Mosis nɔ ne ya naanar ne nyundua torome waa bol waa o be Sinai bwe ta laanee fa dɛ cheme pua waa ɛ hɛŋle gbo la ta. Belaa Korowii kpɔ o waa aa wola garɛ, aa wola tonɛ ge la, tɛo ŋɔ ó ba ŋɔ ya be. 39"Kɛ ya naanar ŋɔ baa o waa no, dɛ vɛh o nɛɛ teŋa dɛɛ wi Ijipt harɛ wa. 40Ba ŋɔ Aarɔn be ŋɔ ó kwaa voga tɛɛ ba ásɛ a tɔ ba sie. Dɛ ŋɔ ba ta wone jemɛ kon la aa ɛ Mosis la waa tɔ ba sie le Ijipt harɛ ta la. 41Belaa ba ma vog bɛl kɛŋɔ nabii ken dɛ kpoo kwaa dɛɛ tɛo, dɛ koh kon la ba gbagba aa maa la waa di kwa, dɛ sa dɛɛ lɛ ba sie. 42Asɛ Korowii berɛ habɔɔ kpo ba, dɛ gel baa ɛ ba tetoowaa dɛɛ tomɛ wee ne korobie ne weweela aa lɔ nyundua la. Gɛɛ ba chwerɛ Korowii Keamere Tɔn ta la ŋɔ, 'Israel tena, he faa lɔ pua waa ɛ hɛŋle gbo ta bene lafraanaarɛ la, menee he fa kpoo kondɛɛra dɛɛ tɛ la aa? 43Vog Molɔk la dea ne wewee la haa mao dɛɛ tomɔ dɛɛ yerɔ Refan la laa he che dɛɛ gaage la aa? He gbagbaa fa ma a gɛ voga nɔ dɛɛ toma. Anomanta mɛɛ doŋi heyaa kaa Babilɔn harɛ ta dɛ kaa he ne bojaŋ.' 44"Ya naanar aa lɔ pua waa ɛ hɛŋle gbo ta la, dɛ ba dɔ tɔne ane baa dɛ baŋra kɛŋɔ dea ken, asɛ a gɛ dea la ɛ Korowii dobɔr. Gɛ Korowii aa bagle Mosis laanee ba kwaaro. 45A gɛ Korowii Dea nɔ baa kpɔ tɔne baŋro nɔ baa di ya naanar nɔn ta saŋ bɛl. Ba ge naanaree serewa dɛ kpɔ tɛɛ ba. Ba ne Josua aa dɛ valɛ la bwa, dɛ ba chegɛ a gɛ debaŋre la tɔne. Baa dɛ kaa la bwa dɛ Korowii dɛ doŋi nɛra baa lɔ ba sie bwɛɛre la ta la asɛ baa so a ta. Gɛɛ dea la do ba be ka tel saŋ la Devid aa baa di kora la. 46Dɛ Korowii dɛ nyin Devid wa. Dɛ Devid dɛ nyin o ma dea ásɛ o ɛ Korowii o naa Jekɔb faa dɛ tomɛ la dea. Belaa o soŋe Korowii ŋɔ ó tɛo ŋwɛnɛ ásɛ o ma a gɛ dea la. 47Korowii ta on a gɛ ŋwɛnɛ tɛɛ. Devid bie Solomɔnee bera ba ma Korowii Dea la. 48"Gɛ Korowii keame la aa bagla la, Korowii waa kana gwaa komɛlbwa la aa deene nɛwɛnyini aa maa la ta so. Korowii keame bagle gɛ Korowii aa ŋɔa ŋɔ, 49'Nyunduaa n kara, asɛ harɛ gee n nakpajagrebɔr. Debesoo siwii hɛɛ ba wona ma ń jo o ta nɔ? Debesoo taa ń won jo dɛ chɔ onɔɔ? 50N gbagba laa ta kwaa nɔ bwa kɛɛ?' " 51Asɛ Steeven ɛɛ bol waa dɛ ŋɔ, "Deŋnekpeg tena, ɛrɛɛ he bambili do kpegri kɛŋɔ nɛra baa wola Juda tena ɛɛ nɔɔ? Ɛrɛɛ haa wola Korowii Waa no ken? He ne he naanar bwa beŋkpoŋ, haa Korowii Domadɛɛge la waa nyin dɛ no saŋ te bɛlbwa. 52Korowii keamere la bini ume nɛɛ he naanar aa wola chegɛ dɛ ɛo sagasaga nɔ? Ba ta nɛra Korowii aa toma ŋɔ bá ba bol o nɛŋkaih la bala waa la kpooraa? Waa bala la, he ge ta on yoge dɛ kpoo waa? 53He nɔn taa nyundua toroma kpɔ Korowii mmarare la ba do, kɛ he ta a ta teŋɛ!" 54Nomonome la aa no gɛ Steeven aa bola la, dɛ ba baah diu, baa pwee dɛɛ chwee bobɛlbwa. 55Korowii Domadɛɛge aa soge Steeven nɛɛ kpegri nɛɛ nomanta, o nyiŋi nyundua dɛ na kɛŋɔ bɔr aa chaahna werwer ken Korowii be. Asɛ o na Yeesu chega nomombɔr Korowii dig ta bela, 56asɛ o ŋɔ, "Hé na! N na nyundua aa pila asɛ Nɛn Bie la che nomombɔr Korowii dig ta bela!" 57Belaa nomonome la nyɛg o nɛɛ bab! dɛ kpɔ nɔɔra tɔɔge ba deŋna dɛ bɛ o wobol la no kpa. Bug la ta dɛ ba bwa lɔɔ ba tɔ o nɛ, 58dɛ tuugu le bwɛɛ la dahara. Nɛra baa no o wobol la foo ba laala bil bonɔɔ bɛl baa dɛ yerɔ Sɔɔl sie mɔɔ, dɛ la ka fogre Steeven bwea. 59Baa dɛ fogro bwea la, dɛ o yerɛ Yeesu, dɛɛ ŋɔ, "N Dɔɔ Yeesu, n kpɔ n lileo dɛɛ do he nɔn ta dɛ́ sewɛ!" 60Belaa o guŋi harɛ dɛ bol waa takpeg ne ŋɔ, "N Dɔɔ, bɛ gel a gɛ wechɔga nɔ gure ba nɛ." Waa ŋɔ gɛ tonɛ, o den sewɛ.

will be added

X\