We-la 6

1A habɔɔ la, asɔre tena aa ba dɛ warɛ la, nagra baa chole Juda tena baa ɛ hɔɔhra dɛɛ bol Grik wobol la, ne banɔ la baa dɛ bol Juda wobol la baah ta. Dɛ ba dɛ bɔne suuga dɛɛ tɛ asɔre tena la tɔpere bɛlbwa. Asɛ Juda tena baa dɛ bol Grik wobol la ŋɔ baa ba te luhaahna tɛ. 2Belaa Yeesu toroma fi dɛ banɛ la yerɛ asɔre tena la bwa cheme, dɛ ŋɔ ba be ŋɔ, "A ta magrɛ kɛŋɔ yá gel Korowii Waa bagla dɛɛ nyiŋi suuga waa ta. 3Anomanta, yabala, hé nyiŋi dɛ le he bini nɛra banuanɛ nɛra bwa aa jema kɛŋɔ ba ɛ nɛndɛɛga asɛ ba we-ɛɛla ɛɛ bagle kɛŋɔ Korowii Domadɛɛge la soge ba nɛɛ kpegri nɛɛ dɛ gel ba ɛ wejerema la, ásɛ ya kpɔ suuga waa nɔ do ba nɔn ta, 4ásɛ ya te won dɔ bɔr dɛ kpɔ Korowii soŋa ne o Waa bola gbo ɛ ya toma." 5Nɛra la bwa sie lɛ waa la Yeesu toroma la aa bola la ta, dɛ le baa bɛl Korowii Domadɛɛge aa soge o nɛɛ kpegri nɛɛ wɛɛ yarada Korowii dɛɛ tomɔ kasinteŋ ne baa yerɔ Steeven la. Nɛra baa jaa la ge sɔnaa Felep, ne Prokɔrɔs, ne Nikenɔ, ne Taemɔn, ne Paamenas, ne Nikolas. Dɛ Anteɔk tee Nikolas nɔ, asɛ wɛɛ tomɛ Korowii Juda tena ŋwɛnɛ baa dɛ tomɛ Korowii la ta. 6Nɛra la kpɔ a gɛ nɛra nɔ bagle Yeesu toroma la, asɛ ba kpɔ ba nɔɔra darawe ba nɛɛ dɛ soŋe Korowii tɛɛ ba. 7Korowii waa la perɛ bela. Dɛ nɛra baa yarada waa la dɛ baa ja asɔre tena la nɛɛ Jerusalam la dɛ warɛ tenten. Hale Sɔfore la kɛrɛdɛ bwaa yaradaa dɛ baa teŋɛ Yeesu ŋwɛnɛ la ta. 8Dɛ Korowii cha Steeven kohona, dɛ tɛo kpegri o won dɛɛ ɛ nyokpowaa ne waa aa kpega nɛra baah ta. 9Belaa Juda tena baa dɛ cheme cheremi dea bɛl baa dɛ yerɔ Libetines la ta la ir dɛɛ tɔŋle Steeven. Dɛ Juda tena nɔ le Sairini ne Alɛksandrea, bane ge le Silisia harɛ ne Eesia harɛ ta. 10Baa dɛ tɔŋlo la, Korowii Domadɛɛge la tɛ Steeven wejema kohona dɛ gel wobɛlbwa waa bola la, baa wechɔge bɛlbwa na a ta. O bol waa la bwa bɔ ba. 11Asɛ ba sɔh kpɔ suuga tɛ nɛra bane dɛ do ba ŋɔ, "Hé ŋɔ he na baa nɔ kɛŋɔ waa dɛ bol Mosis ne Korowii nɛnhɛlwobol." 12Kenii a gɛ nɛra nɔ ɛ dɛ won berɛ ba bwɛɛ tena ne Juda tena nomonome ne Tɔn Jerema la bwa liire dɛ gel ba baah di Steeven nɛ. Asɛ ba lawɔ la ba nomonome baa dɛ bol waa dɛɛ pa bole sie. 13Ba gelɔ nɛra bane ge ba teŋe nyosone dɛ bol waa baa wola nae bwa dawɛ Steeven nɛɛ ŋɔ, "Tɔpere bɛlbwaa baa nɔ bol waa dɛɛ yagɛ ya Korowii Dea nɔ ne Mosis Mmara la. 14Ya noɔ waa ŋɔa ŋɔ Yeesu waa le Nasarɛt la ɛɛ pagre Korowii Dea nɔɔ, dɛ begre ya mmarare ne ya waa Mosis aa bagle ya naanar la bwa." 15Nomonome la ne nɛra baa lɔ bela la bwa kpɔ sie pa Steeven nɛ. Dɛ o sie bɔr dɛ nyɛgle al-al kɛŋɔ nyundua torome sie bɔr ken.

will be added

X\