We-la 5

1Dɛ baa bɛl sɔne Ananias, o haah ge sɔne Safaera. O ne o haah yog ba harɛ bɛl, 2asɛ ba nyoa pɛ, asɛ o kpɔ suuga la ane sɔh, dɛ kpɔ a kabora ba tɛ Yeesu toroma la. 3Belaa Pita bɔɔro ŋɔ, "Ananias, ɛrɛɛ he gel Bɔnsam won negre dɛ gel he ba negre Korowii Domadɛɛge la, dɛ kwaa he suuga la pera sɔh nɔɔ? 4Haa wola harɛ la yoge mɔɔ la, dɛ hen dɔ he kon. Haa yogu tonɛ la ge la, dɛ suuga la ge ɛ he kwa. Aah dɛ bɔkwaa gela he ɛ gɛ nɔɔ? Nɛwɛnyini laa he negre nɔ. Korowiirii he negre la!" 5Ananias aa dena no waa nɔ la, o den chole, dɛ sewɛ ge. Nɛra baa no a gɛ waa nɔ la bwa ɔmɔ kɛrɛdɛ. 6Belaa bonɔɔna bane ir dɛ ba vɔrɔwo, dɛ cheo le buse, dɛ ka hugo. 7Tama, dɛ o haah ge balɔ, dɛ waa jemɛ kɛŋɔ waane ɛ o jaa. 8Anee Pita bɔɔro ŋɔ, "He ne he jaa harɛ la haa yoga la, o suuga bwaa nɔ naa?" Asɛ haah la sɛh ŋɔ, "Ɔɔh, a bwaa." 9Belaa Pita pɛɛro ŋɔ, "Ɛrɛɛ he ne he jaa nyoa pɛ asɛ he daah Korowii Domadɛɛge dɛ́ na nɔɔ? Bonɔɔna baa kaa huge he jaa laanee tel doonyoa la. Baa che he gee le buse." 10Bug la ta dɛ o ge cholo chɔ Pita sie bela, dɛ ge sewɛ. Bonɔɔna la aa bala dɛ o ge sewɔ, asɛ ba cheo le buse dɛ ka hugo o jaa jwɛh. 11A gelɔ asɔre tena la bwa ne nomɛlbwa waa no a waa ɔmɛ taeh. 12Dɛ Yeesu toroma la dɛ ɛ wekpega ne nyokpowaa nɛra la bini. Dɛ asɔre tena la dɛ cheme Korowii Dea la dahara bobɛl baa dɛ yerɛ bela Solomɔn Pato la ta. 13Dɛ nɛra baa wola Yeesu waa yarada la dɛ kpɛɛ ba kɛrɛdɛ. Kɛ dɛ ba dɛ ɔmɛ kɛŋɔ bá ba puu ba dɛɛ so Solomɔn Pato ta bela. 14Dɛ balaa nɛra ge den na dɛɛ ba dɛ baa ja ba nɛ. Dɛ ba bini baala ne haahna bwaa dɛɛ ba dɛ kpɔ ba te tɛ Yeesu. 15Nɛra koh Yeesu toroma la toma baa dɛ ɛ la waa dɛ che weela tena ne ba mpare ne ba kalaŋre ba bil ŋwɛnɛ nyoa, ásɛ dɛ Pita ba dɛ kaa laa, o lileo dawɛ bane nɛɛ asɛ ba gbaŋre. 16Asɛ nɛra le Jerusalam bwɛjegre la ta dɛ ba pirim, dɛ che weela tena ne nɛra kwaa aa dɛ ir ba nɛɛ bwa ba, asɛ ba bwa dɔ bokpega. 17Kɛ Sɔfore Nomoa la ne o nɛra baa ɛ Saduki tena la bwa aa na toma Yeesu toroma la aa dɛ tomɛ la, a ɛɛ ba bɔweela kohona, 18asɛ ba ir kpɔ ŋwɛnɛ bɛl dɛ lawɛ Yeesu toroma la do dea, bela baa dɛ do nɛra bwa la. 19Awola jwaana la, nyundua torome bɛl baa ya dea la gbera dɛ le Yeesu toroma la ne buse, dɛ ŋɔ ba be ŋɔ, 20"Hé la ka che Korowii Dea la bini dɛ ka bol Yeesu ŋwɛnɛfale nɔ waa bwa nɛra be." 21Yeesu toroma la no nyundua torome la waa la, asɛ tɔ aa pera chɔmbibi ne la, ba ka jo Korowii Dea la bini dɛɛ bol Yeesu waa la. Awola chɔɔ ne la, Sɔfore Nomoa la ne o nɛra yerɛ Juda tena nomonome la bwa dɛ ba cheme, dɛ tomɛ nɛra ŋɔ bá la dea la baa lawɛ Yeesu toroma la do la bini dɛ ka lee ba ba. 22Toroma la aa la dea la bini la, ba ta Yeesu toroma la ka nae, dɛ berɛ ba nomonome la be dɛ ba ŋɔ, 23"Yaa la bela dɛ koŋkare baa kpɔa karɛ gbeni la ta lɔ a ta, dɛ nɛra baa dɛ nyiŋi doonyoone la ta la ge chegɛ bela. Kɛ yaa ya gbeni la la, ya ta nomɛlbwa nae dea la bini!" 24Sɔfonomonome la ne nomoa waa chɔ nɛra baa dɛ nyiŋi Korowii Dea doonyoo la nyoa la aa no a gɛ waa nɔ la, a ɛɛ ba anebɛlbwa. Ba ta wone jemɛ waa la mun. 25Belaa baa bɛl ba dɛ ba ŋɔ. "Hé no bonɔ! Nɛra la haa do ba dea laanee lɔ Korowii Dea dɛɛ bagle nɛra Korowii Waa la!" 26Asɛ nomoa waa chɔ nɛra baa dɛ nyiŋi Korowii Dea doonyoo nyoa la ne o nɛra la dɛ ka lawɛ Yeesu toroma la ba. Dɛ ba dɛ ɔmɛ kɛŋɔ dɛ ba kpɔ kpegri lag ba aa, ba bwɛɛ tena la baah nɛɛ diu, ba ta bwea fog ba. Anomanta ba lag ba kaa jeiih ken. 27Ba ba Yeesu toroma la ne dɛ ba gel ba che Juda tena nomonome la baah ta, asɛ Sɔfore Nomoa la bɔɔ ba ŋɔ, 28"Yaa kah heyaa ŋɔ he bɛ too gel ya na heyaa hɛɛ bol baa nɔ waa la, ɛrɛɛ he berɛ dɛɛ ɛ ja nɔɔ? Hé nyiŋi na kɛŋɔ haa bol o waa a perɛ Jerusalam bwa gɛ! Ɛrɛɛ he chaa o seo waa dɛɛ chog yaa ŋɔ yan gela ba kpoo nɔɔ?" 29Belaa Pitawa ŋɔ, "Korowii chɛ kɛŋɔ ya ɔmɛ gwaa nɛwɛnyini. 30Korowii la ya naanar aa dɛ tomɔ laanee ir Yeesu la haa kpaaro pɛl dagagre ta dɛ kpoo la. 31Korowii iru seo ta dɛ kpɔɔ ka so nomombɔr o dig ta, dɛ ɛo nɛra bwa Sitɔɔ ne ba Lɛɛ, asɛ dɛ koh o waa dɛ kpɔ Israel tena baa charɛ ba liire le ba wechɔga ta la wechɔga kɛ ba. 32Nae yaa na waa nɔ la waa yaa di a danseɛ la. Korowii Domadɛɛge waa kpɔa tɛ nɛra baa dɛ teŋɛ o ŋwɛnɛ ta la ge chegɛ ya nɛɛ dɛɛ di waa nɔ danseɛ." 33Nomonome la aa no Yeesu toroma la waa nɔ la, ba bwaawee iro kohona, ba fe ɛɛ nyin kɛŋɔ ba kpoo ba. 34Dɛ Farisii te bɛl lɔ bela baa yerɔ Gamaleɛl. Dɛ o dɛ bagle nɛra Mosis Mmara, nɛra bwa gee tɛo duure. O iro che ba baah dɛ ŋɔ bá le Yeesu toroma la ne buse tama. 35Anee o ŋɔ nomonome la be ŋɔ, "Yabala Israel tena, hɛ́ɛ do nɛra nɔ dɛɛgɔ kɛrɛdɛ. 36Baa la ba faa yerɔ Teɔdas faa bala dɛ ba kpɔ o te ɛ nɛnjen la, nɛra dɛ ɛ lafraanaarɛ fa ta o nɛɛ teŋaa? Baa kpoo la, o habɔɔ tena la bwa ta lɔe pegre, asɛ o waa waa kpoŋa dɛɛ gaage la bwa sɔɔh naa? 37A habɔɔ la, Galilia te ba faa yerɔ Judas la fa ta leɛ a gɛ saŋ baa dɛ kure nɛra la, dɛ ge ba yo Abane nomonome dɛ dɔ nɛnlaa kohona naa? Ba ta o ge kpoe asɛ o nɛra la ge bwa pegre aa? 38Anomanta n poo heya, he bɛ nɛra nɔ wobɛlbwa ɛ. Hé gel ba jeiih ken. Dɛ ba gbagba liire ne ba bokpega binii baa ɛ ba waa nɔ naa, ba waa nɔ ɛɛ sɔɔhnoo. 39Kɛ dɛ Korowii be gee a le aa, ɛrɛɛ he ɛ won na kɛŋɔ hɛɛ wonoo sɔɔh ba waa nɔ nɔ? He ta kɛrɛdɛ nyiŋaa, Korowiirii hɛɛ yo laa la oo!" Asɛ nomonome la teŋɛ Gamaleɛl waa la ta. 40Ba yerɛ Yeesu toroma la jo dea, dɛ lɔɔ ba chweremi ne, dɛ kwaa aah ba ŋɔ ba bɛ too kpɔ Yeesu sɔn bol waa kpa, dɛ kpɔ ba ta. 41Baa le nomonome la be, dɛ ba sie lɛo kohona kɛŋɔ Korowii aa tɛɛ ba sɔn dɛ gel ba ge maga nɔ dɔŋ won koh Yeesu waa dɛ di sihiih ne weweele la. 42Anomanta tɔpere te bɛlbwaa baa bol Amanesoma la Korowii Dea la bini ne nɛra deremi kɛŋɔ Yeesuu Kristo la Korowii aa bagɛ nyoa ŋɔ wɛɛ tomɔɔ ásɛ o ba lɛ o nɛra la.

will be added

X\