We-la 4

1Pita ne Jɔn aa chega dɛɛ bol waa nɛra la be la, Sɔfore bane ne nɛra baa dɛ daah Korowii Dea la nomoa ne Saduki tena bane balɔ. Dɛ Saduki tena la aa yarada kɛŋɔ nɛra bwa ɛɛ ir seo taa tɔpebɛl. 2Ba baah diu kɛŋɔ Pita ne Jɔn aa dɛ bol nɛra la be ŋɔ Yeesu ir seo ta la. A gɛ la baglɔ kɛŋɔ serewa ɛɛ ba ir seo taa. 3Anomanta ba lawɛ Pita ne Jɔn ka do dea ásɛ bɔr chaah mɔɔ, dɛkalkɛŋɔ gɛ saŋ baa lag ba la dɛ jɔmɔraa. 4Nɛra baa lɔ bela dɛɛ no waa la dɛ yaradaa warɔ. Dɛ baala baa yarada waa la ba nɛra kagboŋa banue. 5Tɔ aa pera la, Juda tena nomonome, ne bwɛɛ nomonome, ne Tɔn Jerema bwa cheme Jerusalam. 6Ba ne Sɔfore Nomoa Anas ne Kaefas, ne Jɔn, ne Alɛksanda ne Sɔfore Nomoa dea nɛra la bwaa chema. 7Asɛ ba kpɔ Pita ne Jɔn ba che nɛra la baah ta, dɛ bɔɔ ba ŋɔ, "Ŋwɛnɛ besoo taa a che he ɛ gɛ nɔɔ? Ume sɔn taa he che ɛ gɛ waa nɔɔ?" 8Belaa Korowii Domadɛɛge la ir Pita nɛɛ kpegri nɛ, asɛ o ŋɔ ba be ŋɔ, "Bwɛɛla sitɔɔra ne nomonome, 9dɛ bɔɔraa hɛɛ bɔɔ yaa dɛ́ jemɛ ŋwɛnɛ la ta aa chega ya won ɛ boobi nɔ wedɛɛge nɔ dɛ won chaoh weela aa, 10amɔ te hé no, asɛ Ísrael tena bwa no, kɛŋɔ Yeesu Kristo waa le Nasarɛt, haa kpoo dagagre ta asɛ Korowii iru seo ta la, o sɔn kpegri taa a che baa nɔ waa chega nɔ dɔ bokpega la. 11Yeesu nɔ bwara waa ba bagle Korowii Tɔn bini ŋɔ, 'Bwe la he mamaala aa vɛah dɛ liiru konsala la, on baa lawɛ dea la kpoŋe la.' 12Dɛ Yeesu laa aa, nomɛlbwa toole dɛ won lɛ yaa. Nomɛlbwa toole harɛ nɔ ta bobɛlbwa yá yerɔ o won lɛ yaa ka ja Yeesu nɛ." 13Dɛ Pita ne Jɔn aa tɔn jemɛ kohona bɛlbwa, dɛ ɛ nɛmpɛɛne baa wola Korowii waa hwele kohona bɛlbwa. Nomonome la aa na bambile la soo baa wona kpoŋe dɛɛ bol waa la, dɛ a ɛɛ ba anebɛlbwa. Belaa ba sie chaah ba nɛɛ kɛŋɔ ba fa teŋɛ Yeesu nɛɛ dɛɛ hwelu. An gela ba jemɛ waa dɛ dɔ bambile gɛ la. 14Nomonome la ta berɛ won bol wobɛlbwa kpa, dɛkalkɛŋɔ dɛ ba gbabir na baa la baa chaoh la. Dɛ o chegɛ Pita ne Jɔn be. 15Asɛ ba ŋɔ Píta ne Jɔn le dea la bini ka che dahara. Dɛ ba dɛ bɔɔ dɔŋa ŋɔ, 16"Aah ɛrɛ tenee yaa ba baala nɔ ɛɛ yɔ? Jerusalam tena bwa nao dɛ jemɛ kɛŋɔ nyokpowaa ba ɛ gɛ nɔ. A te ta tɔŋla dɔe. 17Hé gel ya aah ba ŋɔ ba bɛ wobɛlbwa bol Yeesu sɔn ta bobɛlbwa kpa, asɛ waa nɔ bɛ won kaa bojaŋ kpa." 18Asɛ ba berɛ yer ba jo dea dɛ aah ba ŋɔ ba bɛ too bol wobɛlbwa bobɛlbwa Yeesu sɔn ta kpa! 19Anee Pita ne Jɔn chaŋe ŋɔ, "Hé gbabir di kasinteŋ. He ɔma ne Korowii ɔma, amee magra Korowii be nɔ? 20Waa ya gbagba aa naa dɛ no la, yaa won gel a bola bwa!" 21Belaa nomonome la kwaa aah ba kohona gwaa logla la, dɛ gel ba. Ba nao kɛŋɔ ba ŋɔ bá ham ba ŋwɛnɛ bɛlbwa ta naa, nɛra la aa ban sɛh, 22dɛkalkɛŋɔ baa la baa chaoh la gwaa bene fifraanaarɛ o weela la ta, asɛ nɛra la bwa na gɛ baa chaoh la dɛɛ kooga dɛɛ jam Korowii. 23Baa gel Pita ne Jɔn la, ba la ba bala la be dɛ ka bagle gɛ Sɔfore Nomoa ne nomonome la aa bola la. 24Ba bala la aa no waa la la, ba bwa pɛo soŋe Korowii ŋɔ, "Ya Dɔɔ haa ɛ komɛlbwa dɔɔ, hen ta nyundua ne harɛ ne mpo ne kwaa aa lɔ a ta bwa! 25He chegɛ he Domadɛɛge ta dɛ gel ya naa Devid waa ɛ he bonɔɔ la ŋɔ, 'Ɛrɛɛ nɛnhɔɔhra baa wola Juda tena ɛɛ la lɛ gaeh, dɛɛ le jina dɛɛ koh ba te pɛɛ nɔɔ? 26Harɛ ta koranar kpɔ ba te dɛ cheme, dɛ yo N Naa Korowii ne o Kristo la.' 27Kpela ge, Hɛrɔd, ne Pɔnteɔs Paelet ne nɛnhɔɔhra baa wola Juda tena ɛɛ, ne Israel tena bwa cheme bwɛɛ nɔ ta. Ba yo Yeesu, he gbagba bonɔɔ waa wola wechɔge bɛlbwa dɔe la. Onee he ɛ he Kristo la. 28Ba bwa chemo dɛ ɛ waa he gbagba aa kpɔ he kpegri ne he tetoora vɔrɔwe ŋɔ aa ɛo la. 29N Naa Korowii, berɛ na gɛ baa dɔa aah he bonɔɔna, dɛ́ tɛɛ ba kpegri ba won bol he waa bansua bwa ne. 30Tɛɛ ba kpegri ba won dɛɛ chah weela, dɛ gel ba che he gbagba bonɔndɛɛge Yeesu nɛɛ dɛ ɛ wekpega ne nyokpowa." 31Baa soŋe Korowii tonɛ la, dea baa lɔ o bini la jigro. Korowii Domadɛɛge la baa so ba nɛ, asɛ baa bol Korowii Waa la bansua bwa ne. 32Dɛ nɛra baa yarada Yeesu waa la dɛ ɛ asɔre tena la bwa dɔ nyopɛo, ba liire bwa ge ɛ beŋkpoŋ. Bɛlbwa ta o gbagba kondɔɔla kpɔe ɛ o gbo kwa. Dɛ bɛlbwa dɔ kon aa, o dɔŋ konee. 33Kpegri tenten nee Yeesu toroma la di o seo ta ira la danseɛ. Asɛ Korowii cha ba, dɛ gel ba won dɛɛ bonyen nɛra. 34Dɛ ba bɛlbwa toole aa noo, dɛkalkɛŋɔ dɛ banɔ la baa dɔ deene ne harɛre la dɛ yoga, 35dɛ kpɔ a suuga dɛɛ ba Yeesu toroma la be, asɛ baa bɔna gɛ aa chɛ kɛ bɛlbwa dɔ. 36Dɛ ba bini bɛl le Lewi dea, ba lolɔ Saepros, asɛ baa yerɔ Josef. Dɛ Yeesu toroma la dɛ yerɔ Banabas. O sɔn la munii "Nɛn waa dɛ do nɛra gbemba." 37O kaa yog o harɛ bɛl dɛ kpɔ a suuga ba tɛ Yeesu toroma la.

will be added

X\