We-la 25

1Fɛstos ba Sisaaria dɛ ba di tɔpera atoro, dɛ le bela la Jerusalam. 2Waa la bela la, Sɔfonomonome ne Juda tena nomonome kpɔ waa ba ne Pɔɔl aa dɔa bil o sie dɛ soŋo ŋɔ 3ó cha ba dɛ ba Pɔɔl ne Jerusalam ba tɛɛ ba. Dɛ ba dɔɔ vɔrɔwe cheg kɛ dɛ ba dɛ ba Pɔɔl ne naa, nɛ́ra ba sɔh ŋwɛnɛ ta dɛ kpoo. 4Belaa Fɛstos ŋɔ Pɔɔl chɔ dea Sisaaria, dɛ ŋɔ aa bigri o gba la Sisaaria bela. 5Kɛ bá gel ba nomonome puu la bela, asɛ dɛ Pɔɔl ɛ waane aa, bá bagla bela. 6Fɛstos berɔ di tɔpera anuatoro kɛɛ tɔpera fi ba be Jerusalam mɔɔ dɛ ba Sisaaria. Tɔ aa pera la, o kaa so bela baa dɛ bol waa dɛɛ pa bole la dɛ ŋɔ bá ba Pɔɔl ne. 7Pɔɔl aa bala la, Juda tena baa le Jerusalam la baa che o jwɛɛh dɛ bol waa aa wola were dawɛ o nɛ. Kɛ ane a bwa, ba ta wone dɔ wobɛlbwa dɛ chagle kɛ ba waa la ɛ kasinteŋ. 8Pɔɔl wono bol waa dɛ bagle kɛ o ta wechɔga ɛɛ. O baglɔ kɛ o ta wobɛlbwa ɛɛ dɛ jo Juda tena kii bɛlbwa nɛ, dɛ bagle kɛ o ta wobɛlbwa ɛɛ dɛ jo ba Korowii Dea kii bɛlbwa nɛ, dɛ ŋɔ o ta Room Koojen la ge nɛɛ joɛ. 9Dɛ Fɛstos dɛ nyin kɛŋɔ o kpɔ Juda tena la darame, anomanta o bɔɔ Pɔɔl ŋɔ, "Hɛɛ la Jerusalamee ásɛ ba ka bol he waa baa kpɔa dawɛ he nɛɛ nɔ n siwi ta dɛ pa bole n ge na naa?" 10Belaa Pɔɔl ŋɔ, "Akai! Room Koojen gbagba nɛra sie n che taraken nɔ. Bonɔɔ chɛ kɛ ba bol n waa nɔ dɛ pa bole. He gbabir jemɔ kɛ n ta Israel tena nɔ wechɔge bɛlbwa ɛɛ. 11Dɛ n fe jo ya kii bɛl nɛɛ asɛ a ɛ kɛ a chɛ kɛ ba kpo mɛ naa, n fe aa won ŋɔ mɛɛ chwa sewee. Kɛ dɛ ba waa baa kpɔa dɛ dag mɛ nɔ ta kasinteŋ ɛɛ te naa, nomɛlbwa aa won kpɔ mɛ do ba nɔn ta. N dɛ nyin kɛ he la n ne Room Koojen Siisa sie ásɛ o ka bol n waa nɔ dɛ pa bole." 12Belaa Fɛstos ne o nomonome le jina. Baa bala la, Fɛstos ŋɔ Pɔɔl be ŋɔ, "Dɛ he ŋɔ hɛɛ la Room Koojen bee ó ka bol waa nɔ dɛ pa bole te naa, hɛɛ la o bee." 13Aa baa ɛ tɔperaanɛ la, kooro bɛl baa dɛ yerɔ Agrepa ne haah bɛl baa dɛ yerɔ Bɛnes ba Sisaaria dɛ ba chɔɔ Fɛstos. 14Baa di Sisaaria tɔperaanɛ la, Fɛstos taa Pɔɔl waa la bagle Kooro Agrepa, dɛ ŋɔ, "Fɛlekse fa tɔ a gɛ baa nɔ dea, kɛ o ta lole. 15N la Jerusalam, asɛ Juda tena Sɔfonomonome ne ba bwɛɛ nomonome kaa bol o wa, dɛ kpɔ waa dɛɛ dawɔ, dɛ ŋɔ ń bol o waa dɛ pao bolchɔge. 16Baa ŋɔ gɛ la, n ŋɔ ba be ŋɔ ya Room tena te aa gɛ ɛ. Ya te bwɛ, dɛ nɛn ne o dɔŋ dɔɔ, dɛ ya ta on ŋwɛnɛ tɛɛ o ne nɛn waa kpɔ waa dawɔ la cheme o bol o kon, o ge bol, asɛ a bɔɔ waa, yaa on bolchɔge pa gɛ. 17Anomanta Juda tena la aa lawɛ dɔŋa ba bonɔ la, n ta hɛlɛ kwaraa. Tɔ aa pera la, n baa so n kara ta bela maa soga dɛ bol waa dɛɛ pa bole la, dɛ gel ba ba Pɔɔl ne bela. 18Dɛ n te dɛ lii kɛŋɔ o ken ɛ wechɔga ane kohona. Kɛ nɛra la waa baa kpɔa dɛɛ dawɔ la ta wechɔga bɛlbwa ɛɛ. 19Dɛ ba Korowii toma waa ne baa bɛl waa sewa baa yerɔ Yeesu la waa baa bol. Ba ŋɔ Pɔɔl te ŋɔ gɛ Yeesu la waa sewa la ir seo ta. 20Dɛ maa jemɛ gɛ maa ɛ dɛ bɔɔ gɛ waa nɔ bini jemɛ dɛ won bola kɛrɛdɛ. Anomanta n bɔɔ Pɔɔl ŋɔ, 'Yá la Jerusalam bá ka bol he waa nɔ dɛ pa bole bela kɛɛ?' 21Maa ŋɔ gɛ la, o soŋɔ ŋɔ wɛɛ chɔ dea ka tel kɛ Room Koojen Siisa gbagba aa bol o waa la dɛ pa bole. A waa n tɔɔ do dea la ásɛ n baa dɔ ŋwɛnɛ aa, n gel o la bela." 22Belaa Kooro Agrepa ŋɔ Fɛstos be ŋɔ, "N gbagba dɛ nyin n na baa nɔ dɛ no o waa nɔ." Asɛ Fɛstos ŋɔ, "Tɔ kere peraa, hɛɛ noo." 23Tɔ aa pera la, Kooro Agrepa ne Bɛnes do ba koolaala, asɛ ba waa dɔ nyɛl kohona, asɛ ba ne bela soojanomonome ne bela nomonjena ba jo lamu ta. Baa chema la, Fɛstos gelɔ ba ba Pɔɔl ne. 24Belaa Fɛstos ŋɔ, "Kooro Agrepa, ne nɛra haa cheme bonɔ nɔ, n dɛ lii kɛ he bwa na baa nɔ. Juda tena baa lɔ Jerusalam ne banɔ la baa lɔ Sisaaria bonɔ bwa kpɔ bandia dɛɛ nyɛg ŋɔ o waa aa were, ŋɔ o do kpoe. 25Kɛ n ta wone na waa waa ɛa a ɛ kɛŋɔ o do kpoe. Anomanta o gbagba aa baa ŋɔ yá tɛ ŋwɛnɛ asɛ Room Koojen Siisa gbagba ka bol o waa la dɛ pa bole la, n ɛ n liire kɛŋɔ mɛɛ geloo o la o be. 26Kɛ waa maa bagle do tɔn bini kɛŋɔ ken ne kenii o ɛ waa n ŋɔ Room Koojen gbagba nyiŋi o waa bini la, an kpega tɛ mɛ nɔ. Amɔ a waa n ba o ne he bwa sie, ne Kooro Agrepa gbagba sie, ásɛ he nyiŋi o waa nɔ bini la. Bɛl lole he ken ɛɛ wonoo cha mɛ ń dɔ o waane dɛ chwerɛ Room Koojen, 27dɛkalkɛŋɔ dɛ n la o ne o be dɛ n ta wechɔga waa ɛa baglaa, a ta magrɛ."

will be added

X\