We-la 24

1Tɔpera anue aa baa gale la, Sɔfore Nomoa Ananias ne nomonome bane ne mmara jereme bɛl baa dɛ yerɔ Tɛtolɔs la la Sisaaria. Ba la ba harɛ nomoa Fɛlekse be bela baa dɛ ba waa bola la, dɛ ka bagle waa Pɔɔl aa ɛa ba ne o dɔ la. 2Ba yerɛ Pɔɔl ba, asɛ Tɛtolɔs den pa mun dɛɛ bɔ nkoro dɛ ŋɔ, "Nomoa, he laworomɛ taraken ya dɔ deŋnesɔɔhna la sie. He wono kpɔ ŋwɛnɛfale ta dɛɛ nyiŋi ya harɛ nɔ, asɛ o do som. 3Ŋwɛnɛ bɛlbwa ta la, ya ne nɛra baa lɔ bojaŋ bobɛlbwa dɛ jaame kohona. 4Maa nyin kɛ n kpɔ wobobala lawɛ so bigri. Kɛ n poori, lawɛ bambile dɛ no ya wetamaa nɔ. 5"Nɛnchɔge bɛlbwa ta baa nɔ tele! O ne bɔpɛo aa somɛ! O toma bwaa kɛ ó valɛ bol waa dɛɛ ir Juda tena bwaawee asɛ baa lɛ gaeh harɛ bɛlbwa waa la o ta la ta. Nɛra bane baa dɛ teŋɛ Korowii toma ŋwɛnɛfale bɛl waa wola were la ta asɛ baa yer ba Nasarɛt tena la, ba nomoaa on. 6O fe dɛ nyin dɛ lawɛ nɛra baa wola Israel tena ɛɛ kwaraa ba jo ya Korowii Dea bini. Dɛ ya ge kii gɛ kɔkɔkɔkɔ. A waa ya lawɔ. 8Dɛ he gbabir pɛɛro waa, o gbagba ɛɛ bagle wee la aa bala ya lawɔ laanee." 9Ate dɛ Juda tena baa lɔ bela la bwa denɔ pɛ dɛ sɛh ŋɔ kasinteŋii waa ba nɛn la aa bola la bwa. 10Belaa ba harɛ nomoa la kpɔ nɔn ɛ Pɔɔl ŋɔ ó bol wa, asɛ Pɔɔl ŋɔ, "N jemɔ kɛŋɔ haa lea di nomonome dɛ bol waa dɛɛ pa bole harɛ nɔ ta bigro. Anomanta a som n be kɛ haa dɛ ba n waa nɔ ta nyiŋa nɔ. 11Maa la Korowii soŋebɔr Jerusalam la, a ta tɔpera fi dɛ anɛ kwaraa gwaalɛ. He dɛ nyin hé pɛɛ no. 12Maa la bela la, n ne nomɛlbwa ta wobɛlbwa tɔŋlɛ. N ta nɛra ge doe ŋɔ bá ɛ wobɛlbwa. Korowii Dea oo, cheremi dea oo, bwɛɛ bini noo, n ta nɛra doe a bɛlbwa bini ŋɔ bá ɛ wobɛlbwa. 13Ba ta danseɛ bɛlbwa dɔe dɛ́ chagle kɛ n ɛ waa nɔ bɛlbwa baa kpɔa dɛɛ dag mɛ nɔ. 14Ba waa nɔ bini beŋkpoŋ waa ɛ kasinteŋ laanee kɛ baa ŋɔa ŋɔ ŋwɛnɛ la baa dɛ yerɔ ŋwɛnɛfale la, o taa mɛɛ teŋɛ, dɛ kpɔ o ta dɛɛ tomɛ Korowii ya naanar faa dɛ tomɔ la. N dɛ teŋɛ wobɛlbwa aa lɔ Mosis Mmara bini ne Korowii Keamere Tɔne bini la ta. 15N dɛ hwɛgɛ kɛŋɔ nɛndɛɛga ne nɛnchɔga bwa ɛɛ berɔɔ ir seo ta. Nɛra nɔ gba dɔ gɛ hwɛga nɔ. 16N jemɔ kɛŋɔ Korowii ɛɛ ba bol nɛwɛnyina bwa waa dɛ pa bole. Anomanta n dɛ ɛ n wobɛlbwa naa, n dɛ ɛa kɛrɛdɛ dɛ bɛ bolchoge di Korowii ne nɛwɛnyina bwa be. 17"Maa le Jerusalam bigro, asɛ n la bela ŋɔ ń kpɔ suuga ane ka tɛ n bala Juda tena ba soga bini aa kpega tɛɛ ba, asɛ dɛ ɛ n saraha ane. 18Baa na mɛ Korowii Dea la, dɛ gɛ saraha nɔɔ mɛɛ ɛ. Dɛ n dɔɔ laa n doŋa kpɔ n nɛɛ tonɛ dɛ fonɛ n nyu tonɛ. Dɛ nɛnlaa bɛlbwa ta n nɛɛ jae a ba ɛ kɛ ba lɛ gaeh. 19Dɛ Juda tena bane baa le Eesia harɛ lɔ bela. Dɛ n ɛɛ ba waane aa, a chɛ kɛ ba gbagba fe aa lɔ bonɔ dɛ fe bagle. 20Gɛ laa ge aa, hé gel nɛra nɔ baa lɔ bonɔ nɔ bagle, dɛ gɛ saŋ baa lag mɛ ka cheme Juda tena nomonome sie la, dɛ ba na n wechɔge bɛl aa? 21Webeŋkpoŋ gbo waa n jemɛ. Onee kɛ awola baa chem mɛ la, n kpɔ takpeg ŋɔ, 'Maa dɛ yarada kɛ nɛra bwa ɛɛ ir seo taa la, a waa he lag mɛ cheme bonɔ nɔ.' " 22Dɛ Fɛlekse jemɛ ŋwɛnɛfale la waa taeh. Anomanta o teŋe wobol la ta, dɛ ŋɔ ba be ŋɔ, "Dɛ soojanomonjen Lisias balaa, mɛɛ nyiŋi he waa nɔ taa." 23Waa teŋe waa la ta la, o ŋɔ nomoa waa dɛ nyiŋi Pɔɔl nɛɛ la be ŋɔ ó berɛ kaa Pɔɔl ne dea, dɛ ŋɔ wɛ́ɛ nyiŋu kɛrɛdɛ kɛŋɔ o bɛ on tɔ do dea, asɛ dɛ Pɔɔl daamanar ba o be naa, ó tɛɛ ba ŋwɛnɛ ba baa chao. 24Aa baa di tɔpera anɛ la, Fɛlekse ne o haah Drusila ba Sisaaria. Dɛ Juda tee o haah la. Fɛlekse gelɔ ba ka yerɛ Pɔɔl, asɛ o baa baglo gɛ baa teŋɛ Yeesu Kristo nɛɛ dɛ yaradao. 25Pɔɔl aa ba dɛ bol ŋɔ a chɛ kɛ nomɛlbwa gel o waa do kaih, dɛ ŋɔ a chɛ kɛ nomɛlbwa ɛɛ nyiŋi o te kɛrɛdɛ wechɔga ɛɛ ta, dɛ ŋɔ Korowii ɛɛ ba bol nɛra bwa waa dɛ pa bole la, Fɛlekse berɔ ɔmɛ dɛ ŋɔ o be ŋɔ, "Gel mɔɔ. Dɛɛ la. N baa dɔ bɔr ja aa, mɛɛ yerɛɛ." 26Dɛ o dɛ lii kɛ Pɔɔl ɛɛ tɛo suugaa, anomanta tama dɛ o yerɔ ŋɔ ó ba asɛ baa bol wa. 27Bene anɛ baa gale, asɛ Fɛlekse le kara ta, asɛ Pɔɔkeɔs Fɛstos ba di kara. Dɛ Fɛlekse dɛ nyin kɛ Juda tena sie lɛ o nɛ, anomanta o gelɔ Pɔɔl ta do dea.

will be added

X\